•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Autoopravár Junior – sme vo finále!
     • Autoopravár Junior – sme vo finále!

      20. 3. 2023

      Vo štvrtok 16. marca sa uskutočnilo na SOŠ dopravnej v Žiline oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior v kategórii mechanik-elektrikár. Zúčastnili sa na ňom tí najlepší, ktorí postúpili z nášho školského kola: Tomáš Martiniak a Marián Kubica z III. C triedy.

      Súťažiaci predviedli svoje praktické zručnosti, teoretické vedomosti a schopnosť rozpoznať komponenty automobilu. V konkurencii zúčastnených škôl dosiahli vynikajúci výsledok, keďže obsadili popredné priečky. Marián Kubica obsadil prvé miesto a Tomáš Martiniak druhé.

      Do finále postupujú prví dvaja umiestnení z oblastného kola, avšak školu môže reprezentovať iba jeden žiak. Mariánovi držíme palce vo finále súťaže v Mladej Boleslavi.

      Ing. Janka Funtíková,
      pedagogička

    • Stavbári - nadstavbári sa školili ...
     • Stavbári - nadstavbári sa školili ...

      17. 3. 2023

      „Stavba a rekonštrukcia“ bolo zameranie prezentačnej akcie firiem, ktorej sa zúčastnili študenti I. NDŠ, z odboru stavebníctvo, v hoteli Holiday Inn v Žiline.

      Stavebné firmy sa prezentovali modernými technológiami a výrobkami, ktoré v roku 2023 prídu na slovenský trh.

      Počas podujatia mali možnosť diskutovať so zástupcami firiem.  Získané poznatky študenti určite uplatnia v nielen počas štúdia, ale aj v praxi.

       

      Jakub Ďatko,
      študent I.NDŠ stavebníctvo

    • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023
     • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023

      15. 3. 2023

      Vo februári sa uskutočnilo  školské kolo súťaže Mladý stolár 2023, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého ročníka. Táto súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov vypracovaním testu, z ktorého mohli získať maximálne 30 bodov.

       V praktickej časti vyrábali žiaci výrobok - drevenú krabičku na víno, pri ktorej preukazovali svoju zručnosť pri vytváraní konštrukčných spojov a montáži jednotlivých dielcov. Za výrobok mohli získať  až 70 bodov.

            So ziskom 83 bodov sa na treťom mieste umiestnil žiak Tomáš Kastelovič z II. A. Druhé miesto obsadil  Samuel Súkeník z II. A, ktorý získal 88,5 bodov. Víťazom súťaže sa stal Daniel Vrábel z II. A, ktorý získal 89 bodov.

      Súťaže sa zúčastnili aj dvaja zruční žiaci prvého ročníka, v ktorej sa Michalovi Gembešovi podarilo vyrobiť najkrajší výrobok, ohodnotený najvyšším bodovým ziskom  63 bodov.

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy v regionálnej súťaži

      Mladý stolár 2023, ktorá sa uskutoční v marci v priestoroch našej školy.

       

      Ing. Martin Puchala,
      vyučujúci

    • Miništranti z celého Slovenska u nás v škole
     • Miništranti z celého Slovenska u nás v škole

      15. 3. 2023

      Posledný februárový víkend hostila naša škola viac ako 150 miništrantov, animátorov a saleziánov z celého Slovenska.

      Chlapci si najskôr prezreli priestory školy a slávili svätú omšu, počas ktorej sa im prihovoril don Ján Holubčík, delegát pre pastoráciu mládeže. Miništranti zakončili deň zábavno-súťažným programom; saleziánov a animátorov ešte čakalo spoločné stretnutie.

      Na sobotné dopoludnie bola pripravená pestrá ponuka rôznych aktivít. Chlapci si mohli vybrať medzi zaujímavými workshopmi: lezecká stena, sebaobrana, šerm, katechetický a liturgický workshop, práca v grafickej či stolárskej dielni, alebo varenie a kreslenie. Záver doobedia patril krátkej duchovnej obnove a svätej omši, ktorej predsedal don Jozef Luscoň, veľký apoštol miništrantov a tvorca mnohých kníh, určených nielen miništrantom.

      Poobede, po rekreácii a športoch, bola pripravená veľká hra v priestoroch celého žilinského saleziánskeho diela. Aj  večer čakal na chlapcov bohatý zábavno–súťažný program. Na záver stretnutia zavítal medzi miništrantov aj provinciál saleziánov, don Peter Timko, ktorý celebroval nedeľnú svätú omšu. Všetci boli, samozrejme oblečení v miništrantskom odeve. Pamiatkou na toto stretnutie im bude spoločná fotografia pri soche don Bosca.

       

      zdroj: saleziáni.sk

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

      8. 3. 2023

      V dňoch od 20. - 24. 2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre 2. ročník v lyžiarskom stredisku Oščadnica - Veľká Rača.

      Program nám spestril náš exalliev, ktorý pracuje pre dobrovoľnú horskú službu svojou prednáškou. V rámci kurzu sme sa vybrali aj na poľskú chatu na Veľkej Rači. Na záver kurzu sme si dali preteky v zjazde. Aj keď podmienky na lyžovanie neboli úplne ideálne, kurz sme si užili a upevnili naše priateľstvá a kolektív.

      Ing. Vladimír Běhálek, 
      vyučujúci

    • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež
     • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež

      8. 3. 2023

      Povolanie pápež - muzikál, ktorý vzdáva hold veľkému človeku a duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti násiliu, slovanskému pápežovi.

      Jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne. Divákovi ponúka veľkolepú scénickú fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej platnosti.

      Aj pre nás samých bolo toto predstavenie očarujúce a zanechalo v nás pozitívne dojmy a umelecký zážitok.

      „Ján Pavol II. predstavoval a vždy bude predstavovať symbol lásky a viery, mieru a súcitu...“

       

      Mgr. Darina Stebnická,
      vyučujúca

    • INSTRET – Inšpiratívne stretnutie s osobnosťou
     • INSTRET – Inšpiratívne stretnutie s osobnosťou

      24. 2. 2023

      Dnes s Jánom Dobríkom divadelným, televíznym i seriálovým hercom. Študentom, SOŠ sv. Jozefa Robotníka a Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline, pootvoril vlastný svet profesionálneho i osobného života.

      Jeho priamosť, úprimnosť nás dostali do kolien a nechýbalo ani dojatie so slzami, zo strany Janka.

      Jankovou veľkou vášňou je fotografovanie. Jeho kniha „Kniha ilúzie“ je plná čiernobielych fotografií hercov a herečiek, ktorú sme mali možnosť vidieť a prelistovať si ju.

      Z rozprávania bolo cítiť, že to, čo robí ho napĺňa. Teší sa do práce a jeho povolanie je aj jeho hobby a vášeň.

      „Nepopísaný papier je oveľa zaujímavejší ako popísaný,“ boli slová venované mladým. A je iba na nás, čím ho popíšeme.

      Tešíme sa, že sa podarilo nájsť osobnosť, zo sveta showbiznisu, pre ktorého rodina a priateľstvo majú v  živote veľkú cenu.

       

      Adriana Tvrdá, 
      vyučujúca

    • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!
     • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!

      24. 2. 2023

      15-roční tínedžeri a starší, ale i dospelí sú zbehlí v čítaní, v matematike a v prírodných vedách, ale aká je ich znalosť v odbore financií, tzv. finančnej gramotnosti?

      Obohatiť vedomosti z oblastí financií prišla Mgr. Veronika Škrobáková zo spoločnosti Partners Group, snahou  ktorej bolo v mladých „prebudiť - pozmeniť“ uhol pohľadu na peniaze, ako správne pracovať a narábať s nimi, v rôznych životných situáciách a zvlášť na to, ako sa zabezpečiť na dôchodok.

      Finančná gramotnosť nie je len o hospodárení s peniazmi, ale aj o schopnosti peniaze zarobiť. Zarobiť sa dá podnikaním, vlastníctvom firmy alebo investovaním. Nie každý bude majiteľ firmy a top podnikateľ, ale prečo by si každý nemohol podnikaním alebo investovaním privyrobiť popri zamestnaní? Až keď dokážeme zarobiť peniaze, až potom môžeme s nimi hospodáriť.

      Finančné návyky sú rovnaké návyky ako stravovacie, alebo návyky správania. Niektorí ľudia nikdy nezmenia spôsob stravovania aj keď vedia, že si škodia. Hlavné pravidlo finančnej gramotnosti je, „nesmieš míňať viac ako zarobíš.“.

      Finančne gramotným sa stávame vtedy, keď dokážeme zarobiť toľko, koľko potrebujeme na svoje výdavky, ciele a ešte nám zostane navyše. 

       

      Adriana Tvrdá, 
      vyučujúca

    • Fašiangový ples
     • Fašiangový ples

      22. 2. 2023

      Zábava do neskorej noci, tombola, tance a pripravený program bol súčasťou tohtoročného fašiangového plesu.

      Po dvoch rokoch, kedy sme sa nemohli stretávať vo väčšom počte, sa nám podarilo tentokrát usporiadať fašiangový ples. Chlapci sa mohli zoznámiť s dievčatami zo Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci. Po slávnostnej večeri, kde sme prekonali prvotný ostych, sme sa presunuli do oratka, kde začala tá práva atmosféra. DJ sa podarilo rozprúdiť tanečnú zábavu a parket praskal vo švíkoch. Tanečné kolá boli pretkávané pripraveným programom - súťaže, či vystúpenie dievčat. V závere samozrejme nechýbala ani tombola, ktorá bola plná zaujímavých cien. Zábava trvala do neskorých nočných hodín a nikomu z nás sa nechcelo ísť domov. Pevne veríme, že sa o rok stretneme opäť a spoločne sa zabavíme.

      Mgr. Stebnická Darina,
      vyučujúca

    • Súťaž Autoopravár Junior 2023 – lakovník + TV TA3
     • Súťaž Autoopravár Junior 2023 – lakovník + TV TA3

      21. 2. 2023

      V tomto roku sme sa zapojili do súťaže Autotopravár Junior 2023. Po trojročnej prestávke kvôli Covid – 19, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. V oblastnom kole súťaž pozostávala z troch častí. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti a znalosti v teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Náš žiak Peter Šušota z triedy 3.C sa umiestnil na 3. mieste a tým získal postup do finále, ktoré sa uskutoční v Českej republike.

      Súťaž navštívila aj TV TA3, ktorá natočila aj reportáž z oblastného kola súťaže.
       

      Ing. Radoslav Jurko,
      pedagóg

    • Venček 2023
     • Venček 2023

      21. 2. 2023

      Venček Janko Bosco Camerriére pre študentov SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

      Naučili sme sa niekoľko spoločenských tancov a spoločne to odpálili na záverečnej tanečnej zábave. Veľké vďaka organizátorom a dievčatám za ich ochotu a čas.

      Mgr. Miroslav Kaleta,
      vychovávateľ

    • Nová učebňa slovenčiny
     • Nová učebňa slovenčiny

      18. 2. 2023

      Súčasťou rekonštrukčných prác, ktoré sa v ostatnom čase uskutočnili v našej škole, bola aj učebňa slovenčiny.

      Pribudli nové úložné priestory a tiež knižnica s originálnym policovým usporiadaním. Za zaujímavým vyhotovením je snaženie viacerých ľudí. Jednak majstrov odborného výcviku, učiteľov odborných predmetov, ale aj našich žiakov. Autorom návrhu „stromu poznania“, ktorý dominuje celému priestoru, je žiak nadstavbového štúdia Martin Maďar a na realizácii sa významne podieľal Timotej Bodorík z III.A.

      Následne páni majstri spolu so žiakmi vymenili aj nábytok v niekoľkých kabinetoch za novší, modernejší a účelnejší.

      Harmonický a čistý priestor dotvára atmosféru školy, ktorá nás ovplyvňuje, či si to uvedomujeme, alebo nie. Veríme, že sa všetci budú v novej učebni slovenčiny dobre cítiť a bude sa nám tam ešte lepšie pracovať!

      Len pripomínam: nech by bola knižnica akokoľvek originálne vyhotovená, nemôže slúžiť svojmu prvoradému účelu, ak sa nebudú čítať diela, ktoré sú v nej uložené. Tá naša je plná nových zaujímavých kníh...

       

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca slovenčiny

    • Narodil sa pre nebo
     • Narodil sa pre nebo

      15. 2. 2023

      So zármutkom, ale aj s veľkou vďačnosťou za dar života, Vám oznamujeme, že v sobotu 11. februára 2023, si Pán k sebe povolal nášho dlhoročného zamestnanca pána Antona Belanca. "Ujo Tóno" alebo "Tonko" ako sme ho poznali, vykonával službu vrátnika v našej škole viac ako 20 rokov.

      Spomíname si na neho ako na verného svojej službe, vždy pokojného, prívetivého a ochotného pomôcť. Pri príležitosti posledného obdobia pôsobenia u nás v škole nám takto zhrnul svoje spomienky na čas strávený v saleziánskom diele a svoje skúsenosti vo výchove mladých: 

      "Prežil som tu pekné obdobie svojho života. Výchova je maratón na dlhé trate, no ruženec bol vždy poruke. Aj ja, ako súčasť saleziánskeho diela, som sa snažil byť pozorný, vypočuť mladých, podeliť sa o svoje životné skúsenosti, múdro zvážiť kedy zasiahnuť a kedy prižmúriť oko. Treba mať trpezlivosť, mladí vidia všetko, akí ste a ako sa správate. Rád som s nimi debatoval a trávil čas."

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Spolupráca s exallievmi a školami na Malte
     • Spolupráca s exallievmi a školami na Malte

      14. 2. 2023

      Koncom januára zástupcovia našej školy na čele s pani riaditeľkou Jankou Školovou a direktorom školskej komunity saleziánov donom Jozefom Sarneckým navštívili Maltu. Spolu s prezidentom a sekretárom Združenia exallievov na Slovensku a prezidentom Maltskej národnej federácie bývalých žiakov a priateľov dona Bosca sa zúčastnili viacerých stretnutí za účelom rozvoja spolupráce v rámci európskych projektov a plánovania výmenných pobytov našich žiakov a pedagógov.  

      Veľmi inšpiratívna bola návšteva školy The College of Arts, Science & Technology Malta, ktorá má viac ako 7000 žiakov na dennom štúdiu a 4000 na externom štúdiu, a samostatný tím pre projekty EÚ s dlhoročnými skúsenosťami. Jej Inštitút technológie a dopravy okrem odborov, ktoré sú nám blízke ako stolári, autoopravári, autoelektrikári, stolári, či murári, pripravuje aj pre nás takmer exotické povolania ako sú námorníci, či letci.  Veľký dojem v nás zanechala návšteva saleziánskeho diela: Saleziánska škola sv. Patrika a tlačiarne Salesian Pres,  kde sme rozvíjali otázku možnej spolupráce s našimi grafikmi.

      Príležitostí pre budúcu spoluprácu je dostatok a tešíme sa, že prvé lastovičky z našej školy majú možnosť vyskúšať si krátkodobý vzdelávací pobyt už v septembri.

      Veronika Šuštiaková, 
      vedúca ekonomického úseku

    • Školský kalčetový turnaj 2023
     • Školský kalčetový turnaj 2023

      14. 2. 2023

      Dňa 8.februára sa konal už tradičný kalčetový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov zo všetkých ročníkov.

      Súťažiaci vytvorili 10 dvojíc a hralo sa v dvoch 5 členných skupinách - každý s každým. Víťazstvo obhájili Marek Štrba a Michal Čajka z II. NDŠ. Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme sa na ďalšom turnaji v kalčete.

      Miroslav Kaleta, vychovávateľ

    • Neformálne vzdelávanie
     • Neformálne vzdelávanie

      14. 2. 2023

      Žiaci našej školy, spolu s niektorými exallievmi, využili ponuku OZ Cesty k podnikaniu a zúčastnili sa víkendovej akcie „Life design“ na chate Patúch.

      Štyri základné dimenzie života boli obsahom celej akcie.  Súlad by mal človek dosiahnuť vo všetkých štyroch - fyzickej, intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej.

      Fyzickej dimenzii sa venovala fyzioterapeutka Lenka Jatiová, intelektuálnej Ján Košturiak, ktorý priblížil svet inovácií a ako sa stať opravárom tohto sveta. Emocionálnej sa venovali Soňa Holúbková a Soňa Ondrejková. Štvrtú dimenziu duchovnú nám  priblížil don Ján Fábian.

      Každý mal možnosť spoznať sa lepšie. Spoznať seba so všetkými svojimi silnými a j slabými stránkami, prijať sa, odpustiť si, prevziať zodpovednosť za seba a korigovať svoje konanie.

      „Sebapoznanie je cesta, na ktorú musí vykročiť každý sám.“

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Burza informácií
     • Burza informácií

      14. 2. 2023

      Dňa 9. 2. 2023 sme prezentovali našu školu na Burze informácií v Žiline.

      Žiaci sadozvedeli základné informácie o možnostiach štúdia v našej škole. Žiaci si mohli pozrieť priestory a dielne našej školy prostredníctvom 3D okuliarov. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

      Radoslav Jurko,
      kariérny poradca

    • Návšteva z Ukrajiny
     • Návšteva z Ukrajiny

      9. 2. 2023

      Začiatkom februára hostila naša škola milú návštevu. O možnostiach vzájomnej spolupráce sa prišli informovať pracovníčky Mládežníckeho vzdelávacieho centra dona Bosca z Ľvova.

      Ľvovské centrum predstavuje školu podobného typu, ako je tá naša. Vzdelávajú sa tam mladí v rôznych profesiách, ako napríklad automechanik, autoelektrikár, stolár, ale aj kuchár či a IT technik.

      Delegáciu viedla zástupkyňa riaditeľa ľvovskej saleziánskej školy Mariia Bodnarová a v komunikácii s riaditeľkou našej školy Jankou Školovou hľadali možnosti ďalšej spolupráce. Prezreli si priestory školy, dielne a navštívili aj firmy, v ktorých naši žiaci absolvujú praktické vyučovanie. Neobišli ani Žilinskú univerzitu, kde už aj v súčasnosti študuje množstvo ukrajinských študentov. Našli si však čas i na prechádzku mestom či neformálne stretnutie pri bowlingu.

      Ľvov je najvýznamnejšie kultúrne a ekonomické centrum západnej Ukrajiny s bohatou históriou. Má takmer 800 tisíc obyvateľov a pred vojnou sa tam ukrýva i mnoho Ukrajincov z východnej časti krajiny. Saleziáni vedú vo Ľvove dve školy – gymnázium a spomínanú „učňovku“, spravujú internát a tiež tzv. rodinný dom, kde bývajú chlapci (siroty) alebo takí, ktorých súd odobral rodičom. Je ich okolo päťdesiat a po vypuknutí vojny ich saleziáni za dramatických okolností evakuovali na Slovensko.

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca
     • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca

      8. 2. 2023

      V pondelok 30.1. 2023 sa uskutočnil už tradičný futsalový turnaj k sviatku dona Bosca.

      30. 1. 2023 sa uskutočnil futsalového turnaja o pohár sv. Jana Bosca. Všetci zúčastnení ochádzali spokojní. Na prvom mieste a pohár vyhral team Barišovci,  v zložení M.Kolčák, Š. Bariš a A. Medvedj. Najlepším strelcom sa stal Matej Kolčák. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

      Mgr. Miroslav Kaleta, vychovávateľ

    • Dni profesie v Bytči
     • Dni profesie v Bytči

      8. 2. 2023

      Dňa 7. 2. 2023 sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia na nej.

      Žiaci si mohli pozrieť priestory a dielne našej školy prostredníctvom 3D okuliarov. Zároveň si odniesli suveníry, ktoré boli vytvorené na laserovej vypaľovačke priamo počas prezentácie škôl. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

       

      Radoslav Jurko, kariérny poradca