•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Don Bosco Youth Film Festival!
     • Don Bosco Youth Film Festival!

      24. 9. 2021

      Milí mladí, študenti, priatelia!
      Všetkých nadšencov filmu pozývame zapojiť sa do saleziánskeho medzinárodného filmového festivalu Don Bosco Youth Film Festival!

      Témou festivalu je Heslo hlavného predstaveného saleziánov na rok 2021 „Vedie nás nádej!“ Súťažiť môžete v nasledovných kategóriách:

      • krátke hrané filmy (do 1 minúty)
      • krátke hrané filmy (do 10 minút)
      • animovaný film (do 1 minúty)
      • animovaný film (do 5 minút)
      • hudobné video/videoklip (do 5 minút) - tanec/pieseň,muziká

      Do súťaže môžete zaslať aj vaše školské práce a projekty.
      Projekty je možné prihlásiť do 15. októbra 2021. Viac info na web stránke festivalu, alebo u pedagógov Andreja Konušíka a Michaely Štubňovej.

    • SJOROZA na rádiu Lumen v relácii Lupa!
     • SJOROZA na rádiu Lumen v relácii Lupa!

      23. 9. 2021

      V stredu 22. septembra odvysielalo rádio Lumen reláciu Lupa, v ktorej mapuje život katolíckych organizácií a cirkevných škôl na Slovensku. Tento krát bola relácia zameraná na našu školu. Naši zamestnaci, pedagógovia a žiaci sa podelili o svoje skúsenosti, zážitky ale aj úspechy, radosti a výzvy, ktoré prináša každodenný život u nás.

      Michaela Štubňová


      Reprízu relácie je možné si vypočuť na rádiu Lumen v sobotu 25. septembra o 8:30 alebo aj z archívu na nasledujúcich linkoch:

      https://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/lupa.html
      https://open.spotify.com/episode/4jE6HbhPSWqUsjUunsKnHg?si=GrPvOAs1SxSmV4LfLUzc9w&dl_branch=1&nd=1

    • Partnerstvo s firmou Mafell úspešne pokračuje.
     • Partnerstvo s firmou Mafell úspešne pokračuje.

      21. 9. 2021

      Počas septembra prebehlo na našej škole stretnutie znovuobnovenia zmluvy so spoločnsťou Mafell. Vďaka tomuto významnému partnerstvu sa už od roku 2014 môžu naši chlapci stolári učiť svojmu remeslu na špičkových strojoch a zariadeniach.

      Zástupca spoločnosti pán inžinier Jiří Odvárka vyjadril spokojnosť so spoluprácou s našou školou a spomenul si tiež na začiatky nadväzovania tejto spolupráce, najmä na pána učiteľa Mariána Kvasnicu, ktorému ako povedal, patrí veľká vďaka za rozbehnutie tohto projektu. Následne spoločne s pani riaditeľkou Jankou Školovou, za prítomnosti odborných majstrov a samotných žiakov, v priateľskej atmosfére, podpísali zmluvu na ďalšie dva roky. Počas stretnutia mali študenti možnosť tiež "obzrieť si" nové zariadenia, s ktorými budú môcť pracovať a od prítomných špecializovaných technikov spoločnosti Mafell sa tiež mohli dozvedieť o ich skúsenostiach s týmito strojmi a o ďalších novinkách z odboru. 

      Chlapcom prajeme, aby aj vďaka takýmto kvalitným zariadenia mohli rozvýjať svoje remeslo v trpezlivosti, tvorivosti a profesionalite!

       


      Michaela Štubňová

    • „Neprestávajte sa za mňa modliť...“
     • „Neprestávajte sa za mňa modliť...“

      21. 9. 2021

      Aj my, študenti našej školy a zamestnanci, sme sa v dňoch 12. až 15. septembra zúčastnili na stretnutiach so Svätým Otcom. Skupina študentov vycestovala na stretnutie mladých so Svätým Otcom do Košíc a zamestnanci školy spolu s exallievmi a ich rodinami za ním putovali do Šaštína. Viacerí mladí z našej školy sa zapojili ako dobrovoľníci. Každá z týchto skupiniek mala možnosť zažiť krásnu atmosféru a duchovné povzbudenie z tohto vzácneho stretnutia.

      Prípravy sa začali už týždeň pred príchodom Svätého Otca. Vyžadovali si nemalé nasadenie, zapojilo sa do nich mnoho dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska a vďaka sile a túžbe po službe sa všetko zvládlo.

      Na štadióne Lokomotíva v Košiciach, kde sa uskutočnilo stretnutie, organizátori pripravili celodenný sprievodný program na tému „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. Nechýbali chvály, spev, tanec či svedectvá o tom, ako Boh zmenil život rôznym ľuďom. Nezabudlo sa ani na blahoslavenú Anku Kolesárovú.

      Svätý Otec na papamobile prechádzal medzi mladými, zdravil nás svojím úsmevom a dobrotou. Neskôr vystúpil na pódium, kde si vypočul svedectvá mladých i rodín a následne sa prihovoril aj on. Jeho slová zasiahli množstvo duší vďaka emóciám a atmosfére, ktorá sa tam niesla.  

      Odkázal nám, že sa nemáme trápiť. Máme snívať o láske bez strachu. Nemáme sa sústrediť na  nepríjemné veci, ale vnímať Božiu dobrotu. Najviac to bolo cítiť, keď nás vyzval, aby sme povedali, čo je podľa nás podstatou spovede. Väčšina odpovedala ľútosť alebo vyznanie hriechov. Ale František s úsmevom na tvári odpovedal: „Božie odpustenie.“ Vravel, že Boha neurazíme, ak prídeme na spoveď s množstvom hriechov, aj keď sa opakujú, ale urazíme ho, ak si povieme, že Boh by nám neodpustil.

      Svoju reč ukončil slovami: „Prosím, neprestávajte sa za mňa modliť.“

      Sme veľmi vďační, že sme mali možnosť zažiť pocit blízkosti Svätého Otca a vidieť naživo hlavu Cirkvi.

       

      študenti Terézia Jureková a Tadeáš Petrášek

       

      Link na celý príhovor pápeža pre mladých v Košiciach:

      https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sk2021-prihovor-papeza-frantiska-na-stretnuti-s-mladymi-v-kosiciach

    • "Zoznamovák" aj toto leto...
     • "Zoznamovák" aj toto leto...

      13. 9. 2021

      Aj tohtoročný zoznamovací výlet sa niesol v priateľskej atmosfére. Prváci sa mohli spoznať pri rôznych športoch, súťažiach a aj pri spoločnom výlete na Straník a do Budatínskeho parku. Zábava bola aj pri spoločenskom večery a mestskej hre po Žiline. Akciu sme ukončili spoločným grilovaním a športami v Oratku, po ktorom bolo spoločné prezeranie fotografií a povzbudivé slová od saleziánov.

      Tadeáš Petrášek, III.GDM

    • Začiatok šk. roka 2021/2022
     • Začiatok šk. roka 2021/2022

      30. 8. 2021

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 začne sv. omšou 2.9.2021 o 10:00 hod. 

      O 9:45 hod. sa žiaci stretnú pred kostolom so svojimi triednymi učiteľmi. Všetci žiaci pred nástupom do školy odovzdajú triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a žiaci, na ktorých sa vzťahuje výnimka, aj Oznámenie o výnimke z karantény. Obidve tlačivá možno potvrdiť aj elektronicky cez Edupage.

      Žiaci ubytovaní na školskom internáte môžu prichádzať 1.9.2021 od 17:00 hod. do 20:00 hod.

      Počas školského vyučovania je povinnosť dodržiavať aktuálne platné hygienické nariadenia.

    • Exodus alebo exil?
     • Exodus alebo exil?

      2. 9. 2021

      Som človekom exodu alebo exilu? Aj táto „jednoduchá“ otázka zaznela popri mnohých ďalších počas tohtoročnej predĺženej duchovnej obnovy zamestnancov našej školy. Tentoraz ju viedol salezián Stanislav Seman. Prednášky, rozhovory, zdieľanie, sväté omše, adorácia, modlitby, sviatosť zmierenia... Blízkosť ľudská aj duchovná.

       

      Uvažovali sme nad tým, čo všetko musí človek opustiť, aby dosiahol v živote viac, ale aj nad tým, ako nás môže predstava „sebešťastia“ odrádzať od nášho povolania a poslania. Na príklade starozákonných Židov sme hovorili o vlastných postojoch k „istote“ exilu a slobode exodu v našich životoch. Premýšľali sme o mentalite dnešného človeka neschopného prekonať neistotu z rozhodovania a vykročiť. Potrebujeme detailné plány, stratégie a istoty, ale aj tak sme plní obáv a strachu. Pán Boh to niekedy obracia: Poď a potom sa dozvieš! Pozýva nás zariskovať a staviť na dôveru v neho... S príkladom praotca Abraháma sme uvažovali o našej otvorenosti pre Pravdu a dôveru v Boží prísľub plného života - zahŕňajúceho aj pády a neúspechy, ale i nádej. Rozoberali sme úvahy o tom, ako často túžime „opustiť“ zabehané vzorce a nemáme na to odvahu. Aké je „opúšťanie“ dôležité, najmä ak ide o naše neresti, slabosti, dobrovoľné hriechy a aké býva ťažké vymaniť sa z vnútorného otroctva. Niekedy oveľa ťažšie ako z toho vonkajšieho...

      Návrat do údolia každodennosti

      Ďalším zo silných momentov predĺženej duchovnej obnovy bola katechéza na tému Ježišovo premenenie. „Ak sa modlíme ako Ježiš, zhodíme všetky masky a ukáže sa ten pravý, pôvodný Boží obraz, na ktorý sme stvorení,“ podčiarkol Stanislav Seman. Na starozákonnej postave Mojžiša sme si priblížili obraz zákonodarcu a vysloboditeľa, ktorý tých okolo vovádza do slobody Božích detí, kde ich už vedie sám Boh. S postavou Eliáša sme zas uvažovali nad obrazom proroka, životom aj slovom ukazujúceho na Boha, schopného nanovo rozpoznávať svoje povolanie a sprostredkovať ľuďom všetky dôležité odkazy. Hľadali sme postavy Mojžišov a Eliášov v našich životoch, v našom konaní... Katechéta nás upozornil aj na to, že podobne ako učeníci z biblického príbehu o Ježišovom premenení aj my zvykneme na duchovnú realitu reagovať dvoma spôsobmi: „dobre nám je tu“ - silno prežívame dotyk Boha a nechceme sa od neho vzdialiť alebo sa nás naopak netýka a zaspávame. Obe tieto skúsenosti stoja často vedľa seba. Povzbudil nás, aby sme urobili ďalší krok – čítali Písmo, lebo premieňa človeka zvnútra, je podstatou duchovného rastu, prináša mier, prijatie, silu žiť – presvecuje hmlu z údolia každodennosti.

      Aj nedokonalá láska je dobrá

      Podnetný bol aj pohnutý príbeh Márie Magdalény, o ktorom sme uvažovali v ďalšej katechéze. Priblížili sme si moment premeny hriešnej, smutnej, bezmocnej... ženy na odvážnu, aktívnu, dôslednú. Moment jej stretnutia s Ježišom. On má moc zlomiť  putá zla v srdci každého človeka, ak sa rozhodneme nasledovať ho a slúžiť mu. Snažili sme sa uvedomiť si, aké kroky nasledovania sme už uskutočnili vo svojom živote. Katechéta pritom podčiarkol myšlienku sv. Františka Saleského, že aj nedokonalá láska je dobrá a máme sa z nej tešiť. Máriina láska niesla jej vieru. Netreba čakať na dokonalú vieru, lebo takú nemáme nikdy. Je to milosť a odpoveď na Božie zjavenie. Vo viere rastieme, keď sa o ňu delíme...

      Ďalšou dôležitou témou bola tiež otvorená diskusia o negatívnych javoch ohrozujúcich našich žiakov a novou koncepciou ich prevencie v škole a na internáte. Počas spoločenského večera sme sa zoznámili s novými zamestnancami našej školy, do kresla otázok a odpovedí si zasadla aj nová pani riaditeľka. Nemožno nespomenúť výbornú opekačku, ktorú pre nás pripravili majstri odborného výcviku, trampské „evergríny“ nášho pána zástupcu ani dlhé nočné rozhovory so spriaznenými dušami, s ktorými sme sa počas leta nevideli...  Netušíme, čo tento školský rok prinesie, ale sme odhodlaní čeliť jeho výzvam najlepšie, ako vieme.

      Vďaka všetkým, ktorí pre svojich kolegov pripravili takýto hodnotný čas.

       

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

       

    • CECHCAMP 2021
     • CECHCAMP 2021

      17. 7. 2021

      Síce všetci študenti školu opustili už v utorok 29. júna, naša škola dlho prázdnotou nezývala, nakoľko už v stredu 30. júna podvečer sa tu začali ozývať hlasy chlapcov, ktorí prišli na Cechcamp 2021.

      Ako aj po minulé roky čakal na nich pestrý program, ktorý pripravili naši animátori spolu s zodpovednými vedúcimi a majstrami. Vo štvrtok a v piatok doobeda sa chlapci mali možnosť naučiť niečo nové v stolárskej, automechanickej a v zámočnícke dielni. Poobede ich okrem zábavného programu, športu, hier a vyzývačiek, čakal aj duchovný program, ktorý pozostával z modlitieb, duchovnej obnovy, spovede a v neposlednom rade aj zo svätých omší. Celý Cechcamp sme zavŕšili jazdou na motokárach. Dúfame, že si všetci tábor užili a veríme, že sa s niektorými stretneme aj na ďalší rok.

       

      Ján Murín, II.GDM

    • Hurá na prázdniny!
     • Hurá na prázdniny!

      2. 7. 2021

      V utorok 29. júna 2021 prišli naši žiaci do školy posledný raz v tomto školskom roku. Uctili si sviatok svätého Petra a Pavla, slávnostne prevzali vysvedčenia a odišli načerpať sily do nového školského roka. 

      Na sviatok svätého Petra a Pavla sme slávnostne zavŕšili tento náročný školský rok. Sviatočný deň sa začal celoškolskou duchovnou obnovou, ktorá sa po týždňoch v online priestore uskutočnila opätovne naživo za pekného počasia v priestoroch oratória. Aktivity sa niesli v duchu odkazu svätého Petra a Pavla. Saleziáni sa venovali mladým svojimi príhovormi a prednáškami. Zdôraznili, aby si aj počas prázdnin chránili svoje srdce, aby zostali sami sebou a nevpustili doň nič, čo by im ublížilo a priviedlo ich na nesprávnu cestu. Povzbudili ich, aby rozvíjali svoj vzťah s Pánom Ježišom, venovali mu svoje srdce, lebo práve ON v každej chvíli bude ich najvernejším priateľom a dôverníkom. Žiaci  sa potom v diskusii pod vedením triednych učiteľov vyjadrovali  k predchádzajúcim podnetom. Vzájomne hľadali odpovede na otázky: Akú radu som si zapamätal z prednášky? Aké plány mám na nastávajúce dva mesiace prázdnin? Ako si zachovám vieru v Boha?  Zároveň všetkým prítomným bola zo strany saleziánov ponúknutá možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

      Nasledovala svätá omša, ktorú slávil novokňaz, salezián Peter Boško, ktorý bude pôsobiť v Žiline. V kázni duchovný správca školy Ján Fábian priblížil osobnosti svätého Petra a Pavla a zdôraznil ich prínos pre Cirkev. Podčiarkol práve to, že mali živý vzťah k Ježišovi napriek tomu, že ich životné príbehy neboli jednoduché. Boli ochotní ho nasledovať a položiť zaňho svoje životy.  Na konci svätej omše učitelia odborných predmetov vyhlásili a ocenili víťazov odborných súťaží, ktoré sa uskutočnili počas školského roka. Riaditeľ školy Igor Pecha sa prihovoril všetkým prítomným, poďakoval za trpezlivosť a vytrvalosť a  za to, že zvládli predchádzajúce zložité obdobie, popasovali sa s povinnosťami aj počas náročného dištančného vyučovania, ale i po opätovnom nástupe do školských lavíc. Všetkým zaželal príjemné a zmysluplné prázdniny.

      Po svätej omši žiaci dostali vysvedčenia, rozlúčili sa s učiteľmi a majstrami a rozišli sa do svojich domovov oddýchnuť si a načerpať nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým želáme pokojné dni zaslúženého voľna,  i keď s niektorými sa ešte stretneme v auguste na komisionálnych skúškach. Veríme, že pandemická situácia sa vyvinie priaznivo, že v septembri spoločne vstúpime do nového školského roka a do školy budeme môcť prísť každý deň. Oddýchnutí a zdraví. Teraz však HURÁ NA PRÁZDNINY!

      Ing. Daniela Polníková

    • Vyhodnotenie súťaží žiakov 1. a 2. ročníka odboru autoopravár
     • Vyhodnotenie súťaží žiakov 1. a 2. ročníka odboru autoopravár

      1. 7. 2021

      Počas  školského roku boli žiaci odboru autoopravár  štvrťročne preverovaní  z teoretických vedomostí z odborných predmetov pomocou e-learningových testov  a tiež z praktických zručností.  Výsledný súčet bodov z preverovania určil poradie.

       

      Najlepší  autoopravári  1. ročníka

      1. Martiniak  Tomáš

      2. Homola Tomáš

      3. Podhorský Pavol

       

      Najlepší autoopravári  2. ročníka

      -  v kategórii mechanik-elektrikár : 

      1. Adrián Boháč

      2. Ľubomír Orieščík

      3. Šimon Iwaniec

      -  v  kategórii lakovník :       

      1. Pavol Belko

       2. Tadeáš Vanko

      3. Peter Gelaček

      Blahoželáme …
      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Bodka za školským rokom
     • Bodka za školským rokom

      2. 7. 2021

      Viacerí sme netušili, čo máme čakať. Viacerým sa v očiach zračili nevypovedané otázky typu: uvidím ešte svojich, pokryje moje poistenie naozaj všetky potrebné výdavky, ak... nebolo by mi lepšie doma v obývačke, v teplákoch, zhovárajúc sa s monitorom notbuku, tak zvažujúcim každé slovo... Na druhej strane, mohli sme dať príznačnejšiu bodku za týmto školským rokom, ako splaviť divoké vody Váhu od Vrútok po Strečno?

      Už sme sa zapínali do plávacích viest a stále sme viacerí neboli presvedčení, či ozaj vlezieme do tých nafúkaných člnkov. Poznámka, že si nemáme sadať po úsekoch, tiež neprospela. Poznámka, že každá loď má mať svojho kaplána, to tiež veľmi nevylepšila. A poznámka, že keby sme vypadli z lode, máme plávať nohami napred, nepomohla vôbec.

      Hneď pri brehu nastal rozruch – na čln sa snažil dostať z vody nemenovaný majster odborného výcviku. Jeho nalodenie pripomínalo jednu z tých ušľachtilých akcií známej ochranárskej organizácie, potešiteľné je, že úspešnú. Flotila siedmich plavidiel, s dnom plným vody (vraj to tak má byť) sa vydala dolu Váhom. Zodpovední z každej posádky dostali presný itinerár cesty, aby náhodou neodbočili na Turiec a najmä, aby sa kochali výhľadmi ako z Winetua. „Tak nie – tamto bola Margita a toto bude Besnááá...“ snažili sa na jednom z člnov napasovať slovenskú povesť na realitu. Mierne úseky striedali pereje, nizučkú hladinu, hlbočina... Jedni chytali ryby, druhí sa kúpali.

      Šesť žltých gumových člnov sa pokojne plavilo neregulovaným úsekom Vážskej kaskády, ale ten siedmy - modrý... Áno, všetci si občas radi zasúťažíme, aj s nejakým fŕkancom človek počítal, ale že sa dospelí ľudia budú navzájom naháňať na gumových člnkoch, špliechať sa a šermovať veslami, s tým asi nepočítal nikto... Posádku modrého plavidla sa nakoniec podarilo eliminovať tak, že sa do celoškolskej riečnej naháňačky zapojili úplne všetci... Ešte pár nevšedných záberov strečnianskeho hradu a boli sme v cieli – živí, zdraví a hlavne do nitky mokrí.

       „Všetko sa začalo, keď nám dali do rúk tie veslá...“ snažila sa vyrovnať s tým, čo zažila, účastníčka akcie z ekonomického úseku. „Ty potápaš cudzie lode?“ oborila sa zas kolegyňa na kolegyňu z jedného kabinetu. „Som rád, že som nakoniec išiel,“ dôstojne konštatoval dôstojný pán v šiltovke, z ktorej cícerkom tieklo. Ak mal niekto nadhľad, tak to boli celkom isto kamionisti uviaznutí pod Strečnom v niekoľkokilometrovej zápche sledujúci celý ten čudný výjav „live“.

      Len Váh vie, koľko únavy, stresu, vypätia, ale aj radosti a jasotu sa vyplavilo v posledný deň školského roka do jeho vĺn. Nasledovala opekačka a posedenie v saleziánskom oratóriu. Vďaka všetkým, ktorí sa namáhali a pripravili pre svojich kolegov taký krásny deň. Vďaka všetkým, ktorí ste sa tento školský rok tak namáhali...!

       

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • Školské výlety
     • Školské výlety

      30. 6. 2021

      Po minuloročných zrušených školských akciách sa naši žiaci opäť zúčastnili na triednych výletoch.

      Od piatka 25. júna sa žiaci mohli zabaviť na školských výletoch, ktoré prispeli k obohateniu celého školského roka. Keďže žiaci fungovali takmer počas celého roka na dištančnom vyučovaní, koncoročný výlet bol naozajstným spestrením pred prázdninami. Triedni učitelia zorganizovali zaujímavé jednodňové výlety – žiaci navštívili Šútovský vodopád, Lietavský hrad, vyhliadku na Dubni, Čutkovskú dolinu alebo rozvíjali svoje kamarátstva pri opekačke v areáli školy. Najdlhšie si svoj výlet užili žiaci 3.GDM a ich triedna pani učiteľka, pretože si prenajali chatu na celý víkend v okolí Zvolena. Dúfame, že mnoho podobných školských akcií bude možné uskutočniť aj v nasledujúcom školskom roku, pretože takáto forma vyučovania je pre všetkých žiakov, triedneho učiteľa aj majstrov veľmi dôležitá.

      Erika Čvapková

     • Druhý termín prijímacieho konania do NDŠ

      25. 6. 2021

      Prihlášku na denné nadstavbové štúdium do odborov 3757 L dopravná prevádzka a 3347 L drevárska a nábytkárska výroba je potrebné podať pre druhý termín do 31. júla 2021. Prijímacie skúšky pre dvojročné nadstavbové štúdium sa uskutočnia 24. augusta 2021.

      Ak sa na štúdium hlási uchádzač z inej ako našej školy, je potrebné k prihláške doložiť kópie z koncoročných vysvedčení za 1., 2., a 3. ročník štúdia. 

      Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých aritmetický priemer známok z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník bude menší ako 2,00.

      Tuto sú kritériá prijatia: kritériá prijatia

       

    • Nové poznatky o vodíkových pohonoch
     • Nové poznatky o vodíkových pohonoch

      24. 6. 2021

      V utorok 22. 6. 2021 sa uskutočnila beseda na tému  VODÍKOVÉ POHONY, ktorú sme v našej škole pripravili v spolupráci  s firmou KVANT, spol. s r.o.  a IT akadémiou.

      Na besede sa zúčastnili žiaci autoodborov z viacerých ročníkov. Okrem informácií spojených s vysvetľovaním princípu pohonu či vplyvu na životné prostredie, prednášajúci odpovedali na veľa  zvedavých otázok. Žiaci sa zaujímali aj o súťaž, ktorú organizuje spomínaná spoločnosť a priebeh pretekov autíčok, pomocou ktorých prednášajúci aj prezentovali vodíkový pohon motora. Jej účastníkmi sú študenti, ktorí zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon.

      „Som rád, že som sa niečo naučil o tomto novom palive a že ľudia sa snažia vyrábať palivá  šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú nízku uhlíkovú stopu. Tiež bola zaujímavá jazda s modelom RC autíčka na vodíkový pohon, ktorú sme si mohli vyskúšať,“ uzavrel jeden z prítomných študentov.

    • A ešte raz výročie školy!
     • A ešte raz výročie školy!

      23. 6. 2021

      Literárna súťaž

       

      30 rokov v živote školy nie je zanedbateľné obdobie. Za ten čas prešlo jej chodbami množstvo žiakov a vystriedalo sa mnoho učiteľov. Steny toho videli a počuli ozaj veľa. Škola vychovala tisícky absolventov, formovala ich osudy zodpovednou prácou, vštepila im nielen vedomosti, ale aj morálne hodnoty, vďaka ktorým sa môžu uplatniť v pracovnom i osobnom živote. Ponúka množstvo akcií, podujatí, aktivít a súťaží, kde žiaci môžu uplatniť svoj talent a preukázať svoje schopnosti. Je na čo spomínať, je za čo ďakovať, je čo oslavovať, a najmä KOHO!

      Aj žiaci odboru grafik digitálnych médií sa zapojili do osláv krásneho okrúhleho výročia na hodinách SJL súťažou v literárnej  tvorbe. Cieľom bolo vytvoriť prácu, ktorá reflektuje na aktuálne výročie školy. Fantázia pracovala na plné obrátky, nápady len tak sršali a žiaci vytvorili hodnotné práce v oblasti poézie i prózy. Preukázali svoju šikovnosť nielen v rámci svojho odboru grafika digitálnych médií, ale aj v oblasti narábania so slovami. Úprimne prejavili svoje pocity, vyjadrili, že škola je pre nich dôležitá, tvorí neoddeliteľnú súčasť ich života a rovnako vyslali aj posolstvo, že má čo ponúknuť nielen im, ale aj širšej verejnosti.

      Prvé miesto v súťaži patrí Tadeášovi Jozefovi Michalovi Petráškovi z II.GDM za prózu V núdzi poznáš priateľa,  na druhom mieste skončila Nikola Hodásová z III.GDM, ktorá vytvorila výstižnú a podnetnú úvahu  Učiteľ dobrý, kde bývaš...? a na treťom mieste sa umiestnil Ján Murín z II.GDM za tvorivý kaligram s motívom loga školy. Napokon, veď posúďte sami.

      Výhercom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa chuti do ďalšej práce! 

      Ing. Daniela Polníková

    • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom
     • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom

      15. 6. 2021

      V piatok 11. júna sme sa počas slávnostnej svätej omše rozlúčili s našimi tretiakmi,  samozrejme za dodržania bezpečnostných opatrení. Po tomto neštandardnom období ukončilo úspešne tretí ročník 73 žiakov, z ktorých sa stanú stolári, murári, automechanici, autoelektrikári alebo autolakovníci.

       

      Slávnostnú svätú omšu viedol don Ján Fabián, ktorý sa našim tretiakom prihovoril a pripomenul, čo je v živote dôležité a za čo všetko treba ďakovať. Po svätej omši nasledovalo odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim tretiakom. Žiakom každého odboru pogratuloval a odovzdal výučné listy a spomienkové predmety jeho triedny učiteľ, majster odborného výcviku a riaditeľ školy Igor Pecha.

      Po odovzdávaní sa žiakom prihovoril aj zástupca exallievov a riaditeľ školy.

       

      Viacero žiakov sa prihlásilo aj do nadstavbového štúdia, takže sa s nimi budeme stretávať aj v ďalších dvoch školských rokoch. Z ostatných žiakov sa stali exallievi, ktorí budú mať dvere do našej školy vždy otvorené.

       

       

      Michal Sventek
      TU III.B

    • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu
     • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu

      15. 6. 2021

      Na našej škole sme na hodinách informatiky rozbehli inováciu obsahu tematického celku algoritmického myslenia.  

      Žiaci sa postupne vnárali do tajomstva programovania micro:bit procesorov pomocou blokového programovania v prostredí makecode. Cieľom bolo oboznámiť sa s hardvérom, vstupnými senzormi a výstupnými signalizáciami rôznych veličín. Ambície žiakov sa nezastavujú len pri základoch, ale plánujú zostrojiť autonómne robotické vozidlá a experimentovať s modelmi inteligentných domácností, samozrejme cez rozširujúce micro:bit moduly.

      Ak sa vrátime k obdobiu pandémie, tak s radosťou zisťujeme, že myslieť informaticky sa dá  naučiť aj online, hoci na experimenty s reálnymi procesormi sa ani z ďaleká nechytá. Toto oživenie a spestrenie výuky, sme mohli zrealizovať vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

       

      Fábian Ján
      učiteľ

    • TEENAGE CREATIVE CAMP!
     • TEENAGE CREATIVE CAMP!

      11. 6. 2021

      POZOR,  všetci kreatívni, aktívni mladí ľudia!

      Pozývame vás na školský mládežnícky camp 12.-16. júla, kde spolu chceme zažiť „také normálne leto“! 

      Čaká na vás týždeň hudobných, grafických, či kreatívnych umeleckých workshopov, ale aj neformálny čas s priateľmi, večerné diskusie so zaujímavými hosťami, šport a výlety.

      Stiahni si prihlášku TU a prihlás sa do 30. júna. Počet miest na Campe je obmedzený.

      →  Viac info u Mišky Štubňovej, don Mareka Vaška alebo pána učiteľa Konušika.