•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Nová učebňa slovenčiny
     • Nová učebňa slovenčiny

      18. 2. 2023

      Súčasťou rekonštrukčných prác, ktoré sa v ostatnom čase uskutočnili v našej škole, bola aj učebňa slovenčiny.

      Pribudli nové úložné priestory a tiež knižnica s originálnym policovým usporiadaním. Za zaujímavým vyhotovením je snaženie viacerých ľudí. Jednak majstrov odborného výcviku, učiteľov odborných predmetov, ale aj našich žiakov. Autorom návrhu „stromu poznania“, ktorý dominuje celému priestoru, je žiak nadstavbového štúdia Martin Maďar a na realizácii sa významne podieľal Timotej Bodorík z III.A.

      Následne páni majstri spolu so žiakmi vymenili aj nábytok v niekoľkých kabinetoch za novší, modernejší a účelnejší.

      Harmonický a čistý priestor dotvára atmosféru školy, ktorá nás ovplyvňuje, či si to uvedomujeme, alebo nie. Veríme, že sa všetci budú v novej učebni slovenčiny dobre cítiť a bude sa nám tam ešte lepšie pracovať!

      Len pripomínam: nech by bola knižnica akokoľvek originálne vyhotovená, nemôže slúžiť svojmu prvoradému účelu, ak sa nebudú čítať diela, ktoré sú v nej uložené. Tá naša je plná nových zaujímavých kníh...

       

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca slovenčiny