•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Ideaton pre stredoškolákov
     • Ideaton pre stredoškolákov

      5. 4. 2023

      Podujatie Ideaton, ktoré sa konalo 24. marca v Bytčianskom svadobnom paláci znelo už len svojím názvom zaujímavo - tak sme sa ho zúčastnili hneď niekoľkí zástupcovia našej školy, dokopy nás boli 10 študentov.

      Organizátori nám predstavili metódu tvorivého myslenia Design Thinking, podľa ktorej sme v tímoch riešili problém z ponuky dvoch tém. Práca v skupine bola náročnejšia ako sme predpokladali. Každý z nás mal vlastný nápad, ktorého bolo náročné sa vzdať, čo viedlo aj k miernemu konfliktu. Ale aj konflikt je dobrý pri hľadaní správnych nápadov a nakoniec sa nám podarilo zhodnúť na výslednom riešení. Vytváranie nápadov bola len jedna časť súťaženia. V druhej časti programu sme museli prísť s nápadom, ktorý by pri následnej prezentácii zaujal divákov.

      Nakoniec sme to zvládli. Aj keď sme v súťaži nevyhrali, celý deň a podujatie sme vnímali ako pozitívnu a podnetnú skúsenosť a učenie ako môcť kreatívne realizovať naše nápady.

      Kristína Kajánková,
      I.GDM

    • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov
     • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov

      5. 4. 2023

      Na prelome marca a apríla absolvovali niektorí študenti tretieho ročníka a nadstavby duchovnécvičenia. Nosnou témou jednotlivých zamyslení, ktoré zároveň boli obohatené o aktivity, bola modlitba.

      Chlapci strávili tri dni premýšľaním o tejto téme. Mali možnosť prehĺbiť svoj pohľad namodlitbu a posilniť svoju skúsenosť s ňou. Počas duchovných cvičení sme si urobili aj výjazd do Rajeckej Lesnej, kde sme sa na miestnej kalvárii pomodlili pobožnosť krížovej cesty. V jednotlivých zastaveniach krížovej cesty sme počúvali životný príbeh blahoslaveného Titusa Zemana a rozijímalio jeho obete za saleziánske povolania. Cestou na chatu sme sa ešte zastavili obzrieť si slávny slovenský betlehem.

      Počas večerov sme trávili voľný čas rozhovormi a prišli na rad aj spoločenské hry. Našiel sa aj priestor na malé lekcie o varení, najmä o príprave chutných cestovín z dielne Petra Boška. Atmosféru a priebeh duchovných cvičení dokresľujú aj slová jedného účastník: „Ďakujeme za tútomožnosť ísť na duchovné cvičenia, za prednášky a možnosť porozmýšľať nad duchovnými vecami.

      Ďakujeme aj za super spoločné večery pri hrách.“

      Ján Jura,
      vychovávateľ

    • Ako napísať dobrú recenziu?
     • Ako napísať dobrú recenziu?

      5. 4. 2023

      Myslím si, že na to neexistuje jednoduchý návod, ale niečo sme sa mohli predsa len naučiť na seminári Školy reportáže vydavateľstva Absynt.

      Koncom nášho vskutku akčného marca stihla ešte skupina grafikov - prvákov a druhákov - absolvovať tento úvodný seminár. Najviac sme ocenili podnety a rady, ako na to, ale aj postupy kritického hodnotenia rôznych textov, museli sme formulovať svoje názory a zdôvodniť ich, čo je niekedy celkom fuška.

      Druháci sa zas školili v tom, ako skoncipovať rečnícky prejav. V závere seminára už boli prvé pokusy rečniť pred publikom za nimi.

      Kristína Kajánková,
      žiačka I.GDM

      Tu sú naše postrehy:

      Anka: „Som rada, že som sa zúčastnila, aj keď som mala spočiatku trochu stres. Bavila ma najmä interpretácia poézie.“

      Benjamín: „Je zaujímavé, koľko vecí treba vedieť, aby človek napísal dobrú recenziu: musíte dávať pozor, aby sa to dobre čítalo, aby to nebolo nudné, ale aj aby ste nevyzradili celý príbeh... a veľa iných vecí. Som rád, že som tam bol.“

      Jožko: „Nielen, že som si to užil, ale odišiel som s novými znalosťami, páčili sa mi praktické úlohy.“

    • Beseda DROGY
     • Beseda DROGY

      5. 4. 2023

      Dňa 28.03.2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému - Drogy, ktorú viedlipsychológovia z centra CPaP. Rozprávali o nástrahách drog, ktoré nás v spojitosti s nimi môžu čakať.

      Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Žiaci sa dozvedeli o vplyve drog,pôsobiacich na ľudský organizmus, na rozhodovacie procesy po ich užití a celý spoločenský život, ktorý dokážu ovplyvniť.Radoslav Jurko, výchovný poradca

      Radoslav Jurko,
      výchovný poradca

    • Školský stolnotenisový turnaj 2023
     • Školský stolnotenisový turnaj 2023

      5. 4. 2023

      Dňa 29. marca 2023 sa uskutočnil ďalší ročník školského stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov.

      Zo súťaže v skupinách postúpili štyria najlepší, ktorí bojovali o stupne víťazov. Štafetu víťazstva prevzal žiak druhého ročníka Daniel Papán z II.A triedy, ktorý v napínavom finále porazil Adama Šmehýla z I.C. Na treťom mieste sa umiestnil Mário Mikloš z triedy I.C. 

      Ing. Stanislav Čelko

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      29. 3. 2023

      Aj tento rok k nám zavítala najväčšia medzinárodná matematická súťaž - Matematický klokan. Desať žiakov, grafikov, ktorí majú radi výzvy, riešilo 24 úloh v dvoch vekových kategóriách.

      Na ich vypracovanie mali len 60 minút. Niektorým by pár minút navyše určite pomohlo. Ďakujem všetkým súťažiacim a verím, že bude dôvod na odmeňovanie úspešných riešiteľov. 

      RNDr. Natália Hrtusová,
      vyučujúca 

    • Regionálne kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý stolár 2023
     • Regionálne kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý stolár 2023

      27. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. marca sa v priestoroch našej školy uskutočnilo regionálne kolo súťaže Skills Slovakia pre odbor stolár -  MLADÝ STOLÁR 2023. Na súťaži sa zúčastnilo 14 žiakov druhého ročníka, odboru stolár, zo siedmich stredných odborných škôl.

       

      Súťaž pozostávala z teoretickej časti, z ktorej mohli žiaci získať maximálne 30 bodov a praktickej časti, kde žiaci podľa výrobných výkresov vyrábali drevenú stoličku. V tejto časti mohli získať až 85 bodov. Atraktívnosť súťaže bola umocnená zaujímavými vecnými cenami od sponzorov Mafell a Nábytkár.

      Prvé miesto v súťaži obsadil žiak SOŠ drevárska Zvolen  Samuel Hraško so ziskom 111,5 bodu. Na druhom mieste sa umiestnil náš žiak Samuel Súkenik (SOŠ sv. J. Robotníka) so ziskom 108,5 bodu. Tretie miesto získal tiež žiak našej školy - Daniel Vrábel, ktorý získal 105 bodov.

      V súťaži družstiev zvíťazila SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina so ziskom 213,5 bodu. SOŠ drevárska Zvolen obsadila druhé miesto so 198 bodmi. Tretiu priečku s počtom 194 bodov získala Súkromná SOŠ Dolný Kubín. Súťažiaci z týchto stredných odborných škôl si vybojovali postup na celoštátne kolo súťaže Skills Slovakia - stolár 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla 2023 v Nitre.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme!

      Ing. Martin Puchala,
      vyučujúci odborných predmetov

    • Tomáš Baťa „VČERA“ a „DNES“ aj vo firme KOMA Modular,
     • Tomáš Baťa „VČERA“ a „DNES“ aj vo firme KOMA Modular,

      27. 3. 2023

      21. 3. 2023 niektorí naši študenti sa vybrali do Zlína, aby bližšie spoznali jednu z najvýznamnejší osobností svetových podnikateľov Tomáša Baťu.

      Najprv sme navštívili Baťovu vilu, kde sme mali možnosť nahliadnuť do  súkromia manželov Baťovcov. Neskôr sme pokračovali prehliadkou Baťovho mrakodrapu, kde sme sa povozili  legendárnym výťahom – kanceláriou až na vrchol mrakodrapu s výhľadom na mesto a domy s typickou  tehlovou fasádou, tz. Baťove domy. Exkurzia v Zlíne bola zakončená prehliadkou expozície topánok z celého sveta a pre celý svet v Baťovom múzeu.

      Baťova vila, múzeum a mrakodrap sú tri miesta spojené s menom Tomáša Baťu, zakladateľa slávnej obuvníckej značky a vizionára, ktorý svojou inovatívnou podnikateľskou filozofiou zmenil tvár  československej ekonomiky.

      Baťove pokrokové podnikateľské metódy a inovatívny prístup k vedeniu firmy sme si boli pozrieť vo Vizoviciach vo firme Koma Modular, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou modulárnych budov pre rôzne odvetvia napr. administratívy, školstva, zdravotníctva ....... Majiteľ firmy pán Martinec, ktorý stál pri jej vzniku a odvety ju stále vedie k významnému rastu a rozvoju si našiel čas aj pre nás. Vo firme nám sprievodcovia ukázali samotnú výrobu modulárnych stavieb, navštívili sme aj administratívnu časť firmy a firemnú jedáleň, ktorá ako inak je postavená z modulov, kde sme sa posilnili dobrým obedom. Poslaním firmy KOMA je „Pomáhať ľuďom a obohatiť svet,“ a ten náš je určite o niečo bohatší vďaka tomu, čo sme mohli zažiť, spoznať počas celého dňa.

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Za obeťami ľudskej zloby
     • Za obeťami ľudskej zloby

      27. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. marca sme sa zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Vyše päťdesiat grafikov, učňov aj žiakov nadstavbového štúdia spolu s vyučujúcimi dejepisu a slovenčiny absolvovalo komentovanú prehliadku niekdajšieho pracovného a neskôr koncentračného tábora, ktorý sa tu nachádzal počas druhej svetovej vojny.

      Vďaka multimediálnym technológiám, ale aj veľmi pôsobivému stvárneniu tejto národnej kultúrnej pred nami vskutku ožila viac ako osemdesiatročná história tábora. Viacerých premohli emócie, keď nám sprievodkyňa priblížila pomery, panujúce v tábore a ďalšie osudy ľudí, ktorí sa ničím neprevinili, len tým, že boli iní... Zoznámili sme sa so situáciou vo vojnovej Slovenskej republike, propagande vyvolávajúcej nenávisť, aj s tým, ako málo stačí ľuďom, aby prešli od nenávistných slov k nenávistným činom. A do akých obludných rozmerov môžu narásť. Uznanie vzbudzovala časť expozície s menami ľudí, ktorí aj napriek tvrdým trestom, ukrývali židovských spoluobčanov a pomáhali im. Prehliadku sme ukončili pri zrekonštruovanom „dobytčáku“, teda železničnom vozni, ktorý slúžil na transport Židov do koncentračných táborov. Skupinka žiakov na tomto pietnom mieste podľa židovskej tradície nechala kamienok a pomodlila za všetky obete ľudskej zloby a nenávisti...

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca SJL

       

      Niekoľko dojmov z exkurzie v niekdajšom koncentračnom tábore v Seredi:

      Samuel: Už keď sme autobusom prichádzali, mal som pocit, ktorý možno len ťažko opísať. Zbadal som ostnatý drôt na múroch. Získal som dojem, že niet úniku. Vstúpili sme jediným vchodom a ako keby sme videli všetky tie príbehy. V prvom „baraku“ sme si vypočuli výpovede preživších. Bolo veľmi depresívne. Prešli sme do ďalšej budovy a keď začala pani sprievodkyňa rozprávať, začal som s obeťami súcitiť. Na to, čo som videl, nikdy nezabudnem...

      Aneta Mária: „Bolo to zaujímavé a zároveň odstrašujúce, že sa také niečo v minulosti dialo. V múzeu bolo veľa zachovaných vecí ešte z pracovného tábora, či už topánky, kočíky, oblečenie... Oslovilo ma tam viac vecí, nebolo mi však veľmi príjemné, keď som sa na to všetko pozerala.“

      Andrej: Návšteva pracovného tábora v Seredi bola veľmi zaujímavá exkurzia. Moje pocity boli dobré a zároveň veľmi smutné, keď som videl mená ľudí, čo odišli v prvých troch transportoch. Prednáška bola stručná, ale poskytla množstvo nových informácií.

      Alexandra: Veľmi na mňa zapôsobilo, čím si museli títo ľudia prejsť. Myslím, že každý by mal ísť na takéto miesto.

      Lívia: Zaujímavé a smutné... Je otrasné, čím si museli tí ľudia prejsť. Neviem si predstaviť, čo by som robila na ich mieste. Dúfam, že sa nič podobné viac nezopakuje.

      Šimon: Páčilo sa mi, že prehliadka areálu bola usporiadaná po samostatných témach. Dozvedeli sme sa konkrétne informácie o pracovnom tábore v Seredi, ale aj o zaobchádzaní so Židmi v iných krajinách.

      Tomáš: Prednáška bola veľmi zaujímavá, ale aj emočná. Dozvedel som sa veľa nových vecí, ktoré som dovtedy nevedel. Otvorilo mi to zrak. Je potrebné o týchto veciach hovoriť.

      Matúš: „Bol to veľmi silný zážitok. Určite by so to odporučil každému. Asi najviac ma zaujala expozícia, kde boli vypísané mená ľudí z prvých troch transportov.“

      Juraj: „Najviac ma zaujali reálne predmety, ktoré sa zachovali zo života tábora. Celkovo to bolo zaujímavé a poučné.“

      Sofia: „Najviac ma zaujali informácie a vystavené predmety.“

      Sandra: „Exkurzia do Serede bola veľmi zaujímavá skúsenosť, veľa som si z toho zobrala. To miesto je plné útrap a týrania nevinných ľudí. Historická pamiatka je veľmi pôsobivá.“

      Matúš: „Výstava bola dobre spracovaná, dozvedel som sa veľa nových vecí.“

      Martin: „Múzeum malo silnú atmosféru, bolo tam veľa exponátov, ale aj informácií a fotografií veľmi zaujímavo a moderne spracovaných. Nakoniec sme si pozreli jeden z vozňov, akým Židov prevážali do koncentračných táborov.“

      Matej: „Sereď na mňa zapôsobila veľmi silným dojmom. Keď som sa prechádzal priestormi tábora, predstavoval som si, ako tam museli trpieť, nútene pracovať a ako im každý deň klamali do očí, že všetko bude „dobré“. Na konci, keď som videl vagón, ktorým ich prevážali ako nejaké zvieratá, nebolo mi všetko jedno.“

    • Súťaž v slalome
     • Súťaž v slalome

      22. 3. 2023

      Vo štvrtok 16.3. 2023 sa žiaci našej školy vydali do Ružomberku, aby reprezentovali našu školu v slalome. Túto súťaž organizovalo VÚC. 

      Ďakujeme za účasť.

      Ing. Běhálek Vladimír,
      vyučujúci

    • Autoopravár Junior – sme vo finále!
     • Autoopravár Junior – sme vo finále!

      20. 3. 2023

      Vo štvrtok 16. marca sa uskutočnilo na SOŠ dopravnej v Žiline oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior v kategórii mechanik-elektrikár. Zúčastnili sa na ňom tí najlepší, ktorí postúpili z nášho školského kola: Tomáš Martiniak a Marián Kubica z III. C triedy.

      Súťažiaci predviedli svoje praktické zručnosti, teoretické vedomosti a schopnosť rozpoznať komponenty automobilu. V konkurencii zúčastnených škôl dosiahli vynikajúci výsledok, keďže obsadili popredné priečky. Marián Kubica obsadil prvé miesto a Tomáš Martiniak druhé.

      Do finále postupujú prví dvaja umiestnení z oblastného kola, avšak školu môže reprezentovať iba jeden žiak. Mariánovi držíme palce vo finále súťaže v Mladej Boleslavi.

      Ing. Janka Funtíková,
      pedagogička

    • Stavbári - nadstavbári sa školili ...
     • Stavbári - nadstavbári sa školili ...

      17. 3. 2023

      „Stavba a rekonštrukcia“ bolo zameranie prezentačnej akcie firiem, ktorej sa zúčastnili študenti I. NDŠ, z odboru stavebníctvo, v hoteli Holiday Inn v Žiline.

      Stavebné firmy sa prezentovali modernými technológiami a výrobkami, ktoré v roku 2023 prídu na slovenský trh.

      Počas podujatia mali možnosť diskutovať so zástupcami firiem.  Získané poznatky študenti určite uplatnia v nielen počas štúdia, ale aj v praxi.

       

      Jakub Ďatko,
      študent I.NDŠ stavebníctvo

    • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023
     • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023

      15. 3. 2023

      Vo februári sa uskutočnilo  školské kolo súťaže Mladý stolár 2023, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého ročníka. Táto súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov vypracovaním testu, z ktorého mohli získať maximálne 30 bodov.

       V praktickej časti vyrábali žiaci výrobok - drevenú krabičku na víno, pri ktorej preukazovali svoju zručnosť pri vytváraní konštrukčných spojov a montáži jednotlivých dielcov. Za výrobok mohli získať  až 70 bodov.

            So ziskom 83 bodov sa na treťom mieste umiestnil žiak Tomáš Kastelovič z II. A. Druhé miesto obsadil  Samuel Súkeník z II. A, ktorý získal 88,5 bodov. Víťazom súťaže sa stal Daniel Vrábel z II. A, ktorý získal 89 bodov.

      Súťaže sa zúčastnili aj dvaja zruční žiaci prvého ročníka, v ktorej sa Michalovi Gembešovi podarilo vyrobiť najkrajší výrobok, ohodnotený najvyšším bodovým ziskom  63 bodov.

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy v regionálnej súťaži

      Mladý stolár 2023, ktorá sa uskutoční v marci v priestoroch našej školy.

       

      Ing. Martin Puchala,
      vyučujúci

    • Miništranti z celého Slovenska u nás v škole
     • Miništranti z celého Slovenska u nás v škole

      15. 3. 2023

      Posledný februárový víkend hostila naša škola viac ako 150 miništrantov, animátorov a saleziánov z celého Slovenska.

      Chlapci si najskôr prezreli priestory školy a slávili svätú omšu, počas ktorej sa im prihovoril don Ján Holubčík, delegát pre pastoráciu mládeže. Miništranti zakončili deň zábavno-súťažným programom; saleziánov a animátorov ešte čakalo spoločné stretnutie.

      Na sobotné dopoludnie bola pripravená pestrá ponuka rôznych aktivít. Chlapci si mohli vybrať medzi zaujímavými workshopmi: lezecká stena, sebaobrana, šerm, katechetický a liturgický workshop, práca v grafickej či stolárskej dielni, alebo varenie a kreslenie. Záver doobedia patril krátkej duchovnej obnove a svätej omši, ktorej predsedal don Jozef Luscoň, veľký apoštol miništrantov a tvorca mnohých kníh, určených nielen miništrantom.

      Poobede, po rekreácii a športoch, bola pripravená veľká hra v priestoroch celého žilinského saleziánskeho diela. Aj  večer čakal na chlapcov bohatý zábavno–súťažný program. Na záver stretnutia zavítal medzi miništrantov aj provinciál saleziánov, don Peter Timko, ktorý celebroval nedeľnú svätú omšu. Všetci boli, samozrejme oblečení v miništrantskom odeve. Pamiatkou na toto stretnutie im bude spoločná fotografia pri soche don Bosca.

       

      zdroj: saleziáni.sk

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

      8. 3. 2023

      V dňoch od 20. - 24. 2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre 2. ročník v lyžiarskom stredisku Oščadnica - Veľká Rača.

      Program nám spestril náš exalliev, ktorý pracuje pre dobrovoľnú horskú službu svojou prednáškou. V rámci kurzu sme sa vybrali aj na poľskú chatu na Veľkej Rači. Na záver kurzu sme si dali preteky v zjazde. Aj keď podmienky na lyžovanie neboli úplne ideálne, kurz sme si užili a upevnili naše priateľstvá a kolektív.

      Ing. Vladimír Běhálek, 
      vyučujúci

    • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež
     • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež

      8. 3. 2023

      Povolanie pápež - muzikál, ktorý vzdáva hold veľkému človeku a duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti násiliu, slovanskému pápežovi.

      Jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne. Divákovi ponúka veľkolepú scénickú fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej platnosti.

      Aj pre nás samých bolo toto predstavenie očarujúce a zanechalo v nás pozitívne dojmy a umelecký zážitok.

      „Ján Pavol II. predstavoval a vždy bude predstavovať symbol lásky a viery, mieru a súcitu...“

       

      Mgr. Darina Stebnická,
      vyučujúca

    • INSTRET – Inšpiratívne stretnutie s osobnosťou
     • INSTRET – Inšpiratívne stretnutie s osobnosťou

      24. 2. 2023

      Dnes s Jánom Dobríkom divadelným, televíznym i seriálovým hercom. Študentom, SOŠ sv. Jozefa Robotníka a Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline, pootvoril vlastný svet profesionálneho i osobného života.

      Jeho priamosť, úprimnosť nás dostali do kolien a nechýbalo ani dojatie so slzami, zo strany Janka.

      Jankovou veľkou vášňou je fotografovanie. Jeho kniha „Kniha ilúzie“ je plná čiernobielych fotografií hercov a herečiek, ktorú sme mali možnosť vidieť a prelistovať si ju.

      Z rozprávania bolo cítiť, že to, čo robí ho napĺňa. Teší sa do práce a jeho povolanie je aj jeho hobby a vášeň.

      „Nepopísaný papier je oveľa zaujímavejší ako popísaný,“ boli slová venované mladým. A je iba na nás, čím ho popíšeme.

      Tešíme sa, že sa podarilo nájsť osobnosť, zo sveta showbiznisu, pre ktorého rodina a priateľstvo majú v  živote veľkú cenu.

       

      Adriana Tvrdá, 
      vyučujúca

    • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!
     • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!

      24. 2. 2023

      15-roční tínedžeri a starší, ale i dospelí sú zbehlí v čítaní, v matematike a v prírodných vedách, ale aká je ich znalosť v odbore financií, tzv. finančnej gramotnosti?

      Obohatiť vedomosti z oblastí financií prišla Mgr. Veronika Škrobáková zo spoločnosti Partners Group, snahou  ktorej bolo v mladých „prebudiť - pozmeniť“ uhol pohľadu na peniaze, ako správne pracovať a narábať s nimi, v rôznych životných situáciách a zvlášť na to, ako sa zabezpečiť na dôchodok.

      Finančná gramotnosť nie je len o hospodárení s peniazmi, ale aj o schopnosti peniaze zarobiť. Zarobiť sa dá podnikaním, vlastníctvom firmy alebo investovaním. Nie každý bude majiteľ firmy a top podnikateľ, ale prečo by si každý nemohol podnikaním alebo investovaním privyrobiť popri zamestnaní? Až keď dokážeme zarobiť peniaze, až potom môžeme s nimi hospodáriť.

      Finančné návyky sú rovnaké návyky ako stravovacie, alebo návyky správania. Niektorí ľudia nikdy nezmenia spôsob stravovania aj keď vedia, že si škodia. Hlavné pravidlo finančnej gramotnosti je, „nesmieš míňať viac ako zarobíš.“.

      Finančne gramotným sa stávame vtedy, keď dokážeme zarobiť toľko, koľko potrebujeme na svoje výdavky, ciele a ešte nám zostane navyše. 

       

      Adriana Tvrdá, 
      vyučujúca

    • Fašiangový ples
     • Fašiangový ples

      22. 2. 2023

      Zábava do neskorej noci, tombola, tance a pripravený program bol súčasťou tohtoročného fašiangového plesu.

      Po dvoch rokoch, kedy sme sa nemohli stretávať vo väčšom počte, sa nám podarilo tentokrát usporiadať fašiangový ples. Chlapci sa mohli zoznámiť s dievčatami zo Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci. Po slávnostnej večeri, kde sme prekonali prvotný ostych, sme sa presunuli do oratka, kde začala tá práva atmosféra. DJ sa podarilo rozprúdiť tanečnú zábavu a parket praskal vo švíkoch. Tanečné kolá boli pretkávané pripraveným programom - súťaže, či vystúpenie dievčat. V závere samozrejme nechýbala ani tombola, ktorá bola plná zaujímavých cien. Zábava trvala do neskorých nočných hodín a nikomu z nás sa nechcelo ísť domov. Pevne veríme, že sa o rok stretneme opäť a spoločne sa zabavíme.

      Mgr. Stebnická Darina,
      vyučujúca