•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Neformálne vzdelávanie
     • Neformálne vzdelávanie

      14. 2. 2023

      Žiaci našej školy, spolu s niektorými exallievmi, využili ponuku OZ Cesty k podnikaniu a zúčastnili sa víkendovej akcie „Life design“ na chate Patúch.

      Štyri základné dimenzie života boli obsahom celej akcie.  Súlad by mal človek dosiahnuť vo všetkých štyroch - fyzickej, intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej.

      Fyzickej dimenzii sa venovala fyzioterapeutka Lenka Jatiová, intelektuálnej Ján Košturiak, ktorý priblížil svet inovácií a ako sa stať opravárom tohto sveta. Emocionálnej sa venovali Soňa Holúbková a Soňa Ondrejková. Štvrtú dimenziu duchovnú nám  priblížil don Ján Fábian.

      Každý mal možnosť spoznať sa lepšie. Spoznať seba so všetkými svojimi silnými a j slabými stránkami, prijať sa, odpustiť si, prevziať zodpovednosť za seba a korigovať svoje konanie.

      „Sebapoznanie je cesta, na ktorú musí vykročiť každý sám.“

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca