•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Odkaz dona Bosca
     • Odkaz dona Bosca

      4. 10. 2023

      Pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, začal napĺňať jeden zo spoluzakladateľov našej školy don Juraj Malý najskôr vedením stolárskeho krúžku v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch, aby neskôr spolu s vtedajším riaditeľom školy don Jozefom Sarneckým, spolu s prvými pedagógmi začali v septembri 2008 spoluprácu, ktorá trvá už 15 rokov a ďalej pokračuje.

      Výsledkom je viac ako stovka zapojených odsúdených, ktorí mali možnosť sa vzdelávať v odboroch maliar a murár. Z nich 39 získalo výučný list v odbore a mohlo sa po prepustení ľahšie začleniť do spoločnosti a zmeniť tak svoj život. Ale za každým z týchto čísel sú konkrétne ľudské osudy a o to don Boscovi a nám dnes ide. A jeden príklad za všetkých: René sa po vyučení za maliara uchytil vo Švajčiarsku, kde má prenajatý dom s bazénom a posilňovňou, vlastnú maliarsku firmu, internetový obchod s konopnými výrobkami /teraz už tými legálnymi/ a ponúka pomoc aj iným prepusteným, tak ako sme my pomohli jemu.
      Niekedy nielen rozprávky majú dobrý koniec ...