•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Otvorili sme divadelnú sezónu
     • Otvorili sme divadelnú sezónu

      24. 9. 2023

      Uplynulý týždeň sme sa s niekoľkými žiakmi III. GDM zúčastnili na predstavení Mestského divadla
      (MD) Žilina Kreutzerova sonáta/Čia vina.


      Išlo o pôsobivú divadelnú hru napísanú na motívy novely Sofie Tolstej, ktorá bola akousi reakciou na
      známe dielo jej manžela.
      Návšteva pre nás predstavovala nielen príjemnú kultúrnu akciu, meniacu dievčatá na dámy a chlapcov na džentlmenov, ale aj istú predprípravu na budúcoročnú maturitu, keďže svetový realizmus je pevnou súčasťou maturitných zadaní. Zaujímavá bola tiež debata po predstavení, keď sme pri kebabe mali potrebu zdieľať sa so svojimi dojmami a postrehmi. Osobitné poďakovanie patrí MD Žilina, ktoré nám venovalo vstupenky na predstavenie. Ako sa vyjadrili viacerí žiaci, do divadla sa vyberú celkom isto znova. Tu sú niektoré ich reakcie:

      Martin: Dej bol úžasne odohraný troma hercami, ktorí stvárňovali postavu ruského spisovateľa L. N. Tolstého. S humorom, ironicky až groteskne boli zobrazené aj vážne okolnosti vzťahu manželov Tolstojovcov.

      Sima: Divadlo ma uchvátilo už na samom začiatku. Výkony hercov boli úžasné. Neviem sa dočkať, keď sa do divadla vrátim.

      Kristína: Na hre sa mi páčilo, koľko detailov, ktoré postupne naberali aj prenesený význam, dokázali autori spojiť do jedného celku. A tiež to, že hra nás držala v napätí po celý čas, ako dej postupne gradoval.

      Adam: Herci odviedli úžasnú prácu, hrali perfektne. Páčili sa mi aj mnohé skryté symboly, ktoré do predstavenia autori vložili.

      Katka: Predstavenie ma zaujalo svojím spracovaním vážnej témy – manželskej krízy – s humorom, iróniou a sarkazmom. Veľmi ma oslovilo zobrazenie vnútorných zápasov L. N. Tolstého prostredníctvom troch hercov. Isto by som si to pozrela ešte raz.

      Julka: Hra bola ohromujúca, v závere ma úplne „zvalcovali“ emócie. Pokojne by som na to šla znovu. Herecké výkony boli úžasné a spracovanie vynikajúce.

      Beáta Jarošová, vyučujúca SJL
      žiaci III. GDM

    • Nick Vujcic
     • Nick Vujcic

      21. 9. 2023

      Nick Vujcic: „Sústreďte sa na to, čo máte...“

      V stredu 13. septembra sa niekoľkí naši žiaci a rodičia jedného žiaka zúčastnili na prednáške známeho pastora, prednášateľa, motivačného trénera bez rúk a nôh Nicka Vujicica v Košiciach. V sprievode, pani učiteľky Adriany Tvrdej a saleziána Petra Boška, sme pred programom navštívili saleziánov na Kalvárii v Košiciach, centrum Košíc a následne sme sa presunuli na amfiteáter, kde sa konala Nickova prednáška pod názvom „Viera, nádej a láska,“ ktorá bola doplnená kapelou Tretí deň. Bol to naozaj skvelý zážitok, vidieť naživo muža bez končatín, ktorý vedie šťastný a naplnený život. A ako povedal sám Nick: „Nesústreď sa na to, čo v živote nemáš. Sústreďte sa na to, čo máte.“ Táto životná filozofia je inšpirujúca a nás učí, že môžeme čeliť ťažkostiam, máme vždy nájsť radosť a hodnotu v tom, čo máme.

      Terézia Jureková, žiačka IV.GDM
      Adriana Tvrdá, vyučujúca

    • Profesia days
     • Profesia days

      20. 9. 2023

      Končiace ročníky IV.GDM a II.NDŠ za zúčastnili známeho festivalu pracovných príležitostí „Profesia days“ v Dome odborov v Žiline.

      Toto podujatie prinášalo inspirácie a množstvo možností na sebarozvoj. Festival ponúkal široký výber top firiem ponúkajúcich pestrú paletu pracovných príležitostí. Dokonca bolo pripravené špeciálne „mólo“, na ktorom prebiehala diskusia s Milanom Dubecom, ktorý rozprával o téme „Ako je to byť investorom, filantropom, podnikateľom na Slovensku. Naši študenti sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré pre nich pripravili zástupcovia firiem a navyše získali aj drobné darčeky, ktoré určite potešili každého z nich.

      Adriana Tvrdá, vyučujúca

    • Celoškolská duchovná obnova
     • Celoškolská duchovná obnova

      20. 9. 2023

      Povýšenie svätého kríža - práve na tento sviatok sa nám naskytla možnosť ponoriť sa do seba a vypočuť si myšlienky don Miroslava Podstavka.

      Pôsobí v Poprade a počas duchovnej obnovy sa nám prihovoril slovami zo Svätého písma. Poukázal na význam lásky, odpúšťania a vzájomného porozumenia. I z malého semienka môže vyrásť veľký strom - nosná myšlienka, nad ktorou sme uvažovali. Po možnosti sviatosti zmierenia a svätej omši sme sa rozpŕchli do svojich domovov na predĺžený víkend. Veríme, že sa nám podarí niektoré myšlienky premieňať do konkrétnych skutkov v našom živote.

      Mgr. Darina Stebnická, učiteľka
      Fotografie: Krištof Krajník, žiak GDM

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

      5. 9. 2023

      Po letných prázdninách sme sa konečne stretli a plní zážitkov zasadli do školských lavíc.

      Pocity boli rozpačité, mnohým sa nechcelo a iní sa zas tešili na spolužiakov. Po úvodnej sv. omši, kde sme sa po slovách don Jozefa Sarneckého zamysleli nad zmyslom výchovy, nasledovalo spoločné fotenie. Rozchod do tried, kde sme sa oboznámili so školským poriadkom a povinnosťami, ktoré nás nasledujúci školský rok čakajú. Pre mnohých je tento deň výnimočný tým, že sú v nových priestoroch, s novými ľuďmi. Chceme všetkým  popriať veľa úspechov. Pre žiakov končiacich ročníkov je tento rok posledný a veríme, že si ho užijú naplno. V novom školskom roku si želajme hlavne zdravie, vzájomné porozumenie a veľa chuti do štúdia i poznávania nových vecí.

      Mgr. Darina Stebnická, učiteľka
      Fotografie: Nikolaj Pálfy

    • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch
     • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch

      30. 8. 2023

      Pred začatím školského roka sa zamestnanci školy opäť rozhodli stráviť pár chvíľ na duchovnej obnove v Čičmanoch.

      Prednášajúcim bol don Pavol Grach. Svojimi prednáškami sa nás snažil podnecovať k tomu, aby sme sa zamysleli nad zmyslom spoločenstva, modlitby, ale aj eucharistie. Okrem duchovného programu a možnosti stíšenia sa sme mali možnosť upevniť vzťahy pri opekačke, spoločnom futbale či speve. Príjemne strávené chvíle v malebnej prírode nám pomohli nabiť sa do ďalších dní a pripraviť sa na nový školský rok.

      Mgr. Darina Stebnická, učiteľka
      Fotografie: Richard Bistiak

       

     • Tábor CECHCAMP 2023 za nami!

      18. 7. 2023

      Skupina saleziánov a animátorov z našej školy aj tohto roku pripravila tradičný tábor CECHCAMP 2023.

      Podujatie sa odohralo od 5. júla do 8. júla 2023 tábor CECHCAMP 2023. Cieľom tábora bolo priblížiť žiakom základných škôl od Bratislavy až po východoslovenskú Terňu s ukončeným 6. a 7. ročníkom remeslá, v ktorých sa môžu vyučiť počas stredoškolského štúdia. Program ponúkol žiakom pútavé a akčné aktivity, ktoré im dali príležitosť spoznať nových kamarátov, osvojiť si hodnoty školy a spoznať saleziánov, vychovávateľov i majstrov v dielňach.

      Na tohtoročnom tábore sa v tomto roku stretlo 35 žiakov a animátorov a neopominuteľná skupina majstrov na dielňach. Zažili vodné hry, dobývanie pevnosti Boyard, zápoľenie v behacej hre Sever proti juhu či pretekanie na motokárach.

       V Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka slúžia dospievajúcim mladým ľuďom z celého Slovenska prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili sa na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.

       

      Michal Žák SDB,
      vychovávateľ

    • Čas výletov
     • Čas výletov

      3. 7. 2023

      Po celoročnom snažení nastal čas výletov a spoločných triednych akcií zameraných na oddych, utužovanie priateľstiev a kolektívov. Koncoročné výlety sme poňali rôzne: jedni relaxovali v aquaparku, iní si zvolili opekačku, ďalší športovali, iní spoznávali... Veríme, že aj napriek nie vždy priaznivému počasiu, koncoročné výlety vyšli na jednotku. Tu je stručný prehľad toho, čo sme videli a zažili:

       

       

      Návšteva aquaparku

      Trieda I.A sa vybrala do auquaparku Tatralandia a aj keď trošku zapršalo, užili si vodné atrakcie a bazény do sýtosti.

       

      Šútovo

      Pekný výlet do Národného parku Malá Fatra v katastri obce Šútovo podnikli aj žiaci I. B. Po krátkej ceste vlakom, kde si overovali svoje umelecké schopnosti zabávači triedy Sebastián Janžo a kolektív sa premiestnili Šútovskou dolinou k vodopádu. Mohli sa kochať krásou prírody, sviežim vánkom vlhkého vzduchu. Po rýchlej sprche z prichádzajúcej prehánky na spiatočnej ceste sme sa šťastní a premoknutí vrátili domov. 

       

      Opekačka v Poluvsí

      Od pondelka do utorka strávili žiaci I.GDM spoločný čas na chate v Poluvsí. Cez deň bola možnosť hrať rôzne športy alebo zabávať sa inými spôsobmi. Keď sa zotmelo, opekali sme a spievali. Nasledujúci deň poupratovali a išli domov.

       

      Active centrum Bytča

      Nadstavbári z I. NDŠ si boli zahrať bowling a zacvičiť v posilňovni Active centra v Bytči. Nechýbalo pozvanie na pizzu ani prechádzka v areáli pôsobivého sobášneho paláca.

       

      Terchová

      Žiaci II. A mali v pláne absolvovať Jánošíkove diery smerom na Štefanovú, ale počasie sa postaralo o zmenu programu. Nakoniec sa vybrali na vyhliadku nad Terchovou a pozreli si aj plechového Jánošíka.

       

      Stráňavy pod Polomom

      Výlet s opekačkou spolili aj žiaci II. GDM, keď sa vybrali do Stráňav pod vrch Polom. Napriek tomu, že dážď visel z oblohy po celý čas, deň výletu si užili. Pršať napokon predsa len začalo, ale až keď už sedeli v autobuse smerom domov.

       

      Tatralandia

      Žiaci II. B sa tiež vybrali do Tatralandie pri Liptovskom Mikuláši. Počasie bolo ideálne, cesta v pohode. A hlavne všetci mali pekný zážitok, vyskúšali všetky tobogany a vodné atrakcie. Veľmi sa im páčilo...

       

      Oravská Lesná

      II. C sa zas vybrala na Oravu. Tentoraz sa rozhodli spojiť exkurziu v autoservise v Dolnom Kubíne, v ktorom pracujú aj traja naši exallievi s grilovačkou na chate v Oravskej Lesnej. Výlet bol plný hier, zábavy a debát do neskorej noci, ešteže bol na druhý deň hlavný bod programu relax v aquaparku Dolný Kubín.

       

      Košice

      Tretiaci grafici zamierili na východné Slovensko a spoznávali jeho metropolu – Košice s jej atrakciami. Nechýbalo nočné fotenie ani pozorovanie východu slnka. Dobre im padla pohostinnosť košických saleziánov, u ktorých prenocovali.

       

      Beáta Jarošová,
      učiteľka slovenčiny

    • Prekroč svoju digitálnu priepasť
     • Prekroč svoju digitálnu priepasť

      1. 7. 2023

      Pokračujeme v projekte Erasmus+ Prekroč svoju digitálnu priepasť a to čo sme sa naučili ponúkame ďalej. Po školení na Malte sme sa na škole začali venovať príprave tréningu so zameraním na digitálne zručnosti žiakov druhých ročníkov učebných odborov a prvého ročníka nadstavbového štúdia.

      Samotné tréningy sa uskutočnili v dňoch 1. - 2. júna a druhé 5. – 6. júna. Žiaci si pod dohľadom školiteľov napísali off-line aj online životopis, kriticky sa zamysleli nad digitálnym priestorom a nástrahami ktoré ponúka ako aj nad stopami ktoré človek v digitálnom priestore zanecháva, ale tiež nad vplyvom digitálneho sveta a sociálnych médií na duševné zdravie.  Školenia boli obohacujúce nielen pre žiakov, ale i pre samotných školiteľov, medzi ktorých patrili štyria pedagógovia našej školy: Adriana Tvrdá, Andrej Konušik, Ján Synák a Michaela Štubňová, jedna žiačka Terézia Jureková z III.GDM ttriedy a čerstvý exalliev Ján Murín. Veríme že žiaci tieto novonadobudnuté informácie použijú vo svojom profesijnom živote. V rámci projektu nás ešte čaká záverečné stretnutie a hodnotenie v Budapešti, o čom Vás budeme informovať neskôr.

       

      Ján Murín, exalliev
      Ján Synák, učiteľ

    • Dar pre našu knižnicu
     • Dar pre našu knižnicu

      30. 6. 2023

      Aj v tomto školskom roku sme obohatili knižný fond našej knižnice o viacero titulov. Ide predovšetkým o klasiku a knihy, ktoré sa na hodinách literatúry preberajú „povinne“.

      Potešiteľné je, že si našli svojich čitateľov a že sa čítajú. Osobitne si ceníme knihy, ktoré sme dostali darom – či už reportážnu literatúru Vydavateľstva Absynt, alebo zbierku študentských detektívnych a hororových poviedok Zubami-nechtami známej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej, ktoré vydala. V besede so žiakmi I. NDŠ a I.GDM hovorila o tvorivom písaní, o tom, ako začala písať i o tom, či sa písaním dá uživiť. Otvorene sme sa rozprávali aj o „hejtoch“, ktorým bola vystavená na sociálnych sieťach či o ťažkej chorobe, z ktorej sa vyliečila. Sympatická bola aj jej asistentka Viki, ukrajinská knihovníčka z Kyjeva, odborníčka na literatúru pre deti a mládež, ktorá s Gabrielou spolupracuje, odkedy bola nútená aj s dcérkou opustiť Ukrajinu. Na Slovensku zažila prijatie pomoc a podporu, no srdcom je pri rodine, priateľoch a známych, ktorí sú (alebo už aj nie sú) doma, na Ukrajine...

      Beáta Jarošová,
      učiteľka slovenčiny

    • Najlepší autoopravári I. a II. ročníka
     • Najlepší autoopravári I. a II. ročníka

      30. 6. 2023

      Celoročná súťaž o  najlepšieho autoopravára I. ročníka a II. ročníka bola zakončená vyhlásením výsledkov a ocenením najlepších žiakov.

       

      I. ročník  autoopravár

      1. Michal Cimerman    I.B

      2. Juraj Wolf                  I.C

      3. Gabaj Jakub              I.B

       

      II. ročník autoopravár mechanik-elektrikár

      1. Roman Danko          II. B

      2. Martin Murín           II.C

      3. Lukáš Cinko              II.C

       

      III. ročník   autoopravár lakovník

      1. Samuel   Jánošík     II.C

      2. Ondrej Plevák         II.C

      3. Šimon  Kalužník      II.C

       

      Blahoželáme

      Ing. Janka Funtíková,
      pedagogička

    • Záverečné skúšky a slávnostné odovzdávanie výučných listov
     • Záverečné skúšky a slávnostné odovzdávanie výučných listov

      30. 6. 2023

      Každoročne čaká tretiakov náročnejšia skúška pozostávajúca z vedomostí, ktoré získali počas trojročného štúdia v našej škole.

      Musia si overiť svoje vedomosti nielen v praktickej oblasti, ale aj v teoretickej. Praktické skúšky vykonávali žiaci daného odboru v školských dielňach. Po nich nasledovali teoretické skúšky, ktoré pozostávali z otázok, ktoré si žiaci vytiahli. Pre niektorých to bolo veľmi náročné, ale všetko sa nakoniec podarilo.

      V tomto roku získalo výučný list:

      Odbor stolár 19 absolventov s propechom: 8 žiakov prospelo s vyznamenaním, 2 žiaci prospeli veľmi dobre a 9 žiaci prospeli.

      Odbor murár ukončilo 6 absolventov s prospechom: 1 prospel veľmi dobre, 5 prospelo.

      Odbor autoopravár – mechanik ukončilo 20 absolventov s prospechom: 3 prospeli s vyznamenaním, 7 prospeli veľmi dobre a 10 prospeli.

      Odbor autoopravár – elektrikár 11 absolventov s prospechom: 6 prospelo s vyznamenaním, 3 prospeli veľmi dobre a 2 prospeli. 

      Odbor autoopravár – lakovník ukončilo vzdelanie 5 absolventov s prospechom: 1 prospel s vyznamenaním, 1 prospel veľmi dobre a 3 prospeli.

      Po absolvovaní záverečných skúšok nás čakalo slávnostné odovzdávanie výučných listov. Chlapci to poňali naozaj slávnostne a nechýbala ani účasť niektorých rodičov. Bolo to naozaj dojemné a po sv. omši mohli žiaci absolvovať to najkrajšie, prijatie výučného listu, ktorý bude vstupnou bránou do ďalšieho života i práce.

      Ďakujeme žiakom, že prejavili záujem o štúdium na našej škole  a veríme, že získané poznatky využijú vo svojom živote naplno. Veríme, že budú spomínať na časy strávené u nás s úsmevom na tvári.

      Všetkým prajeme veľa šťastia v pracovnom a hlavne osobnom živote.

      Mgr. Darina Stebnická,
      vyučujúca

    • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom
     • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom

      28. 6. 2023

      Pomaly sa blíži záver školského roka a tak sme mali príležitosť sa rozlúčiť so životom na internáte.

      Pre cca 80 účastníkov bolo pripravených v priestoroch saleziánskeho oratória pohostenie v podobe opekaných klobások, kofoly a iného občerstvenia. Popritom bola možnosť hrať futbal, volejbal či iné športové aktivity. Pekným prvkom bolo, že mnohí žiaci boli zodpovedne zapojení do jednotlivých úloh, čo vytvorilo družnú atmosféru. Celý program doprevádzala i hudba.

      Záverečnou zázračnou bodkou bola spoločná skupinová fotka na dvore oratória, ktorú sa podarilo zrealizovať tesne pred spustením divokej búrky, ktorá  urýchlila ukončenie podujatia.

      Ďakujeme všetkým pomocníkom a zúčastnením za spoločnú atmosféru.

      Michal Žák SDB,
      vychovávateľ

      Fotografie: Filip Balvan,
      žiak

    • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia
     • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia

      22. 6. 2023

      Trieda II.GDM sa vo štvrtok 20. júna 2022 zúčastnila exkurzie v tlačiarni Neografia v Martine.

       Sprievodca, všetkých žiakov spolu s učiteľmi J. Šebešom a P. Mieresovou, previedol celým komplexom tlačiarne. Všetci mali možnosť vidieť naživo aplikáciu teórie do praxe. Videli sme celý proces výroby knihy, od jeho začiatku (dodanie dát od grafika) až po výsledný produkt – knihu, ktorá poputuje do rúk čitateľov z celého sveta.

      Celý proces bol veľmi zaujímavý a získali sme obraz, o tom, ako to funguje v realite.

      Katarína Masiariková, 
      Ester Kramárová,
      žiačky II. GDM

    • Lumen 2023
     • Lumen 2023

      19. 6. 2023

      Dňa 8. - 11.6. 2023 sme sa ako dobrovoľnícky tím zúčastnili na festivale Lumen v Trnave. Som veľmi rád, že som neodmietol túto ponuku, a že som prijal toto pozvanie.

      Ako dobrovoľníci sme pomáhali pri stavbe a skladaní pódia a rôznych iných službách. Samozrejme, našiel sa čas aj na program. Veľmi sa mi páčil veľký výber kapiel, workshopov a hlavne boží duch už do začiatku celého festivalu. Určite neodmietnem ponuku aj na budúci rok. 

      Patrik Tereštík,
      (2C trieda)

    • Konferencia „Ako začať...“,
     • Konferencia „Ako začať...“,

      17. 6. 2023

      druhý ročník podnikateľskej udalosti organizovaný školou SOŠ sv. Jozefa Robotníka a občianskym združením Cesty k podnikaniu prináša inšpiráciu a podnikateľské príbehy do stredných škôl, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa jej - Obchodná akadémia Veľká Okružná, Gymnázium sv. Františka, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris a Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského.

      Konferencia predstavila šesticu podnikateľov – exallievov tentokrát od stredného Slovenska až po západ. Bola rozdelená do troch častí.

      V prvej časti konferencie zdieľali svoje príbehy, skúsenosti, cenné rady podnikatelia „seniori“ -  Martin Brigant, vinárstvo BRIGANT, Pavol Smolka, hudobník, manažér, majiteľ nahrávacieho štúdia, Miloš Čaladík - majiteľ spoločnosti RECHTYS, okrem iného výroba reklamných predmetov a pracovných odevov.

      Druhá časť konferencie bola venovaná podnikateľom „juniorom“ – Jakub Katrenčík, stolárstvo, Erika Vavrušová – KRAMIENKY, Marek Pekár a Tibor Jopčík – zakladatelia a spoločníci firmy MT cars.

      V tretej časti konferencie sa konala panelová diskusia, ktorá priniesla odpovede na zaujímavé otázky, bohatú výmenu názorov, príležitosť vypočuť si rôzne perspektívy a podnikateľské stratégie.

      Počas prestávok na všetkých prítomných čakal na školskom dvore príjemný zvuk klavíra, foto kútik, prezenty, občerstvenie a pre tých „skôr“ narodených aj ochutnávka vína. Bol to čas pre networking a vytvárania nových vzťahov.

      Konferencia „Ako začať ....“ sa stala akýmsi mostom, ktorý spojil podnikateľov - exallievov z rôznych častí Slovenska a študentov. V mysliach účastníkov zostala povzbudivá myšlienka:

      „Každý začiatok je možný.  Úspech neprichádza ľahko, ale vyžaduje si tvrdú prácu, vytrvalosť a odhodlanie, ale aj chuť prekonávať prekážky, ktoré neznamenajú pád, ale začiatok niečoho nového.“

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Deň mladého farmára
     • Deň mladého farmára

      15. 6. 2023

      V tomto roku sme sa zúčastnili na „Dni mladého farmára“ v Krásnej Lúke.

      Na tomto podujatí sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia
      na našej škole.

      Radoslav Jurko,
      kariérový poradca

    • Stredoškolská liga 2023
     • Stredoškolská liga 2023

      15. 6. 2023

      V tomto školskom roku sme sa ako škola zúčastnili Juniorskej stredoškolskej ligy, ktorú zastrešovalo centrum voľného času Žirafa.

      Po celoročnom snažení a náročných zápasoch, so šiestimi tímami, sme sa nakoniec umiestnili na štvrtom mieste a postúpili do play-off. Tam sme postúpili do semifinále, kde sme už toľko šťastia nemali. Zahrali sme si zápas o tretie miesto, kde sa nám podarilo vyhrať nad tímom SOŠ Stavebná a skončili na konečnom treťom mieste.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník a veríme, že sa nám podarí posunúť nalepšiu pozíciu. Škole ďakujeme za podporu.

      Mgr. Miroslav Kaleta,
      vychovávateľ