•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Ideaton pre stredoškolákov
     • Ideaton pre stredoškolákov

      5. 4. 2023

      Podujatie Ideaton, ktoré sa konalo 24. marca v Bytčianskom svadobnom paláci znelo už len svojím názvom zaujímavo - tak sme sa ho zúčastnili hneď niekoľkí zástupcovia našej školy, dokopy nás boli 10 študentov.

      Organizátori nám predstavili metódu tvorivého myslenia Design Thinking, podľa ktorej sme v tímoch riešili problém z ponuky dvoch tém. Práca v skupine bola náročnejšia ako sme predpokladali. Každý z nás mal vlastný nápad, ktorého bolo náročné sa vzdať, čo viedlo aj k miernemu konfliktu. Ale aj konflikt je dobrý pri hľadaní správnych nápadov a nakoniec sa nám podarilo zhodnúť na výslednom riešení. Vytváranie nápadov bola len jedna časť súťaženia. V druhej časti programu sme museli prísť s nápadom, ktorý by pri následnej prezentácii zaujal divákov.

      Nakoniec sme to zvládli. Aj keď sme v súťaži nevyhrali, celý deň a podujatie sme vnímali ako pozitívnu a podnetnú skúsenosť a učenie ako môcť kreatívne realizovať naše nápady.

      Kristína Kajánková,
      I.GDM