•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov
     • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov

      5. 4. 2023

      Na prelome marca a apríla absolvovali niektorí študenti tretieho ročníka a nadstavby duchovnécvičenia. Nosnou témou jednotlivých zamyslení, ktoré zároveň boli obohatené o aktivity, bola modlitba.

      Chlapci strávili tri dni premýšľaním o tejto téme. Mali možnosť prehĺbiť svoj pohľad namodlitbu a posilniť svoju skúsenosť s ňou. Počas duchovných cvičení sme si urobili aj výjazd do Rajeckej Lesnej, kde sme sa na miestnej kalvárii pomodlili pobožnosť krížovej cesty. V jednotlivých zastaveniach krížovej cesty sme počúvali životný príbeh blahoslaveného Titusa Zemana a rozijímalio jeho obete za saleziánske povolania. Cestou na chatu sme sa ešte zastavili obzrieť si slávny slovenský betlehem.

      Počas večerov sme trávili voľný čas rozhovormi a prišli na rad aj spoločenské hry. Našiel sa aj priestor na malé lekcie o varení, najmä o príprave chutných cestovín z dielne Petra Boška. Atmosféru a priebeh duchovných cvičení dokresľujú aj slová jedného účastník: „Ďakujeme za tútomožnosť ísť na duchovné cvičenia, za prednášky a možnosť porozmýšľať nad duchovnými vecami.

      Ďakujeme aj za super spoločné večery pri hrách.“

      Ján Jura,
      vychovávateľ