•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Inaugurácia výstavy k 200. výročiu don Boscovho "Sna z deviatich rokov."
     • Inaugurácia výstavy k 200. výročiu don Boscovho "Sna z deviatich rokov."

      3. 6. 2024

      "Myslím, že ako každý, aj ja som mal vždy sen, aby moje diela v podobe fotografií boli niekde vystavené pre verejnosť," hovorí Filip Balvan, žiak III.GDM.Jeho sen sa podarilo splniť aj vďaka súťaži pri príležitosti 200. výročia Don Boscovho sna z deviatich rokov, ktorú usporiadalo múzeum Casa Don Bosco na saleziánskom Valdoccu v Turíne.

      "Keď sa vrátime úplne na začiatok tohto príbehu, bol som oslovený, či sa chcem zapojiť do tejto foto súťaže. Hoci mi spočiatku chýbali nápady, skvelou inšpiráciou bolo celoslovenské Saleziánske miništrantské stretnutie (SMS), kde chlapci z celého slovenska vo viacerých momentoch priam dokonale vystihovali a žili myšlienku don Boscovho sna a saleziánskej charizmy. To bola zároveň aj téma súťaže a to som sa snažil zachytiť aj pomocou svojho fotoaparátu."
      Spomedzi všetkých fotiek z akcie si Filip nakoniec vybral tri, ku ktorým napísal krátke eseje vystihujúce ich myšlienku a odoslal do súťaže.

      "Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedel, že spomedzi množstva fotografií z celého sveta, boli medzi 15-stimi víťaznými aj všetky moje. Stali sa tak súčasťou pripravovanej výstavy k už spomínanému 200. výročiu don Boscovho sna z deviatich rokov. Moje fotky nie len boli vybraté na výstavu, ale dostali sme tiež ponuku zúčastniť sa jej otvorenia." Takú udalosť si nechce nik nechať ujsť a tak sa Filip, spolu s dvomi zástupcami našej školy,  vydal na otvorenie výstavy v múzeu Casa Don Bosca v Turíne. Otvorenie výstavy sa konalo 22. 5. 2024 za účasti kardinála a súčasne hlavného predstaveného saleziánov don Ángela Fernandéza Artimeho.

      "Keď už človek ide do Turína nedá mu nepreskúmať miesta, kde Don Bosco býval, či kde založil svoje prvé oficiálne oratko a v podstate začal aj formáciu svojej  kongregácie," hovorí Filip, keď s radosťou spomína na zážitky z tejto veľkej udalosti. Naša skupinka mala výborného sprievodcu, saleziána don Janka Juru, ktorý nám veľmi odborne priblížil históriu a miesta saleziánskeho diela v Turíne. Členka našej skupinky Miška Štubňová dopĺňala zase tento výklad mnohými príbehmi zo života dona Bosca, mami Margity, či don Boscových chlapcov.
       

      Výstava vrátane Filipových fotiek je verejne prístupná v už spomínanom múzeu až do novembra 2024. Aj toto môže byť dôkazom toho, že sny sa môžu stať skutočnosťou podobne ako to bolo u Don Bosca.

      Ján Murín, majster odborného výcviku