•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Čitateľská gramotnosť má svojich víťazov
     • Čitateľská gramotnosť má svojich víťazov

      23. 3. 2022

      Čitateľská gramotnosť je dôležitá pre každého jednotlivca, aby dokázal text nielen prečítať, ale aj pochopiť prečítané a ďalej so získanými informáciami pracovať. Vo februári 2022 sa v našej škole uskutočnilo overovanie čitateľskej gramotnosti žiakov prvého ročníka. 

      Veda je krásna, ale aj zradná. V dejinách vedy sú zapísané mnohé významné objavy, ktoré však sprevádzajú aj netradičné postupy ich objaviteľov, ale i mnohé smutné príbehy. Viete, že švédsky chemik Karol Schneele bol pôvodne lekár a jeho práca v mnohom pripomínala postupy stredovekých alchimistov? Že svoje novovzniknuté chemické zlúčeniny rád ochutnával, čo pravdepodobne privodilo jeho predčasnú smrť? Alebo že Robert Bunsen zistil, že hydroxid železnatý sa dá použiť proti otrave arzénom, pričom sa sám takmer otrávil? S týmito a mnohými ďalšími informáciami sa oboznámili žiaci prvého ročníka pri overovaní čitateľskej gramotnosti. Aktivitu v rámci vyučovania zrealizovali vyučujúce slovenského jazyka a literatúry vo všetkých triedach prvého ročníka.

      Poradie úspešnosti jednotlivých tried prvého ročníka v percentách:

      1.   I. GDM – 85,92%

      2.   I. B – 74,12%

      3.   I.D – 70,23%

      4.   I.C – 69,81%

      5.   I.A – 62,11%

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným želáme veľa chuti do ďalšieho čítania.

      Ing. Daniela Polníková

    • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2022
     • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2022

      21. 3. 2022

      Vo februári sa uskutočnila  školská súťaž stolárov druhého ročníka. Súťaž Mladý stolár 2022 pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov vypracovaním testu, z ktorého mohli získať 30 bodov. V praktickej časti vyrábali žiaci výrobok – vtáčiu búdku, pri ktorej preukazovali svoju zručnosť pri vytváraní konštrukčných spojov a montáži jednotlivých dielcov. Za výrobok mohli získať až 80 bodov.

      So ziskom 102 bodov sa na treťom mieste umiestnil žiak Martin Pekný. Druhé miesto obsadil Michal Triebel, ktorý získal 103 bodov. Víťazom súťaže sa stal Ondrej Grondžák, ktorý získal 107,5 bodu.

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy v regionálnej súťaži Mladý stolár, ktorá sa uskutoční v apríli v priestoroch našej školy.

      Ing. Martin Puchala

    • Najlepší autoopravári tretích ročníkov
     • Najlepší autoopravári tretích ročníkov

      21. 3. 2022

      O tom, že pomaly sa epidemiologická situácia zlepšuje, svedčí aj to, že sa postupne vraciame k prerušeným súťažiam, ktoré boli pred pandémiou bežnou súčasťou odbornej prípravy žiakov našej školy.

      V mesiaci február sa uskutočnila súťaž o najlepšieho autoopravára  III. ročníka. Súťažili žiaci III.B - automechanici a III.C - autoelektrikári.  Súťaž pozostávala  z teoretických vedomostí formou e-learningového testu, ktorý pripravili učitelia odborných predmetov, poznávacej časti či praktických zručností. Praktické úlohy pripravili majstri odborného výcviku.

      Najúspešnejší spomedzi 36 súťažiacich tvorili vskutku vyrovnanú partiu. O ich tesnom umiestnení rozhodli len jednobodové rozdiely.

      Výsledky:

      1. miesto  Ľubomír  Orieščík   III. C
      2. miesto   Adrián  Boháč        III.C
      3. miesto   Lukáš     Pjontek     III.C

      Víťazom blahoželáme a veríme, že tieto a aj ďalšie mená sa už čoskoro objavia v inej, už prebiehajúcej, medzinárodnej súťaži.

       

      Janka Funtíková,
      vyučujúca odborných predmetov

    • Zapoj sa aj Ty do pomoci pre Ukrajinu!
     • Zapoj sa aj Ty do pomoci pre Ukrajinu!

      18. 3. 2022

      Milí študenti! 
      Spoločne sa chceme aj my zapojiť do pomoci pre našich priateľov z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Mnohí z nich sa zastavajú práve v našom meste. V Žiline vznikol utečenecký tábor Camp Žilina, ktorý organizuje materiálne zbierky, ponúka krátkodobé ubytovanie utečencom a pomoc v ďalšej integrácií.

      Dávame vám  do pozornosti nasledujúce ponuky:
       

      1. DOBROVOĽNÍCKA POMOC PRE CAMP ŽILINA

      Je možnosť zúčastniť sa jedného dňa pomoci pre Camp. Ide o manuálnu prácu - zapojenie sa pri triedení materiálnej zbierky. Prebiehalo by to vo vybraný deň týždňa v čase vyučovania od 7:30 do cca 15:00. Na túto dobrovoľnícku službu sa môžete zapísať v tomto formulári. Podmienky účasti sú:

      • žiaci ročníkov: 1.,2.,3. GDM, 1. a 2. učebné odbory, 1. nadstavbové štúdium 
      • súhlas rodiča
      • súhlas triedneho učiteľa
      • účasť na celom dni služby
      • záväzok dobrania učiva z daného vyučovacieho dňa

      2. MATERIÁLNA ZBIERKA

      V týždni od 21. až 25. marca bude na škole prebiehať materiálna zbierka. Počas veľkej prestávky môžete nosiť veci pred grafický ateliér. Budeme vyzbieravať:

      • oblečenie - jarné a letné, čisté, zachované alebo nové
      • drogéria
      • trvanlivé potraviny

      3. FINANČNÁ POMOC

      Slovenskí saleziáni zriadili webovú stránku, cez ktorú je možnosť zapojiť sa do finančnej pomoci: https://ukrajina.saleziani.sk/


      Chceme všetkých povzbudiť a pozvať nebáť sa otvoriť svoje srdcia a venovať aj zo svojho času a ochoty druhým ľuďom, ktorí to potrebujú.

       

      Michaela Štubňová, školský psychológ

    • Maturity 2022
     • Maturity 2022

      16. 3. 2022

      Po dvojročnej pauze, keď žiaci maturovali administratívne, opäť nastal čas maturít. Čas náročný, no krásny. S originálnym stresom, únavou, pochybnosťami, ale aj odhodlaním zvládnuť pre mnohých doteraz asi najťažšiu životnú skúšku...

      Potešiteľné je, že na externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili všetci maturanti. Príprava bola náročná. Jej ťažisko sa uskutočňovalo online, uprostred karantén, chorobných stavov, strachu o zdravie svoje či svojich blízkych. Uprostred rozlúčok a nových stretnutí. Uprostred zlovestných správ z východnej Európy a obáv z toho, čo bude... Nečudo, že si viacerí maturanti vybrali ako tému slohovej práce práve tú o domove. Ako nám prezradili, uvažovali o hodnote domova, vzťahoch, o tom, čo to znamená domov stratiť, ale aj o tom, kde je vlastne náš pravý domov... Niektorí odchádzali spokojní so svojím výkonom, iní menej. Externá časť maturitnej skúšky pokračuje angličtinou. Mnoho zdaru, milí naši maturanti!

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • Lyžiarsky výcvik 2022
     • Lyžiarsky výcvik 2022

      16. 3. 2022

      V tomto školskom roku sa nám podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik.

      Výnimočne sme po prvýkrát dochádzali každý deň do skirezortu Snowparadise. Počasie nám prialo a celý týždeň sme mali ideálne podmienky na výcvik. 

      Ing. Vladimír Běhálek

      vyučujúci

    • Prosba o pomoc
     • Prosba o pomoc

      27. 2. 2022

      Saleziáni na Ukrajine zostávajú s mladými a ich rodinami a tiež prijímajú vo svojich domoch a strediskách ľudí, ktorí utekajú z centrálnej a východnej Ukrajiny. 

      Pomôžte aj vy a podporte saleziánske dielo na Ukrajine.

      Prispieť môžete priamo vkladom na saleziánsky účet:

      IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138

      variabilný symbol: 012022

      alebo cez QR kód:

     • Návrat Krvavých sonetov

      27. 2. 2022

      A národ oboril sa na národ 
      s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
      Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:
      zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd...

      Hviezdoslavove verše. „Autor vystríha pred hrôzami vojny, ktorá najviac ubližuje hlavne nevinným.“  Toto je časť interpretácie myšlienkového posolstva básnickej skladby, ktorú si v týchto dňoch pripomínajú najmä naši maturanti. Onedlho ich čaká skúška dospelosti. Kto by si len pomyslel, že verše, ktoré uzreli svetlo sveta začiatkom 20. storočia, budú v súčasnej dobe opäť živé a aktuálne? Nestačila prvá a druhá svetová vojna, aby sme sa poučili? Aby sme sa vyvarovali vojnovým hrôzam?

      No realita je iná. Agresia sa naplno rozpútala na území našich blízkych susedov. Ak si niekto myslí, že sa ho to netýka, mýli sa. Žijeme ťažkú dobu, no dnes sa musíme zjednotiť okolo mierových aktivít. Vyjadriť svoje pobúrenie a odsúdiť nezmyselnú agresiu. Ľudia, ktorí chcú žiť svoje životy teraz musia utekať pred vojnou, aby si ich zachránili. Aj v týchto chvíľach mnohí z nich prekračujú naše hranice, aby tu našli útočisko.

      Svet sa zjednotil v solidarite s Ukrajinou a my sme jeho súčasťou. Pani prezidentka vo svojom príhovore k občanom povedala: „Naša územná celistvosť zatiaľ nie je ohrozená.“ Zatiaľ...  Musíme spoločne ustrážiť, aby „železná opona“, ktorá bola spustená po druhej svetovej vojne, zostala navždy odstránená. Aby sme mohli žiť pokojne a nebáli sa vojny. Vojenská agresia do civilizovaného sveta nepatrí. Preto sa aj my zomkneme a modlitbou podporíme našich priateľov na Ukrajine. Pripojíme sa k aktivitám, ktoré pomôžu v boji za mier a slobodu. Aby sme sa znovu mohli venovať bežným starostiam a radostiam života bez strachu z budúcnosti.

      Ing. Daniela Polníková

    • Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR pozná víťazov
     • Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR pozná víťazov

      24. 2. 2022

      V odbore autoopravár - lakovník sa počas februára uskutočnila súťaž autoopravár junior.

      Súťaž pozostávala z troch častí. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti a znalosti v teoretickej, poznávacej a praktickej časti.
      Umiestnenie jednotlivých žiakov bolo nasledovné:

      1. miesto Tadeáš Vanko  3.C
      2. miesto Peter Gelaček  3.C
      3. miesto Erik Straňanek 3.C

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       Radoslav Jurko, pedagóg

    • Prvá učňovská zmluva, ktorej autorom je don Bosco, oslavuje 170 rokov
     • Prvá učňovská zmluva, ktorej autorom je don Bosco, oslavuje 170 rokov

      14. 2. 2022

      8. februára 1852 - 2022: Pri príležitosti tohto výročia saleziáni opätovne potvrdzujú hodnotu učňovskej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a profesionálneho partnerstva s firmami.

      Zmluvu, ktorú spísal a aj podpísal don Bosco, mnohí považujú za prvú modernú pracovnú zmluvu. Nielen preto, že mnohé z jej ustanovení sa neskôr stali súčasťou bežnej praxe pracovných vzťahov, ale predovšetkým preto, že so spomínanou zmluvou so štyrmi podpismi sa prvýkrát vytvorilo spojenectvo, ktoré je dodnes inšpiráciou pre našu prácu učiteľov a vychovávateľov – spojenectvo medzi zamestnávateľom, pracovníkom, rodinou učňa a školou.

      V dnešnej dobe chceme zdôrazniť dôležitosť prepojenia školy s praxou pri príprave mladých ľudí na budúce povolanie. Kladieme veľký dôraz na to, aby žiaci mali možnosť vyskúšať toto spojenectvo a mohli sa pohybovať v kvalitnom výchovnom prostredí nielen v škole, ale aj u zamestnávateľov, kde vykonávajú prax.

      Naše skúsenosti získané počas mnohých rokov ukazujú, že systém spájajúci teoretické a praktické vzdelávanie, ktorý zahŕňa veľmi úzku spoluprácu medzi vzdelávacou inštitúciou a podnikom, je spôsob, ktorý najlepšie pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich zručnosti a umožňuje im vstúpiť do sveta práce. V našej škole sv. Jozefa Robotníka sa táto cesta uplatňuje už niekoľko rokov s vynikajúcimi výsledkami v oblasti zamestnanosti. Preto neustále spolupracujeme s mnohými spoločnosťami, aby sa tieto vzdelávacie skúsenosti stali momentmi rastu a zrelosti, ktoré mladým ľuďom pomôžu dostať sa do kontaktu s pracovnou a sociálnou realitou a zároveň podporili rozvoj silného povedomia o otázkach bezpečnosti aj vďaka spolupráci s podnikovými lektormi, ktorí v tomto procese zohrávajú zásadnú úlohu.

      Pred 170 rokmi don Bosco otvoril cestu. Dnes sa saleziáni v škole sv. Jozefa Robotníka stále držia tej istej cesty.

       

      don Peter Boško, salezián

       

      Inšpirované a spracované podľa

      https://donboscoitalia.it/il-primo-contratto-di-apprendistato-di-don-bosco-compie-170-anni/?fbclid=IwAR0Wz5CimnMg5qsqemB4MzaHoOkRqH5jaxD3wiRvcoesW7qtIO0t1AHAUUU

    • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca
     • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca

      11. 2. 2022

      V stredu 26. januára 2022 sa v našej škole po ročnej prestávke na školskom internáte uskutočnil už 4. ročník futsalového  turnaja, ktorý sa konal pri príležitosti sviatku dona Bosca. Na súťaži sa zúčastnilo spolu šesť tímov, zastúpenie mali aj dievčatá.

      Tri tímy reprezentovali školský internát, dva boli z KšK a jeden dievčenský tím z MŠK ZA. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, do finále postúpil víťaz každej z nich. Druhí v poradí z oboch skupín si zahrali o celkové tretie a štvrté miesto.

      Na prvej priečke sa umiestnil tím KAMA (J. Lacek, M. Kolčák a asistent M. Kaleta).

      Ani dievčatá sa nedali zahanbiť a skončili na krásnom piatom mieste.

      Veríme, že aj o rok, ak nám to situácia dovolí, sa znova stretneme na jubilejnom piatom ročníku tohto športového podujatia.

      Mgr. Miroslav Kaleta,
      vychovávateľ

    • Krása slova
     • Krása slova

      2. 2. 2022

      Aj tento školský rok sa v našej škole uskutočnila prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Organizáciu súťaže trochu skomplikovala sťažená situácia pretrvávajúcej pandémie a s ňou súvisiace opatrenia, ale nevzdali sme sa a študenti aj v týchto neštandardných podmienkach mohli ukázať svoje kvality.

      Víťazi triednych kôl postupne počas posledného januárového týždňa prednášali vybrané texty z oblasti poézie aj prózy. Pozorne ich počúvala porota, do ktorej zasadli učiteľky slovenského jazyka a literatúry. Celková atmosféra dokázala, že aj žiaci technických odborov majú blízky vzťah ku krásnej literatúre.

      Všetkým recitátorom patrí poďakovanie za účasť, ako aj pochvala za pekné ukážky a umelecký dojem.

       

      Vyhodnotenie:
      Hlavná cena: Patrik Čaniga, IV. GDM

       

      Poézia:

      1. miesto – Lucia Martinčová, II. GDM
      2. miesto – Kristína Kubáňová, I. GDM
      3. miesto - Krištof Krajník, II. GDM

       

      Próza:

      1. miesto – Peter Báčik, III. GDM
      2. miesto – Terézia Jureková, II. GDM
      3. miesto – Dominika Bilíková, III. GDM


       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Celkovým víťazom je žiak Patrik Čaniga zo IV. GDM, ktorý postupuje do OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE.
      Gratulujeme a držíme mu palce!

      Ing. Daniela Polníková

       

    • Modelový Parlament Slovenska
     • Modelový Parlament Slovenska

      26. 1. 2022

      Aj ty máš nápady a riešenia, ako by sa dali robiť veci inak? Predstav ich v „parlamente“. Nebuď jeden z tých, ktorý iba šomre, ale buď ten, ktorý začne aj konať a zúčastní sa na konferencii pre stredoškolákov, ktorí chcú meniť Slovensko.

      Otvára sa prihlasovanie na prvú konferenciu Modelového Parlamentu Slovenska pre stredoškolákov, ktorá sa uskutoční 23. a 24. apríla. Na webstránke http://modelovyparlament.sk/ sa dozviete všetky potrebné informácie o MPS v jednom.  Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Google formulára, ktorý je na už spomínanej  webstránke (modelovyparlament.sk).

      Na konferencii sa bude debatovať o tom, ako sa dá zlepšiť Slovensko. Účastníci sa v rámci svojich (politických) strán budú rozprávať o problémoch Slovenska a o tom, čo treba zmeniť. Spolu vytvoria návrhy zákonov, ktorými sa budú snažiť o pozitívnu zmenu v konkrétnej oblasti. Následne ich predložia ostatným stranám na prerokovanie. Nakoniec sa uskutoční hlasovanie, a parlament predložené návrhy buď schváli, alebo odmietne.

       

      Adriana Tvrdá

    • RECYKLOHRY
     • RECYKLOHRY

      25. 1. 2022

      Náš žiak Samuel S. vyhral vo veľkej recyklačnej hre peknú publikáciu o spôsoboch ako byť ekologickejší a šetrnejší vo vlastnej domácnosti. Vzťah k ekológii treba budovať a vytvárať z neho návyky. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie sútaže. 

      Ing. Vladimír Běhálek