•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Divadelné predstavenie Prípady otca Browna
     • Divadelné predstavenie Prípady otca Browna

      7. 2. 2024

      Tohtoročná slávnosť zakladateľa saleziánov svätého Jána Bosca sa niesla v znamení divadelného predstavenia. V stredu 31. 1. 2024 počas dňa odovzdávania polročných vysvedčení a slávnostnej svätej omše skupina chlapcov a dievčat zo žiackych radov odohrali počas doobedia na dva krát pre svojich spolužiakov detektívny príbeh s názvom Prípady otca Browna: Včelár alebo vrah? (v originálnom znení od britského autora Gilbert Keith Chestertona: Muž s dvoma bradami). Toto divadelné predstavenie sa podľa pamätníkov hralo taktiež na škole pred 15 rokmi pod vedením vtedajšieho riaditeľa a saleziána dona Viliama Riška. Divadelné predstavenie malo i tentokrát pozitívne ohlasy.

      Predstavenie sa hralo v priestoroch školskej telocvične, kde boli nainštalované kulisy, zvuková technika, osvetlenie a pódium, o ktoré sa postaral majster odborného výcviku Peter Pilko s tímom žiakom. O technické zabezpečenie počas predstavenia sa staral tím okolo Martina Drgoňa a Jána Murína a foto i videodokumentáciu vyhotovil tím okolo Filipa Balvana a majstra odborného výcviku Andreja Konúšika. Záverečné príhovory predniesol režisér divadla salezián Michal Žák a vikár miestnej saleziánskej komunity don Pavol Grach. 

      Celému divadelnému predstaveniu predchádzalo dvojmesačné intenzívne nacvičovanie začínajúce divadelným workshopom i taktiež divadelné sústredenie na chate na Polúvsií. Ďakujeme všetkým za veľmi pozitívnu a obohacujúcu skúsenosť.

      Informoval: Michal Žák SDB

      Fotografie: Filip Balvan, žia