•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Narodil sa pre nebo
     • Narodil sa pre nebo

      15. 2. 2023

      So zármutkom, ale aj s veľkou vďačnosťou za dar života, Vám oznamujeme, že v sobotu 11. februára 2023, si Pán k sebe povolal nášho dlhoročného zamestnanca pána Antona Belanca. "Ujo Tóno" alebo "Tonko" ako sme ho poznali, vykonával službu vrátnika v našej škole viac ako 20 rokov.

      Spomíname si na neho ako na verného svojej službe, vždy pokojného, prívetivého a ochotného pomôcť. Pri príležitosti posledného obdobia pôsobenia u nás v škole nám takto zhrnul svoje spomienky na čas strávený v saleziánskom diele a svoje skúsenosti vo výchove mladých: 

      "Prežil som tu pekné obdobie svojho života. Výchova je maratón na dlhé trate, no ruženec bol vždy poruke. Aj ja, ako súčasť saleziánskeho diela, som sa snažil byť pozorný, vypočuť mladých, podeliť sa o svoje životné skúsenosti, múdro zvážiť kedy zasiahnuť a kedy prižmúriť oko. Treba mať trpezlivosť, mladí vidia všetko, akí ste a ako sa správate. Rád som s nimi debatoval a trávil čas."

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka