•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Digitálny 3D svet pre všetkých
     • Digitálny 3D svet pre všetkých

      25. 5. 2021

      Stoličky sú síce vyložené, ako je to často túžbou každého učiteľa po poslednej hodine, ale tentokrát je to kvôli Covid19. Napriek tomu sa na škole pracuje, tlačia sa tie najkrajšie projekty a nápady žiakov.

      Vytlačiť formičky na pečenie piškótového cesta, je nápadom kreatívnych dievčat. Nuž, ale aký motív použiť? Po chvíľke úvahy sa dvihnú oči na logo našej školy a už ani netreba viac špekulovať. Kto to však vymodeluje? Azda to bude nejaký šikovný študent spomedzi grafikov? Načrime do skúseností našich štvrtákov. A ako to dopadlo? Pokračovanie nabudúce...

      Ako, svoje nápady a túžby previesť do STL formátu a nastaviť parametre pre 3D tlač? Samoštúdium a samovzdelávanie niektorých našich žiakov posunulo rozšíriť si obzory a obohatiť sa vedomosťami aj nad rámec študijného programu maturitných ročníkov. V odbore autoopravár jednoducho to nemôže byť  ináč, keby študent nenavrhol 3D model ako učebnú pomôcku nejakej autosúčiastky. Bonusom je, keď si tuto tému vyberie ako svoju záverečnú maturitnú prácu, ktorú si aj úspešne obháji. Jeho cieľom nebolo vymyslieť niečo nové, ale modifikovať projekt tak, aby  svojou prácou obohatil druhých. To sa mu teda podarilo... Model kompresoru vzduchu je na svete...

       

      Hovorí sa, že už prvá lastovička prináša jar. Skutočne sa to rozbieha s nápadmi na 3D modelovanie. Myšlienka stvárniť učiteľov v podobe sošky zvieratka je opovážlivý návrh, ale o pokus to stojí. Anonymný tvorca posiela do tlače svoju sovičku..., ale koho zobrazuje?  To vám nepovieme...

      Ani informatici sa nedajú zahanbiť. Nie sú to profi dizajnéri, ale pracovné pomôcky pre demonštrácie inštalácie siete pre žiakov sú nápady súce na tlač, hlavne keď sa to využije aj v praxi. Mnohé modely sú už vytvorené vo svete internetu, samotné modifikácie ale vyžadujú bádateľský prístup žiakov aj učiteľov, aby mohli vylepšovať modely využiteľné aj v praxi.

      Čaká sa ešte na tvoj nápad. Navrhni nejakú učebnú pomôcku pre svoj odbor, alebo niečo veľmi tvorivé, skús ho vymodelovať a ak to bude stáť zato, v rámci workshopu to vytlačíme.

       

      Fábian Ján