•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne
     • Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne

      7. 11. 2023

      Dňa 24. 10. 2023 sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia v nej.

      Žiaci si mohli pozrieť priestory a dielne našej školy prostredníctvom 3D okuliarov. Zároveň si odniesli suveníry, ktoré boli vytvorené na laserovej vypaľovačke priamo počas prezentácií škôl. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

      Radoslav Jurko, kariérny poradca

    • Ukončenie projektu Erasmus+ “Prekroč svoju digitálnu priepasť!”
     • Ukončenie projektu Erasmus+ “Prekroč svoju digitálnu priepasť!”

      5. 11. 2023

      Záverečné podujatie k diseminačnej činnosti v projekte Erasmus+ „Prekroč svoju digitálnu priepasť!“ sa uskutočnilo na celoštátnom stretnutí Bývalých žiakov a priateľov dona Bosca na Slovensku 14. 10. 2023 v Žiline.

      Na našej prezentácii sa zúčastnilo 30 ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ktorí sa skutočne zaujímali o aktivity projektu Erasmus+, akým bol aj ten náš  „Prekroč svoju digitálnu priepasť!“ V prezentácii tohto projektu sme spomenuli všetky jeho aktivity ako prvé organizačné stretnutie v Ríme, on-line stretnutia, školiaci kurz na Malte, samotný pilotný tréning so študentami v našej škole, týkajúci sa oblasti digitálneho vzdelávania a aj záverečné podujatie v Budapešti.

      Pozornosť našich účastníkov sa sústredila špeciálne na náš pilotný projekt – dva neformálne vzdelávacie kurzy o digitálnom vzdelávaní pre študentov našej školy SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Vysvetlili sme im, aké kritériá nám pomohli pri výbere účastníkov kurzov a aký program sme pripravili pre každú zo skupín, a prečo bola pre nás každá časť kurzov dôležitá. Stretnutie pokračovalo zdieľaním našich skúseností a spätnej väzby od študentov a našich kolegov, ktorí nám pomáhali s tréningami.

      Po našom príhovore sme začali voľnú diskusiu o téme tohto projektu a tiež o programoch Erasmus+ a o tom, ako sa do týchto projektov zapojiť, ale aj o našich skúsenostiach a všetkom, čo sa chceli účastníci opýtať.

      Sme radi, že všetci zúčastnení radi počúvali o takomto projekte, ktorý sa realizoval v reálnom živote mladých ľudí a nezostal len v našich mysliach a spomienkach.

      Poslednou aktivitou k uzatvoreniu projektu Erasmus+ „Prekroč svoju digitálnu priepasť!“ bolo spoločné stretnutie organizačného tímu. Toto stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére vďačnosti za spoločnú spoluprácu a realizáciu pilotného kurzu so žiakmi našej školy. Organizačný tím spoločne zhodnotil celý projekt a z tohto hodnotenia vzišli aj zaujímavé postrehy a nápady do budúcna. Uvidíme, či takýto projekt bude zaujímavý pre našu školu a študentov aj do budúcna.

       

      Ján Murín, majster odborného výcviku Grafik digitálnych médií 
      Michaela Štubňová, školský psychológ

    • DB Tech Europe, nová saleziánska perspektíva. Nový začiatok.
     • DB Tech Europe, nová saleziánska perspektíva. Nový začiatok.

      3. 11. 2023

      V Ríme sa zástupcovia našej školy zúčastnili XIII. ročníka stretnutia projektových manažérov európskych saleziánskych odborných škôl a tréningových centier. Viac ako stovka účastníkov  z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska a Španielska diskutovala o prebiehajúcich projektoch EÚ, vznikali nové partnerstvá, hľadali sa spoločné ciele, aby sme boli o krok v pred v odbornom vzdelávaní.

      Vyvrcholením bolo slávnostné uvedenie siete DB Tech Europe za prítomnosti účastníkov stretnutia, spoločností, ktoré spolupracujú so saleziánskymi odbornými školami, dona Miguela Angela Garciu Morduende, radcu pre pastoráciu mládeže a zároveň prezidenta DB Tech Europe a tiež nášho saleziánskeho hlavného predstaveného, kardinála dona Angel Fernandeza Artimeho.

      DB Tech Europe je európska sieť, ktorá koordinuje a spája viac ako 211 saleziánskych škôl a centier odborného vzdelávania s 86 200 študentami a 7 085 pracovníkmi odborného vzdelávania prípravy. Podporujú silnejšiu spoluprácu medzi saleziánskym vzdelávacím svetom v celej Európe a trhom práce, s cieľom posilniť možnosti odborného vzdelávania a zamestnávania sa.

    • I naši hokejbalisti si prišli na svoje...
     • I naši hokejbalisti si prišli na svoje...

      2. 11. 2023

      Tesne pred jesennými prázdninami 26. 10. 2023 sa konečne po dlhom čase mohli predviesť aj fanúšikovia hokejbalu našej školy.

      Štvrtok večer, v známej žilinskej korytnačke, sme hostili mužstvo z ďalekého východu z Terne od Prešova. Na ihrisku to doslova vrelo až trikrát pätnásť minút (troška matiky). Výsledok nebol až taký dôležitý ani pre jedno mužstvo, ako to, že si každý mohol prísť na svoje. Dobrá nálada, nespočetné množstvo strelených gólov (lebo sme ich už nerátali), spotené dresy a priateľská atmosféra, sprevádzali tento mini zápas, kde nešlo o meranie síl, ale o krásu a zážitok z hry. Ďakujeme aj majstrovi Krajňákovi, ktorý zobral na seba úlohu spravodlivého rozhodcu.

      PaedDr. Ján Fábian, SDB

    • Burza stredných škôl v Martine
     • Burza stredných škôl v Martine

      1. 11. 2023

      Dňa 17. - 18. 10. 2023 sme sa prezentovali na burze stredných škôl v Martine, ktorá sa konala po 3-ročnej prestávke.

      Burzu navštívilo viac ako 1300 žiakov zo základných škôl z Martina a jeho okolia. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o našej škole a domov si odniesli rôzne informačné a propagačné materiály.

      Radoslav Jurko, kariérny poradca

    • ZENIT - grafická súťaž
     • ZENIT - grafická súťaž

      1. 11. 2023

      V stredu 18. októbra 2023 prebehlo školské kolo súťaže Zenit – grafický dizajnér. Svoje sily si zmerali najmä štvrtáci, odvahu však našlo aj pár tretiakov.

      Počas štyroch hodín mali súťažiaci vytvoriť grafické návrhy pre billboardy, pozadie na digitálne zariadenia a visačky s menami zamestnancov.

      Našiel sa aj jeden odvážlivec – František Vráb, ktorý si ako jediný vybral kategóriu Web developer.

      Medzi víťazov sa zaraďuje z tretieho miesta Nikoleta Moravcová, druhé miesto získal Ján Zimen a celkovým víťazom sa stal Marek Bebčák.  Srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za pekné dopoludnie.

      Ing. Petra Mieresová, vyučujúca

    • DNA lídra 23.10.2023
     • DNA lídra 23.10.2023

      31. 10. 2023

      Podujatie, ktoré je nevšedným spojením biznisu a kultúry organizované Poradcom podnikateľa, spol. s r. o..

      Dnes sme mali možnosť v Mestskom divadle Žilina stretnúť podnikateľov a manažérov so skvelými témami z rôznych oblastí, od podnikania až po módu v biznise, umenie a šport. Nie je nič lepšie ako osobné stretnutie a podaná ruka. Celým podujatím nás s humorom sprevádzal moderátor Slávo Jurko a výborným zakončením celého podujatia bolo vystúpenie improvizovaného divadla 3T. DNA lídra nám otvorilo dvere pre networking a inšpiráciu.

      Adriana Tvrdá, vyučujúca

    • Misionár na našej pôde...
     • Misionár na našej pôde...

      29. 10. 2023

      18. októbra, keď sa v tomto mesiaci viac pripomínajú misie, zavítal do našej školy misionár z 5000 km vzdialenej Jakutskej republiky, salezián Pavol Michalka.

      Predstavil nám činnosť slovenských misionárov v Aldane a v Jakutsku. Žiaci mali možnosť vniknúť do kultúry Evenkov, spoznať zemepisné zaujímavosti a nie na poslednom mieste náboženské pozadie tejto krajiny pod 10 mesiacov trvajúcimi mrazmi počas roka.  Otec Pavol v dobrom spomínal aj na spoluprácu našich žiakov - dobrovoľníkov, ktorí v minulosti odviedli kus práce pre misie a zároveň pozýval do tejto misijnej služby aj ďalšie generácie mladých stolárov. 

      PaedDr. Ján Fábian, učiteľ

    • Burza stredných škôl Nižná
     • Burza stredných škôl Nižná

      24. 10. 2023

      Dňa 17.10.2023 sme sa zúčastnili na Burze stredných škôl, kde sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia na nej.

      Žiaci si odniesli suveníry, ktoré boli vytvorené na laserovej vypaľovačke priamo počas prezentácií škôl. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

      Radoslav Jurko, kariérny poradca

    • Imatrikulácie 2023 – sme riadni prváci
     • Imatrikulácie 2023 – sme riadni prváci

      24. 10. 2023

      V stredu 18. októbra 2023 nás slávnostne prijali do cechu GRAFIK. Zúčastnili sme sa na imatrikuláciách v našej škole SOŠ sv. Jozefa Robotníka a dostali sme imatrikulačný list.

      Do svojich cechov boli prijatí aj stolári, murári, automechanici - lakovníci, automechanici - opravári, automechanici - elektrikári.
      A čo sa vlastne dialo? Tretiaci nám pripravili rôzne úlohy. Výzvou pre grafikov bolo vytvoriť origami - rôzne zvieratká, stolári mali odrezať hranol, murári mali postaviť základ komína, automechanici – lakovníci mali nakresliť čo najrovnejšiu čiaru, a potom ju vybrúsiť. Automechanici – elektrikári prevádzali elektrickým bludiskom kruh pomocou kovovej paličky, automechanici – opravári museli usporiadať náradie v kufríku Golem sady. Všetky tieto úlohy boli hodnotené na čas a dokonalosť. Bolo to poriadne zábavné, aj napínavé.
      Porazení dostali nálepku Simbu a víťazi si mohli zobrať odmenu. Neskôr nás páni zástupcovia, s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku, prijali do jednotlivých cechov. Za prvákov sa prítomným prihovorila Kristínka Skladaná a Oleh Kubitskij. Ocenili atmosféru prijatia a ochotu pomáhať. Súčasťou privítania bola aj Fidorka, určite osladila a spríjemnila deň. Byť členom cechu je pre nás česť a super pocit.

      Adam Trabalík, žiak I. GDM

    • Exkurzia vo firme JAFHOLZ
     • Exkurzia vo firme JAFHOLZ

      19. 10. 2023

      Pondelok 2. 10. 2023 sme navštívili so žiakmi 1. NDŠ triedy, odboru drevár, priestory firmy JAFHOLZ, ktorá sa zaoberá predajom reziva, veľkoplošných materiálov na báze dreva, nábytkových kovaní, ale aj výrobou nábytkových dielcov.

      Ochotný personál nás zorientoval v širokej ponuke predávaných materiálov, ale aj o spôsobe ich výberu a zakúpenia v online priestore. Vo výrobných halách sme mali možnosť vidieť sériovú výrobu nábytkových dielcov z veľkoplošných materiálov pomocou nárezových centier a CNC vŕtacích centier.

      Ing. Martin Puchala, pedagóg

    • Exkurzia WOODTEC 2023
     • Exkurzia WOODTEC 2023

      19. 10. 2023

      Vo štvrtok 12.10.2023 sme sa so žiakmi, odboru stolár a drevár, zúčastnili výstavy WOODTEC 2023 v Brne.

      Výstava bola zameraná na prezentáciu drevoobrábacích, ale aj kovoobrábacích strojov a nástrojov. Počas štyroch hodín strávených na výstavisku sme mali možnosť pozrieť si nielen základné drevoobrábacie stroje či ručné strojčeky, ale mohli sme aj vidieť priebeh obrábania materiálov. Našu pozornosť upútali aj rôzne druhy CNC a laserových strojov, ktoré nám poskytujú nové možnosti spôsobu práce s drevenými materiálmi. Na záver, po ochutnaní veľkých moravských bramborákov a iných moravských dobrôt, sme sa plní zážitkov všetci šťastne vrátili domov.

      Ing. Martin Puchala, pedagóg

    • Návšteva krajskej knižnice
     • Návšteva krajskej knižnice

      19. 10. 2023

      V polovici októbra sme sa so žiakmi I. GDM zúčastnili na zaujímavej exkurzii v Krajskej knižnici v Žiline.

      Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o činnosti knižnice, jej službách aj podujatiach, ktoré pripravuje. Súčasťou exkurzie bol aj kvíz a tí najúspešnejší – Jakub Oleš, Terezka Šimúnová a Aďka Metlická – boli odmení možnosťou zaregistrovať sa do knižnice bezplatne. Priestory krajskej knižnice sú veľmi pekne zrekonštruované a ponúkajú mnohé možnosti stráviť hodnotný čas, či už pri štúdiu, alebo relaxe. Teší nás, že viacerí naši žiaci už do knižnice našli cestu.

      B. Jarošová,vyučujúca SJL

    • Inovačný workshop
     • Inovačný workshop

      16. 10. 2023

      realizovaný 11. 10. 2023, v rámci národného projektu inovujme.sk, pozostával z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie.

      Študenti II.GDM a I.NDŠ sa na ňom naučili myslieť kriticky, vyskúšali si techniku kreatívneho myslenia, naučili sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer, ktorý v závere následne odprezentovali. Hlavným cieľom workshopu bolo, aby žiak mal skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí.


      Ing. Adriana Tvrdá, učiteľka

    • Turnaj Miška Magoneho 2023
     • Turnaj Miška Magoneho 2023

      12. 10. 2023

      V školskom internáte sa uskutočnil futbalový turnaj Miška Magoneho. Turnaj začal veľmi zaujímavo, všetky tímy boli vyrovnané.

      Ani jeden zápas nebol jednoznačný. Nedalo sa vôbec ľahko určiť víťaza. Napokon sa na 1. mieste umiestnil tím Invalidi, na 2. mieste skončili Betonári, 3. miesto obsadili 1Bas a na 4. mieste skončil Tím Tipéri.

      Víťazstvom bolo, že sme si mohli zahrať a užívať si napínavú atmosféru plnú emócií a vtipných chvíľ. Tešíme sa na ďalšie športove zápolenie v rôznych športových súťažiach. 

      Mgr. Miroslav Kaleta, vychovávateľ

    • Vyučovanie – exkurzia v školiacom stredisku automobilky KIA
     • Vyučovanie – exkurzia v školiacom stredisku automobilky KIA

      12. 10. 2023

      V utorok 10. októbra 2023 sme boli so skupinou elektrikárov pozvaní na exkurziu do vzdelávacieho centra automobilky KIA. Keďže takáto možnosť sa neodmieta, po prvej hodine sme nasadli do školských áut a vyrazili.

      Privítal nás veľmi priateľský školiteľ, ktorý nám počas takmer troch hodín ukázal a vysvetlil všetko, na čo sme sa ho opýtali. Medzi tie najzaujímavejšie exponáty určite patrilo kompletné zobrazenie elektrických komponentov vrátane predných aj zadných svetiel, každého elektrického motorčeka a vôbec každá jedna elektrická súčiastka. Taktiež sme mohli vidieť pohybujúci sa model vznetového motora v životnej veľkosti či systém ABS. Samozrejme, žiadna školiaca miestnosť by nebola kompletná bez niekoľkých reálnych motorov a prevodoviek, o ktoré tam takisto nebola núdza. Po krátkej prestávke nám školiteľ ukázal diagnostický prístroj, ktorý používajú v závode a urobili sme diagnostiku na jednom z vystavených áut. Ku koncu prednášky sme mali priestor na všeobecné otázky, ktoré sme zamerali prevažne na hybridné a elektrické komponenty. Na všetky otázky sme nestihli dostať odpovede, lebo nám vypršal čas. No spolu s pedagógmi sa dohodla ďalšia exkurzia priamo v závode KIA, na ktorú sa už teraz tešíme.

      Lukáš Cinko, žiak III. C triedy

     • Príhovor pani riaditeľky k týždňu duševného zdravia

      12. 10. 2023

      Tento týždeň si v utorok 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie so zámerom zvyšovania povedomia a upozorňovania na opodstatnenosť a význam témy duševného zdravia jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti. 

      Čo je to duševné zdravie? Určite sme už mnohokrát tento výraz počuli. Ale vieme aj čo znamená? Veľmi jednoducho by sme mohli duševné zdravie vysvetliť alebo zadefinovať ako to „Ako sa máme...? Ako sa máš...? Ako sa mám...?“

      Témou Svetového dňa duševného zdravia 2023 je „Duševné zdravie je univerzálne ľudské právo.“ Duševné zdravie je základným ľudským právom pre všetkých ľudí. Každý, ktokoľvek a kdekoľvek sa nachádza má právo na najvyššiu úroveň duševného zdravia. V tom má byť obsiahnuté: právo na ochranu pred rizikovými faktormi duševného zdravia, právo na dostupnú, ale aj kvalitnú  zdravotnú starostlivosť, ako aj právo na slobodu a začlenenie do komunity.

      Počas tohto týždňa aj v našej škole prebehnú rôzne aktivity zamerané na prehĺbenie témy duševného zdravia a povedomia o ňom. Prvým krokom v starostlivosti o duševné zdravie, ale tiež pomoci pri ťažkostiach v oblasti duševného zdravia je budovanie podporných vzťahov. Poznáme to, ako mnohokrát to, čo nám pomôže v našich ťažkostiach je, že sa môžeme len tak s niekým porozprávať. Každý z nás v tom môže aj sám spraviť malý aktívny krok – spýtať sa spolužiaka alebo dokonca učiteľa ako sa dnes má, stráviť s ním prestávku a porozprávať sa spoločne o niečom, alebo ísť dokonca spolu vonku.

                  „Túžim vás vidieť šťastných tu – i vo večnosti.“  hovoril don Bosco svojim chlapcom. Aj my si spoločne môžeme pomáhať k tomu, aby sme boli šťastní. Buďme teda v tieto dni o trošku viac ohľaduplnejší a pozorní na ľudí, ktorých máme okolo seba.

      Mgr. Janka školová
      video: Nina Záborská, Michaela Štubňová

    • Turnaj o pohár riaditeľky školy
     • Turnaj o pohár riaditeľky školy

      10. 10. 2023

      26. 09. 2023 sa v našej skole uskutočnil tradičný turnaj o pohár riaditeľky školy vo futsale, medzi jednotlivými ročníkmi.

      Turnaja sa zúčastnili žiaci jednotlivých ročníkov, ktorí proti sebe bojovali najpr v základnej skupine každý s každým, a potom v semifinále. Porazení hrali o tretie miesto a víťazi postúpili do finále. Vo finále sa stretli žiaci maturitných ročníkov a žiaci prvých ročníkov. Celkovým víťazom sa stali žiaci našich maturitných ročníkov, ktorí porazili prvákov. Tretí skončili žiaci tretích ročníkov. Ďakujeme vedeniu školy za možnosť zasúťažiť si a tešíme sa na ďalší ročník tohto turnaja.

      Mgr. Miroslav Kaleta ASC, vychovávateľ
      Fotografie: Michal Bartek, IV.GDM

    • Návšteva knižnice - Prednáška o ľudských právach
     • Návšteva knižnice - Prednáška o ľudských právach

      6. 10. 2023

      Vo štvrtok 5. októbra sa trieda II.GDM zúčastnila prednášky
      o ľudských právach v Krajskej knižnici v Žiline.

      Zo začiatku nám pani predstavila úvod do ľudských práv, od ich počiatkov v 1948 až k ich súčasnému stavu. Jeden by si pomyslel, že univerzálne ľudské práva sú „samozrejmosťou,“ a že platia všade rovnako. No, bohužiaľ, sú tak „univerzálne“ len pre tých, čo sa narodili na správnom mieste. Každý rok totiž dochádza ku miliónom porušení týchto práv vo forme zajatia, povinnej práce, vraždám a podobne. Textilné fabriky, kde tí s menším šťastím, pracujú za pár centov, či bane, kde na predieranie sa cez úzke škáry treba posielať malé deti, sú krutou realitou 21. storočia. Mali by sme sa teda zamyslieť: Čo ja, ako osoba žijúca na Slovensku, dokážem urobiť za to, aby sa takáto nespravodlivosť nešírila ďalej?

      Jozef Blaho, žiak II.GDM