•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Divadelné predstavenie v SND - Vojna a mier
     • Divadelné predstavenie v SND - Vojna a mier

      3. 4. 2024

      Posledný veľkonočný prázdninový deň sa skupina z našej školy vybrala do Bratislavy. Týmto spôsobom sme sa poďakovali našim žiakom za to, že priložili ruku k dielu – nacvičili a na sviatok don Bosca (31. 1. 2024) odohrali pre školu divadelné predstavenie Prípady otca Browna.

      Cieľom tohto výletu do hlavného mesta bolo vidieť kvalitné divadelné predstavenie. Zúčastnili sme sa večerného predstavenia v Novej budove Slovenského národneho divadla s názvom Vojna a mier od ruského autora Leva Nikolajeviča Tolstoja. Žiaci si uvedomili, že toto divadelné predstavenie sa im v budúcnosti zíde pri maturitných skúškach.

      Súčasťou tohto bratislavského výletu bola aj úvodná poobedná návšteva bratislavského ateliéru slovenskej výtvarníčky Doroty Sadovskej, exkurzia v saleziánskom stredisku na Miletičovej a spoločná večera v neďalekom nákupnom stredisku. Doprovodom tohto divadelného podujatia bola okrem saleziánov don Petra Boška a Michala Žáka aj vedúca novembrového divadelného workshopu na našej škole bábkoherečka a pedagogička Lucia Janovová, ktorá vedela porozprávať žiakom o prípravách hercov.

      Michal Žák SDB, Peter Boško SDB, vychovávatelia