•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Ukončenie projektu Erasmus+ “Prekroč svoju digitálnu priepasť!”
     • Ukončenie projektu Erasmus+ “Prekroč svoju digitálnu priepasť!”

      5. 11. 2023

      Záverečné podujatie k diseminačnej činnosti v projekte Erasmus+ „Prekroč svoju digitálnu priepasť!“ sa uskutočnilo na celoštátnom stretnutí Bývalých žiakov a priateľov dona Bosca na Slovensku 14. 10. 2023 v Žiline.

      Na našej prezentácii sa zúčastnilo 30 ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ktorí sa skutočne zaujímali o aktivity projektu Erasmus+, akým bol aj ten náš  „Prekroč svoju digitálnu priepasť!“ V prezentácii tohto projektu sme spomenuli všetky jeho aktivity ako prvé organizačné stretnutie v Ríme, on-line stretnutia, školiaci kurz na Malte, samotný pilotný tréning so študentami v našej škole, týkajúci sa oblasti digitálneho vzdelávania a aj záverečné podujatie v Budapešti.

      Pozornosť našich účastníkov sa sústredila špeciálne na náš pilotný projekt – dva neformálne vzdelávacie kurzy o digitálnom vzdelávaní pre študentov našej školy SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Vysvetlili sme im, aké kritériá nám pomohli pri výbere účastníkov kurzov a aký program sme pripravili pre každú zo skupín, a prečo bola pre nás každá časť kurzov dôležitá. Stretnutie pokračovalo zdieľaním našich skúseností a spätnej väzby od študentov a našich kolegov, ktorí nám pomáhali s tréningami.

      Po našom príhovore sme začali voľnú diskusiu o téme tohto projektu a tiež o programoch Erasmus+ a o tom, ako sa do týchto projektov zapojiť, ale aj o našich skúsenostiach a všetkom, čo sa chceli účastníci opýtať.

      Sme radi, že všetci zúčastnení radi počúvali o takomto projekte, ktorý sa realizoval v reálnom živote mladých ľudí a nezostal len v našich mysliach a spomienkach.

      Poslednou aktivitou k uzatvoreniu projektu Erasmus+ „Prekroč svoju digitálnu priepasť!“ bolo spoločné stretnutie organizačného tímu. Toto stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére vďačnosti za spoločnú spoluprácu a realizáciu pilotného kurzu so žiakmi našej školy. Organizačný tím spoločne zhodnotil celý projekt a z tohto hodnotenia vzišli aj zaujímavé postrehy a nápady do budúcna. Uvidíme, či takýto projekt bude zaujímavý pre našu školu a študentov aj do budúcna.

       

      Ján Murín, majster odborného výcviku Grafik digitálnych médií 
      Michaela Štubňová, školský psychológ