•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Vyhodnotenie súťaží žiakov 1. a 2. ročníka odboru autoopravár
     • Vyhodnotenie súťaží žiakov 1. a 2. ročníka odboru autoopravár

      1. 7. 2021

      Počas  školského roku boli žiaci odboru autoopravár  štvrťročne preverovaní  z teoretických vedomostí z odborných predmetov pomocou e-learningových testov  a tiež z praktických zručností.  Výsledný súčet bodov z preverovania určil poradie.

       

      Najlepší  autoopravári  1. ročníka

      1. Martiniak  Tomáš

      2. Homola Tomáš

      3. Podhorský Pavol

       

      Najlepší autoopravári  2. ročníka

      -  v kategórii mechanik-elektrikár : 

      1. Adrián Boháč

      2. Ľubomír Orieščík

      3. Šimon Iwaniec

      -  v  kategórii lakovník :       

      1. Pavol Belko

       2. Tadeáš Vanko

      3. Peter Gelaček

      Blahoželáme …
      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Bodka za školským rokom
     • Bodka za školským rokom

      2. 7. 2021

      Viacerí sme netušili, čo máme čakať. Viacerým sa v očiach zračili nevypovedané otázky typu: uvidím ešte svojich, pokryje moje poistenie naozaj všetky potrebné výdavky, ak... nebolo by mi lepšie doma v obývačke, v teplákoch, zhovárajúc sa s monitorom notbuku, tak zvažujúcim každé slovo... Na druhej strane, mohli sme dať príznačnejšiu bodku za týmto školským rokom, ako splaviť divoké vody Váhu od Vrútok po Strečno?

      Už sme sa zapínali do plávacích viest a stále sme viacerí neboli presvedčení, či ozaj vlezieme do tých nafúkaných člnkov. Poznámka, že si nemáme sadať po úsekoch, tiež neprospela. Poznámka, že každá loď má mať svojho kaplána, to tiež veľmi nevylepšila. A poznámka, že keby sme vypadli z lode, máme plávať nohami napred, nepomohla vôbec.

      Hneď pri brehu nastal rozruch – na čln sa snažil dostať z vody nemenovaný majster odborného výcviku. Jeho nalodenie pripomínalo jednu z tých ušľachtilých akcií známej ochranárskej organizácie, potešiteľné je, že úspešnú. Flotila siedmich plavidiel, s dnom plným vody (vraj to tak má byť) sa vydala dolu Váhom. Zodpovední z každej posádky dostali presný itinerár cesty, aby náhodou neodbočili na Turiec a najmä, aby sa kochali výhľadmi ako z Winetua. „Tak nie – tamto bola Margita a toto bude Besnááá...“ snažili sa na jednom z člnov napasovať slovenskú povesť na realitu. Mierne úseky striedali pereje, nizučkú hladinu, hlbočina... Jedni chytali ryby, druhí sa kúpali.

      Šesť žltých gumových člnov sa pokojne plavilo neregulovaným úsekom Vážskej kaskády, ale ten siedmy - modrý... Áno, všetci si občas radi zasúťažíme, aj s nejakým fŕkancom človek počítal, ale že sa dospelí ľudia budú navzájom naháňať na gumových člnkoch, špliechať sa a šermovať veslami, s tým asi nepočítal nikto... Posádku modrého plavidla sa nakoniec podarilo eliminovať tak, že sa do celoškolskej riečnej naháňačky zapojili úplne všetci... Ešte pár nevšedných záberov strečnianskeho hradu a boli sme v cieli – živí, zdraví a hlavne do nitky mokrí.

       „Všetko sa začalo, keď nám dali do rúk tie veslá...“ snažila sa vyrovnať s tým, čo zažila, účastníčka akcie z ekonomického úseku. „Ty potápaš cudzie lode?“ oborila sa zas kolegyňa na kolegyňu z jedného kabinetu. „Som rád, že som nakoniec išiel,“ dôstojne konštatoval dôstojný pán v šiltovke, z ktorej cícerkom tieklo. Ak mal niekto nadhľad, tak to boli celkom isto kamionisti uviaznutí pod Strečnom v niekoľkokilometrovej zápche sledujúci celý ten čudný výjav „live“.

      Len Váh vie, koľko únavy, stresu, vypätia, ale aj radosti a jasotu sa vyplavilo v posledný deň školského roka do jeho vĺn. Nasledovala opekačka a posedenie v saleziánskom oratóriu. Vďaka všetkým, ktorí sa namáhali a pripravili pre svojich kolegov taký krásny deň. Vďaka všetkým, ktorí ste sa tento školský rok tak namáhali...!

       

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • Školské výlety
     • Školské výlety

      30. 6. 2021

      Po minuloročných zrušených školských akciách sa naši žiaci opäť zúčastnili na triednych výletoch.

      Od piatka 25. júna sa žiaci mohli zabaviť na školských výletoch, ktoré prispeli k obohateniu celého školského roka. Keďže žiaci fungovali takmer počas celého roka na dištančnom vyučovaní, koncoročný výlet bol naozajstným spestrením pred prázdninami. Triedni učitelia zorganizovali zaujímavé jednodňové výlety – žiaci navštívili Šútovský vodopád, Lietavský hrad, vyhliadku na Dubni, Čutkovskú dolinu alebo rozvíjali svoje kamarátstva pri opekačke v areáli školy. Najdlhšie si svoj výlet užili žiaci 3.GDM a ich triedna pani učiteľka, pretože si prenajali chatu na celý víkend v okolí Zvolena. Dúfame, že mnoho podobných školských akcií bude možné uskutočniť aj v nasledujúcom školskom roku, pretože takáto forma vyučovania je pre všetkých žiakov, triedneho učiteľa aj majstrov veľmi dôležitá.

      Erika Čvapková

     • Druhý termín prijímacieho konania do NDŠ

      25. 6. 2021

      Prihlášku na denné nadstavbové štúdium do odborov 3757 L dopravná prevádzka a 3347 L drevárska a nábytkárska výroba je potrebné podať pre druhý termín do 31. júla 2021. Prijímacie skúšky pre dvojročné nadstavbové štúdium sa uskutočnia 24. augusta 2021.

      Ak sa na štúdium hlási uchádzač z inej ako našej školy, je potrebné k prihláške doložiť kópie z koncoročných vysvedčení za 1., 2., a 3. ročník štúdia. 

      Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých aritmetický priemer známok z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník bude menší ako 2,00.

      Tuto sú kritériá prijatia: kritériá prijatia

       

    • Nové poznatky o vodíkových pohonoch
     • Nové poznatky o vodíkových pohonoch

      24. 6. 2021

      V utorok 22. 6. 2021 sa uskutočnila beseda na tému  VODÍKOVÉ POHONY, ktorú sme v našej škole pripravili v spolupráci  s firmou KVANT, spol. s r.o.  a IT akadémiou.

      Na besede sa zúčastnili žiaci autoodborov z viacerých ročníkov. Okrem informácií spojených s vysvetľovaním princípu pohonu či vplyvu na životné prostredie, prednášajúci odpovedali na veľa  zvedavých otázok. Žiaci sa zaujímali aj o súťaž, ktorú organizuje spomínaná spoločnosť a priebeh pretekov autíčok, pomocou ktorých prednášajúci aj prezentovali vodíkový pohon motora. Jej účastníkmi sú študenti, ktorí zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon.

      „Som rád, že som sa niečo naučil o tomto novom palive a že ľudia sa snažia vyrábať palivá  šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú nízku uhlíkovú stopu. Tiež bola zaujímavá jazda s modelom RC autíčka na vodíkový pohon, ktorú sme si mohli vyskúšať,“ uzavrel jeden z prítomných študentov.

    • A ešte raz výročie školy!
     • A ešte raz výročie školy!

      23. 6. 2021

      Literárna súťaž

       

      30 rokov v živote školy nie je zanedbateľné obdobie. Za ten čas prešlo jej chodbami množstvo žiakov a vystriedalo sa mnoho učiteľov. Steny toho videli a počuli ozaj veľa. Škola vychovala tisícky absolventov, formovala ich osudy zodpovednou prácou, vštepila im nielen vedomosti, ale aj morálne hodnoty, vďaka ktorým sa môžu uplatniť v pracovnom i osobnom živote. Ponúka množstvo akcií, podujatí, aktivít a súťaží, kde žiaci môžu uplatniť svoj talent a preukázať svoje schopnosti. Je na čo spomínať, je za čo ďakovať, je čo oslavovať, a najmä KOHO!

      Aj žiaci odboru grafik digitálnych médií sa zapojili do osláv krásneho okrúhleho výročia na hodinách SJL súťažou v literárnej  tvorbe. Cieľom bolo vytvoriť prácu, ktorá reflektuje na aktuálne výročie školy. Fantázia pracovala na plné obrátky, nápady len tak sršali a žiaci vytvorili hodnotné práce v oblasti poézie i prózy. Preukázali svoju šikovnosť nielen v rámci svojho odboru grafika digitálnych médií, ale aj v oblasti narábania so slovami. Úprimne prejavili svoje pocity, vyjadrili, že škola je pre nich dôležitá, tvorí neoddeliteľnú súčasť ich života a rovnako vyslali aj posolstvo, že má čo ponúknuť nielen im, ale aj širšej verejnosti.

      Prvé miesto v súťaži patrí Tadeášovi Jozefovi Michalovi Petráškovi z II.GDM za prózu V núdzi poznáš priateľa,  na druhom mieste skončila Nikola Hodásová z III.GDM, ktorá vytvorila výstižnú a podnetnú úvahu  Učiteľ dobrý, kde bývaš...? a na treťom mieste sa umiestnil Ján Murín z II.GDM za tvorivý kaligram s motívom loga školy. Napokon, veď posúďte sami.

      Výhercom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa chuti do ďalšej práce! 

      Ing. Daniela Polníková

    • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom
     • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom

      15. 6. 2021

      V piatok 11. júna sme sa počas slávnostnej svätej omše rozlúčili s našimi tretiakmi,  samozrejme za dodržania bezpečnostných opatrení. Po tomto neštandardnom období ukončilo úspešne tretí ročník 73 žiakov, z ktorých sa stanú stolári, murári, automechanici, autoelektrikári alebo autolakovníci.

       

      Slávnostnú svätú omšu viedol don Ján Fabián, ktorý sa našim tretiakom prihovoril a pripomenul, čo je v živote dôležité a za čo všetko treba ďakovať. Po svätej omši nasledovalo odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim tretiakom. Žiakom každého odboru pogratuloval a odovzdal výučné listy a spomienkové predmety jeho triedny učiteľ, majster odborného výcviku a riaditeľ školy Igor Pecha.

      Po odovzdávaní sa žiakom prihovoril aj zástupca exallievov a riaditeľ školy.

       

      Viacero žiakov sa prihlásilo aj do nadstavbového štúdia, takže sa s nimi budeme stretávať aj v ďalších dvoch školských rokoch. Z ostatných žiakov sa stali exallievi, ktorí budú mať dvere do našej školy vždy otvorené.

       

       

      Michal Sventek
      TU III.B

    • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu
     • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu

      15. 6. 2021

      Na našej škole sme na hodinách informatiky rozbehli inováciu obsahu tematického celku algoritmického myslenia.  

      Žiaci sa postupne vnárali do tajomstva programovania micro:bit procesorov pomocou blokového programovania v prostredí makecode. Cieľom bolo oboznámiť sa s hardvérom, vstupnými senzormi a výstupnými signalizáciami rôznych veličín. Ambície žiakov sa nezastavujú len pri základoch, ale plánujú zostrojiť autonómne robotické vozidlá a experimentovať s modelmi inteligentných domácností, samozrejme cez rozširujúce micro:bit moduly.

      Ak sa vrátime k obdobiu pandémie, tak s radosťou zisťujeme, že myslieť informaticky sa dá  naučiť aj online, hoci na experimenty s reálnymi procesormi sa ani z ďaleká nechytá. Toto oživenie a spestrenie výuky, sme mohli zrealizovať vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

       

      Fábian Ján
      učiteľ

    • TEENAGE CREATIVE CAMP!
     • TEENAGE CREATIVE CAMP!

      11. 6. 2021

      POZOR,  všetci kreatívni, aktívni mladí ľudia!

      Pozývame vás na školský mládežnícky camp 12.-16. júla, kde spolu chceme zažiť „také normálne leto“! 

      Čaká na vás týždeň hudobných, grafických, či kreatívnych umeleckých workshopov, ale aj neformálny čas s priateľmi, večerné diskusie so zaujímavými hosťami, šport a výlety.

      Stiahni si prihlášku TU a prihlás sa do 30. júna. Počet miest na Campe je obmedzený.

      →  Viac info u Mišky Štubňovej, don Mareka Vaška alebo pána učiteľa Konušika.

    • 30tka cez hľadáčik grafikov
     • 30tka cez hľadáčik grafikov

      10. 6. 2021

      Aj naši druháci a tretiaci grafici sa zapojili do osláv tridsiateho výročia školy!

      V rámci odborných predmetov a v spolupráci s profesionálnym fotografom Vladimírom Škutom dostali zadanie nafotiť "kreatívnu tridsiatku". Vyšli z toho zaujímavé fotografie, ktoré sa stali súčasťou súťaže na sociálnych sietiach. 

      Cez tri kolá súťaže sa prebojovala a víťazom súťaže sa stala Júlia Lesková z III.GDM triedy so svojou zaujímavou fotografiou stvárnenia "30tky". Odmenení budú tiež 4 z našich hlasujúich.

      Výhercom gratulujeme a našim žiakom prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov "za foťákom".

       

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka 

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      9. 6. 2021

      Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.

      O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 4. júna 2021 v slávnostnej atmosfére v Kostole sv. Jána Bosca, kde sa zišli naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia, vyučujúci a hostia.

      Latinské príslovie hovorí: „Non scholae, sed vitae discimus.“ Neučíme sa pre školu, ale pre život. Aj my prajeme našim exallievom, aby vzdelanie, vedomosti, skúsenosti získané na našej alma mater si zobrali so sebou do ďalšieho života, a aby nezabudli, že svet sa neskladá len z materiálnych hodnôt, ale tiež z toho, čo si každý z nás nosí vo svojom vnútri – snov, túžob, ideálov.

       

      Adriana Tvrdá,

      vyučujúca

    • Film BRIDGE vyhral medzinárodný festival!
     • Film BRIDGE vyhral medzinárodný festival!

      7. 6. 2021

      Študenstký film BRIDGE (MOST), vyhral túto sobotu 5. júna medzinárodný festival FESTICLIP.

      Všetko sa to začalo jednoduchou túžbou niektorého zo žiakov: "Máme potenciál! Pomôžte nám využiť ho!" Pokračovali mesiace, počas ktorých sme boli svedkami, že aj napriek pandémií, sa tu okolo nás v škole "motali" žiaci s kamerami, rekvizitami, či s hudobnými nástrojmi. A spoločne vytvorili film BRIDGE (MOST), ktorý opisuje príbeh mladého dievčaťa, kráčajúceho za svojím snom...

      Vo štvrtok 3. júna prebehla v radostnej atmosfére premiéra filmu, kde sa zúčastnili nie len samotní žiaci - tvrocovia filmu, ale tiež ich spolužiaci, rodičia, súrodenci a učitelia. Toto nadšenie zo spoločne vytvoreného diela sa prenieslo aj do on-line sledovania samotného festivalu v sobotu 5. júna. Žiaci mali možnosť stretnúť sa s porotou festivalu a vypočuť si spätnú väzbu a slová povzbudenia a pochvaly na svoju tvorbu. Tie sa naplnili počas gala večera festivalu, kde sa rozdávali rôzne ceny - cena za najlepší sountrack, kreativitu, cena hlasujúcich a hlavná cena poroty. Keďže minulý rok sa festival nemohol uskutočniť, hlavnú cenu vyhrali dva filmy. BRIDGE bol jeden z nich!

      Našim mladým zo srdca gratulujeme a prajeme im veľa chuti, nápadov a nadšenia do ďalšej tvorby!


      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Koľko tvárí má SJOROZA?
     • Koľko tvárí má SJOROZA?

      1. 6. 2021

      30? 300? 3000? Určite veľmi veľa! Veľa tvárí, príbehov, osobností prešlo našou školou počas jej tridsiatich rokov fungovania. 

      Počas mesiaca máj, kedy sme si pripomenuli a oslávili 30. výročie našej školy prebehla na našich sociálnych sieťach aktivita 30 tvárí SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Predstavili sme si spoločne 30 osobností našej školy, ktoré v ankete vybrali naši žiaci, rodičia, zamestnanci, či exallievi. Všetky fotografie si môžete pozrieť v albume v našej galérii.

      Nie len týmto tridsiatim, ale všetkým, ktorí počas týchto rokov pôsobili na našej škole a venovali ochotne a obetavo svoj čas a schopnosti pre toto don Boscove dielo chceme vysloviť veľké: ĎAKUJEME!


      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Premiéra filmu "BRIDGE"
     • Premiéra filmu "BRIDGE"

      31. 5. 2021

      Milí priatelia, žiaci, rodičia, zamestnanci školy!

      Sme veľmi radi, že vás môžeme pozvať na premiéru študentského filmu s názvom BRIDGE /MOST/ - vo ŠTVRTOK 3.júna o 19:30 u saleziánov v telocvični pri kostole.

      Ide o projekt žiakov našej školy, v rámci ktorého vytvorili krátky 7 minútový film, vďaka ktorému sa zapojili do medzinárodného filmového festivalu FestiClip.
      Tešíme sa na vás!

       

      Štubňová Michaela, Konušik Andrej

    • CECHCAMP 2021
     • CECHCAMP 2021

      28. 5. 2021

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva chlapcov, ktorí ukončili 6. a 7. ročník ZŠ, na tábor CECHCAMP, ktorý sa uskutoční od 30. júna do 3. júla 2021 v priestoroch našej školy a školského internátu.

      Spolu s našimi animátormi pre Vás pripravujeme zábavu, športový program, výlet, či duchovné povzbudenie. Bude to aj veľká príležitosť stretnúť sa s našimi majstrami v dielňach a niečo nové sa naučiť. Bližšie informácie na prihláške.

      Tešia sa na Vás saleziáni, majstri a animátori!

      2021prihlaska_cechcamp.pdf

    • Oslávili sme sviatok Panny Márie Pomocnice
     • Oslávili sme sviatok Panny Márie Pomocnice

      26. 5. 2021

      V pondelok 24. mája sme oslávili významný sviatok, ktorý je pre celú saleziánsku rodinu viac než osobný prejav zbožnosti.

      História úcty Panny Márie, Pomocnice kresťanov, siaha veľmi ďaleko, no o jej rozšírenie sa vo veľkej miere zaslúžil sv. Ján Bosco, ktorý si ju vybral za hlavnú patrónku saleziánskej rodiny a celého svojho diela. V duchu tohto odkazu sv. Jána Bosca sa i v našej škole konali aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento dôležitý sviatok. Začali sme duchovnou prípravou v podobe deviatnika, ktorý sme sa mohli konečne po dlhom období izolácie pre covidové opatrenia modliť aj spoločne. V pondelok sme zavŕšili oslavu sviatku spoločnými aktivitami v oratóriu školy. Ako to už býva, predpovede počasia sa pre nás našťastie nevyplnili a hoci sa obloha spočiatku mračila, nakoniec slnečné lúče rozjasnili okolie a podčiarkli slávnostnú atmosféru tohto dňa. 

      Po prvých odučených hodinách sa všetci presunuli do oratória, kde sa rozdeleným skupinkám žiakov venovali saleziáni. Spoločne aj s triednymi učiteľmi pripomenuli význam svätého prijímania pre život mladého človeka a rozvinuli diskusiu o tom, prečo máme v úcte Pannu Máriu. Saleziáni zároveň boli k dispozícii všetkým, ktorí potrebovali pristúpiť k sviatosti zmierenia.

      K sviatku Panny Márie Pomocnice patrí neodmysliteľne svätá omša. Tá sa konala na novovybudovanom školskom ihrisku, celebroval ju don Ján Holubčík. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie sochy Panny Márie na vynovenom nádvorí pri ihrisku.

      Aj keď sa neustále musíme chrániť pred nákazou, ani rúška, ani odstupy nám neukrojili z radosti z týchto slávnostných okamihov. Veľká vďaka patrí aj oslávenkyni, Panne Márii, že nám dopriala pekné počasie.

       

      Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

       

      Ing. Daniela Polníková