•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Naši žiaci vyrobili spomienkové predmety na svätorečenie Artemide Zattiho v Ríme
     • Naši žiaci vyrobili spomienkové predmety na svätorečenie Artemide Zattiho v Ríme

      7. 10. 2022

      V nedeľu 9. októbra vyhlási pápež František saleziána koadjútora Artemide Zattiho za svätého. Na túto slávnosť sa v Ríme zíde okolo 800 saleziánov z celého sveta. Všetci prítomní dostanú ako spomienkový predmet obrázok s podobizňou sv. Artemide Zattiho, ktorý vyrobili naši študenti.

      Organizátori svätorečenia Artemide Zattiho oslovili našu školu, či by nemohla vyrobiť pamiatku pre všetkých oficiálnych účastníkov svätorečenia v Ríme. Naši stolári pripravili lepené ikony na dreve – obrázky nanesené špeciálnou technikou na drevenú podložku.

      Skupinka našich stolárov i stolárskych majstrov doplnila slovenskú výpravu 11 koadjútorov, dvoch kňazov a provinciála saleziánov dona Petra Timka a nesú tieto darčeky do Ríma. V sobotu 8. októbra dopoludnia o 10:00 hod. sa v Aule Pavla VI. vo Vatikáne zúčastnia svätej omše, ktorej bude predsedať hlavný predstavený saleziánov dona Bosca don Ángel Fernández Artime. Na poludnie o 12:00 hod. sa uskutoční osobitná audiencia u pápeža Františka pre všetkých saleziánov a členov saleziánskej rodiny, ktorí prídu na Zattiho kanonizáciu.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • CINEAMA - 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby
     • CINEAMA - 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

      4. 10. 2022

      Do 30. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby sa prepracovali aj naši dvaja žiaci a to v kategórii hraný film. Daniel Mokryš a jeho film Silent Home spolu s Maximom Záborským a jeho dielom Canisterapia.

      Zúčastniť sa, nájsť komunitu ľudí, ktorí zdieľajú rovnakú vášeň pre film a prezentovať svoju prácu, ktorú hodnotia profesionáli. Tieto podnety prilákali aj jedného z našich študentov – Daniela Mokryša,  aby prišiel do Kina Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch a ponoril sa na tri dni do sveta filmu.

      Akcia bola otvorená nielen pre tvorcov, ale aj pre ľudí, ktorí chcú objavovať amatérske filmy. Veľká kinosála ponúkala filmový zážitok a bar zasa priestor, kde sa počas prestávok schádzali ľudia na neformálne rozhovory. Mimo premietania filmov bolo možné zapojiť sa do rôznych aktivít ako napríklad workshop natáčania s analógovou kamerou s 8mm filmom, ktorý ste si namieste mohli aj vyvolať. Mimo amatérskych filmov boli na programe aj iné aktivity, napríklad v piatok večer sa premietal poľský film Amatér od režiséra Krzysztofa Kieślowského, a v sobotu večer pásmo krátkych filmov nakrútených na úzky film s názvom Osmičkári. Taktiež sme si zahrali filmársky kvíz alebo maľovali sprejmi.

      Veľkým prínosom pre mladého filmára-amatéra bola možnosť neoficiálneho rozhovoru s porotou ohľadom filmov. Pre súťažiacich bolo vytvorené aj interview, kde zodpovedali otázky, ktoré sa týkali ich ako tvorcov alebo ich diela.

      Vyhodnotenie bolo vo väčšine kategórií urobené bez poradia. Nikto nebol prvý ani posledný, všetci dostali diplom. Pár jednotlivcov dostalo hlavnú cenu, ktorou bola cena poroty. Celkový program bol veľmi príjemný.

      Daniel Mokryš,
      žiak

    • Drevo medzi nebom a zemou
     • Drevo medzi nebom a zemou

      30. 9. 2022

      S potešením oznamujeme, že náš bývalý kolega, majster odborného výcviku a známy rezbár Jarko Mieres vystavuje svoje diela v budove Diecézneho centra v Žiline na Kalinčiakovej ulici. Výstava s názvom Drevo medzi nebom a zemou je súčasťou 13. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry, ktorý pripravuje žilinský Inštitút communio.

      Ak sa zastavíte v pracovných dňoch od  v čase od 7.00 do 15.00, očaria vás jednak jednoduché prírodné motívy, ale aj prepracované ikony, kríže či plastiky Panny Márie. Výstavu si môžete pozrieť do konca októbra.

      Pripomíname, že majster Mieres je aj autorom viacerých diel v saleziánskom Kostole sv. Jána Bosca v Žiline, vytvoril napríklad krížovú cestu, ale aj pôsobivú sochu Panny Márie Pomocnice.

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • INSTRET
     • INSTRET

      30. 9. 2022

      Ďalšie pokračovanie inšpiratívnych stretnutí s podnikateľmi na našej škole v spolupráci s OZ Cesty k podnikaniu tento školský rok odštartovala Ivetka Hrabovská z firmy Gentlejam. Spolu s manželom sa rozhodli podnikať a priniesť na gastronomický trh novú vlnu delikates - špičkový džem, v ktorom je ukrytá božská chuť čerstvého ovocia, voňavého korenia a prémiového alkoholu.

      Tejto akcie sa zúčastnili aj študenti stredných škôl – OATA a SSOŠ, ktorí mali možnosť ochutnať výnimočné produkty Gentlegam.

      Sympatická podnikateľka sa s nami podelila o svoj príbeh „výroby džemu“, o nápade, o začiatkoch, o chybách a úspechoch. Jej úspech už ocenili aj na EXPO 2022 v Dubaji.

      Adriana Tvrdá, učiteľ

    • Celoškolská duchovná obnova
     • Celoškolská duchovná obnova

      16. 9. 2022

      Začiatok školského roka bol spestrený celoškolskou duchovnou obnovou, ktorou nás v stredu 14. 9. 2022  obohatil novokňaz salezián Ján Butkovský.

      Ponúkol nám viacero možností uvažovať nad životom. Položil viaceré otázky na zamyslenie. Okrem duchovného slova nám ponúkol možnosť zamyslieť sa nad obrazom Vincenta van Gogha. Po prednáške bola možnosť svätej spovede a celú obnovu sme ukončili slávnostnou sv. omšou pri príležitosti Povýšenia sv. kríža.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Školenie učiteľov vo firme BOSCH Praha
     • Školenie učiteľov vo firme BOSCH Praha

      5. 9. 2022

      Aj počas letných dovoleniek sa učitelia odborných predmetov Ing. Janka Funtíková a Ing. Ján Synák vzdelávali.

      Naši vyučujúci sa zúčastnili na dvojdňovom školení s aktuálnou témou týkajúcou sa hybridných pohonov v pražskej firme BOSCH. Získané poznatky o týchto najmodernejších technológiách  zakomponujú a využijú vo vyučovaní odborných predmetov, jednak autoopravárov, ale aj žiakov nadstavbového štúdia odboru dopravná prevádzka.

      Ing. Janka Funtíková, pedagogička

    • Otvorenie školského roka
     • Otvorenie školského roka

      23. 9. 2022

      Po letných prázdninách sme opäť zasadli do školských lavíc. Niektorí sa vrátili na známe miesto. Pre iných bude naša škola novou možnosťou a šancou naučiť sa i spoznávať niečo nové, doposiaľ neprebádané.

      Po slávnostnej svätej omši sa nám prihovorila pani riaditeľka a do nového školského roka nám popriala veľa elánu a chuti do učenia. Nechýbalo ani spoločné fotenie a stretnutie v triedach. Navzájom si teda poprajme, nech je pre nás nový školský rok plný dobrodružstiev a výziev. Nech si na jeho konci môžeme povedať, že bol pre nás prínosom.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 3D v živote pedagóga
     • 3D v živote pedagóga

      31. 8. 2022

      Vstup do nadchádzajúceho školského roka odštartovali zamestnanci školy už tradične predĺženou duchovnou obnovou, už tradične v malebných Čičmanoch.

      Jadrom nášho trojdňového stretnutia bola osobnostná formácia zameraná na viaceré roviny života pedagóga. Hlavným prednášateľom bol saleziánsky spolupracovník a pedagóg Andrej Rajský. Hovorili sme o vznešených ideáloch služby mladým a Pánu Bohu, ale aj o ich konkrétnej realizácii v interakciách a dennodenných zápasoch. Zaoberali sme sa viacerými rovinami osobnosti pedagóga, identity, schopnosti komunikovať, vzťahov, ale aj rozmerom hĺbky jeho povolania. Uvažovali sme nad tým, že naše povolanie pramení z Božieho pozvania a z vlastných rozhodnutí, kým chceme byť, kadiaľ chceme kráčať. Pre inšpiráciu sme sa pristavili aj pri starovekom Aristotelovi a jeho štyroch cnostiach: pedagogickej láske, praktickej múdrosti, umiernenosti či udatnosti.

      Okrem účasti na formácii, sme i tentoraz mohli využiť prítomnosť kňazov na duchovné rozhovory či sviatosť zmierenia. Z výšin vznešených ideálov sme sa radi zniesli aj do každodennosti a pozhovárali sa pri opekačke alebo spoločenskom večeri, kde už tradične nechýbala ani heligónka, ani gitara, ani spev.

      Vstupujeme do nového školského roka, plného výziev, očakávaní či predsavzatí – bude zaujímavejší, podnetnejší, náročnejší? Je nový. Berme ho ako jedinečnú šancu dozvedieť sa niečo nové, tvoriť, rásť... Tak sa jej chopme – spoločne!

       

      Beáta Jarošová,
      pedagogička

    • Najlepší autoopravári prvého ročníka
     • Najlepší autoopravári prvého ročníka

      11. 7. 2022

      Najlepší autoopravári prvého ročníka

      Celoročná súťaž o najlepšieho autoopravára prvých ročníkov má svojich víťazov. Žiaci boli
      štvrťročne preverovaní z odborných predmetov a praktických zručností.
      1. Martin Murín I.B
      2. Roman Suchár I.B
      3. Roman Danko I.D

      Blahožemáme

                                                                                       Ing. Janka Funtíková, pedagóg

    • Autoopravári   II.  ročníka  súťažili
     • Autoopravári   II.  ročníka  súťažili

      6. 7. 2022

      Počas školského roku sa uskutočnila školská súťaž o najlepšieho autoopravára mechanika - elektrikára  a  lakovníka.

      Žiaci boli štvrťročne preverovaní z odborných predmetov a poznávacej časti. Najlepšie spomedzi mechanikov-elektrikárov obstáli Ľubomír Zavadzan z II.B (1. miesto), Tomáš Martiniak  z  II.C (2. miesto) a Tadeáš Paľa z II.C (3. miesto). Najvyššie priečky spomedzi lakovníkov obsadili: 1. Adam Skokan, 2. Jakub Kyšo, 3. Dávid Chovanec, všetci z II.C.

      Blahoželáme!

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg

       

    • Okná Smart robotiky otvorené!
     • Okná Smart robotiky otvorené!

      6. 7. 2022

      Pochopiť, ako fungujú počítačové programy, nie je ťažké. Dnes by sme mohli povedať, že schopnosť niečo jednoduché si naprogramovať patrí k základnej vzdelanostnej úrovni mladého človeka.

      Nebiť len konzumentom technologických výdobytkov, ale trošku im aj rozumieť, je výzvou aj na našej škole. Ako to ale urobiť tak, aby to nebola len suchá teória. Hravo a zábavne ovládnuť procesory, aby robili to, čo my chceme, je lákavou cestou, po ktorej sa môže vydať ktokoľvek z našich študentov. Na podporu nám prišla zaujímavá výzva z Nadácie Pontis cez Nadačný Fond Telekomu v projekte ENTER pre školy 2021 – Digitálna generácia, do ktorej sme sa zapojili so svojím plánom „Smart robotika bez rozdielu pre všetkých“. Pútavým spôsobom sa kódovali malé procesory micro:bitu v blokovom prostredí MakeCode a postupne ožívali robotické autíčka či repliky inteligentných zariadení bežných domácností, ale vo forme stavebníc, ktoré umožnia pochopiť princípy informatického myslenia. Či to boli hodiny rôznych predmetov alebo krúžok robotiky, vždy sa to nieslo v duchu zábavy a osvojenia si dôležitých krokov algoritmického myslenia. Nikto nemá právo hovoriť, že sa to nedá naučiť, lebo kto chce, ten má v modernom školstve všetky okná otvorené!

      Ján Fábian SDB

    • Digitalizácia učebných odborov
     • Digitalizácia učebných odborov

      6. 7. 2022

      Vďaka podpore grantového programu Nadácie Orange E-školy pre budúcnosť sme sa tento rok mohli zamerať na digitalizáciu učebných odborov.

      V stolárskych dielňach sa nám podarilo priblížiť žiakom výrobu prostredníctvom CNC technológie frézovania, sústruženia, gravírovania či laserového vypaľovania. Žiaci si mohli vyskúšať malé domáce CNC stroje, na ktorých sa dajú osvojiť princípy fungovania bez obáv, že by sa niečo pokazilo, a tak sa pripraviť na prácu s priemyselnými strojmi a zariadeniami. Bonusom bol aj krúžok zameraný na 3D modelovanie objektov a následná tlač na 3D tlačiarni. Dnes je žiaduce vedieť si navrhnúť svoje predstavy, vymodelovať a na záver aj vyrobiť. Prečo to neskúsiť, ak to ide aj automatizovane.

      Ján Fábian SDB

    • ŠKOLSKÝ VÝLET DO TATIER
     • ŠKOLSKÝ VÝLET DO TATIER

      4. 7. 2022

      Na koncoročný výlet sa naša trieda vybrala k vodopádu Skok. Navrhla nám to pani učiteľka triedna a my sme súhlasili. Tak sme sa teda 28. júna vybrali s naším majstrom Petrom Pilkom a školským kňazom donom Jánom Fabiánom SDB do Vysokých Tatier.

      Naša cesta sa začala už skoro ráno, všetci sme sa stretli na stanici a odtiaľ sa vybrali na dlhú cestu vlakom až do Štrby, následne zubačkou na Štrbské pleso. Potom nás už čakala len prechádzka k vodopádu Skok. Výhľad na hory bol krásny, keďže počasie nám naozaj vyšlo. Cestou späť sa nás zopár prešlo ešte okolo Štrbského plesa.

      Bol to skvelý výlet plný poznania, vládla nám príjemná atmosféra, spoznali sme nových ľudí aj seba navzájom – možno z trochu inej stránky.

      Ďakujeme za ochotu našej pani učiteľky triednej Janke Funtíkovej, že nám pomohla výlet zorganizovať, hoci sa na ňom napokon nemohla zúčastniť. Poďakovanie patrí aj pánovi majstrovi Petrovi Pilkovi a kňazovi Jánovi Fabiánovi za sprievod a starostlivosť počas nášho výletu. Všetci sme si to veľmi užili.

       Roman Suchár, žiak I. B

    • Cesta do Francúzska sa stala skutočnosťou...
     • Cesta do Francúzska sa stala skutočnosťou...

      29. 6. 2022

      Vycestovať do Francúzska, navštíviť Paríž a Lyon! Sen, o ktorom sme dlho netušili, že sa môže stať skutočnosťou... No sny sa plnia! Nášmu školskému tímu Sjoroza FilmCrew cestu k novému dobrodružstvu zabezpečil minuloročný úspech na festivale FestiClip s filmom Bridge...

      Stalo sa! Počas apríla a mája sa  všetky naše sily spojili, aktívne sme rozbehli kampaň na hľadanie financií, aby sa toto dobrodružstvo podarilo zrealizovať. Musím povedať, že štedrosť ľudí, ktorí nám ho umožnili, bola nesmierna a patrí im jednohlasné: ĎAKUJEME! A tak sme sa podvečer v stredu 8. júna s veľkým nadšením i prirodzeným rešpektom vybrali na našu dlho očakávanú cestu do Francúzska.

      Prvý večer sme nocovali v Bratislave, kde sme sa po nádhernej ľúbozvučnej uspávanke z hrdla pána učiteľa Andreja Konušika uložili na tri hodinky spánku. Ľud bratislavský pokojne odfukoval vo svojich posteliach, keď sme ešte pred svitaním nasadali na autobus smerom na letisko. Poobede sme už boli v Paríži.

      Roztancovali sme Paríž

      Naše kroky smerovali na začiatku našej výpravy v Paríži do saleziánskej filmovej školy Don Bosco International Academy, kde nám predstavili, ako škola funguje. Náplňou dňa sa stala návšteva saleziánskeho kostola, kde sme si spolu zaspievali a výstup na Eiffelovu vežu. Dal nám zabrať. Ďalší deň nás čakal Paríž. Hneď z rána sme sa nechali uchvátiť múzeom Louvre a po piknikovom obede v jeho parku, na nás čakal chrám Notre Dame. Hoc sme boli unavení, spravili sme krásny výmysel. Na námestíčku pod sochou Michala archanjela sme stretli pouličného dídžeja, veľmi milého a ochotného pustiť nám hudbu, čo máme radi. Verte či nie, roztancovali sme Paríž. Trvalo to asi hodinu a bol to krásny a intenzívny zážitok plný ľudskosti a radosti. Ďalej sme sa vybrali na kopček Montmarte a užili si ohromujúci výhľad na Paríž. Večer sme ešte obzreli Víťazný oblúk a následne sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna sa išla ešte poprechádzať po Paríži a druhá sa vracala na ubytovanie. Lenže stanica metra, ktorým sa tam mala druhá skupina dostať, nebola celkom tam, kde si mysleli, že bude. Tak sa  obe skupiny, nevediac o sebe, ešte prešli po slávnej Champs-Elysées, označovanej tiež za najkrajšiu ulicu sveta. Po návrate sme všetci spoľahlivo „odkväcli“.

      Koncertovali sme v Lyone

      V sobotu na obed sme sa presunuli do Lyonu na saleziánsky mládežnícky festival FestiClip. Privítali nás tam veľmi vrelo a poskytli nám priestor na cvičenie piesne. Pre rozospievanie a potom len tak pre radosť sme si zvolili krásne chrámové piesne, ktoré sme si pospevovali od začiatku cesty. Bolo to pre nás niečo naše, niečo čo nás utužovalo ako kolektív. A tak po chvíli prišiel zlatý klinec večera. Samotný festival. Medzi tým, ako sme sledovali tohtoročnú amatérsku tvorbu účastníkov festivalu, mali sme priestor „odkoncertovať“ našu pieseň. Po festivale sme sa presunuli do ubytovne.

      Nedeľa ráno sa niesla v pokojnom duchu. Zúčastnili sme sa pre nás netradičnej svätej omše, kde nám pri odchode ľudia z radosti návštevy Slovákov tlieskali. Nasledoval deň v krásnom Lyone. Navštívili sme múzeum filmu, plné zozbieraných originálnych rekvizít z rôznych filmov. Potom nás hlad dohnal na tradičný francúzsky obed, tvorený z troch chodov. Nemohli chýbať slimáky. Neskôr sme sa presunuli k ďalšiemu múzeu - Inštitútu Luis Lumière - kolísky filmu. Pozreli sme si prvé kamery a prístroje na tvorbu filmu. Filmová história nás uchvátila až k prvým filmovým záberom. Prišiel večer a my sme si užívali posledné hodiny večerného mesta. Napokon, pred návratom na ubytovanie, vypukla v parku pod ním naša komorná diskotéka. Tancom sme sa rozlúčili s  krásnou francúzskou krajinou a následne sa uložili na odpočinok. Ten bol naozaj potrebný a niektorí členovia našej výpravy sa ráno nie a nie zobudiť. Cesta domov sa preto trochu skomplikovala, ale manažérske schopnosti našich sprievodcov všetko zachránili a  napokon sme v zdraví a načas dorazili domov.

      Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili cestovať do Francúzska, za námahu, podporu a modlitby. Mohli sme tak aj vďaka vám zažiť výnimočný čas, na ktorý budeme spomínať vskutku dlho.

      Lucia Martinčová, Sjoroza FilmCrew

    • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia
     • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia

      24. 6. 2022

      Trieda III.GDM sa vo štvrtok 23. júna 2022 zúčastnila exkurzie v tlačiarni Neografia vo Vrútkach.

      Sprievodca všetkých žiakov spolu s učiteľmi J. Šebešom a A. Konušikom previedol celým komplexom tlačiarne. Všetci mali možnosť vidieť celý proces výroby knihy od jeho začiatku (dodanie dát od grafika) až po výsledný produkt – knihu, ktorá poputuje do rúk čitateľov z celého sveta.

      Viac informácií o spoločnosti sa dočítate na oficiálnych stránkach Neografie.

      Tadeáš Michal Jozef Petrašek, III. GDM

    • Digitálni koordinátori sa školili
     • Digitálni koordinátori sa školili

      24. 6. 2022

      Školský digitálny koordinátor PaedDr. Ján Fábian SDB a koordinátorka spolupráce s IT  Akadémiou  Ing. Janka Funtíková  sa  v dňoch 16. až 18. júna 2022  zúčastnili na konferencii pre školských digitálnych koordinátorov v Novom Smokovci.

      Podujatie sa uskutočnilo v rámci národného projektu  IT – Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie. Na konferencii zazneli dôležité témy spojené napríklad s najmodernejšími trendmi v STEM vzdelávaní, ale i s otázkami, ako zatraktívniť vedu s vysokou pridanou hodnotou. Nechýbali panelové diskusie ani skupinová práca, kde sa účastníci zaoberali otázkami digitálnej transformácie školy. Pozornosť venovali tiež téme digitálnych kompetencií z pohľadu DigComp a DigCompEDU, mentoringu či koučingu.

      Digitálni koordinátori si, pochopiteľne, nové poznatky nechcú nechať pre seba, budú pracovať na tom, aby boli zakomponované do akčného plánu školy a najmä radi sa s nimi podelia s ostatnými kolegami.

      Ing. Janka Funtíková

    • Autoopravári prvého ročníka na exkurzii v školiacom stredisku
     • Autoopravári prvého ročníka na exkurzii v školiacom stredisku

      24. 6. 2022

      Ilava, 8. jún 2022

      8. júna sa žiaci prvého ročníka odboru autoopravár za doprovodu majstrov odborného výcviku Petra Pilka a Patrika Krajňáka zúčastnili exkurzie v školiacom stredisku firmy Standox. Chlapci mali možnosť obhliadnuť si vybavenie firmy, vidieť náradie, ktoré sa používa pri karosárskych a lakovníckych prácach a oboznámiť sa s technikami používanými pri lakovaní. Celá návšteva školiaceho strediska sa niesla v priateľskej atmosfére a chlapci sa potešili aj občerstveniu, ktoré bolo pre nich pripravené. 

      Patrik Krajňák, majster odborného výcviku