•  

    

    

    

    

    

    

    

     • Čo mi dalo ECDL TESTOVANIE? (škola - partner IT akadémie)

      21. 6. 2022

      „ECDL testovanie bola pre mňa nová a nečakaná skúsenosť. Bola to dobrá šanca objaviť, čo v oblasti využívania počítačových technológií viem a zároveň možnosť sa priučiť novým veciam. Učebný materiál,  ktorý sme mali k dispozícii, bol podľa mňa veľmi prehľadne a dobre spracovaný tak, aby sa v ňom každý z nás vyznal a pochopil danú tému. Testy, ktoré sme už písali z daných modulov „na ostro“,  boli tiež dobre spracované, aby mal každý šancu uplatniť sa. Zo začiatku to bol vcelku veľký stres,  no po čase to zo mňa opadlo. Naučila som sa viac využívať dané programy a ich funkcie. Malo to určite svoje výhody, no zároveň aj nevýhody. Myslím si, že všetci sme si z toho niečo odniesli a môžeme byť vďační za túto skúsenosť.“

      „Za mňa bolo štúdium a príprava na ECDL testy dobrá skúsenosť, keďže ide o veľmi uznávanú formu digitálnych skúšok a väčšinou ich za veľké sumy absolvujú aj vysoko postavení ľudia. Som rád, že som takúto skúšku mohol absolvovať. Proces učenia pritom nebol vôbec stresujúci, mali sme dostatok času a veľa pokusov. Taktiež forma, akou sme sa vzdelávali, bola dobrá: časté stretnutia týkajúce sa skúšok, prezenčne či online. Uvítal som aj  množstvo materiálu, ktoré sme na štúdium dostali. ECDL testovanie mi dalo dobrú skúsenosť do života a pocit toho, ako prebiehajú takéto veľké testovania.“

      „Testovanie ECDL bolo veľmi zaujímavé, ale pre mňa aj náročné a vyčerpávajúce. Bolo to v období polroka, kedy sme mali veľa prác, učenia, atď. ECDL mi pridával ďalší stres a ďalšie starosti. No napriek tomu to neľutujem. Časom si všímam, že sa mi to hodí do života. Zlepšila som sa v programoch ako Word či Power Point. Som tiež rada, že sa mi to v budúcnosti určite zíde v zamestnaní a podobne.“

      Žiaci I.GDM

    • Konferencia „Ako začať ...“
     • Konferencia „Ako začať ...“

      13. 6. 2022

      Naša škola v spolupráci s OZ Cesty k podnikaniu zorganizovala 1. júna 2022 konferenciu venovanú začiatkom podnikania. Vystúpili na nej naši exallievi z rôznych oblastí podnikania a nechýbali medzi nimi ani súčasní študenti našej školy.

      Hostia priblížili všetkým účastníkom konferencie svoje skúsenosti z podnikateľských začiatkov. Porozprávali svoje príbehy o tom, ako začali, s akými prekážkami sa stretli, čo im pomáhalo znova vstať a nevzdať to až doteraz, podelili sa so svojimi plánmi, odhalili aj svoje súkromie.

      Cieľom konferencie bolo prepájanie „služobne“ starších so „služobne“ mladšími podnikateľmi, ktorí boli formovaní saleziánskou výchovou. Konferencia mala zároveň ambíciu byť jednou z platforiem prehlbovania vzťahov medzi cirkevnými školami Žilinskej diecézy. Zúčastnili sa tak na nej okrem našej školy aj Obchodná Akadémia sv. Tomáša Akvinského zo Žiliny a Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti z Čadce.

      V prvom blogu sa predstavili podnikatelia exallievi „seniori“ – Václav Faltus (Zlaté zrnko), Michal Podolský (MP Clean) a Martin Královič (PS Events).

      Druhý blog patril podnikateľom exallievom „juniorom“ – Eliška Klinovská (alicheva, aleluya), Martin Maďar (študent – živnostník), Anna Spišiak Houbová (v.l.n.k.a.sk.), Matúš Michalec (MC Interiér), Michal Bartek, Kristína Kubáňová, Mária Obšivánová (študenti - ThrowBac Graphics).

      Tretí blog, „panelová diskusia“, bol venovaný otázkam z publika.

      Počas prestávok bolo pre všetkých prichystané občerstvenie. Žiaci diskutovali o nastolených témach aj v rámci osobných rozhovorov, zdieľali svoje postrehy či rozprávali sa s rečníkmi.

       

      V živote každého z nás je dôležité nájsť si svoje miesto, nemyslieť si, že my to dáme, ale je potrebné nechať sa viesť „Najvyšším“ a mať na pamäti, že naša budúcnosť je dôležitejšia ako naša minulosť, a ten najlepší spôsob „Ako začať ...“, je prestať rozprávať a začať niečo robiť!

       

      Adriana Tvrdá, vyučujúca

    • Exkurzia na Unize
     • Exkurzia na Unize

      10. 6. 2022

      Dňa 7.6.2022 piati žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi zo Žilinskej Univerzity overovali vplyv dekarbonizácie motora vodíkom na výkon, spotrebu a emisie vozidla, napätie na zapaľovacích sviečkach, ako aj tlaky vo valcoch.

      Žiaci sa aktívne zapájali do samotných meraní, či už išlo o využívanie vedomostí z teoretického vyučovania v praxi alebo praktické zručnosti, čo vysokoškolskí pedagógovia veľmi ocenili. Veríme, že podobných výskumov sa budeme môcť zúčastňovať aj v budúcnosti.

      Ing. Ján Synák

    • Mladý marketér
     • Mladý marketér

      6. 6. 2022

      Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zrealizovala súťaž s názvom Mladý marketér.

      Úlohou súťažiacich bolo previesť analýzu a navrhnúť marketing pre lepšie zviditeľnenie obce prostredníctvom rôznych marketingových nástrojov a techník. Po prečítaní marketingového zadania bolo zrejmé, že objektom môjho záujmu bude obec Oravská Lesná. Vďaka pani učiteľke Adriáne Tvrdej moja práca nadobudla aj správnu formu. Hoci som sa neumiestnil na prvých miestach, získal som čestné uznanie poroty. Som veľmi vďačný za cenné skúsenosti, ktoré som nadobudol pri vypracovaní práce.

      Ján Murín, III.GDM

    • Celoslovenské finále súťaže Young Car Mechanic 2022
     • Celoslovenské finále súťaže Young Car Mechanic 2022

      1. 6. 2022

      Dňa 28.5.2022 žiaci našej školy – Šimon Iwaniec a Lukáš Pjontek v národnom finále bojovali o titul najlepší mladý automechanik Slovenska.

      Národného finále sa zúčastnilo celkom 9 finalistov a čakalo ich 8 náročných úloh. Všetky úlohy boli zamerané na zručnosť, presnosť úkonu a profesionalitu. Z úloh môžeme spomenúť napríklad verifikáciu mechatroniky automatickej prevodovky ZF 8HP,  výmenu rozvodového remeňa, kontrolu systémov aktívnej bezpečnosti ADAS. Okrem celkového hodnotenia boli súťažiaci ocenený aj za jednotlivé úlohy v ktorých uspeli. Lukáš Pjontek bol najlepší v overovaní funkčnosti mechatroniky automatickej prevodovky. Šimon Iwaniec bol najlepší dokonca až v troch úlohách a to výmena oleja v automatickej prevodovke, výmena motorového oleja, výmena rozvodového remeňa,  vďaka čomu sa umiestnil na 1 mieste a ako jediný z finalistov pôjde reprezentovať našu krajinu do medzinárodného finále v Maďarskom meste Gyor. Prajeme mu veľa šťastia v medzinárodnom kole. Veríme že žiaci počas prípravy, ako aj na samotnej súťaži získali mnoho zručností a vedomostí z oblasti autoopravárenstva.

      Autor: učiteľ Ing. Ján Synák

       

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

      1. 6. 2022

      V piatok 27. mája sme sa rozlúčili s našimi maturantmi, ktorí si z rúk riaditeľky školy Janky Školovej prevzali maturitné vysvedčenia.

      V odbore grafik digitálnych médií úspešne zložilo skúšku z dospelosti 23 žiakov, v rámci nadstavbového štúdia - v odboroch dopravná prevádzka a drevárska a nábytkárska výroba zmaturovalo 27 žiakov.

      Maturity sa uskutočnili po dvoch pandemických rokoch, keď sa maturovalo administratívne. Ťažisko prípravy spočívalo na dištančnom vyučovaní a samoštúdiu, čo nie všetkým vyhovovalo. Napriek nepriaznivým okolnostiam možno konštatovať, že naši maturanti obstáli po stránke praktickej i teoretickej. Mnohí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, iní sa už obzerajú po pracovných ponukách. Sú i takí, ktorí sa počas praktického vyučovania vo firmách a servisoch osvedčili natoľko, že im tam ponúkli prácu.

      Riaditeľka školy Janka Školová maturantom zaželala veľa úspechov do ďalšieho života, aby realizovali svoje sny, ale aj kriticky vyhodnocovali realitu, ktorej budú čeliť. Za žiakov sa prítomným prihovoril maturant Filip Čibenka z II. NDŠ, poďakoval sa učiteľom, majstrom i spolužiakom za všetko, čo si zo školy odnášajú. Nie je toho málo - odbornosť i priateľstvá na celý život... Slávnostné stretnutie uzatvorili Stanislav a Alena Tomašovci, ako rodičia ocenili prínos školy pre mladých ľudí, nielen odbornú, ale aj výchovnú stránku nášho snaženia slovami: „Ďakujeme, že mladým pomáhate uveriť v dobro, ktoré je v nich...“

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

      Foto: Mária Obšivanová,
      Michal Bartek

    • Na Godzone konferencie sme zdvihli "Hlavu hore"
     • Na Godzone konferencie sme zdvihli "Hlavu hore"

      26. 5. 2022

      29. apríl - 1. máj Banská Bystrica. Cez víkend 29. apríla až 1. mája sme viacerí žiaci spolu so saleziánmi zatiahli na hlbinu na Godzone konferencii  v Banskej Bystrici, ktorá niesla názov "Hlavu hore".

      V tomto čase vojny, korony, vlastných starostí sme boli pozvaní upriamiť hlavu hore k nebu. Prežili sme stretnutie s Bohom prostredníctvom chvál, či sobotnej svätej omše. Formovali nás reálne svedectvá, diskusie so vzácnymi ľuďmi v službe (charita, Ukrajina, pomoc ľuďom bez domova,..), prednáška o jednote, spovede. Nuda rozhodne nebola. Hot-dog party, kaviareň Dolinka, spevy, tance, oživili už tak požehnaný čas. Užili sme si spoločné momenty v Saleziánskom stredisku v Banskej Bystrici oslavou narodenín, zmrzlinou, pizzou, prechádzkou v Banskej Štiavnici a návštevou kalvárie. Bolo to miesto a čas kde sa chcem raz znova vrátiť.

      Nikola Hodasová, IV. GDM

    • No pain No Gain 
     • No pain No Gain 

      26. 5. 2022

      Po dlhých rokoch sa konečne organizovala súťaž na internáte aj v posilke, kde si mohli chalani zmerať medzi sebou svoju silu a vytrvalosť.

      Súťaž sa skladala z štyroch cvikov: bench press, dipy, brušáky, kliky. Súťaž spočívala v tom, koľko opakovaní dokáže urobiť jednotlivec za 1 min. Samozrejme sa internát postaral aj o sladkú odmenu pre všetkých zúčastnených. Bol to naozaj masaker, chalani makali zo všetkých síl. Všetci chceli za každú cenu vyhrať a ani sa im nečudujem, pretože ceny boli skvelé. Po súťaži sme odmenili víťazov a odišli s dobrým pocitom a motiváciou zlepšovať sa do budúcna.

      žiak IV.GDM

    • Hokejbal opäť ožíva!
     • Hokejbal opäť ožíva!

      26. 5. 2022

      V sobotu 21. mája 2022 sme sa zúčastnili na saleziánskom hokejbalovom turnaji U19 v žilinskej historickej „korytnačke“ (športová hala).

      Po dlhom čase sme oživili hokejbalovú tradíciu našej školy a s nasadením nováčikov i povolaním záloh sme statočne zabojovali. Chlapci podali dobrý výkon, strelili aj zopár pekných gólov, hoci sme ich viac dostali. Víťazom turnaja sa stala Nová Dubnica, s ktorou sme prehrali tesne s výsledkom 2:1.  Predošlé obdobie zanechalo neblahé následky na kvalite tímovosti a kondičke, tak sme to pociťovali aj v našom mužstve. Napriek všetkým okolnostiam a len niekoľkomesačnej príprave, dôležité je, že sme sa dostali opäť do hry. I keď sme dosiahli len piate miesto, tešíme sa z ocenenia osobnosti turnaja, ktoré získal náš hráč Marek Štrba.

      Ján Fábian SDB

    • Súťaž v Bibliqu pokračuje!
     • Súťaž v Bibliqu pokračuje!

      26. 5. 2022

      Žilina 10.5. 2022. Milí priatelia, súťaž Bibliq – celoslovenská liga Božieho slova pokračuje a naše dva tímy zo školy, ktoré pracujú už od samého začiatku tejto súťaže, sa chcú podeliť s vami o zážitky z predchádzajúcich týždňov.

      V tejto súťaži sa udialo veľa aktivít. Pred dvoma týždňami sme sa spolu s ďalším tímom zo žilinského oratka zúčastnili spoločného on-line stretnutia, kde sme sa spojili s kamošmi z celého Slovenska, ktorí sú do Bibliqu tiež zapojení. V utorok 11. mája 2022 sme spolu s pani učiteľkou Aďkou Tvrdou a školskou psychologičkou Miškou Štubňovou vystúpili na pútnickú horu Živčákovú k Chrámu Panny Márie, Matky Cirkvi. Vyšli sme aj na vežu chrámu, odkiaľ bol úžasný výhľad na široké okolie. Bol to naozaj super pocit  z výšky obdivovať krásu prírody. Na spiatočnej ceste sme navštívili nášho spolužiaka Jožka. Ďakujeme tým, ktorí nám v súťaži pomáhajú plniť jednotlivé úlohy a prosíme všetkých, aby nám držali palce až do finále. 

      Patrik Tereštík I.D.

    • Cechcamp 2022
     • Cechcamp 2022

      5. 5. 2022

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva chlapcov, ktorí ukončili 6. a 7. ročník ZŠ, na tábor CECHCAMP, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy a školského internátu. 

      Spolu s našimi animátormi pre Vás pripravujeme zábavu, športový program, výlet, či duchovné povzbudenie. Bude to aj veľká príležitosť stretnúť sa s našimi majstrami v dielňach a niečo nové sa naučiť. Bližšie informácie v prihláške: 2022prihlaska_cechcamp.pdf

      Tešia sa na Vás saleziáni, majstri a animátori!

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Návšteva televízie NOE
     • Návšteva televízie NOE

      19. 5. 2022

      V dňoch 12. a 13. mája 2022 sa žiaci našej školy spolu s ďalšími účastníkmi z Gymnázia sv. Františka Salezského (GsF) vrátane chlapcov z Ukrajiny zúčastnili poznávacej exkurzie v TV NOE v Ostrave.

      V priestoroch televízie nás zamestnanci prívetivo privítali. Najprv sme modlitbou poďakovali za túto nevšednú príležitosť Pánu Bohu a potom sme sa stretli s riaditeľom a súčasne jedným zo zakladateľov televízie NOE, kňazom a saleziánom Leošom Ryškom, ktorý nám predstavil jej fungovanie a poslanie. Ako sám povedal, televízia NOE nie je iba katolícka,  plní hlavne úlohu televízie dobrých správ. Nasledovalo nakrúcanie rozhovoru s donom Pavlom Dzivým a jednou zo žiačok GsF, na ktorom sme sa zúčastnili ako diváci. Pre všetkých to bola veľká skúsenosť, ale to pravé dobrodružstvo prišlo až po obede, kedy sa dvaja žiaci z nášho tímu mohli zúčastniť na príprave, skúške a procese tvorby priameho prenosu. Na chvíľu si vyskúšali prácu produkčného tímu, konkrétne pozíciu kameramana. Všetci sme si odniesli veľmi veľa podnetov a zážitkov, zistili sme, že práca v televízii je naozaj náročná a vyčerpávajúca. Iba samotné pozorovanie celého procesu nás natoľko unavilo, že sme si museli dopriať odpočinok.

      Na druhý deň predpoludním sme navštívili Múzeum Vítkovice, kde sme si prezreli unikátnu industriálnu pamiatku, ktorá je nezameniteľným symbolom Ostravy a celého Moravskosliezskeho kraja. Vďaka interaktivite exponátov sme vedu a techniku zažili doslova na vlastnej koži. Plní dojmov a zážitkov sme sa spokojní vrátili domov.

      Ján Murín, III.GDM

    • Rozlúčka s maturantmi
     • Rozlúčka s maturantmi

      16. 5. 2022

      V piatok 13. mája sme sa rozlúčili s našimi maturantmi, ktorí nastúpili na akademický týždeň.

      Po jeho uplynutí ich čaká vari najnáročnejšia skúška, akú doteraz absolvovali - maturita. Nie nadarmo sa jej hovorí skúška dospelosti. Pozostáva z viacerých častí – testov z jazykov, slohových prác, odbornej zložky – to všetko už naši maturanti absolvovali. Zostáva záverečná časť - ústne odpovede zo slovenčiny, cudzieho jazyka a odborných predmetov. Nič jednoduché, ale čo nič nestojí, za nič nestojí!

      Mnoho zdaru, milí naši maturanti!

      B. Jarošová
      vyučujúca

    • Testovanie PISA
     • Testovanie PISA

      10. 5. 2022

      V stredu 4. mája sa vybraní žiaci prvých ročníkov našej školy zapojili do medzinárodného testovania PISA.

         Čo je to vlastne PISA? Je skratka odvodená od Programme for International Student Assessment (Program medzinárodného hodnotenia žiakov), ktorý je organizovaný pod záštitou Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Realizuje sa od roku 2000 a zúčastňuje sa jej viac ako 85 krajín z celého sveta.

      Zisťuje úroveň gramotnosti žiakov v oblasti čítania, prírodných vied, matematiky a schopnosti tvorivo myslieť.

      Účasť na štúdii PISA je dôležitá, pretože pomocou výsledkov môžeme zistiť, ako sú žiaci na Slovensku pripravení na ďalšie vzdelávanie po skončení školy, identifikovať oblasti, ktoré je možné zlepšovať v rámci škôl, vzdelávacích systémov a orgánov štátnej a verejnej správy a   porovnať výkon žiakov a prostredie, v ktorom sa vzdelávajú s inými krajinami.

      Chcem týmto poďakovať kolegom , ktorí boli zapojení do realizácie štúdie za ich profesionálny prístup a žiakom za zodpovednosť pri vypracovávaní určite aj náročných úloh.

      RNDr. Natália Hrtusová, školský koordinátor pre štúdiu PISA

     • MURÁR 2022

      6. 5. 2022

      Na sklonku apríla sa v SOŠ stavebnej v Nitre uskutočnil 26. ročník súťaže o najlepšieho murára. V regionálnom kole našu školu reprezentovalo družstvo tretiakov – Rafael Dibdiak a Matej Kolčák – pod vedením majstra odborného výcviku Jána Tomáša.

      V konkurencii 14 slovenských a českých škôl súťažili v murovaní s tvarovkami POROTHERM a YTONG, osadzovaní prekladov a zhotovovaní vnútorných omietok. V celkovom hodnotení obsadili 5. miesto, ktoré im zaručilo postup na celoslovenskú súťaž Skills Slovakia  Murár.

      Veríme, že aj tam budú dobre reprezentovať svoj odbor a šíriť dobré meno našej školy.

      Ing. Anton Marec

    • Ocenenie žiaka našej školy otcom biskupom
     • Ocenenie žiaka našej školy otcom biskupom

      4. 5. 2022

      Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis aj v tomto školskom roku ocenil študentov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy.

      Slávnosť sa začala svätou omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval otec biskup. Potom nasledoval slávnostný akt, z našej školy si ocenenie prevzal Adrián Boháč, žiak III.C triedy. Prítomní boli aj rodičia žiakov, ich triedni učitelia a riaditelia škôl. Po udelení cien sa všetci presunuli na spoločné posedenie.

      Ďakujeme otcovi biskupovi, že mu záleží na mladých veriacich ľuďoch a osobne podporuje a povzbudzuje ich rozvoj. Sme hrdí, že máme v škole žiakov, ktorí si takéto ocenenie zaslúžia a aj takýmto spôsobom šíria dobré meno školy.

      Radoslav Jurko, pedagóg