•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Prekroč svoju digitálnu priepasť
     • Prekroč svoju digitálnu priepasť

      1. 7. 2023

      Pokračujeme v projekte Erasmus+ Prekroč svoju digitálnu priepasť a to čo sme sa naučili ponúkame ďalej. Po školení na Malte sme sa na škole začali venovať príprave tréningu so zameraním na digitálne zručnosti žiakov druhých ročníkov učebných odborov a prvého ročníka nadstavbového štúdia.

      Samotné tréningy sa uskutočnili v dňoch 1. - 2. júna a druhé 5. – 6. júna. Žiaci si pod dohľadom školiteľov napísali off-line aj online životopis, kriticky sa zamysleli nad digitálnym priestorom a nástrahami ktoré ponúka ako aj nad stopami ktoré človek v digitálnom priestore zanecháva, ale tiež nad vplyvom digitálneho sveta a sociálnych médií na duševné zdravie.  Školenia boli obohacujúce nielen pre žiakov, ale i pre samotných školiteľov, medzi ktorých patrili štyria pedagógovia našej školy: Adriana Tvrdá, Andrej Konušik, Ján Synák a Michaela Štubňová, jedna žiačka Terézia Jureková z III.GDM ttriedy a čerstvý exalliev Ján Murín. Veríme že žiaci tieto novonadobudnuté informácie použijú vo svojom profesijnom živote. V rámci projektu nás ešte čaká záverečné stretnutie a hodnotenie v Budapešti, o čom Vás budeme informovať neskôr.

       

      Ján Murín, exalliev
      Ján Synák, učiteľ