•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Film "Dedo" postupuje do finále
     • Film "Dedo" postupuje do finále

      16. 12. 2021

      V pondelok, 13.12., sme sa dozvedeli, že naše súťažné video "Dedo" sa dostalo do finále súťaže SAFi. Sme nadšení a zvedaví, ako súťaž dopadne. Preto dávame do pozornosti druhé - finálne kolo hlasovania, kde je možné hlasovať do 19.12. 12:00. Ak by ste nás chceli podporiť svojím hlasom, možno už opätovne, môžete tak urobiť na tomto linku https://safi.tvlux.sk/videa

      Ďakujeme za každý hlas.

      Andrej Konušik, sjoroza FilmCrew

    • Stužkovanie štvrtákov
     • Stužkovanie štvrtákov

      10. 12. 2021

      Tretí december mohol byť pre mnohých len obyčajným dňom, pre nás, žiakov IV.GDM, však ostane nezabudnuteľný. Možno sa naše stužkovanie uskutočnilo netradičným spôsobom, to ale neznamená, že sme si ho naplno neužili.

      Na túto slávnosť sa dievčatá i chlapci usilovne pripravovali aj napriek faktu, že oznam prišiel veľmi náhle. Pieklo sa, zdobilo a plánovanie bolo v plnom prúde. Po krásnej sv. omši vedenej vždy nápomocným kňazom Marekom Vaškom sme ostali motivovaní nikdy neprestať snívať. Slávnostné stužkovanie bolo plné emócií, pri ktorých neostalo jediné oko suché a aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nás obmedzila, sme si navzájom preukázali množstvo lásky a vďaky. A tie patria najmä našej drahej pani učiteľke Natálke Hrtúsovej, ktorá nás s láskou a trpezlivosťou vedie a učí už takmer štyri roky. Sme jej nekonečne vďační za krásne chvíle a mnoho cenných rád a skúseností. Po stužkovaní sme sa spoločne riadne najedli sladkých koláčikov a iných dobrôt a oslávili tento jedinečný deň. Za podporu ďakujeme našim rodinám, ako aj učiteľom i učiteľkám, ktorí s nami prežívajú náš neopakovateľný stredoškolský život.

      Vďační žiaci IV. GDM

    • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"
     • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"

      10. 12. 2021

      Posledné dva mesiace sme viacerí žiaci z rôznych ročníkov a odborov pracovali v rámci krúžku FilmCrew, pod vedením pána učiteľa Konušika, na päť minútovom filmíku.

      Toto dielko vzniklo, keď sme sa raz na krúžku, niekedy začiatkom októbra, rozhodli prijať výzvu  a zapojiť sa do súťaže amatérskych filmárov SAfi 2021. Tohtoročná téma znie ,,Moji starkí“. Termín odovzdania filmu bol 26.11.2021. Takže sme mali približne mesiac, aby sme dali  film dokopy. Cesta to bola náročná, no taktiež plná radosti a zábavy. Veľa sme sa priučili, od zhodnutia sa na jednej téme, cez písanie scenára, či kreslenie storyboardu, narábanie s kamerou, obsluhovanie rôznej techniky, vžívania sa do hereckých rolí až po flexibilitu a psychologické zvládanie tlaku. Občas bolo cítiť, že si z nás tam hore Niekto "strieľa", ale nevyrovnalo sa to tomu, ako nám pri filmíku pomáhal. Naozaj, napriek mnohým prekážkam nakoniec film Dedo uzrel svetlo sveta. Najkrajšie bolo, že sme to dokázali spolu a priniesli si tak kus krásy do našich životov. 

      Súťažné filmy boli už odprezentované v relácii na televízii Lux.

      Ak nás chcete podporiť svojím hlasom, môžete tak urobiť tu:

      https://safi.tvlux.sk/index.php?c=Videos&h=play&id=45
       

      Lucia Martičová, II.GDM

    • Sviatok Márie pod semafórom
     • Sviatok Márie pod semafórom

      9. 12. 2021

      Dobrým zvykom je na našej škole vykonať si deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného počatia panny Márie, podľa odvekej tradície zanechanej donom Boscom.

      Tak sme učinili aj tento rok, využitím školského rozhlasu, ktorý sme takým nadšením inštalovali počas obdobia zatvorených škôl. Každé ráno na začiatku vyučovania počas deviatich dní zaznela zvučka a za ňou krátka, trojminútová úvaha nad udalosťami zo života Márie. Veď aj menej je viac ako nič. Zavŕšenie novény nastalo 8. decembra, opäť cez školský rozhlas v podobe dlhej úvahy nad Máriou, Jánom Boscom, Lurdami... Keďže bol prikázaný sviatok, chceli sme stretnúť Krista aj na omši. Tak sme sa teda pustili do streamovania cez youtube na školskej stránke a žiaci so svojim učiteľom cez projektor sledovali prenos z kaplnky vo svojich v triedach. Kde by sa inde naučili naši žiaci, ako sa správať na online omši, keď nie v škole. Veď na to je škola, aby sa vychovávalo, vzdelávalo a občas sa aj pomodlilo.
       

      Ján Fabián, katechéta

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      8. 12. 2021

      Túto otázku sme si položili aj my, žiaci 2.GDM, keď sme rozmýšľali, ako spolu oslávime Vianoce.

      Naša spolužiačka Terka nás pozvala, aby sme sa ako trieda zapojili do charitatívneho projektu, ktorý obdarúva osamotených seniorov v sociálnych zariadeniach. Každý z nich dostane vianočnú voňavú krabicu plnú dobrôt a milých darčekov.

      Spoločne sme pripravili takéto dve krabice, každý niečo priniesol. Priložili sme krásne listy, aby aj obdarované osoby vedeli, kto na nich myslí.

      Bol to milý, spoločne strávený čas, všetkým želáme požehnané Vianoce.

      II.GDM

    • iBobor u nás na škole
     • iBobor u nás na škole

      8. 12. 2021

      Aj v tomto školskom roku 2021/22 sme sa ako škola sv. Jozefa Robotníka zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažili sme, ako vždy online, v  dvoch kategóriách.

      Ďakujeme úspešným riešiteľom Kataríne M. (percentil  93,89)  v kategórii juniorov a Jánovi M. (percentil 83,6) u seniorov za reprezentáciu našej školy v hlavnej súťaži.

      Gratulujeme im i ďalším jedenástim riešiteľom v tejto informatickej súťaži.

       

      J.F., koordinátor súťaže iBobor

    • Spolupráca online
     • Spolupráca online

      7. 12. 2021

      Dlhodobá spolupráca so Žilinskou univerzitou, Katedrou cestnej a mestskej dopravy, pokračuje aj v tomto školskom roku.

      V piatok  3. decembra sa uskutočnila opäť zaujímavá online vyučovacia hodina - prednáška, na ktorej sa zúčastnili žiaci I. a II. NDŠ, odbor Dopravná prevádzka. 

      Žiakov privítal  vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Hodina bola v réžii  Ing. Františka Synáka,  PhD.  Postupne boli prezentované témy  Multimodálna preprava v podaní  Ing. Šimona Senka, Technológia cestnej nákladnej dopravy , v podaní  Ing. Mareka Dočkalíka,  Cestná doprava a dopravné inžinierstvo, ktorú prezentoval Ing. Ambróz Hájnik a Tachograf od Ing. Jána Beňuša.

      Žiaci sa aktívne zapájali, témy ich zaujali, odpovedali na otázky prednášajúcich, ale ich aj kládli.

       Na záver  -  tešíme sa na ďalšie virtuálne či reálne vyučovacie hodiny na spomínanej katedre. Ďakujeme!

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg

    • Adventný príhovor
     • Adventný príhovor

      30. 11. 2021

      Milí rodičia, žiaci, exallievi!

      Na začiatku adventu sa nám prihovára náš školský katechéta salezián don Ján Fabián, aby nás povzbudil k dobrej príprave na Vianoce.

      Každý týždeň nájdete na našej stránke jednu adventnú výzvu. Včera sme začali tiež deviatník k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 

      Všetky texty a aktuálne on-line duchovné ponuky nájdete tu: https://www.sjoroza.sk/a/duchovne-aktivity

    • Kreatívny začiatok adventu
     • Kreatívny začiatok adventu

      30. 11. 2021

      Po ročnej "pandemickej" prestávke sa znova podarilo usporiadať dievčenský adventný workshop. Zopár šikovných dievčat s niektorými zamestnankyňami pripravili krásne adventné vence a ozdoby. Dievčatá prišli pozvbudiť aj náhodní okoloidúci, ktorí sa mohli potešiť nie len na ich šikovnosti, ale tiež sa zahriať prvým "detským" punčom, ktorý sa ponúkal.

      Vence sa podarilo profesionálne nafotiť a úspešne posvätiť počas live-streamingu školského rozhlasu. Cez advent budú skrášľovať niektoré triedy, školskú kaplnku či kanceláriu pri dielňach.

      Pekný začiatok adventu popriala zamestancom školy aj mamina jedného nášho žiaka. Adventný veniec, ktorý nám poslala bude zase skrášľovať návštevnú miestnosť pri riaditeľni.

      Takto kreatívne sme začali advent u nás na škole!

      Michaela Štubňová 

    • Odborný výcvik napreduje
     • Odborný výcvik napreduje

      30. 11. 2021

      Odborný výcvik na našej škole stále napreduje. Autoopravári, stolári a murári sa podieľajú na zveľaďovaní priestorov školy a cvičia sa v ochote a odbornosti pre tých, ktorí ich služby vyhľadávajú v našich dielňach. 

      My, grafici tretieho ročníka, začíname so štúdiom videa. Po cestách videografie nás vedie pán učiteľ Konušík, ktorý nám odovzdáva svoje skúsenosti z praxe.

      Druháci grafici na odborných hodinách s pánom učiteľom Šebešom zase overili princíp prenosu farby z tlačovej formy na potláčaný materiál pre techniku linorytu (tlač z výšky) a techniku suchej ihly (tlač z hĺbky). Touto aktivitou žiaci porozumeli princípom prípravy a prenosu obrazu v reprodukčnej grafike. Spomínané techniky boli prepojené aj s konkrétnym výstupom. Pre linoryt riešili žiaci problematiku informačného navigačného systému budovy školy a pre techniku suchej ihly riešili problematiku prepojenia hudobného motívu s atypickým tvarom CD.

      Spoločne, druháci a tretiaci grafici, sme mali možnosť spolupráce s profesionálnym fotografom pánom Vladimírom Škutom, s ktorým budeme konzultovať aj svoje fotografické projekty. 

       

      Tadeáš Petrášek, III.GDM, Jaroslav Šebeš

    • Súťaž „Finančné ESO“
     • Súťaž „Finančné ESO“

      29. 11. 2021

      Žiaci vyšších ročníkov v počte 84 sa tento týždeň zúčastnili na školskej vedomostnej súťaži z oblasti financií s názvom Finančné ESO.

      Praktické príklady, úlohy a otázky v súťažnom teste jednak preskúmali vedomosti našich študentov, ale umožnili im tiež zmerať si sily s rovesníkmi a najmä získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote.

      Na 1. mieste sa umiestnil Damián Trnka z II. NDŠ, na 2. mieste Matej Žatkuliak z IV.GDM a na 3. mieste Filip Hodoň z II.NDŠ. Prvú šestku doplnili Martin Maďar a Václav Haviar z I.NDŠ  a Silvia Huláková z IV.GDM.

      Šestica najlepších získala atraktívne ceny, víťazom blahoželáme a želáme veľa správnych rozhodnutí vo finančnej sfére.  

      Adriana Tvrdá

    • 17. november na internáte
     • 17. november na internáte

      23. 11. 2021

      Cez štátny sviatok 17. novembra niektorí z našich chlapcov ostali na  internáte. Pripravili sme im akčný program.

      Večer nás čakala spoločná večera a po nej dobrý film. Zdalo sa nám, že počas pozerania miestami ani nedýchali. Ďalší deň sme začali svätou omšou a po obede sme sa vybrali na 3 hodinovú túru, ktorá sa kvôli pomalšiemu tempu natiahla na 5 hodinovú. Zážitok bol silný a intenzívny. Išli sme na kopec Sokolie, odkiaľ je nádherný výhľad na hrebeň Malej Fatry, ale kvôli oblakom toho nebolo vidieť až tak veľa. Našťastie túru, ktorú sme pripravili my saleziáni, sme si prešli už vopred počas predchádzajúcich dní a poriadne sme všetko nafotili. Mohli sme takto chalanom ukázať aspoň na mobile, čo ich čaká, ak sa sem výberu za priaznivého počasia. Ako som už vravel zážitok bol intenzívny, ale myslím, že o pár rokov budú v dobrom spomínať.

      Tomáš Danko, sdb

    • Prax vo firmách
     • Prax vo firmách

      22. 11. 2021

      Život našich študentov prebieha aj mimo areálu našej školy. Príprava na život zahrňuje tiež odbornú prax, ktorú si mnohí z nich vykonávajú priamo vo firmách. Študenti druhého a tretieho ročníka všetkých odborov strávia polrok odbornej praxe v jednej z firiem, s ktorými má naša škola uzatvorené partnerstvo. Majú tak môžnosť byť súčasťou výrobného procesu a služieb mnohých renomovaných firmiem a spoločností v Žiline a v okolí.

      Počas októbra sme spolu s hlavným majstrom odborného výcviku Petrom Dubielom navštívili vo firmách mnohých z nich, aby sme ich povzbudili v ich práci a tiež im mohli spraviť pár fotiek na pamiatku. Veľmi nás potešilo, že na viacerých miestach sme stretli aj našich ex-allievov. Vidíme, že takáto forma praxe má pre našich študentov veľký význam a hodnotu v tom, že hneď po skončení štúdia môžu nájsť úspešné uplatnenie.

       

      Tadeáš Petrášek III. GDM, Michaela Štubňová

    • Poobedie na našej škole
     • Poobedie na našej škole

      16. 11. 2021

      Život na našej škole nekončí posledným zvonením ale pokračuje ďalej aj po vyučovaní v poobedných hodinách rôznymi ponukami a krúžkami. Počas záujmových aktivít sa žiaci učia novým veciam z rôznych oblastí. Sme vďační, že učitelia nám venujú svoj voľný čas a pomáhajú nám rozvíjať naše schopnosti.

      Na výber je toho naozaj mnoho, či už z rôznych športových aktivít ako volejbal, florbal, hokejbal či posilovňa alebo odborných krúžov ako robotika, filmársky či 3D krúžok. Kto che rozvýjať svoj potenciál, môže chodiť na animátorské stretko, kuchársky krúžok, kurz spoločenského tanca alebo na nácvik školského zboru.

      Ak by ste ešte mali záujem navštevovať nejaký z krúžkov, prihlásiť sa môžete u saleziána don Petra Boška.

      Terézia Jureková II.GDM

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      4. 11. 2021

      Milí rodičia a deviataci, ktorí máte záujem o štúdium na našej škole.

      Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a aktualizácie Školského semaforu nemožno v súčasnosti uskutočňovať dni otvorených dverí.

      V prípade zmeny epidemiologických opatrení bude Deň otvorených dverí realizovaný individuálne, pre vopred nahlásených záujemcov. Prehliadku školy bude možné absolvovať každý piatok, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., prípadne po dohode v inom čase. Objednať sa môžete na tel. čísle 0911 344848 alebo mailom na sos@sjoroza.sk.

    • „Záložkovanie“ 2021
     • „Záložkovanie“ 2021

      5. 11. 2021

      Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Zaoberali sme sa témou Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Orságh-Hviezdoslav a Božena Slančíková-Timrava. Na projekte pracovali žiaci z triedy III.GDM. Ako partnerská škola nám bola pridelená SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci.

       

      Pred samotným zhotovovaním záložiek dostali žiaci na úlohu pripraviť si prezentáciu obsahu akéhokoľvek diela z tvorby uvedených autorov. Zorganizovali sme diskusné štúdio, kde si žiaci navzájom odovzdávali zistené poznatky a živo diskutovali o danej problematike. Na základe vybraného diela potom zhotovovali záložky ľubovoľnými technikami, úlohou bolo použiť na záložke motív, ktorý nejako súvisí s prezentovaným príbehom alebo básnickou skladbou. Samotné záložky žiaci vyrábali s nadšením, bolo to pre nich spestrenie bežnej učebnej činnosti, kde mohli preukázať svoju zručnosť a kreativitu. Z hotových záložiek sme urobili výstavku a žiaci spoločne vybrali tie najlepšie, ktoré sme poslali partnerskej škole spolu s krátkym pozdravným listom a propagačnými materiálmi, ktoré priblížia novým priateľom prostredie našej školy. 

          

      Spolupráca s partnerskou školou prebiehala na veľmi dobrej úrovni, verím, že nadviazané vzájomné kontakty využijeme i v budúcnosti. Projekt splnil svoj cieľ, žiaci boli spokojní s jeho priebehom, práca ich tešila a veríme, že rovnako potešia aj nimi vyrobené záložky priateľov z partnerskej školy.

      Môžeme byť pyšní na to, že naše úsilie nezostalo bez odozvy a bolo pozitívne ohodnotené. „Ďakujem Vám za kreatívne vyhodnotenie projektu, za krásne záložky a tvorivý prístup k podpore kreatívneho čítania. A s radosťou som Vás zaradila do celoslovenského výberu, aby sa Vaším skvelým prístupom inšpirovali aj iní. Prosím Vás, pochváľte odo mňa Vašich šikovných žiakov za krásne záložky. A, samozrejme, že najväčšia vďaka patrí Vám za zmysluplné, radostné a inšpiratívne naplnenie posolstva projektu,“ uviedla Rozália Cenigová, odborná garantka projektu. Jej slová nás povzbudili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu a na ďalšiu tému. 

      Ing. Daniela Polníková

    • Inovačný workshop
     • Inovačný workshop

      28. 10. 2021

      Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pripravila pre našich žiakov inovačný workshop.

      Prostredníctvom hier, rozhovorov a testu kreatívnych schopností, sa naši žiaci učili kriticky myslieť, osvedčili si techniku kreatívneho myslenia alebo získavali vedomosti o inováciách. V závere workshopu mali aj osobnú skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí, kde dostali úlohu, ku ktorej navrhovali najvhodnejšie riešenia. Svoje nápady následne odprezentovali pani riaditeľke. Veríme, že viaceré hodnotné podnety či nové impulzy nezostanú iba na papieri.

      Ako to už býva, že „po dobre odvedenej práci nás čaká odmena“ ani v tomto prípade to nebolo inak. Každý odchádzal nadšený, múdrejší a obdarený prezentmi.

      Adriana Tvrdá