•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Miništranti z celého Slovenska u nás v škole
     • Miništranti z celého Slovenska u nás v škole

      15. 3. 2023

      Posledný februárový víkend hostila naša škola viac ako 150 miništrantov, animátorov a saleziánov z celého Slovenska.

      Chlapci si najskôr prezreli priestory školy a slávili svätú omšu, počas ktorej sa im prihovoril don Ján Holubčík, delegát pre pastoráciu mládeže. Miništranti zakončili deň zábavno-súťažným programom; saleziánov a animátorov ešte čakalo spoločné stretnutie.

      Na sobotné dopoludnie bola pripravená pestrá ponuka rôznych aktivít. Chlapci si mohli vybrať medzi zaujímavými workshopmi: lezecká stena, sebaobrana, šerm, katechetický a liturgický workshop, práca v grafickej či stolárskej dielni, alebo varenie a kreslenie. Záver doobedia patril krátkej duchovnej obnove a svätej omši, ktorej predsedal don Jozef Luscoň, veľký apoštol miništrantov a tvorca mnohých kníh, určených nielen miništrantom.

      Poobede, po rekreácii a športoch, bola pripravená veľká hra v priestoroch celého žilinského saleziánskeho diela. Aj  večer čakal na chlapcov bohatý zábavno–súťažný program. Na záver stretnutia zavítal medzi miništrantov aj provinciál saleziánov, don Peter Timko, ktorý celebroval nedeľnú svätú omšu. Všetci boli, samozrejme oblečení v miništrantskom odeve. Pamiatkou na toto stretnutie im bude spoločná fotografia pri soche don Bosca.

       

      zdroj: saleziáni.sk