•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Imatrikulácie 2023 – sme riadni prváci
     • Imatrikulácie 2023 – sme riadni prváci

      24. 10. 2023

      V stredu 18. októbra 2023 nás slávnostne prijali do cechu GRAFIK. Zúčastnili sme sa na imatrikuláciách v našej škole SOŠ sv. Jozefa Robotníka a dostali sme imatrikulačný list.

      Do svojich cechov boli prijatí aj stolári, murári, automechanici - lakovníci, automechanici - opravári, automechanici - elektrikári.
      A čo sa vlastne dialo? Tretiaci nám pripravili rôzne úlohy. Výzvou pre grafikov bolo vytvoriť origami - rôzne zvieratká, stolári mali odrezať hranol, murári mali postaviť základ komína, automechanici – lakovníci mali nakresliť čo najrovnejšiu čiaru, a potom ju vybrúsiť. Automechanici – elektrikári prevádzali elektrickým bludiskom kruh pomocou kovovej paličky, automechanici – opravári museli usporiadať náradie v kufríku Golem sady. Všetky tieto úlohy boli hodnotené na čas a dokonalosť. Bolo to poriadne zábavné, aj napínavé.
      Porazení dostali nálepku Simbu a víťazi si mohli zobrať odmenu. Neskôr nás páni zástupcovia, s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku, prijali do jednotlivých cechov. Za prvákov sa prítomným prihovorila Kristínka Skladaná a Oleh Kubitskij. Ocenili atmosféru prijatia a ochotu pomáhať. Súčasťou privítania bola aj Fidorka, určite osladila a spríjemnila deň. Byť členom cechu je pre nás česť a super pocit.

      Adam Trabalík, žiak I. GDM