•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

      5. 9. 2023

      Po letných prázdninách sme sa konečne stretli a plní zážitkov zasadli do školských lavíc.

      Pocity boli rozpačité, mnohým sa nechcelo a iní sa zas tešili na spolužiakov. Po úvodnej sv. omši, kde sme sa po slovách don Jozefa Sarneckého zamysleli nad zmyslom výchovy, nasledovalo spoločné fotenie. Rozchod do tried, kde sme sa oboznámili so školským poriadkom a povinnosťami, ktoré nás nasledujúci školský rok čakajú. Pre mnohých je tento deň výnimočný tým, že sú v nových priestoroch, s novými ľuďmi. Chceme všetkým  popriať veľa úspechov. Pre žiakov končiacich ročníkov je tento rok posledný a veríme, že si ho užijú naplno. V novom školskom roku si želajme hlavne zdravie, vzájomné porozumenie a veľa chuti do štúdia i poznávania nových vecí.

      Mgr. Darina Stebnická, učiteľka
      Fotografie: Nikolaj Pálfy