•  

    

    

    

    

    

    

    

    • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2019
     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2019

      14. 11. 2019

      Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo darovať krv? Darovaním krvi pomáhame druhým bez rozdielu veku, máme informácie o svojom zdravotnom stave, podporujeme obnovu krvi a stimulujeme svoj imunitný systém.


      Vedeli ste, že jedným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy? Na našej škole prebehla 12.11.2019 už tradičná ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI. Všetci tí, ktorí vedeli prečo darovať krv a samozrejme spĺňali podmienky spojené s darovaním krvi, sa stretli v priestoroch, ktoré sa dočasne zmenili na odberné miesto. Záujemcov z radov študentov a zamestnancov školy bolo naozaj veľa. Potešujúce je, že boli medzi nimi aj prvodarcovia.

      Poďakovanie patrí nielen všetkým 40 darcom krvi, ale aj pracovníčkam NTS SR v Žiline, ktoré mobilný odber krvi na pôde našej školy profesionálne zabezpečili. Túto prospešnú akciu pripravujeme aj budúci rok.

      Mgr. René Gabčo, učiteľ

    • Orientačné dni
     • Orientačné dni

      14. 11. 2019

      Počas dní 5. až 7. novembra sa trieda II.A zúčastnila projektu Orientačné dni. Program odpovedá na potreby mladých ľudí, ich učiteľov a  atmosféru v triede jedinečným spôsobom zážitkovej pedagogiky a preventívnej výchovy. Žiaci tak mali možnosť zažiť 3 dni strávené v prehlbovaní vzájomných vzťahov a budovaní triednej partie.

      "Minulý týždeň sme sa zúčastnili akcie s názvom Orientačné dni na saleziánskej chate v Banskej Belej. Don Jožko Špalek a Magdaléna Jánošíková nás vrelo privítali a venovali sa nám počas celých troch dní. Pripravili pre nás skvelý program, ktorý zabavil väčšinu žiakov, vrátane triedneho učiteľa Vladimíra Běhálka. Aj keď nám počasie úplne neprialo, podarilo sa nám vyjsť si do prírody, kde sme sa pomocou aktivít dozvedeli o našich spolužiakoch mnoho nových vecí a názorov. Napokon sme došli na lúku, kde vypukla "vojna" Sever proti Juhu. Deň sme vždy zakončili tak, že sa každý vyjadril k tomu, čo sa počas dňa udialo. Prežili sme dni plné rôznych aktivít, ktoré boli pre nás všetkých veľkým prínosom."

      Michaela Štubňová, zamestnanec; Šimon Jirotka, žiak

    • Akadémia rozvoja
     • Akadémia rozvoja

      11. 11. 2019

      Študenti vyšších ročníkov našej školy prejavili záujem o vzdelávanie mimo školských lavíc.

      Spoločnosť Partners Group pre našu školu nie je neznáma, už dva roky spolupracujeme pri školení našich tretiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Tentokrát umožnili našim žiakom zúčastniť sa „Akadémie rozvoja“. V čom spočívala? Trikrát stretnutie, vždy v poobedných hodinách. Každé takéto stretnutie bolo nabité informáciami z oblasti podnikania, financií, manažérskych zručností a osobnostného rozvoja. V závere úspešne  zvládli test, čím získali  „Osvedčenie o finančnom vzdelávaní a investovaní.“ A úplný záver sa nezaobišiel bez patričnej oslavy. Blahoželáme všetkým absolventom „Akadémie rozvoja.“

      Ing. Adriana Tvrdá, pedagóg

    • Pobyt našich žiakov vo Švédsku
     • Pobyt našich žiakov vo Švédsku

      7. 11. 2019

      Odmenou za víťazstvo v celoslovenskej súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019 od organizátora súťaže  Cechu predajcov a autoservisov SR, bol pobyt našich žiakov Filipa Hajdúcha - víťaza súťaže a Jakuba Budzeľa vo Švédsku. Navštívili výrobný závod a múzeum Scania a vyskúšali jazdu na nových vozidlách Scania. Súčasťou programu bola aj prehliadka miest Štokholm a Södertälje.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 3D motion graphics tour v Prahe
     • 3D motion graphics tour v Prahe

      5. 11. 2019

      Skupinka študentov odboru grafik digitálnych médií, sa zúčastnila od 3.11.  do 4.11. na medzinárodnej zahraničnej konferencií zameranej na 3D grafiku v Prahe.

      Okrem zaujímavých noviniek týkajúcich sa počítačového programu Cinema 4D odprezentovaného na konferencií sme navštívili aj pamiatky mesta Prahy. Navštívili sme starú budovu Národného múzea a vychutnali si večerný výhľad ma mesto počas jazdy na Petřínskej lanovke. Večer sme ukončili príjemným stretnutím s exalievom Ondrejom Bebiakom, ktorý nás privítal na ubytovaní u Salezianov. Všetci sme si čas strávený spolu užili a boli vďační za možnosť dozvedieť sa nové veci a rozšíriť si naše obzory.

    • Stužková slávnosť IV.GDM
     • Stužková slávnosť IV.GDM

      8. 11. 2019

      Dňa 26.11. 2019 sa uskutočnila stužková slávnosť IV.GDM, ktorá sa začala slávnostnou svätou omšou.

      Študenti boli ostužkovaní zelenými stužkami na znak nádeje v dobre urobenú maturitnú skúšku. Žiaci spestrili program spoločným tancom a viacerými scénkami.  Program bol ukončený polnočným súdom, no zábava skončila až niekedy nadránom. Žiaci aj učitelia odchádzali s dobrým pocitom a nezabudnuteľnými novými zážitkami. 4GDM a pani triedna učiteľka mali po konci stužkovej slávnosti pocit zadosťučinenia a tešili sa, že to dopadlo lepšie ako čakali.

      Júlia Jirotková ,žiačka

    • Futbalový zápas s chalanmi z Čiech
     • Futbalový zápas s chalanmi z Čiech

      4. 11. 2019

      Popoludňajší zápas s českými študentami bol veľmi napínavý a vyrovnaný. Hralo sa tvrdo už od začiatku zápasu.

      Skoro každá jedna lopta znamenala gól, kedže zápas bol rýchly a každý chcel vyhrať. Česi si na začiatku zápasu dokázali vytvoriť množstvo šancí, čo znamenalo ísť do vedenia 5:0. Naši žiaci sa však nevzdali, a keďže sa dokázali vzájomne povzbudiť, dokázali stav niekoľkokrát otočiť. Zápas napokon skončil nerozhodne, remízou 16:16, kedy nasledovali penalty. Na penaltách sa rozhodlo, naši žiaci vyhrali 2:1. Zápas sme ukončili spoločnou modlitbou a fotkou. 

      J.Fálat, žiak 

    • Exkurzia v železiarni
     • Exkurzia v železiarni

      30. 10. 2019

      Žiaci prváci z odboru autoopravár sa zúčastnili exkurzie v Železiarňach v Podbrezovej. Videli sme zaujímavú expozíciu v múzeu a niečo nové sa dozvedeli z histórie okolia, od dôb Keltov, rok 1840, kedy vznikli železiarne, ďalej Rakúska-Uhorska  cez medzi vojnové obdobie až po súčasnosť.

      V prevádzke oceliarne sme sa dozvedeli o výrobe, že pri spracovaní sa využíva odpadová oceľ, teda ,, železný šrot“, ktorý sa spracúva v elektrickej oblúkovej peci. Zaujímavosťou bola informácia ,že pri jednej tavbe, ktorá trvá približne jednu hodinu (za deň ich môže byť od 22  do 24 tavieb) spotrebujú 60 ton šrotu. Roztavená oceľ sa následne kontinuálne odlieva na oceľové zliatky, ktoré po vychladnutí idú do nového závodu na ďalšie spracovanie. Následne sme šli  do nového závodu, kde nám ukázali valcovňu rúr. Tu sa spracúvajú oceľové zliatky za tepla a ťaháreň, kde za studena vyrábajú rôzne priemery rúr pre náš ale aj zahraničný trh.

    • Otec biskup na návšteve našej školy
     • Otec biskup na návšteve našej školy

      29. 10. 2019

      Počas vizitácie žilinského domu si pán biskup Tomáš Gális obzrel aj priestory našej školy.

      Navštívili sme žiakov priamo v akcii, kde na dielňach odborného výcviku vyrábali drevené konštrukcie, opravovali autá a rekonštruovali dielňu. Chlapcom poukázal na patróna našej školy sv. Jozefa ako muža spravodlivého, pracovitého a čestného. Môže im byť aj v dnešnej dobe vzorom pri vykonávaní svojho remesla. Na záver udelil požehnanie zamestnancom školy a vyzdvihol ich obetavú prácu v prospech mladých, ktorých pripravujú na zodpovedný život.

      Kostiková Petra, ekonomický úsek

    • Turnaj Miška Magoneho 2019
     • Turnaj Miška Magoneho 2019

      25. 10. 2019

      Turnaj začal veľmi zaujímavo, všetky tímy boli vyrovnané.

       Ani jeden zápas nebol jednoznačný. Nedalo sa vôbec ľahko určiť víťaza. Napokon sa  na prvom mieste umiestnil tím KŠK, na 2. mieste skončili Saleziáni, 3. tím FC Pupek a 4. tím Jumbovia. Síce bol tím KŠK na prvom mieste, no víťazmi sme sa stali všetci. Víťazstvom bolo,  že sme si mohli zahrať a užívať si napínavú atmosféru plnú emócií a vtipných chvíľ. Nakoniec sme sa pomodlili a poďakovali Bohu za úžasný futbal.

      Mgr. Miroslav Kaleta, ŠI

    • INSTRET – inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi
     • INSTRET – inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi

      21. 10. 2019

      17. 10. 2019 sa uskutočnila ďalšia časť z cyklu INSTRET.

      Tentokrát k nám zavítala Zuzana Szaráz - expertka v oblasti personalistiky, ktorá  patrí medzi ľudí, ktorí to, čo robia, robia s veľkým odhodlaním, láskou a nadšením.  Nosnou témou stretnutia bolo „Poznanie a rozvoj seba samého.“ Z jej úst sme poučili okrem iného aj: „Že niekedy stačí len malý podnet, aby sme správne naštartovali seba a iných želaným smerom.“ Stretnutie s ňou bolo príjemne a hlavne priniesla odbornosť z reálnej praxe do školského prostredia.

      Ing. Adriana Tvrdá, pedagóg

    • Beseda o drogách
     • Beseda o drogách

      21. 10. 2019

      V našej skole sa uskutočnila beseda na tému “Drogy,“ ktorej sa zúčastnili žiaci 3.A triedy.

      Cieľom besedy bola diskusia o postojoch žiakov k drogám, snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog a podpora vlastnej zodpovednosti pri stretnutí sa s drogou.

      Ing. Radoslav Jurko, výchovný poradca

    • Cechovanie prvákov
     • Cechovanie prvákov

      21. 10. 2019

      Aj tento rok sme dodržali tradíciu a prijali sme prvákov do jednotlivých cechov.

      Tretiaci pripravili pestrý program. Jednotlivé cechy si chceli overiť zručnosti budúcich študentov, ktorí sa rozhodli študovať v našej škole. Murári si vyskúšali stavanie, stolári pílenie a autoopravári nahadzovanie zimných reťazí. Grafikov si preverili v oblasti maľovania. Nechýbalo ani sprievodné slovo, či hudba. Na záver sa prihovoril pán riaditeľ a poprial všetkým veľa úspechov počas štúdia.

      Mgr. Darina Stebnická, pedagóg

    • Akčný víkend
     • Akčný víkend

      17. 10. 2019

      Dňa 11.10.2019 zo školy sv. Jozefa Robotníka vycestovalo 42 prvákov na Akčný víkend do blízkosti Liptovskej Osady na Škutovky do rekreačného zariadenia Rekrea, aby počas troch dní zažili skúsenosť dobrej partie medzi sebou a nie v poslednom rade aj s Bohom.

      Slnečné počasie a babie leto dodalo tejto víkendovke osobitný ráz. Naši študenti si hneď v prvý večer urobili jasno v tom, kto z nich je najsilnejší, najšikovnejší a najmúdrejší a to počas zábavno-spoločenského večera, ktorý ich privítal ako studená sprcha. Piatkový deň sme zaklincovali nočnou hrou pod svitom splnu mesiaca. V sobotu nás čakali rôzne skupinové aktivity popretkávané chvíľami rekreácie a nasýtenia našich hladných žalúdkov. Poobedňajšie športové aktivity vyburcovali súťaživosť aj tých, čo doteraz nechápali, čo tu vlastne robia. Celkom unavení sme ešte zvládali dopozerať pekný večerný film, po ktorom niektorí pomaličky usínali už na stoličkách. Nedeľa ako deň oslavy Pána s „Bráškovou“ kázňou, dobrou hudbou a chutným obedom, zavŕšila akčnosť celého víkendu. Nuž a na záver vďaka všetkým, ktorí ste prišli, videli a zažili.

      PaedDr. Ján Fábian, SDB 

    • Burza stredných škôl - Trstená
     • Burza stredných škôl - Trstená

      15. 10. 2019

      Aj tento rok sme boli na Orave prezentovať našu školu.

      Burza stredných škôl pre žiakov základných škôl bola zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Žiaci mali možnosť získať rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa mohli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

      Ing. Radoslav Jurko, pedagóg 

    • Sigma foto day
     • Sigma foto day

      10. 10. 2019

      V priestoroch školy sa uskutočnila prezentácia profesionálnej fotografickej techniky spoločnosti SIGMA, pre študijný odbor grafik digitálnych médií.

      Predstavené boli najnovšie produkty - novinky, ktoré si mohli študenti názorne vyskúšať. Fotografický workshop pre študentov viedol ambasádor Pavol Stražovec a zástupca spoločnosti Zdeněk Dostál (CZ). Akcia mala veľký úspech, stretla sa s veľkým ohlasom u študentov tohto odboru. Tešíme sa na budúcu spoluprácu, na spoločných projektoch. Študenti si na záver odniesli drobné prezenty spoločnosti Sigma.

      Mgr. Ivan Tichánek, pedagóg