•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Zoznamovací výlet budúcich prvákov
     • Zoznamovací výlet budúcich prvákov

      3. 7. 2024

      Zoznamovací výlet pre našich budúcich prvákov je už tradičným podujatím na začiatku prázdnin.

      Hlavným cieľom je zoznámiť sa navzájom, spoznať prostredie školy, dielní, internátu, stretnúť učiteľov, majstrov, vychovávateľov, saleziánov a aj nových spolužiakov, ktorí sú animátormi počas podujatia.  

      Začali sme hneď zhurta zábavným večerom, kde sa vytvorila super súťaživá atmosféra. V nedeľu sme vďaka mestskej hre spoznávali mesto, jeho hlavné časti i zákutia. Zábavnou formou sme chceli, aby hlavne dochádzajúci žiaci vedeli ako sa v Žiline nestratiť. :-)

      Po obede sme si spoločne prešli školu, dielne a okolie školy. Zahrali sme si aktivity v skupinách, aby sme sa spoznali ešte viac. Po náročnom dni nás večer čakala opekačka, ktorú sme ešte ukončili speváckou súťažou pod prístreškom, kde nás zahnala večerná búrka. V pondelok sme si ešte zahrali veľké hry ako príjemný záverečný bod nášho zoznamovacieho výletu.

      Tešíme sa zo všetkých, ktorí prišli a taktiež ďakujeme animátorom, ktorí pomohli pri realizácii tejto milej akcie.

      Nový školský rok na nás čaká a my veľmi tešíme!

      Peter Boško SDB, vedúci vychovávateľ