•  

    

    

    

    

    

    

    

     • Organizácia vyučovania od 1.3.2021

      26. 2. 2021

      Milí rodičia, žiaci,

      od 1.3.2021 teoretické vyučovanie vo všetkých triedach (vrátane končiacich ročníkov) bude prebiehať dištančne podľa dnes zverejneného rozvrhu. Odborný výcvik pre triedy I.C, I.D, II.A, II.B, II.C bude prebiehať v školských dielňach v malých skupinách do 5 žiakov + majster OV. Rozdelenie do skupín na jednotlivé dni dohodnú s vami individuálne majstri OV.

      Nevyhnutnou podmienkou nástupu na OV je negatívny test žiaka a jeho jedného zákonného zástupcu, ktorý nie je starší ako 7 dní a vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti. Tlačivo spolu s kópiou negatívnych testov odovzdajú žiaci svojmu majstrovi OV.

       V prípade zmien Vás budeme informovať.

    • Prázdninová škola aj u nás.
     • Prázdninová škola aj u nás.

      23. 2. 2021

      Kto by to bol povedal, že počas prázdnin sa budú žiaci hrnúť do školy?! A predsa! Aj u nás sa počas jarných prázdnin vystriedalo okolo 40 žiakov, ktorí sa už nevedeli dočkať návratu na praktický výcvik a využili preto možnosť "Prázdninovej školy". 

      Za dodržania všetkých potrebných opatrení sa chlapci mohli znova obliecť do monteriek. Prváci autoopravári v zámočníckej dielni sa učili, ako správne vŕtať a brúsiť skrutky či rozmotovať a poskladať motor auta. U stolárov si zase skúsili hoblovanie materiálu a výrobu spojov na drevárskych výrobkoch. Okrem prváckych dielní ožili aj tie ostatné stolárske a autoopravárske, kde sa vystriedali viacerí žiaci druhých ročníkov.  

      Chlapci boli vďační za túto možnosť znova sa na pár dní vrátiť do školy na prax. To, že im škola chýba, vyjadrili aj svojím nadšením dochádzať viac dní z rôznych kútov Slovenska.

    • Prežime pôst spoločne!
     • Prežime pôst spoločne!

      22. 2. 2021

      Začali sme pôstne obdobie a nakoľko to bude možné, chceme ho prežiť spoločne a pripraviť sa dobre na Veľkú Noc! Preto ponúkame našim žiakom a ich rodinám viaceré hodnotné ponuky:

      • Výzva na týždeň: myšlienka z Božieho Slova s výzvou
      • Prayer group: krátka pôstna spoločná modlitba, každý štvrtok o 18:00 na školskom Teamse

      Ďalšie ponuky na hodnotné prežitie pôstu nájdete na našej web stránke v sekcii duchovné aktivity.

      Požehnané prežitie pôstu Vám praje SOŠ sv. Jozefa Robotníka!

    • Povolanie podnikaním online
     • Povolanie podnikaním online

      13. 2. 2021

      „Vzdelávanie je živý proces, podobne ako pestovanie rastlín. Rastliny rastú samy, úlohou záhradníka je vytvoriť pre ich rast tie najlepšie podmienky.“  (Ken Robinson)

      On-line vzdelávanie poskytuje veľa možností a príležitostí a jednu z nich som využila aj ja. Bola som pozvaná na lektorovanie v rámci projektu „Povolanie podnikaním“, do ktorého boli zapojené dve stredné školy - žilinská a ostravská. Technickú podporu projektu zastrešoval aj náš absolvent odboru grafik digitálnych médií Benajmín Deket.

      Workshop pod názvom „Dizajn thinking“ sprevádzal účastníkov od prvotného nápadu, zreálnenia predstavy, emotívneho rozhovoru, brainstormingu, až po vytvorenie prototypu a jeho následnej prezentácie. Žiaci tak mohli oveľa hlbšie preniknúť do každej fázy procesu tvorby či výroby. Bola to dobrá skúsenosť, aspoň človek zistí, čo všetko ešte dokáže. Verím, že aj tento čas venovaný mladým, vytvoril zaujímavý priestor pre ich rast, veď to je úlohou nás „záhradníkov“.

      Ing. Adriana Tvrdá

    • Vrátime sa do školy?
     • Vrátime sa do školy?

      10. 2. 2021

      Od pondelka sa u nás zase rozozvučali stroje a ožil život v našich autoopravárskych a stolárskych dielňach. Mnohí žiaci končiacich ročníkov, ktorým to vzdialenosť dovoľuje, s radosťou privítali možnosť aspoň trochu sa vrátiť do školského rytmu. Potešili sa tiež oneskorenému vianočnému darčeku - šatkám s logom 30 výročia školy.

    • Hodina informatiky netradične
     • Hodina informatiky netradične

      9. 2. 2021

      IT akadémia v spolupráci s Katedrou informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici pripravila 5. februára online webinár na tému „Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade“, ktoré umožňuje vytvárať hry v blokovom prostredí.

      V rámci hodiny informatiky sa  webinára zúčastnili aj žiaci I. NDŠ – Dopravná prevádzka. Najskôr sa zoznámili s týmto prostredím a vzápätí si vyskúšali vytvorenie dvoch 2D hier, ktoré obsahovali animácie. Ich funkčnosť si overili na simulátore konzoly či mobilnom zariadení.

      „Bolo to veľmi zaujímavé. Odporúčam každému zúčastniť sa na takom webinári a niečo nové sa dozvedieť z oblasti programovania,“ zhodnotil prínos webinára jeden zo študentov.

       

       

      Ing. Janka Funtíková, pedagogička

      David Kundrát, žiak I. NDŠ

    • "Nedeľná polhoďka..."
     • "Nedeľná polhoďka..."

      8. 2. 2021

      Saleziánska komunita v Žiline sa po úspešnej on-line Don Bosco Show rozhodla pokračovať s ďalšou ponukou v mediálnom priestore - je ňou relácia "Nedeľná polhoďka" - rozhovory s ľuďmi pôsobiacimi v žilinskom saleziánskom diele. Prvým hosťom bol náš pán riaditeľ - salezián koadjútor Igor Pecha, ktorý rozpráva nie len o začiatkoch svojho povolania ale aj o našej škole. Rozhovor si môžete porieť na školskej web-stránke.

    • Opäť online vyučovanie na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU
     • Opäť online vyučovanie na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU

      4. 2. 2021

      Ďalšie online stretnutie žiakov maturitného ročníka z odboru Dopravná prevádzka s vyučujúcimi z Katedry cestnej a mestskej dopravy (KCMD) Žilinskej univerzity sa uskutočnilo 1. februára 2021.

      Privítal nás vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a informoval o najnovších predpisoch z oblasti dopravy. V ďalšej časti vyučovacej hodiny nás Ing. Tomáš Settey oboznámil s podmienkami  dopravy a jej bezpečnosti či povinnosťami vodičov. Žiakom zároveň názorne vysvetlil fungovanie digitálneho tachografu. Dôležité bolo aj to, že poznatky nadväzovali na učivo predmetu Cestná a mestská doprava, rozvíjali ho a dopĺňali.

      Naši žiaci sa aktívne zapájali do konverzácie s prednášajúcim a prezentovali vedomosti, ktoré získali počas štúdia. Aj takéto hodiny motivujú a usmerňujú mladých odborníkov pri rozhodovaní sa pre ďalšie štúdium a pri výbere školy... Ďakujeme.

       

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg

      Samuel Kvak, žiak II.NDŠ Dopravná prevádzka

    • Najlepší Instagram profil.
     • Najlepší Instagram profil.

      1. 2. 2021

      Počas týždňa prípravy na sviatok don Bosca prebehla súťaž prvákov grafikov o najlepší Instagram profil. Žiaci sa denne uchádzali o čo najviac fanúšikov, ktorí by podporili ich fotografickú tvorbu. Do druhého kola súťaže sa dostalo 10 najlepších profil a súťaž nakoniec vyhrala Lucia Kamenická so svojimi krásnymi fotkami v snehu: @luciana.phtx. Vyhráva 32GB USB kľúč s logom školy. Druhé miesto získal Andrej Kmeť @kmetko.photography a tretia skončila Mária Obšivanová @_maria_photoss_.

      Všetkým prvákom blahoželáme k ich zaujímavej tvorbe a prajeme im veľa ďalších nápadov a chuti do fotenia!

      Michaela Štubňová, Andrej Konuším