•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Záleží nám na tom, ako sa naši žiaci majú... 
     • Záleží nám na tom, ako sa naši žiaci majú... 

      14. 11. 2023

      ...a preto sme počas októbra pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia zrealizovali viaceré aktivity na podporu starostlivosti duševného zdravia a psychickej pohody.

      Tieto aktivity sme odštartovali príhovorom pani riaditeľky v školskom rozhlase, po ktorom nasledovalo točenie videa, v ktorom nám niektorí žiaci a učitelia odpovedali, niekedy aj vtipne, na otázku, "čo im pomáha, aby sa mali dobre."

      Maturanti mali možnosť absolvovať celodenný workshop s odborníkmi z občianskeho združenia Synergia. Lekár a terapeut Ondrej Žiak a rehabilitačný lekár Marián Dupkala hovorili so žiakmi o tom, ako oni sami môžu hľadať vlastné zdroje psychickej pohody a tiež im odpovedali na mnohé otázky. 

      Mladší žiaci sa zúčastnili workshopov o duševnom zdraví, niektoré prebiehali priamo v škole, iné v Žilinskej poradni Káčko, ktorá je kontaktným bodom pre ľudí v krízových životných situáciách. Počas týchto dní sme mali tiež na škole interaktívnu nástenku, na ktorú mohli žiaci vyjadriť svoje názory a skúsenosti k rôznym otázkam súvisiacim s podporou psychickej pohody. Boli to dni zaujímavej skúsenosti a veríme, že našim žiakom dali viacero podnetov na to ako sa starať o svoje vnútro.


      Mgr. Michaela Štubňová, školský psychológ