•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

      30. 5. 2023

      V mesiaci apríl a máj sme na našej škole absolvovali plavecký výcvik so žiakmi 1. ročníkov.

      Plávanie je základnou kompetenciou a zvyšuje kvalitu života. 

      Ing. Vladimír Běhálek, 
      vyučujúci

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      29. 5. 2023

      V súťaži Matematický klokan máme tento rok štyroch úspešných riešiteľov ( z 11- tich účastníkov, žiakov odboru GDM).

        

      Úspešnými riešiteľmi sú:

      Andrej Rončák, I.GDM, percentil 98,6 

      Lenka Fulierová, I.GDM, percentil 87,7

      Simona Jurčíková, II.GDM, percentil 80,4

      Katarína Masiariková, II.GDM, percentil 93

       

      Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

      RNDr. Natália Hrtusová,
      vyučujúca

    • Prvý SJORAZA GALS
     • Prvý SJORAZA GALS

      29. 5. 2023

      Naša škola zorganizovala prvú GALS - Girls activities and learning seassions .

      Bola to prvá akcia, ktorá bola určená len pre dievčatá. Po príchode na chatu sme začali pracovať na spoločnej večery. Rozdelili sme sa do vopred dohodnutých skupiniek a pripravovali svoje jedlá. Na túto večeru sa k nám pridali aj niektoré pani učiteľky, s ktorými sme mali potom rôzne aktivity a príjemné veselé rozhovory. Po ich odchode sme pokračovali v našom programe. Mali sme možnosť viac sa spoznať a zistiť, že toho máme veľa spoločného. Na ďalší deň sme mali možnosť rozvíjať našu kreativitu - maľovaním na plátené tašky. Každá z nás si mohla urobiť to, čo chcela. Vznikli naozaj krásne diela. Bol to čas neformálnych rozhovor, pri ktorých sme sa mohli bližšie spoznať aj dievčatá z rôznych ročníkov. Popri tomto sme dostali pozdrav od pani riaditeľky, s ktorou sme telefonovali. Následne sme mali možnosť sa spoznať s Lenkou Cenigovou, ktorá je spoluzakladateľka značky beLenka. Porozprávala nám svoj príbeh - o jej firme, jej začiatkoch a aj o jej živote a tom, ako prišla k tejto značke, aj o tom, čo jej robí radosť a napĺňa ju. Na záver sme mali výborný obed a záverečný rozhovor, spätnú väzbu.

      Tatko zhodnotili zážitok celej akcie niektoré dievčatá:

       

      "Páčilo sa mi ako sme si spoločne uvarili večeru, čo nás podľa mňa zblížilo, ako aj kreatívny čas pri maľovaní na tašky."
      "Mohli sme sa viac spoznať so žiačkami iných tried, ale aj medzi sebou."
      "Pohodové rozhovory s učiteľkami pri šálke čaju boli príjemným zážitkom. Dostali sme možnosť ich spoznať aj ako ľudí."
      "Potešili ma vtipné príbehy pani učiteliek. Tiež mi chutilo jedlo, ktoré sme si pripravili."
      "Myslím si, že sme si upevnili vzťahy a lepšie sa poznali hlavne vďaka rozhovorom."
      "Užila som si rozhovor s výnimočnou, neskutočne príjemnou hosťkou, ktorej pozitívna energia sa nelepila aj na nás."

       

      Všetky sme sa zhodli na tom, že sme mali veľmi príjemnú atmosféru aj program. Verím, že sa vidíme aj o rok a dúfame, že na dlhšie ako na jednu noc.

      autor článku:
      Patrícia Pjonteková III.GDM,
      Kristína Kajánková I.GDM

    • Beseda drogy, alkohol s príslušníkmi policajného zboru
     • Beseda drogy, alkohol s príslušníkmi policajného zboru

      18. 5. 2023

      Dňa 11.05.2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému  - Drogy a alkohol, ktorú viedli príslušníci z policajného zboru Slovenskej republiky. Rozprávali o nástrahách drog a alkohole.

      Príslušníci policajného zboru oboznámili žiakov s rôznymi skupinami drog, kde mali k dispozícií aj kufrík, ktorý obsahoval jednotlivé skupiny. 

      Žiaci si vyskúšali špeciálne okuliare, ktoré signalizovali použitie omamnej látky.

      Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov.

       Radoslav Jurko,
      výchovný poradca

    • Deň exallievov 2023
     • Deň exallievov 2023

      16. 5. 2023

      S niekoľkoročnou prestávkou sme na sviatok sv. Jozefa Robotníka nadviazali na tradíciu stretnutí s našimi exallievmi.

      Stretnutia sa uskutočňujú v zmysle celoživotného sprevádzania, ktoré je súčasťou saleziánskeho výchovného systému. A tak majú možnosť stretnúť sa nielen absolventi našej školy, ale aj ich rodinní príslušníci, učitelia, súčasní či bývalí zamestnanci. Tento slnečný deň bol plný rozhovorov a radosti zo stretnutí, nechýbala svätá omša, veselé fotografovanie ani skvelý obed. Nádvorie sv. Dominika Savia dýchalo neopakovateľnou atmosférou, živou prítomnosťou sv. dona Bosca a jeho priateľov. Vďaka všetkým, ktorí obetovali svoje pohodlie a pripravili pre nás taký príjemný deň. KOMPLET FOTOALBUM

      Beáta Jarošová,
      pedagogička

    • Vzdelávací pobyt v Digitálnom marketingu na Malte
     • Vzdelávací pobyt v Digitálnom marketingu na Malte

      5. 5. 2023

      Vďaka exallievom a projektu Erazmus+ sme sa dvaja študenti našej školy, s dvoma pedagógmi zúčastnili školenia digitálneho marketingu na Malte.

      Kurz s názvom Crossing the digital divide (prekročenie digitálnej priepasti) nás počas dvoch online školení a štvordňového fyzického pobytu na Malte naučil množstvo zaujímavých vecí z tejto oblasti, napr. Ako byť zodpovedným občanom na internete? Ako využívať online nástroje vo svoj prospech? Všetky svoje nové vedomosti a zručnosti využijeme pri školení určenom našim študentom, aby sme im tak pomohli rozšíriť obzory a uľahčiť hľadanie novej práce.

      Na projekte sa podieľajú okrem nás aj účastníci z Talianska, Maďarska, Španielska a samotnej Malty. Počas štyroch dní intenzívneho učenia sa, sme si našli čas aj na spoznávanie účastníkov medzi sebou či spoznávanie maltskej krajiny a kultúry.

      Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sme sa mohli opäť dozvedieť niečo nové.

      Ján Murín,
       žiak

    • Po stopách dona Bosca
     • Po stopách dona Bosca

      26. 4. 2023

      Aj tohto roku sa nám podarilo zorganizovať výletné putovanie do Talianska pre tretiakov našejškoly s názvom „Po stopách dona Bosca.“

      Naše putovanie sa uskutočnilo v čase od 11. do 15. apríla. V prvý deň po príjazde do Turína sme sipozreli miesta, kde don Bosco založil prvé oratórium. Dnes sa to miesto nazýva Valdocco a nachádzasa tam krásna Bazilika Panny Márie Pomocnice, zrekonštruované múzeum dona Bosca z čias prvéhooratória, kostolík sv. Františka Saleského či areál strednej školy. Pri prechádzke Turínom smenavštívili múzeum automobilov, kostol, kde je uložené turínske plátno aj bývalú židovskú synagógu.

      Ďalší deň sme videli miesta (aj priečelie domčeka), kde sa narodil a prežil svoju mladosť don Bosco(Colle don Bosco) s krásnou modernou bazilikou Zmŕtvychvstalého Krista. Navštívili sme aj rodisko sv.Dominika Savia (Mondonia). Po ochutnávke pravej domácej zmrzliny v San Pé sme sa presunuli navrch Superga, na ktorom stojí mohutná bazilika, v ktorej sú pochovaní všetci králi tohto regiónu.

      Na tretí deň nám počasie umožnilo krásnu prechádzku v Alpách. Uskutočnili sme niekoľkohodinovývýstup z doliny Valtournenche k trom plesám a hrebeňu pohoria s výhľadom na Matterhorn.

      Krásne slnečné počasie prialo aj našej návšteve zábavného parku Gardaland, ktorý je známy rôznymiadrenalínovými atrakciami. Všetci sme si ich užili do sýtosti. Šťastní, zdraví a plní zážitkov sme savrátili domov.

      Ďakujeme za ochrannú ruku dona Bosca, ktorú držal po celý čas nad nami, ale i tými, ktorí totovzácne putovanie zorganizovali.

      Ing. Martin Puchala,
      pedagóg

    • Autosalón Bratislava
     • Autosalón Bratislava

      25. 4. 2023

      Tretiaci autoopravári spolu s výberom prvákov a nadstavbármi z odboru dopravná prevádzka sa 20. apríla 2023 zúčastnili na Autosalóne Bratislava.

      V skromnej ponuke automobilových značiek sa opäť silnejšie tlačili do popredia elektromobily a ázijskí výrobcovia. Našich žiakov najviac upútala expozícia luxusných a športových automobilov a prezentácia predného zeleného brzdového svetla. 

      Ing. Stanislav Čelko,
      zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie

    • Kresťanská konferencia pre podnikateľov
     • Kresťanská konferencia pre podnikateľov

      25. 4. 2023

      Bez peňazí to jednoducho nejde. PENIAZE boli nosnou témou konferencie, na ktorej sme mohli byť. Zažili sme spoločenstvo kresťanských podnikateľov, počuli inšpiratívne príbehy, prednášky, zaujímavé workshopy, modlitby a povzbudenie v podnikaní v súlade s Božími hodnotami.

      Program bol bohatý a pestrý s výnimočnou atmosférou. Na jednom mieste, v jednej miestnosti byť s približne 250 podnikateľmi, to nie je samozrejmosť.

      Inšpiratívnymi rečníkmi boli napríklad Juraj Hrabovštiak (zakladateľ firmy MTS), Ľubomír Klieštik (majiteľ firmy Kamenárstvo), Peter Halušťok (expert v oblasti realít a investovania), Radovan Ivanko (konzultant kresťanskej poradenskej firmy), Denisa Zlevská (zakladateľka Centra pre tréning a rozvoj), Vladko Maslák (kňaz, zakladateľ OZ Dobrý pastier).

      Verím, že sa nám všetkým raz podarí porozumieť peniazom, využiť ich potenciál a múdro ich spravovať.

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Branné cvičenie
     • Branné cvičenie

      25. 4. 2023

      V pondelok 17.4.2023 sme si urobili pekný deň v prírode.

      Pre žiakov sme v rámci účelového cvičenia a kurzu ochrany života a zdravia pripravili aktivity z topografie, zdravovedy a brannej prípravy. 

      Ing. Vladimír Běhálek,
      učiteľ

    • Oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy
     • Oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy

      24. 4. 2023

      Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis oceňoval zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy vrátane našej kolegyne, pani Evky Horníkovej, ktorá ako účtovníčka pracovala v našej škole od roku 1996.

      Všetkým oceneným blahoželáme a pani Evke ďakujeme za jej obetavú prácu, za veselý smiech i povzbudenie. Prajeme, aby ju na dôchodku sprevádzalo vedomie dobre vykonanej celoživotnej práce a želáme pevné zdravie a veľa slnečných a pekných, požehnaných dní v dôchodku.

      Ing. Veronika Šuštiaková,
      vedúca ekonomického úseku

    • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch
     • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch

      24. 4. 2023

      Vo štvrtok 20. apríla sa uskutočnilo pre  vybraných žiakov tretích ročníkov autoopravárskych odborov a nadstavbového štúdia školenie o elektromobiloch, elektromobilite a hybridných pohonoch.

      Školenie sa začalo teoretickou časťou v autoopravárenskej učební. Vladimír Krekule zo spoločnosti KIA Žilina nás pútavou formou oboznámil s konštrukčnými riešeniami týchto pohonov, ich výhodami, bezpečnosťou pri práci či výhľadmi do budúcnosti. Následne sa pokračovalo praktickou časťou v  trenažérovej  učebni. Pán Krekule nás oboznámil s diagnostickým prístrojom, s ktorým  pracuje spoločnosť KIA/HYUNDAI. Pomocou neho ukázal najhlavnejšie jednotky riadenia celého systému Plug in hybridov. Na aute KIA Sportage Plug in hybrid najnovšej generácie, ktorý spoločnosť KIA na školenie poskytla, vysvetlil činnosť jednotlivých častí hybridného pohonu, kde sa v aute nachádzajú, kde a ako odpojiť VN okruh v prípade havárie či inej udalosti. Na záver sme dali auto na zdvihák a mali možnosť vidieť umiestnenie VN batérie na podvozku auta.

      Poďakovanie za zabezpečenie školenia patrí Ing. Janke Funtíkovej, školiteľovi Vladimírovi Krekulemu, za technickú pomoc Ing. Jankovi Synákovi. Získali  sme ďalšie nové vedomosti o tejto rýchlo sa vyvíjajúcej problematike.

      Adrián Boháč,
      žiak I. NDŠ

    • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR
     • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR

      24. 4. 2023

      V dňoch 11. až 13. apríla 2023 sa v Mladej Boleslavi uskutočnilo celoslovenské finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR.

      Do finále postúpili aj naši žiaci, kde sa v náročnej súťaži umiestnili: v kategórii autoopravár - lakovník  Peter Šušota na 3. mieste a  v kategórii autoopravár – mechanik obsadil elektrikár Marián Kubica pekné 4. miesto. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu školy.

      Ing. Janka Funtíková,
      pedagóg

    • Interview Day
     • Interview Day

      12. 4. 2023

      Žiaci končiacich ročníkov a to 2.NDŠ a 4.GDM triedy sa zúčastnili podujatia InterviewDay, ktoré sa konalo dňa 30.03.2023 v Žiline.

      Študenti si mohli vyskúšať ako vyzerápracovný pohovor a oboznámili sa so zamestnávateľmi jednotlivých firiem.Zamestnávatelia počas krátkeho rozhovoru predstavili svoju činnosť a pracovnépodmienky.

      Radoslav Jurko,
      kariérový poradca

    • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl
     • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl

      6. 4. 2023

      Dňa 22. marca sme sa zástupcovia odborov autoopravári, stolári a grafici zúčastnili podujatia Inovatívne streDnutie na SOŠ dopravnej v Martine. Jeho cieľom bolo vzájomná inšpirácia a zdieľanie inovatívnych nápadov zo života našich škôl. 

      Po privítaní a príhovore pani riaditeľky školy sa začali prezentácie jednotlivých škôl. Na tomto podujatí sme hovorili aj my o našej škole a jej odboroch. Videli sme aj iné školy a ich prezentácie, čiže sme sa navzájom spoznali. Po tejto časti nasledovala krátka prestávka, kde si školy mohli navzájom vyskúšať a pozrieť inovatívne výrobky každej školy. My sme prezentovali našu techniku a to konkrétne virtuálnu realitu a laserovú vypaľovačku, ktoré obsluhovali naši maturanti. Po prestávke nasledovala prednáška o tom, ako sa stať atraktívnym absolventom pre budúcich zamestnávateľov a následne sme si mohli pozrieť školu a dielne. Povedali nám o novom odbore rušňovodič, ktorý otvárajú od septembra tohto roka.

      Celé podujatie bolo pre nás inšpirujúce, veľmi pekné boli prezentácie, ktoré si ostatné školy pripravili a dozvedeli sme sa o iných odboroch. Zistili sme nové spôsoby ako zaujať a videli veľmi zaujímavé dielne.

      Patrícia Pjonteková III.GDM,
      Roman Danko II.B.

    • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy
     • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy

      6. 4. 2023

      Škola ako výchovno-vzdelávací proces pripravuje mladých do života.

      Okrem teoretickej a praktickej výučby sa hodiny v našej škole občas spestrujú aj rôznymi aktivitami, ktoré sú zamerané na širší rozvoj žiakov. Tak tomu bolo aj počas posledných dvoch mesiac vo februári a marci - team-buildingové hry a aktivity na vzájomné spoznávanie sa pre prvákov, debaty s hosťami pre starších žiakov, ale tiež spoločné reflexie o pôste. Aj takýmto spôsobom majú žiaci možnosť počas vyučovania pracovať na svojom osobnostnom rozvoji konfrontáciou sa s rôznymi zaujímavými témami blízkymi ich veku a prežívaniu, či prehlbovaním vzájomných vzťahov medzi spolužiakmi a budovaním triedneho kolektívu.

      Mgr. Michaela Štubňová 
      školský psychológ