•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom
     • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom

      28. 6. 2023

      Pomaly sa blíži záver školského roka a tak sme mali príležitosť sa rozlúčiť so životom na internáte.

      Pre cca 80 účastníkov bolo pripravených v priestoroch saleziánskeho oratória pohostenie v podobe opekaných klobások, kofoly a iného občerstvenia. Popritom bola možnosť hrať futbal, volejbal či iné športové aktivity. Pekným prvkom bolo, že mnohí žiaci boli zodpovedne zapojení do jednotlivých úloh, čo vytvorilo družnú atmosféru. Celý program doprevádzala i hudba.

      Záverečnou zázračnou bodkou bola spoločná skupinová fotka na dvore oratória, ktorú sa podarilo zrealizovať tesne pred spustením divokej búrky, ktorá  urýchlila ukončenie podujatia.

      Ďakujeme všetkým pomocníkom a zúčastnením za spoločnú atmosféru.

      Michal Žák SDB,
      vychovávateľ

      Fotografie: Filip Balvan,
      žiak