•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl
     • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl

      6. 4. 2023

      Dňa 22. marca sme sa zástupcovia odborov autoopravári, stolári a grafici zúčastnili podujatia Inovatívne streDnutie na SOŠ dopravnej v Martine. Jeho cieľom bolo vzájomná inšpirácia a zdieľanie inovatívnych nápadov zo života našich škôl. 

      Po privítaní a príhovore pani riaditeľky školy sa začali prezentácie jednotlivých škôl. Na tomto podujatí sme hovorili aj my o našej škole a jej odboroch. Videli sme aj iné školy a ich prezentácie, čiže sme sa navzájom spoznali. Po tejto časti nasledovala krátka prestávka, kde si školy mohli navzájom vyskúšať a pozrieť inovatívne výrobky každej školy. My sme prezentovali našu techniku a to konkrétne virtuálnu realitu a laserovú vypaľovačku, ktoré obsluhovali naši maturanti. Po prestávke nasledovala prednáška o tom, ako sa stať atraktívnym absolventom pre budúcich zamestnávateľov a následne sme si mohli pozrieť školu a dielne. Povedali nám o novom odbore rušňovodič, ktorý otvárajú od septembra tohto roka.

      Celé podujatie bolo pre nás inšpirujúce, veľmi pekné boli prezentácie, ktoré si ostatné školy pripravili a dozvedeli sme sa o iných odboroch. Zistili sme nové spôsoby ako zaujať a videli veľmi zaujímavé dielne.

      Patrícia Pjonteková III.GDM,
      Roman Danko II.B.