•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Autosalón Bratislava
     • Autosalón Bratislava

      25. 4. 2023

      Tretiaci autoopravári spolu s výberom prvákov a nadstavbármi z odboru dopravná prevádzka sa 20. apríla 2023 zúčastnili na Autosalóne Bratislava.

      V skromnej ponuke automobilových značiek sa opäť silnejšie tlačili do popredia elektromobily a ázijskí výrobcovia. Našich žiakov najviac upútala expozícia luxusných a športových automobilov a prezentácia predného zeleného brzdového svetla. 

      Ing. Stanislav Čelko,
      zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie

    • Kresťanská konferencia pre podnikateľov
     • Kresťanská konferencia pre podnikateľov

      25. 4. 2023

      Bez peňazí to jednoducho nejde. PENIAZE boli nosnou témou konferencie, na ktorej sme mohli byť. Zažili sme spoločenstvo kresťanských podnikateľov, počuli inšpiratívne príbehy, prednášky, zaujímavé workshopy, modlitby a povzbudenie v podnikaní v súlade s Božími hodnotami.

      Program bol bohatý a pestrý s výnimočnou atmosférou. Na jednom mieste, v jednej miestnosti byť s približne 250 podnikateľmi, to nie je samozrejmosť.

      Inšpiratívnymi rečníkmi boli napríklad Juraj Hrabovštiak (zakladateľ firmy MTS), Ľubomír Klieštik (majiteľ firmy Kamenárstvo), Peter Halušťok (expert v oblasti realít a investovania), Radovan Ivanko (konzultant kresťanskej poradenskej firmy), Denisa Zlevská (zakladateľka Centra pre tréning a rozvoj), Vladko Maslák (kňaz, zakladateľ OZ Dobrý pastier).

      Verím, že sa nám všetkým raz podarí porozumieť peniazom, využiť ich potenciál a múdro ich spravovať.

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Branné cvičenie
     • Branné cvičenie

      25. 4. 2023

      V pondelok 17.4.2023 sme si urobili pekný deň v prírode.

      Pre žiakov sme v rámci účelového cvičenia a kurzu ochrany života a zdravia pripravili aktivity z topografie, zdravovedy a brannej prípravy. 

      Ing. Vladimír Běhálek,
      učiteľ

    • Oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy
     • Oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy

      24. 4. 2023

      Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis oceňoval zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy vrátane našej kolegyne, pani Evky Horníkovej, ktorá ako účtovníčka pracovala v našej škole od roku 1996.

      Všetkým oceneným blahoželáme a pani Evke ďakujeme za jej obetavú prácu, za veselý smiech i povzbudenie. Prajeme, aby ju na dôchodku sprevádzalo vedomie dobre vykonanej celoživotnej práce a želáme pevné zdravie a veľa slnečných a pekných, požehnaných dní v dôchodku.

      Ing. Veronika Šuštiaková,
      vedúca ekonomického úseku

    • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch
     • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch

      24. 4. 2023

      Vo štvrtok 20. apríla sa uskutočnilo pre  vybraných žiakov tretích ročníkov autoopravárskych odborov a nadstavbového štúdia školenie o elektromobiloch, elektromobilite a hybridných pohonoch.

      Školenie sa začalo teoretickou časťou v autoopravárenskej učební. Vladimír Krekule zo spoločnosti KIA Žilina nás pútavou formou oboznámil s konštrukčnými riešeniami týchto pohonov, ich výhodami, bezpečnosťou pri práci či výhľadmi do budúcnosti. Následne sa pokračovalo praktickou časťou v  trenažérovej  učebni. Pán Krekule nás oboznámil s diagnostickým prístrojom, s ktorým  pracuje spoločnosť KIA/HYUNDAI. Pomocou neho ukázal najhlavnejšie jednotky riadenia celého systému Plug in hybridov. Na aute KIA Sportage Plug in hybrid najnovšej generácie, ktorý spoločnosť KIA na školenie poskytla, vysvetlil činnosť jednotlivých častí hybridného pohonu, kde sa v aute nachádzajú, kde a ako odpojiť VN okruh v prípade havárie či inej udalosti. Na záver sme dali auto na zdvihák a mali možnosť vidieť umiestnenie VN batérie na podvozku auta.

      Poďakovanie za zabezpečenie školenia patrí Ing. Janke Funtíkovej, školiteľovi Vladimírovi Krekulemu, za technickú pomoc Ing. Jankovi Synákovi. Získali  sme ďalšie nové vedomosti o tejto rýchlo sa vyvíjajúcej problematike.

      Adrián Boháč,
      žiak I. NDŠ

    • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR
     • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR

      24. 4. 2023

      V dňoch 11. až 13. apríla 2023 sa v Mladej Boleslavi uskutočnilo celoslovenské finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR.

      Do finále postúpili aj naši žiaci, kde sa v náročnej súťaži umiestnili: v kategórii autoopravár - lakovník  Peter Šušota na 3. mieste a  v kategórii autoopravár – mechanik obsadil elektrikár Marián Kubica pekné 4. miesto. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu školy.

      Ing. Janka Funtíková,
      pedagóg

    • Interview Day
     • Interview Day

      12. 4. 2023

      Žiaci končiacich ročníkov a to 2.NDŠ a 4.GDM triedy sa zúčastnili podujatia InterviewDay, ktoré sa konalo dňa 30.03.2023 v Žiline.

      Študenti si mohli vyskúšať ako vyzerápracovný pohovor a oboznámili sa so zamestnávateľmi jednotlivých firiem.Zamestnávatelia počas krátkeho rozhovoru predstavili svoju činnosť a pracovnépodmienky.

      Radoslav Jurko,
      kariérový poradca

    • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl
     • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl

      6. 4. 2023

      Dňa 22. marca sme sa zástupcovia odborov autoopravári, stolári a grafici zúčastnili podujatia Inovatívne streDnutie na SOŠ dopravnej v Martine. Jeho cieľom bolo vzájomná inšpirácia a zdieľanie inovatívnych nápadov zo života našich škôl. 

      Po privítaní a príhovore pani riaditeľky školy sa začali prezentácie jednotlivých škôl. Na tomto podujatí sme hovorili aj my o našej škole a jej odboroch. Videli sme aj iné školy a ich prezentácie, čiže sme sa navzájom spoznali. Po tejto časti nasledovala krátka prestávka, kde si školy mohli navzájom vyskúšať a pozrieť inovatívne výrobky každej školy. My sme prezentovali našu techniku a to konkrétne virtuálnu realitu a laserovú vypaľovačku, ktoré obsluhovali naši maturanti. Po prestávke nasledovala prednáška o tom, ako sa stať atraktívnym absolventom pre budúcich zamestnávateľov a následne sme si mohli pozrieť školu a dielne. Povedali nám o novom odbore rušňovodič, ktorý otvárajú od septembra tohto roka.

      Celé podujatie bolo pre nás inšpirujúce, veľmi pekné boli prezentácie, ktoré si ostatné školy pripravili a dozvedeli sme sa o iných odboroch. Zistili sme nové spôsoby ako zaujať a videli veľmi zaujímavé dielne.

      Patrícia Pjonteková III.GDM,
      Roman Danko II.B.

    • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy
     • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy

      6. 4. 2023

      Škola ako výchovno-vzdelávací proces pripravuje mladých do života.

      Okrem teoretickej a praktickej výučby sa hodiny v našej škole občas spestrujú aj rôznymi aktivitami, ktoré sú zamerané na širší rozvoj žiakov. Tak tomu bolo aj počas posledných dvoch mesiac vo februári a marci - team-buildingové hry a aktivity na vzájomné spoznávanie sa pre prvákov, debaty s hosťami pre starších žiakov, ale tiež spoločné reflexie o pôste. Aj takýmto spôsobom majú žiaci možnosť počas vyučovania pracovať na svojom osobnostnom rozvoji konfrontáciou sa s rôznymi zaujímavými témami blízkymi ich veku a prežívaniu, či prehlbovaním vzájomných vzťahov medzi spolužiakmi a budovaním triedneho kolektívu.

      Mgr. Michaela Štubňová 
      školský psychológ

    • Ideaton pre stredoškolákov
     • Ideaton pre stredoškolákov

      5. 4. 2023

      Podujatie Ideaton, ktoré sa konalo 24. marca v Bytčianskom svadobnom paláci znelo už len svojím názvom zaujímavo - tak sme sa ho zúčastnili hneď niekoľkí zástupcovia našej školy, dokopy nás boli 10 študentov.

      Organizátori nám predstavili metódu tvorivého myslenia Design Thinking, podľa ktorej sme v tímoch riešili problém z ponuky dvoch tém. Práca v skupine bola náročnejšia ako sme predpokladali. Každý z nás mal vlastný nápad, ktorého bolo náročné sa vzdať, čo viedlo aj k miernemu konfliktu. Ale aj konflikt je dobrý pri hľadaní správnych nápadov a nakoniec sa nám podarilo zhodnúť na výslednom riešení. Vytváranie nápadov bola len jedna časť súťaženia. V druhej časti programu sme museli prísť s nápadom, ktorý by pri následnej prezentácii zaujal divákov.

      Nakoniec sme to zvládli. Aj keď sme v súťaži nevyhrali, celý deň a podujatie sme vnímali ako pozitívnu a podnetnú skúsenosť a učenie ako môcť kreatívne realizovať naše nápady.

      Kristína Kajánková,
      I.GDM

    • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov
     • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov

      5. 4. 2023

      Na prelome marca a apríla absolvovali niektorí študenti tretieho ročníka a nadstavby duchovnécvičenia. Nosnou témou jednotlivých zamyslení, ktoré zároveň boli obohatené o aktivity, bola modlitba.

      Chlapci strávili tri dni premýšľaním o tejto téme. Mali možnosť prehĺbiť svoj pohľad namodlitbu a posilniť svoju skúsenosť s ňou. Počas duchovných cvičení sme si urobili aj výjazd do Rajeckej Lesnej, kde sme sa na miestnej kalvárii pomodlili pobožnosť krížovej cesty. V jednotlivých zastaveniach krížovej cesty sme počúvali životný príbeh blahoslaveného Titusa Zemana a rozijímalio jeho obete za saleziánske povolania. Cestou na chatu sme sa ešte zastavili obzrieť si slávny slovenský betlehem.

      Počas večerov sme trávili voľný čas rozhovormi a prišli na rad aj spoločenské hry. Našiel sa aj priestor na malé lekcie o varení, najmä o príprave chutných cestovín z dielne Petra Boška. Atmosféru a priebeh duchovných cvičení dokresľujú aj slová jedného účastník: „Ďakujeme za tútomožnosť ísť na duchovné cvičenia, za prednášky a možnosť porozmýšľať nad duchovnými vecami.

      Ďakujeme aj za super spoločné večery pri hrách.“

      Ján Jura,
      vychovávateľ

    • Ako napísať dobrú recenziu?
     • Ako napísať dobrú recenziu?

      5. 4. 2023

      Myslím si, že na to neexistuje jednoduchý návod, ale niečo sme sa mohli predsa len naučiť na seminári Školy reportáže vydavateľstva Absynt.

      Koncom nášho vskutku akčného marca stihla ešte skupina grafikov - prvákov a druhákov - absolvovať tento úvodný seminár. Najviac sme ocenili podnety a rady, ako na to, ale aj postupy kritického hodnotenia rôznych textov, museli sme formulovať svoje názory a zdôvodniť ich, čo je niekedy celkom fuška.

      Druháci sa zas školili v tom, ako skoncipovať rečnícky prejav. V závere seminára už boli prvé pokusy rečniť pred publikom za nimi.

      Kristína Kajánková,
      žiačka I.GDM

      Tu sú naše postrehy:

      Anka: „Som rada, že som sa zúčastnila, aj keď som mala spočiatku trochu stres. Bavila ma najmä interpretácia poézie.“

      Benjamín: „Je zaujímavé, koľko vecí treba vedieť, aby človek napísal dobrú recenziu: musíte dávať pozor, aby sa to dobre čítalo, aby to nebolo nudné, ale aj aby ste nevyzradili celý príbeh... a veľa iných vecí. Som rád, že som tam bol.“

      Jožko: „Nielen, že som si to užil, ale odišiel som s novými znalosťami, páčili sa mi praktické úlohy.“

    • Beseda DROGY
     • Beseda DROGY

      5. 4. 2023

      Dňa 28.03.2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému - Drogy, ktorú viedlipsychológovia z centra CPaP. Rozprávali o nástrahách drog, ktoré nás v spojitosti s nimi môžu čakať.

      Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Žiaci sa dozvedeli o vplyve drog,pôsobiacich na ľudský organizmus, na rozhodovacie procesy po ich užití a celý spoločenský život, ktorý dokážu ovplyvniť.Radoslav Jurko, výchovný poradca

      Radoslav Jurko,
      výchovný poradca

    • Školský stolnotenisový turnaj 2023
     • Školský stolnotenisový turnaj 2023

      5. 4. 2023

      Dňa 29. marca 2023 sa uskutočnil ďalší ročník školského stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov.

      Zo súťaže v skupinách postúpili štyria najlepší, ktorí bojovali o stupne víťazov. Štafetu víťazstva prevzal žiak druhého ročníka Daniel Papán z II.A triedy, ktorý v napínavom finále porazil Adama Šmehýla z I.C. Na treťom mieste sa umiestnil Mário Mikloš z triedy I.C. 

      Ing. Stanislav Čelko

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      29. 3. 2023

      Aj tento rok k nám zavítala najväčšia medzinárodná matematická súťaž - Matematický klokan. Desať žiakov, grafikov, ktorí majú radi výzvy, riešilo 24 úloh v dvoch vekových kategóriách.

      Na ich vypracovanie mali len 60 minút. Niektorým by pár minút navyše určite pomohlo. Ďakujem všetkým súťažiacim a verím, že bude dôvod na odmeňovanie úspešných riešiteľov. 

      RNDr. Natália Hrtusová,
      vyučujúca 

    • Regionálne kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý stolár 2023
     • Regionálne kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý stolár 2023

      27. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. marca sa v priestoroch našej školy uskutočnilo regionálne kolo súťaže Skills Slovakia pre odbor stolár -  MLADÝ STOLÁR 2023. Na súťaži sa zúčastnilo 14 žiakov druhého ročníka, odboru stolár, zo siedmich stredných odborných škôl.

       

      Súťaž pozostávala z teoretickej časti, z ktorej mohli žiaci získať maximálne 30 bodov a praktickej časti, kde žiaci podľa výrobných výkresov vyrábali drevenú stoličku. V tejto časti mohli získať až 85 bodov. Atraktívnosť súťaže bola umocnená zaujímavými vecnými cenami od sponzorov Mafell a Nábytkár.

      Prvé miesto v súťaži obsadil žiak SOŠ drevárska Zvolen  Samuel Hraško so ziskom 111,5 bodu. Na druhom mieste sa umiestnil náš žiak Samuel Súkenik (SOŠ sv. J. Robotníka) so ziskom 108,5 bodu. Tretie miesto získal tiež žiak našej školy - Daniel Vrábel, ktorý získal 105 bodov.

      V súťaži družstiev zvíťazila SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina so ziskom 213,5 bodu. SOŠ drevárska Zvolen obsadila druhé miesto so 198 bodmi. Tretiu priečku s počtom 194 bodov získala Súkromná SOŠ Dolný Kubín. Súťažiaci z týchto stredných odborných škôl si vybojovali postup na celoštátne kolo súťaže Skills Slovakia - stolár 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla 2023 v Nitre.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme!

      Ing. Martin Puchala,
      vyučujúci odborných predmetov

    • Tomáš Baťa „VČERA“ a „DNES“ aj vo firme KOMA Modular,
     • Tomáš Baťa „VČERA“ a „DNES“ aj vo firme KOMA Modular,

      27. 3. 2023

      21. 3. 2023 niektorí naši študenti sa vybrali do Zlína, aby bližšie spoznali jednu z najvýznamnejší osobností svetových podnikateľov Tomáša Baťu.

      Najprv sme navštívili Baťovu vilu, kde sme mali možnosť nahliadnuť do  súkromia manželov Baťovcov. Neskôr sme pokračovali prehliadkou Baťovho mrakodrapu, kde sme sa povozili  legendárnym výťahom – kanceláriou až na vrchol mrakodrapu s výhľadom na mesto a domy s typickou  tehlovou fasádou, tz. Baťove domy. Exkurzia v Zlíne bola zakončená prehliadkou expozície topánok z celého sveta a pre celý svet v Baťovom múzeu.

      Baťova vila, múzeum a mrakodrap sú tri miesta spojené s menom Tomáša Baťu, zakladateľa slávnej obuvníckej značky a vizionára, ktorý svojou inovatívnou podnikateľskou filozofiou zmenil tvár  československej ekonomiky.

      Baťove pokrokové podnikateľské metódy a inovatívny prístup k vedeniu firmy sme si boli pozrieť vo Vizoviciach vo firme Koma Modular, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou modulárnych budov pre rôzne odvetvia napr. administratívy, školstva, zdravotníctva ....... Majiteľ firmy pán Martinec, ktorý stál pri jej vzniku a odvety ju stále vedie k významnému rastu a rozvoju si našiel čas aj pre nás. Vo firme nám sprievodcovia ukázali samotnú výrobu modulárnych stavieb, navštívili sme aj administratívnu časť firmy a firemnú jedáleň, ktorá ako inak je postavená z modulov, kde sme sa posilnili dobrým obedom. Poslaním firmy KOMA je „Pomáhať ľuďom a obohatiť svet,“ a ten náš je určite o niečo bohatší vďaka tomu, čo sme mohli zažiť, spoznať počas celého dňa.

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Za obeťami ľudskej zloby
     • Za obeťami ľudskej zloby

      27. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. marca sme sa zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Vyše päťdesiat grafikov, učňov aj žiakov nadstavbového štúdia spolu s vyučujúcimi dejepisu a slovenčiny absolvovalo komentovanú prehliadku niekdajšieho pracovného a neskôr koncentračného tábora, ktorý sa tu nachádzal počas druhej svetovej vojny.

      Vďaka multimediálnym technológiám, ale aj veľmi pôsobivému stvárneniu tejto národnej kultúrnej pred nami vskutku ožila viac ako osemdesiatročná história tábora. Viacerých premohli emócie, keď nám sprievodkyňa priblížila pomery, panujúce v tábore a ďalšie osudy ľudí, ktorí sa ničím neprevinili, len tým, že boli iní... Zoznámili sme sa so situáciou vo vojnovej Slovenskej republike, propagande vyvolávajúcej nenávisť, aj s tým, ako málo stačí ľuďom, aby prešli od nenávistných slov k nenávistným činom. A do akých obludných rozmerov môžu narásť. Uznanie vzbudzovala časť expozície s menami ľudí, ktorí aj napriek tvrdým trestom, ukrývali židovských spoluobčanov a pomáhali im. Prehliadku sme ukončili pri zrekonštruovanom „dobytčáku“, teda železničnom vozni, ktorý slúžil na transport Židov do koncentračných táborov. Skupinka žiakov na tomto pietnom mieste podľa židovskej tradície nechala kamienok a pomodlila za všetky obete ľudskej zloby a nenávisti...

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca SJL

       

      Niekoľko dojmov z exkurzie v niekdajšom koncentračnom tábore v Seredi:

      Samuel: Už keď sme autobusom prichádzali, mal som pocit, ktorý možno len ťažko opísať. Zbadal som ostnatý drôt na múroch. Získal som dojem, že niet úniku. Vstúpili sme jediným vchodom a ako keby sme videli všetky tie príbehy. V prvom „baraku“ sme si vypočuli výpovede preživších. Bolo veľmi depresívne. Prešli sme do ďalšej budovy a keď začala pani sprievodkyňa rozprávať, začal som s obeťami súcitiť. Na to, čo som videl, nikdy nezabudnem...

      Aneta Mária: „Bolo to zaujímavé a zároveň odstrašujúce, že sa také niečo v minulosti dialo. V múzeu bolo veľa zachovaných vecí ešte z pracovného tábora, či už topánky, kočíky, oblečenie... Oslovilo ma tam viac vecí, nebolo mi však veľmi príjemné, keď som sa na to všetko pozerala.“

      Andrej: Návšteva pracovného tábora v Seredi bola veľmi zaujímavá exkurzia. Moje pocity boli dobré a zároveň veľmi smutné, keď som videl mená ľudí, čo odišli v prvých troch transportoch. Prednáška bola stručná, ale poskytla množstvo nových informácií.

      Alexandra: Veľmi na mňa zapôsobilo, čím si museli títo ľudia prejsť. Myslím, že každý by mal ísť na takéto miesto.

      Lívia: Zaujímavé a smutné... Je otrasné, čím si museli tí ľudia prejsť. Neviem si predstaviť, čo by som robila na ich mieste. Dúfam, že sa nič podobné viac nezopakuje.

      Šimon: Páčilo sa mi, že prehliadka areálu bola usporiadaná po samostatných témach. Dozvedeli sme sa konkrétne informácie o pracovnom tábore v Seredi, ale aj o zaobchádzaní so Židmi v iných krajinách.

      Tomáš: Prednáška bola veľmi zaujímavá, ale aj emočná. Dozvedel som sa veľa nových vecí, ktoré som dovtedy nevedel. Otvorilo mi to zrak. Je potrebné o týchto veciach hovoriť.

      Matúš: „Bol to veľmi silný zážitok. Určite by so to odporučil každému. Asi najviac ma zaujala expozícia, kde boli vypísané mená ľudí z prvých troch transportov.“

      Juraj: „Najviac ma zaujali reálne predmety, ktoré sa zachovali zo života tábora. Celkovo to bolo zaujímavé a poučné.“

      Sofia: „Najviac ma zaujali informácie a vystavené predmety.“

      Sandra: „Exkurzia do Serede bola veľmi zaujímavá skúsenosť, veľa som si z toho zobrala. To miesto je plné útrap a týrania nevinných ľudí. Historická pamiatka je veľmi pôsobivá.“

      Matúš: „Výstava bola dobre spracovaná, dozvedel som sa veľa nových vecí.“

      Martin: „Múzeum malo silnú atmosféru, bolo tam veľa exponátov, ale aj informácií a fotografií veľmi zaujímavo a moderne spracovaných. Nakoniec sme si pozreli jeden z vozňov, akým Židov prevážali do koncentračných táborov.“

      Matej: „Sereď na mňa zapôsobila veľmi silným dojmom. Keď som sa prechádzal priestormi tábora, predstavoval som si, ako tam museli trpieť, nútene pracovať a ako im každý deň klamali do očí, že všetko bude „dobré“. Na konci, keď som videl vagón, ktorým ich prevážali ako nejaké zvieratá, nebolo mi všetko jedno.“

    • Súťaž v slalome
     • Súťaž v slalome

      22. 3. 2023

      Vo štvrtok 16.3. 2023 sa žiaci našej školy vydali do Ružomberku, aby reprezentovali našu školu v slalome. Túto súťaž organizovalo VÚC. 

      Ďakujeme za účasť.

      Ing. Běhálek Vladimír,
      vyučujúci