•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Súťaž MLADÝ STOLÁR 2022
     • Súťaž MLADÝ STOLÁR 2022

      2. 5. 2022

      V štvrtok 21.4.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila regionálna súťaž  MLADÝ STOLÁR. Na súťaži sa zúčastnilo 14 žiakov druhého ročníka odboru stolár zo siedmich stredných odborných škôl. Atraktívnosť súťaže bola umocnená vecnými cenami od sponzorov - Mafell, Nábytkár, Jafholz.

      Súťaž pozostávala z teoretickej časti, z ktorej mohli žiaci získať maximálne 30 bodov a praktickej časti, kde žiaci podľa výrobných výkresov  vyrábali drevenú debničku na víno. V tejto časti mohli získať až  80 bodov. 

      Prvé miesto v súťaži obsadil žiak SOŠ sv. Jozefa Robotníka  Ondrej Grondžák so ziskom104 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Triebel, tiež žiak našej školy, so ziskom 102 bodov. Tretie miesto získal žiak SOŠ drevárskej Zvolen, Jakub Faltys, ktorý získal 99 bodov. V súťaži družstiev  zvíťazila SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina so ziskom 206 bodov. Súkromná SOŠ Dolný Kubín obsadila  druhé miesto so 186 bodmi. 184,5 bodov získala SOŠ drevárska Zvolen a obsadila tretiu priečku.

       Za účasť všetkým ďakujeme a víťazom gratulujeme!

      Ing. Martin Puchala

    • Podnikatelia, spojte sa!
     • Podnikatelia, spojte sa!

      1. 5. 2022

      27. 4. 2022

       

      Hotel Holiday Inn v Žiline je už niekoľko rokov miestom stretania sa podnikateľov, ktorí vytvárajú silnú sieť a menia svet okolo seba. Traja žiaci našej školy mali možnosť na jeden deň byť súčasťou tejto siete, do ktorej patria podnikatelia z rôznych oblastí, ale aj ľudia, ktorí sa venujú sociálnej práci, umeniu alebo športu. Ich spoločným znakom je, že ich baví to, čo robia, venujú sa svojej práci naplno, prekonávajú prekážky a neustále sa učia nové veci.

      Téma tohto ročníka bola „Udržateľné podnikanie a cirkulárna ekonomika“. Autor celej myšlienky a garant konferencie Ján Košturiak  zdôraznil, že cirkulárna ekonomika neznamená iba spracovanie odpadu, recykláciu a redukciu škodlivých emisií, ale aj to, aby sme nerobili druhým to, čo nechceme, aby oni robili nám. Aby sme mali radi druhých ľudí a pomáhali im rozvinúť svoje talenty alebo vyriešiť problémy, ktoré majú. Je to aj o tom, aby zdraví pomáhali chorým, mladí starým a bohatí chudobným. Aby sme potlačili svoje ego a rozvinuli empatiu, aby sa inovátori stali opravármi sveta.

      Vypočuli sme si mnohé zaujímavé témy a prednášky: ako podnikať a pritom neklamať, nemanipulovať a nekradnúť, či môže byť aj firma ľudská, ako objaviť  talenty a radosť v podnikaní,  ako inovovať kultúru prostredia, v ktorom pracujeme tak, aby sme zostali zdraví, ako sa na Slovensku začali recyklovať cigaretové ohorky, ako dať naše podnikanie do súladu s človekom a prírodou a mnohé ďalšie.

      Posilnení, inšpirovaní a nabití celkovou atmosférou sme si odnášali poznatky, vedomosti, ale aj zážitky, ktoré nám pomohli pochopiť veľa podstatného.

      Ing. Adriana Tvrdá, učiteľ

    • Výstava nábytok a bývanie Nitra 2022
     • Výstava nábytok a bývanie Nitra 2022

      1. 5. 2022

      V stredu 27.4.2022 sme  so žiakmi odboru Stolár a Drevár navštívili výstavu Nábytok a bývanie v Nitre. Exkurzia bola obsahovo veľmi zaujímavá.

      Žiaci sa mohli naživo oboznámiť s novými trendami zariaďovania interiérov a exteriérov rôznymi stolárskymi výrobkami. Mnoho vystavovateľov ponúkalo inovatívne riešenia v oblasti návrhu, výroby či montáže výrobkov používaných v domácnostiach alebo záhradách. Z výstavy sme odchádzali plní nových nápadov, ale aj riešení problémov, ktoré sa týkajú nábytku, bývania a záhrad.

      Ing. Martin Puchala

    • Kresťanská konferencia pre podnikateľov – Ako zdolať svoju horu
     • Kresťanská konferencia pre podnikateľov – Ako zdolať svoju horu

      1. 5. 2022

      S piatimi žiakmi sme  sa 21. apríla 2022 vydali do Nimnice, kde sme sa stali súčasťou spoločenstva kresťanských podnikateľov, vypočuli sme si inšpiratívne príbehy a prednášky, zažili workshopy, osobné rozhovory, networking, modlitby a povzbudenie v podnikaní v súlade s Božími hodnotami.

      Úspešní a známi rečníci – Janko Košturiak, Vladko Maslák, Marián Kolník, Boris Gogola a ďalší sa podelili o svoje postrehy a skúsenosti pri hľadaní spôsobov, ako zdolať  „svoju horu“.

      Hoci zdolávanie hory je veľmi osobné, „nikto na horu sám nevyšiel“. Aj tí najlepší potrebujú ľudí, ktorí ich podporujú, povzbudzujú a prakticky im pomáhajú. Na dosiahnutie výnimočných výsledkov je potrebné mať nielen víziu a túžbu, ale aj zázemie, prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Ja sama som si uvedomila, že aj naša škola je takým miestom, poskytuje oporu svojim študentom a pomáha im kráčať k vlastným „Everestom“.

      Ing. Adriana Tvrdá, učiteľ

    • Hurá, ide sa na Autosalón!
     • Hurá, ide sa na Autosalón!

      1. 5. 2022

      Po dvoch rokoch sa opäť  otvorili brány výstaviska Incheba v Bratislave - Autosalónom - podujatím, ktoré sa roky tešilo mimoriadnemu záujmu laickej i odbornej verejnosti.

      Nemohli tam chýbať ani naši autoopravári a vybraní žiaci nadstavbového študijného odboru dopravná prevádzka spolu s vyučujúcimi odborných prredmetov. Čakala ich prehliadka zaujímavých áut, či už rýchlych športových  modelov, historických vozidiel, vozidiel na kempovanie, alebo motocyklov, ale aj možnosť  vyskúšať si napríklad jazdu na autodráhe pomocou simulátora...

      Prvá reakcia žiakov, ktorí dostali možnosť cestovať do Bratislavy, bola príznačná: „Hurá, ide sa na autosalón!“ Verme, že takýchto vydarených školských akcií bude po rokoch izolácie už len viac a viac!  

      Ing. Funtíková, pedagóg

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      1. 5. 2022

      Dňa 11. apríla 2022 sme sa piati žiaci z dvoch grafických tried zúčastnili súťaže Matematický klokan. Stretli sme sa pred učebňou, kde sa všetko odohralo.

      Keď sme sa usadili, oboznámili sme sa s pokynmi, dostali sme papiere a po stlačení spúšte na stopkách začal plynúť čas 60 minút, počas ktorých sme vypracúvali zadané úlohy. Súťažili sme v dvoch kategóriách: Kadet – tí mladší a Junior – tí starší. Po odovzdaní práce sme ešte v dvoch skupinkách diskutovali o úlohách, ktoré nás trochu potrápili. Potom sme učebňu upratali, rozlúčili sme sa s pani psychologičkou Miškou Štubňovou, ktorá na nás dohliadala a išli sme sa ďalej vzdelávať. Všetci veríme, že keď prídu výsledky, potvrdí sa, že sme úspešní riešitelia.

       Dominika Bilíková, III.GDM

    • Stretli sme živú tvár dona Bosca
     • Stretli sme živú tvár dona Bosca

      25. 4. 2022

      Ako bolo zvykom v dávnych časoch našej školy, po Veľkej noci sa niekoľko statočných zvyklo vybrať na tradičný zájazd s názvom „Po stopách dona Bosca“.

      Po dlhšej pandemickej prestávke sme sa s našimi mladými (45) opäť vybrali do Talianska. Navštívili sme Valdocco v Turíne, kde sme sa dostali okrem Baziliky Panny Márie Pomocnice aj do zrenovovaného múzea dona Bosca. Zaujímavosťou boli podzemné priestory z čias prvého Oratória, kde sa zmestilo až dvesto chlapcov, ktorí našli prístrešie u dona Bosca. Ako správni automechanici našej školy sme nemohli opomenúť ani múzeum známej automobilky. Prechádzka historickým mestom, po otestovaní turínskeho metra, bola zavŕšená prehliadkou turínskeho plátna (teda aspoň miesta, kde je uschované).

      Ďalšie dni nás čakali miesta, kde žil a študoval Janko Bosco: Colle don Bosco, bazilika Zmŕtvychvstalého Krista, Chieri a napokon aj rodisko Dominika Sávia v Mondoniu. Poznávací výlet sme zavŕšili ochutnávkou pravej vidiecko-talianskej zmrzliny v San Pé. Nič lepšie nemôže byť, než ukončiť deň dobrým volejbalovým zápasom. Na druhý deň nasledovala alpská prechádzka vo Valle d'Aosta, hlboko v doline Valtournenche s výstupom k zamrznutým plesám, kde si niektorí z nás doslova namočili nohy.

      A na záver, v posledný deň, to najlepšie! Privítal nás známy zábavný park Gardaland. O tom je však zbytočné hovoriť, jednoducho treba zažiť... Od spoznania života dona Bosca, cez Alpy až k šanteniu, nás sprevádzala Božia mocná ruka a ochrana Panny Márie, čo bolo badateľné aj cez príjemné počasie, napriek daždivým predpovediam na celý týždeň...

      PaedDr. Ján Fábian

    • Pozvánka na besedu "Kde sú naše hranice?"
     • Pozvánka na besedu "Kde sú naše hranice?"

      25. 4. 2022

      Krajské kultúrne stredisko v Žiline nás pozýva na tretí ročník Sympózia o nádeji 2022. Tentokrát nás čaká beseda z oblasti psychológie, dobrovoľníctva a integrácie v rámci pomoci ukrajinským utečencom. Téma znie ĽUDIA ĽUĎOM (Kde sú naše hranice?)

      Hosťami bude Olha Diedova a Kostiantyn Denhub
      Olha je psychologička z Ukrajiny, ktorá našla dočasné útočiskopráve v Žiline. Kým sa bude môcť vrátiť do svojej krajiny, rada poradenstvo poskytne tu, a to tým, ktorí to najviac potrebujú. Kostiantyn absolvoval na Slovensku vysokoškolské štúdiuma dnes je popri svojom zamestnaní aj koordinátorom v CAMPe Žilina. Plynule hovorí po slovensky. Pri prvom hosťovi bude teda i tlmočiť z ukrajinského jazyka do slovenčiny.

      Kto by sa chcel besedy zúčastniť spoločne, stretneme sa v stredu 27. apríla o 16:50 pred kostolom u saleziánov.

    • DOBROVOĽNÍCTVO AKO VZDELÁVACIA PRÍLEŽITOSŤ
     • DOBROVOĽNÍCTVO AKO VZDELÁVACIA PRÍLEŽITOSŤ

      22. 4. 2022

      Dňa 24. marca 2022 štyria vybraní žiaci z animátorského krúžku využili možnosť zúčastniť sa druhého dňa konferencie s názvom Dobrovoľníctvo ako vzdelávacia príležitosť, ktorá sa konala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici.

      Bola to skvelá príležitosť zoznámiť sa s novou metódou učenia a vykonávania dobrovoľníctva - service learningom a zároveň pochopiť jej princípy. Hoci väčšia časť konferencie prebiehala v angličtine, nakoľko hostia boli aj z iných krajín, ako napríklad Poľsko či Rumunsko, nebol problém s porozumením obsahu, a navyše bol k dispozícii aj preklad do slovenského jazyka. Po diskusii sme sa zúčastnili piatich rôznych workshopov, v rámci ktorých sme mali možnosť nahliadnuť hlbšie do zákutí tohto spôsobu dobrovoľníctva a spoznať konkrétne projekty service learningu na Slovensku. Po workshopoch a dobrom obede nasledovalo zdieľanie skúseností s touto metódou, čím bola celá konferencia ukončená.

      No pre nás tento deň ešte neskončil, vydali sme sa na prechádzku centrom Banskej Bystrice a navštívili sme aj Múzeum SNP, ktoré sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP. A ako na každej správnej výprave, ani na tej našej nechýbala duchovná bodka za programom v podobe návštevy benediktínskeho kláštora v Sampore. Tu sme sa zúčastnili spievaných latinských vešpier zo sviatku Zvestovania Pána,  po ktorých sme sa vydali na cestu domov. Každý z nás si z konferencie odniesol veľa užitočných poznatkov, s ktorými sme sa  počas animátorského „stretka“ mohli podeliť s našimi „spolustretkármi“ a ktoré by sme chceli preniesť aj do praxe v našom animátorstve.

      Ján Murín, III.GDM

    • Animátorská „chatovačka“
     • Animátorská „chatovačka“

      22. 4. 2022

      Členovia animátorského stretka našej školy mali možnosť na konci marca prežiť dlho očakávanú spoločnú „chatovačku“. Miestom stretnutia bola chata Slaná Voda – Oravská Polhora v dňoch 25. – 27. marca 2022.

      Všetko začalo v piatok 25. marca po vyučovaní. „Zozbierali“ sme sa pred školou, rozdelili do áut aj s batožinou a vyrazili na dvojhodinovú cestu do Námestova. Tam sme  nakúpili zásoby na celý víkend a pokračovali v ceste na chatu. Keď sme dorazili do cieľa, spoločnými silami sme vyložili z áut všetko potrebné.

      Prvý večer bol naplnený priateľskou atmosférou pri spoločenskej hre Aktivity, po ktorej sme sa pomaly rozišli do izieb, aby sme mohli vstúpiť do ríše snov. V sobotu sme mali celkom náročný a zaujímavý program. Išli sme sa prejsť k úpätiu Babej Hory k známej Hviezdoslavovej horárni, kam Hviezdoslav situoval svoje dielo Hájnikova žena. Po návrate na chatu a po dobrom obede sme išli do Námestova na LaserGame, ktorú sme si parádne užili. Potom nasledovala večerná prechádzka na Rio de Klin a svätá omša u saleziánov v Námestove. Miestny direktor nám porozprával o fungovaní tamojšieho strediska. Večer v Námestove sme ukončili dobrou oravskou pizzou. Neskôr na chate sme si zahrali hru Človečina, ktorá bola pre niektorých členov dosť emotívna, ale pomohla nám bližšie sa spoznať a prehĺbiť naše osobné vzťahy. Nedeľný čas patril krátkej duchovnej obnove a svätej omši. Potom sme sa spoločne pustili do vyprážania rezňov a upratovania priestorov chaty. A po spoločnom obede  hurá! naspäť do Žiliny. 😊

      Dominika Bíliková, III.GDM

    • Aj naša škola sa zapojila do pomoci pre Camp Žilina
     • Aj naša škola sa zapojila do pomoci pre Camp Žilina

      22. 4. 2022

      Od začiatku apríla 2022 sa žiaci našej školy už trikrát aktívne zapojili do pomoci pre Camp Žilina, ktorý pomáha utečencom zasiahnutým vojnou. Jeho súčasťou je tiež "Ukrainska spilka" - informačný bod pomoci.

      Práve tu naši študenti strávili dobrovoľnícke doobedie či poobedie. Zapojili sa do triedenia oblečenia a drogérie, ktoré denne prináša mnoho ľudí. Niektorí pomohli svojimi technologickými schopnosťami pri zostavovaní databáz humanitárnej zbierky. Iní zase dokladali tovar do malého obchodíku, v ktorom si ľudia potom priamo mohli túto pomoc vyzdvihnúť. Takto mali naši žiaci možnosť stretnúť sa osobne s ľuďmi, ktorí pricestovali na Slovensko z Ukrajiny a dozvedieť sa o ich príbehoch. Našim chlapcom sa, samozrejme, okrem dobrého obedu alebo desiatej, ktoré dostali, páčila najviac manuálna práca prenášania zbierky a rozkladania veľkých kartónov. Ako hovorí žiak Michal: "Páčilo sa mi, že sme sa dokázali spojiť a aj takýmto spôsobom pomôcť druhým ľuďom." Síce to nebol poldeň strávený v školských laviciach, ale aj takýmto spôsobom sa naši žiaci mohli "naučiť" niečo do života.

      Mgr. Michaela Štubňová

    • KAMA 2022
     • KAMA 2022

      10. 4. 2022

      Výber futbalistov našej školy do 19 rokov sa zúčastnil pohára KAMA 2022.

      Futbalového turnaja saleziánskych stredísk zo západného Slovenska sa zúčastnilo 6 tímov. Víťazstvo obhajoval výber Žiliny SOŠ, ktorý doplnili ešte tímy Žiliny KŠK, Námestova, Bratislavy Mamateyovej, Banskej Bystrice a domácej Dubnice.

      Mesto ležiace pri rieke Váh je už tradične dejiskom KAMY – západu. Turnaj sa konal v mestskej športovej hale, v ktorej boli fanúšikovia svedkami nemalého množstva nevšedných situácií, vypätých emócií, ale i krásnych športových zážitkov. V základnej skupine si každý zmeral sily s ostatnými družstvami vo vzájomných zápasoch. Naši chalani skončili v skupine na štvrtom mieste, a tak hrali štvrťfinále s Bratislavou Mamatejkou. Vyhrali sme 1:0 a postúpili do semifinále, tam sme však podľahli Dubnici nad Váhom. Bojovali sme o 3. miesto, no Námestovo sme nezdolali a nakoniec sme skončili na 4. mieste.

      Štyri najlepšie umiestnené tímy sa kvalifikovali na celoslovenské futbalové finále KAMA CFF 2022 BB. Dubnicu a Banskú Bystricu doplnia tímy Námestova a Žiliny SOŠ spolu s tímami z KAMY – východ. Tešíme sa na všetkých od 06.05. – 08.05. 2022 na celoslovenskom finále KAMA 2022.

      Mgr. Miroslav Kaleta

    • Spoločné varenie, 31. 3. 2022
     • Spoločné varenie, 31. 3. 2022

      10. 4. 2022

      Jedným z dvoch školských tímov, ktoré sú zapojené do súťaže „BiBliq“, sú aj chalani z 1.D. Svojím kulinárskym umením sa zapojili do tímovej výzvy „Spoločné tímové varenie“.

      Na internáte v kuchynke navarili chutné jedlo, ktoré tak ako dobre vyzeralo, tak aj dobre chutilo. Inšpirovali sa domácou kuchyňou jedného z členov tímu. Za splnenie tohto questu veríme, že dostanú maximálny počet „expov“.

      Dobrú chuť a veľa energie do ďalších úloh.

      Ing. Adriana Tvrdá, učiteľ

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      5. 4. 2022

      Dňa 4.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia. V rámci voľnočasových aktivít sa spoločne aj s učiteľmi zapojili do zberu odpadu okolo vodného diela.

      A bolo čo odstraňovať! Výsledkom spoločného úsilia bolo množstvo vriec plných plastov, skla, papiera... Skutočne milým prekvapením bolo aktívne  nasadenie samotných študentov. Ukázalo sa, že mladí majú dostatok elánu a vedia sa zapáliť pre správnu vec. 

      Poďakovanie patrí aj o.z. NOBIS PROSPERE za poskytnutie pracovných pomôcok a občerstvenia.  

      Veľká vďaka všetkým zúčastneným!

      Ing. Vladimír Běhálek

    • Prednáška na ZŠ Snežnica
     • Prednáška na ZŠ Snežnica

      5. 4. 2022

      V rámci multikultúrnej výchovy sa dňa 30.03.2022 žiaci siedmeho až deviateho ročníka zúčastnili besedy s Ing. Vladimírom Běhálkom, ktorý im porozprával zážitky z cestovania po Jakutsku. 

      Zaujímavé rozprávanie bolo obohatené množstvom fotografií. Spestrením bolo prezentovanie kostýmov rôznych kultúr, ktoré si pripravili žiaci deviateho ročníka.

      Ing. Vladimír Běhálek

     • Tradícia rodičovských duchovných cvičení obnovená!

      28. 3. 2022

      Pokračujeme v tradícii  pôstnych víkendových duchovných cvičení pre rodičov našich žiakov, ktorá bola, žiaľ, prerušená pandémiou. Ponúkame zažiť chvíľku s Pánom Bohom v našom saleziánskom prostredí a  stretnúť sa s ostatnými rodičmi, ktorí majú deti v podobnom veku.

      Víkendové duchovné cvičenia sa uskutočnia v dňoch 8. - 10. apríla 2022 v priestoroch našej školy. Téma zamyslení bude zameraná na biblický pohľad na život v podaní Tibora Halušku, SDB.

      Ubytovanie je zabezpečené v priestoroch školského internátu a strava v školskej jedálni (špeciálnu stravu vieme zabezpečiť). Začíname v piatok 8. apríla o 18.00 h spoločnou sv. omšou  a končíme v nedeľu 10. apríla obedom. Príspevok na ubytovanie a stravu je dobrovoľný.

      Prihlásiť sa je možné do pondelka 4. apríla 2022 SMS-kou na číslo 0903 294 349, kde uvediete meno a priezvisko. (V prípade, ak ste manželský pár, napíšte jednu SMS s dvoma menami).

      Tešíme sa na vás!

      Katechéta školy Ján Fábian a komunita saleziánov

    • Školský stolnotenisový turnaj 2022
     • Školský stolnotenisový turnaj 2022

      25. 3. 2022

      Dňa 23. marca 2022 sa uskutočnil ďalší ročník školského stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov zo všetkých ročníkov.

      Zo súťaže v skupinách postúpili štyria najlepší, ktorí bojovali o stupne víťazov. Štafetu víťazstva prevzal žiak prvého ročníka Roman Danko z I.D triedy, ktorý v napínavom finále porazil Adriána Fľajsa z II.NDŠ. Na treťom mieste sa umiestnil Damián Kramár z triedy III.C. Najlepších ping-pongistov školy osobne povzbudzovala aj pani riaditeľka.

      Ing. Stanislav Čelko

    • Odborná exkurzia na Unize
     • Odborná exkurzia na Unize

      25. 3. 2022

      Dňa 15.2.2022 sa žiaci III.B, III.C, I.NDŠ a II.NDŠ virtuálne zúčastnili online stretnutia s vyučujúcimi z Katedry cestnej a mestskej dopravy zo Žilinskej univerzity v Žiline.

      Katedru počas online exkurzie zastupoval Ing. František Synák, PhD. Počas exkurzie sme konfrontovali naše vedomosti s vysokoškolským výskumom. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná, nakoľko sme sa mohli aktívne zapájať do výkladu a vyhrať meranie výkonu na výkonovej stolici MAHA MSR 1050. Toto meranie nakoniec vyhral Filip Dauda (II.NDŠ). Veríme, že niekedy v budúcnosti sa budeme môcť osobne prísť pozrieť na Žilinskú univerzitu v Žiline.


      Dávid Kundrát, II.NDŠ

    • Školský kalčetový turnaj 2022
     • Školský kalčetový turnaj 2022

      25. 3. 2022

      Dňa 22.3.2022 sa uskutočnil tradičný kalčetový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov zo všetkých ročníkov.

      Súťažiaci vytvorili 7 dvojíc a hrali v jednej skupine každý s každým. Víťazmi sa stali Marek Štrba a Michal Čajka. Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme sa na ďalšom turnaji v kalčete.

      Mgr. Miroslav Kaleta