•  

    

    

    

    

    

    

    

    • EXALLIEVI už 150 rokov
     • EXALLIEVI už 150 rokov

      30. 9. 2020

      Dňa, 26.9.2020 sa v Žiline uskutočnilo predsedníctvo exallievov z celého Slovenska. Medzi nimi boli aj zástupcovia z našej školy: Patrik Krajňák, Ján Synák a Igor Pecha.

      Okrem formálnych záležitostí sme si navzájom vymenili rôzne postrehy, zážitky a skúsenosti s pôsobením exallievov v rôznych častiach Slovenska. Zároveň nám zástupcovia združenia  predstavili celkovú činnosť v rámci saleziánskej rodiny.  Pevne veríme, že sa naše združenie bude aj naďalej rozrastať a rozvíjať a aby aj bývalí žiaci tejto školy cítili túžbu spoločne tvoriť komunitu aj po ukončení štúdia. Na záver prijal členský odznak Ján Miške, a bude sa s nami spolupodieľať na živote exallievov našej školy. Celú stretnutie zdokumentovali naši chlapci grafici.  

      Ing. Patrik Krajňák

    • Výstup Títusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň
     • Výstup Títusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň

      30. 9. 2020

      Titus ideš ! bolo heslo tohtoročného výstupu na Veľký Fatranský Kriváň, vzhľadom na nie veľmi priaznivé poveternostné podmienky. Nás to ale neodradilo a uvedomili sme si, že ani blahoslavený Títus nechodil len za pekného počasia.

      Skupinka takmer 25 nadšencov vyrazila ráno cez Kraviarske. S počtom 70 sme sa zišli na poludnie na vrchole Kriváňa, kde sme slávili svätú omšu.

      Odhodlanie, dobrá nálada, primerané počasie a jeho posolstvo nás sprevádzali pekným dňom. S podnetmi na premýšľanie o tom ako neostať zahľadený do seba, ale všímať si záujmy druhých, ako Titus sme zostupovali dole, kde sa na nás usmialo aj slnko.

      Tešíme sa na ďalší ročník, kde si opäť pripomenieme tohto bojovníka za nové duchovné povolania.

      Petra Kostiková

       

    • Dopravný deň v škôlke
     • Dopravný deň v škôlke

      28. 9. 2020

      Vo štvrtok 17. septembra ma pozvali do neďalekej materskej školy na Jarnej ulici. V rámci týždňa mobility som mal deťom počas ich vzdelávacej aktivity vysvetliť, čo to znamená mať motorku a ako sa človek môže stať motorkárom...

      Pozvanie som prijal a snažil som sa deťom zábavnou formou priblížiť, aký dôležitý je pre jazdca na motorke riadny motorkársky výstroj, i to, ako sa  správať počas jazdy.
      Komunikovať s malými deťmi bola pre mňa nová, veľmi zaujímavá skúsenosť, za ktorú som vďačný. Myslím si, že aj deti mali veľmi pekný zážitok. Pedagógom sa akcia zapáčila, a tak sme sa dohodli na ďalšej spolupráci.

      Matej Mrenka,  II. NDŠ

    • Kňazská vysviacka
     • Kňazská vysviacka

      18. 9. 2020

      Dňa 12.-13.9. sme sa zúčastnili na kňazskej vysviacke a primíciách nášho nového pána asistenta don Mareka Vaška.

      Samotná kňazská vysviacka sa konala 12.9. o 10:00 v saleziánskom kostole sv. Jána Bosca na Trnávke v Bratislave. Omšu celebroval mons. Stanislav Zvolenský z ktorého rúk prijal Marek Vaško kňazské svätenie. Po omši a Marekovom novokňazskom požehnaní bolo vo farskej záhrade agapé. Počas neho sme boli prevedení saleziánskym dielom na Trnávke. Neskôr sme sa presunuli na saleziánske stredisko na Mamateyovej ulici kde sme si v rámci voľna zajazdili na šliapacích motokárach. Noc sme strávili práve na tomto stredisku a ráno sme sa presunuli do Šamorína kde mal o 9:15 don Marek svoju primičnú svätú omšu.

      Bol to skutočne nádherný zážitok. Aj týmto by sme chceli don Marekovi popriať veľa síl a trpezlivosti na jeho ceste životom.

      žiak, SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • CSFF 2020 Banská Bystrica
     • CSFF 2020 Banská Bystrica

      16. 9. 2020

      Prvý septembrovú nedeľu sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského futbalového finále KAMA v Banskej Bystrici. 

      Bol to záverečný turnaj tejto celkom úspešnej sezóny, kedy sme sa umiestnili na KAME v Dubnici nad Váhom na prvom mieste. Na záverečnom turnaji sa mám už tak nedarilo. Aj keď sme postúpili do semifinále, kde sme sa stretli s domácimi z BB, ale tesne sme prehrali 1:0 a tak sme sa museli upokojiť z bojom o 3 miesto kde sme podľahli Bardejovu a tak sme skončili na 4 mieste. 

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Zo školy na Hradisko
     • Zo školy na Hradisko

      16. 9. 2020

      V stredu 9. septembra žiaci prvého a druhého ročníka vymenili školské lavice za prírodu – zúčastnili sa účelového cvičenia na Hradisku.

      Program sa začal o 7.30. V tomto čase sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami stretli na školskom ihrisku, kde sa zoradili a dostali základné pokyny od organizátora celého účelového cvičenia Ing. Vladimíra Běhálka. Postupne sa všetci zúčastnení presunuli na Hradisko. Na tomto mieste každá trieda vytvorila jedno stanovište, na ktoré dohliadal učiteľ, majster alebo obaja spolu. Na jednotlivých stanovištiach sa žiaci dozvedeli niečo nové, prípadne si pripomenuli to, čo už vedeli: skúsili si hodiť granátom, zastrieľať zo vzduchovky, snažili sa poskytnúť prvú pomoc, pracovali s kompasom, mapami a pod.

      Po príjemne strávených hodinách na slnku sa prváci, druháci a učitelia s majstrami dostavili späť pred školu. Tu sa program skončil okolo 13.00 a žiaci sa mohli vrátiť domov či na internát. 

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Prvý týždeň v škole
     • Prvý týždeň v škole

      4. 9. 2020

      Žiakom sa opäť začala škola, prázdniny sú nenávratne preč. Oddýchnutí sa vrátili do školských lavíc, pripravení nabehnúť na staré a známe školské povinnosti.

      V stredu 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021. Po dvojmesačnom oddychu sme školský rok začali svätou omšou. Riaditeľ školy Igor Pecha vo svojom príhovore privítal všetkých na pôde školy, osobitne nových kolegov, žiakov prvých ročníkov a ich rodičov.  Mnohí sme sa videli naozaj po veľmi dlhom čase, o to boli stretnutia srdečnejšie. 

      Vo štvrtok sme už zarezávali naplno, vychutnávali sme si hlahol školského zvončeka.

      Súčasťou otvorenia školského roka bola aj piatková duchovná obnova, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci aj učitelia školy. Prednášateľ Pavol Grach nám vo svojom príhovore priblížil evanjeliový príbeh o tom, ako Pán Ježiš uzdravil nemého človeka. Rozvinul myšlienku našej „nemoty“ – neschopnosti úprimne komunikovať. Často býva za našou neschopnosťou hovoriť ukrytý strach, obavy, nedôvera, ale aj pýcha. Pripomenul nám, že človeku, ktorý nedokáže úprimne hovoriť o tom, čo prežíva, niečo vzácne chýba. Možno je to práve to „žasnutie“ tých okolo, ktorí by pre náš život mohli byť veľkým obohatením, keby sme im otvorili svoje vnútro. Don Grach ukončil prednášku otázkou, komu otvoríme svoje srdce, pred kým prehovoríme...?  

      Za príjemného slnečného počasia sme sa potom po triedach v skupinkách  pozhovárali o podnetoch, ktoré sme dostali. Inšpirovali sme sa navzájom a saleziáni zároveň boli k dispozícii všetkým, ktorí potrebovali pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nasledovala svätá omša a nechýbalo ani fotografovanie na školskom dvore.

      Prvý školský týždeň je za nami a ani zvýšené hygienické opatrenia a rúška na tvári  nám nezabránia tešiť sa z nasledujúcich dní.

                                                                                                                                                 Ing. Daniela Polníková

    • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?
     • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?

      2. 9. 2020

      Koncom augusta sa naši učitelia, majstri odborného výcviku a ostatní zamestnanci školy už tradične zúčastnili na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch. Hlavným prednášateľom bol don Pavol Grach, ktorý sa po rokoch pôsobenia v Bratislave a v Miláne vracia späť do Žiliny.

      Sprevádzaní vzácnym učiteľom sme dostali priestor každý sám pre seba, v zdieľnosti s druhými i všetci spoločne uvažovať o viacerých rozmeroch učiteľskej práce. V prednáške o učiteľoch a učení prednášajúci podčiarkol dôležitosť komunikácie a to, že učiteľ nehovorí  len o poznatkoch, komunikujme toho oveľa viac. Zaznela otázka, čo chceme odovzdávať a k čomu priviesť svojich žiakov? Hovorili sme o vnútornej motivácii sprevádzať mladých, ale aj o tom, čo ju posilňuje či naopak o tom, čo spôsobuje prekážky.

      Deň druhý

      V ďalšej prednáške sme sa zaoberali duchovnou stránkou vzdelania. Bez neho človeku chýba jeden veľmi dôležitý rozmer. Na podobenstve o rozsievačovi nám don Grach priblížil námahu „rozsievača“, ktorý nie vždy vidí ovocie svojej práce hneď, nie každé semienko padne na úrodnú pôdu, nie každé prinesie bohatú úrodu... Hovorili sme o vlastnej duchovnosti, predstavujeme mladým vieru ako niečo dynamické a tvorivé alebo ako uzatvorenú škatuľu príkazov a zákazov bez vedomia hlbšieho zmyslu, bez nutnosti ho skúmať? Čo žiakom ponúkame, čo do nich zasievame?

      A tak sme sa postupne prepracovali k úvahám o vlastnom povolaní. O tom, že mnohí ľudia dnešnej doby žijú bez vedomia toho, kto ich povoláva a k čomu ich povoláva. Dokonca ani vo veriacich rodinách sa tento rozmer životnej cesty človeka často neskúma. Život ľudí bez povolania stvoril akýchsi novodobých nomádov, putujúcich odnikadiaľ nikam... No my sme súčasťou Kristovho mystického Tela, kde má každý svoje miesto. Objaviť k čomu nás Pán povoláva naplní snaženie človeka nielen hlbokým zmyslom, ale dá mu nevšedný rytmus, dobrodružnosť a atmosféru, akú dokáže vniesť do života človeka len Boh. Nikto netvrdí, že všetko pôjde hladko, ale jedno nehrozí isto – nuda. Na príbehoch známych biblických postáv sme si ukázali, ako sa môže odvíjať život človeka, ktorý reaguje na Božie povolanie. Nech už išlo o prvého povolaného Abraháma, alebo Zacheja, Matúša, Natanaela... Uvažovali sme o tom, či chceme mladým vieru predstaviť ako povolanie – pestré, zaujímavé, dymanické,  tak sami chápeme naše kresťanské povolanie...

      Deň tretí

      Pokračovali sme témou svätosti – prirodzene, veď je to to najvznešenejšie kresťanské povolanie. K tej nie sú povolávané len veľké osobnosti viery, ale my všetci. Don Grach priblížil myšlienky Svätého Otca Františka, ktorý hovorí, že život kresťana nemá byť pôstom bez Veľkej noci, nemal by sa tváriť ako na pohrebe, mal by viesť dialóg so svetom, evanjelizovať, modliť sa a pracovať... Hovorili sme o dynamike budovania nášho výchovného spoločenstva, ako k nej prispievame, v čom vnímame prekážky...

      Čas duchovnej obnovy je za nami. Strávili sme ho uvažovaním, ale aj relaxom v krásnom prostredí rázovitých Čičmian, či už aktívne alebo pasívne, v spoločenstve s druhými alebo v tichu kaplnky. Príjemným spestrením podujatia bol spoločenský večer, kde sme sa mali možnosť zoznámiť s novými kolegami. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohtoročnej predĺženej obnovy, osobitne donovi Jánovi Fabiánovi a ostatným saleziánom, ktorí nám boli k dispozícii.

      Pán Ježiš sa dával svojim učeníkom za príklad. Napodobňujeme ho tak, aby sme boli pre našich žiakov či ľudí vo svojom okolí hodnoverní, aby oni mohli napodobňovať nás? Uvažujme.

       

      Beáta Jarošová

    • Zoznamovací výlet
     • Zoznamovací výlet

      8. 9. 2020

      Ako každý rok, aj teraz sme sa spoločne s našimi novými prvákmi stretli na Zoznamovacom výlete 2020.

      Počas týchto dní si naši nováčikovia mohli spoločne s animátormi, saleziánmi i kňazmi užiť krásne chvíle, zážitky a radosti. Samozrejme, taktiež mali možnosť bližšie sa navzájom spoznať ako s rovesníkmi, tak aj s animátormi. Behom 3 dní sa spoločne vydali na cesty po meste, kopcoch aj samotnom areáli našej školy spolu s množstvom rozličných aktivít. Dozvedeli sa mnoho o živote a štúdiu na škole, samozrejme, tiež sa duchovne vzdelali a posilnili. Potrápili sa so súťažami, športovým turnajom a mnohí budúci internátisti taktiež okúsili, ako sa na našom školskom internáte žije. Každopádne, zoznamovací výlet je už sa nami a všetci sme si ho naplno užili. Nový školský rok na nás čaká a my veľmi tešíme!

      Alžbeta Vavricová, žiak

    • Buďme hlavnými hrdinami, nie divákmi!
     • Buďme hlavnými hrdinami, nie divákmi!

      30. 6. 2020

      Slávnostnou svätou omšou pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla sme v pondelok 29. júna ukončili tento nevšedný školský rok.

      Po týždňoch strávených pri monitoroch počítačov a notebookov sme uzatvorili jeden z najneobyčajnejších školských rokov v histórii výučby na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Pre pandémiu koronavírusu sa život školy preniesol do online priestoru a vo vyučovaní sa pokračovalo tam. To, ako sme si navzájom chýbali, sa ukázalo aj pri osobných stretnutiach so žiakmi a vzájomných zvítaniach, keď bezprostredné nebezpečenstvo nákazy pominulo. Bolo to náročné obdobie, ale verme, že aj prínosné – s vďakou a pokorou v srdci prijímame, že nikto z vyučujúcich, majstrov, ostatných zamestnancov školy ani žiakov a ich rodín nebol zasiahnutý nebezpečnou nákazou a dúfame i naďalej v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice kresťanov a príhovor nášho vzácneho patróna.

      Hlavný celebrant don Peter Magura počas svojho príhovoru pripomenul, že tak ako Petra a Pavla, týchto výnimočných mužov viery, aj nás Pán Ježiš volá po mene... Nepotrebuje počúvať nijaké sladké reči, ale túži, aby sme svoje životy spojili s ním, lebo tak budeme spokojní a šťastní.

      Don Jozef Sarnecký na záver pripomenul výzvu Svätého Otca mladým, aby neboli len divákmi vo svojich životných príbehoch, ale hlavnými hrdinami, skúmali Božiu vôľu a hľadali ten Boží plán pre svoj život...

      So želaním radostných prázdnin sa so žiakmi rozlúčil aj riaditeľ školy Igor Pecha. Nasledoval dlhotrvajúci potlesk: žiakov učiteľom, tým teoretickým aj praktickým a učiteľov žiakom – všetkým, ktorí sa snažili! Nech sa naša námaha premení na požehnanie, pre nás, pre naše životy, rodiny, školu, našu krajinu... Požehnané leto!

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
     • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

      1. 7. 2020

      Žilinský samosprávny kraj každoročne už 10. rok organizuje súťaž pre stredoškolákov zo škôl na území Žilinského kraja. Jej názov je Stredoškolský podnikateľský zámer a má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

      Každý rok vyberie 5-členná komisia 3 návrhy, ktoré najlepšie spĺňajú marketingové stratégie. Do úvahy sa preto berie originalita podnikateľského zámeru, realizovateľnosť zámeru, trhové šance a udržateľnosť zámeru, inovačný potenciál zámeru a kvalita spracovaného zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).


      Prvý krát sme sa zapojili do súťaže aj my s podnikateľským zámerom študenta Daniela Feča (II.NDŠ), ktorého cieľom je vyrábať fujary ako kvalitný a plnohodnotný hudobný nástroj. V máji boli zverejnené výsledky a naša pozornosť sa sústredila na krásne 2. miesto. Srdečne mu blahoželáme a veríme, že vedomosti, informácie, ktoré získal touto súťažou využije pri rozbehu vlastného biznisu.

       

      Ing. Adriana Tvrdá

    • SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO AUTOOPRAVÁRA II. ROČNÍKA
     • SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO AUTOOPRAVÁRA II. ROČNÍKA

      25. 6. 2020

      Počas školského roka prebiehala súťaž o najlepšieho druháka autoopravára. Žiaci boli štvrťročne vedomostne preverovaní z odborných predmetov formou e-learningových testov s ich bodovým hodnotením.

      Súčtom bodov zo všetkých testov boli na konci školského roku vyhodnotení traja najlepší žiaci z odboru spoločne elektrikár a mechanik a samostatne odboru lakovník.

      V kategórii autoopravár - mechanik, elektrikár:
      1. Václav Haviar II.C
      2. Michal Čajka II.C
      3. Miroslav Bolek II.C


      V kategórii autoopravár – lakovník:
      1. Marek Tkáč II.C
      2. Matúš Šimunek II.C
      3. Leonard P. Dávidík II.C

      Ing. Funtíková, pedagóg

    • Do školy sa vrátil život!
     • Do školy sa vrátil život!

      25. 6. 2020

      Smiech, džavot, výkriky radosti... To všetko sa ozývalo v priestoroch našej školy. Pondelok bol tým dňom, keď žiacipo mnohotýždňovej izolácii mohli opäť zasadnúť do školských lavíc.

      Naša škola znovu ožila, a to vďaka žiakom, ktorí sa do nej vrátili, aby sa spolu so svojimi učiteľmi pripravili na ukončenie tohto netradičného školského roka. Nedalo sa nevšimnúť si neobvyklé nadšenie, s ktorým sa žiaci navzájom zdravili či zvítavali s učiteľmi. Všade navôkol sa ozývali živé rozhovory. Žiaci odovzdali učebnice a pomohli upratať priestory školy, aby bolo všetko pripravené pre nový školský rok. Ani prísne hygienické opatrenia nezabránili šíreniu dobrej nálady. Ukázalo sa, že škola nie je miesto, kde sa iba učí a vzdeláva, ale aj miesto, „kde to žije“.
      Všetci si želáme, aby nás takáto optimistická atmosféra privítala aj v septembri.

      Daniela Polníková,
      Vyučujúca slovenského jazyka

    • ISIC karty
     • ISIC karty

      16. 6. 2020

      Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Predĺžte si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračujete v štúdiu a chcete naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžite zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošlete SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      2. Príde vám potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

       

    • Zápis našich budúcich prvákov
     • Zápis našich budúcich prvákov

      16. 6. 2020

      Napriek okolnostiam sa nám podarilo urobiť zápis na našu školu.

      Stretli sme sa s našimi budúcimi prvákmi, odfotili sme ich na preukaz a odmerali na pracovné oblečenie na prax. Mali možnosť opýtať sa na otázky, ktoré mali o našej škole a internáte. Pozvali sme ich aj na zoznamovací výlet, ktorý plánujeme koncom augusta pre nich zorganizovať.

      Veríme, že sa u nás budete cítiť dobre a spoločnou snahou a rešpektom z vás vychováme skvelých odborníkov a slušných ľudí. Vitajte v našej saleziánskej rodine!

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Rozlúčili sme sa s tretiakmi
     • Rozlúčili sme sa s tretiakmi

      8. 6. 2020

      V piatok 5. júna sme sa počas slávnostnej svätej omše rozlúčili s našimi tretiakmi, pochopiteľne za prísnych bezpečnostných opatrení. V tomto netradičnom školskom roku ukončilo tretí ročník 52 žiakov, nastávajúcich stolárov, murárov, mechanikov, elektrikárov či lakovníkov.

      Riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka Igor Pecha v krátkom príhovore pripomenul, že nič nekončí, pretože sú navždy súčasťou saleziánskeho diela. Naďalej sa na ňom môžu podieľať a vytvárať ho, odteraz už ako exalievi. Povzbudil ich zároveň, že sa môžu na školu obrátiť, ak budú potrebovať pomoc aj potom, čo ju ukončili.

      Viacerí žiaci prejavili záujem o nadstavbové štúdium, takže sa s nimi stretneme opäť v novom školskom roku. Ďalší sa už pochválili prvými skúsenosťami s hľadaním zamestnania či budovaním vlastnej dielne.

      „Zo zážitkov sa pomaly stávajú spomienky na udalosti, čo sa za tie roky stali. A na tie sa len tak ľahko nezabúda. Či už to boli vtipné poznámky spolužiakov alebo humorné situácie pred tabuľou, veci veselé aj vážne. Osobne by som sa chcel poďakovať za všetok čas a úsilie, ktoré ste mi počas troch rokov venovali a myslím, že nehovorím len za seba...“ vyjadril sa vo svojom príhovore čerstvý automechanik Filip Čibenka. Spoločne so svojimi spolužiakmi a kolegami ocenili snaženie učiteľov, majstrov a vychovávateľov dlhotrvajúcim potleskom.

      „Prežívam radosť z úspechu mojich žiakov, napriek tejto situácii a želám im čo najviac splnených snov,“ uzavrela Janka Funtíková, triedna učiteľka dnes už bývalej III. B.

      Beáta Jarošová
      pedagogička

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

      8. 6. 2020

      V piatok 29. mája 2020 žiaci II. NDŠ a IV. GDM vstúpili do školy poslednýkrát ako študenti. Od 7:30 čistili za prísnych podmienok v rúškach a po jednom skrinky, odovzdávali učebnice a s trochou nostalgie sa lúčili s priestormi školy.

      O 11:30 sa v kostole sv. Jána Bosca konala slávnostná svätá omša, po ktorej maturanti dostali maturitné vysvedčenia. Triedne učiteľky sa pred odovzdávaním vysvedčení prihovorili svojim triedam a zaželali im všetko dobré, veľa splnených snov a dosiahnutých osobných  plánov. Učiteľom, majstrom, vychovávateľom a aj ostatným zamestnancom školy sa za všetkých maturantov poďakoval Damián Bačkor. Na konci slávnosti sa s novými exallievmi rozlúčil riaditeľ školy.

      pedagóg SOŠ