•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Najlepší autoopravári prvého ročníka
     • Najlepší autoopravári prvého ročníka

      11. 7. 2022

      Najlepší autoopravári prvého ročníka

      Celoročná súťaž o najlepšieho autoopravára prvých ročníkov má svojich víťazov. Žiaci boli
      štvrťročne preverovaní z odborných predmetov a praktických zručností.
      1. Martin Murín I.B
      2. Roman Suchár I.B
      3. Roman Danko I.D

      Blahožemáme

                                                                                       Ing. Janka Funtíková, pedagóg

    • Autoopravári   II.  ročníka  súťažili
     • Autoopravári   II.  ročníka  súťažili

      6. 7. 2022

      Počas školského roku sa uskutočnila školská súťaž o najlepšieho autoopravára mechanika - elektrikára  a  lakovníka.

      Žiaci boli štvrťročne preverovaní z odborných predmetov a poznávacej časti. Najlepšie spomedzi mechanikov-elektrikárov obstáli Ľubomír Zavadzan z II.B (1. miesto), Tomáš Martiniak  z  II.C (2. miesto) a Tadeáš Paľa z II.C (3. miesto). Najvyššie priečky spomedzi lakovníkov obsadili: 1. Adam Skokan, 2. Jakub Kyšo, 3. Dávid Chovanec, všetci z II.C.

      Blahoželáme!

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg

       

    • Okná Smart robotiky otvorené!
     • Okná Smart robotiky otvorené!

      6. 7. 2022

      Pochopiť, ako fungujú počítačové programy, nie je ťažké. Dnes by sme mohli povedať, že schopnosť niečo jednoduché si naprogramovať patrí k základnej vzdelanostnej úrovni mladého človeka.

      Nebiť len konzumentom technologických výdobytkov, ale trošku im aj rozumieť, je výzvou aj na našej škole. Ako to ale urobiť tak, aby to nebola len suchá teória. Hravo a zábavne ovládnuť procesory, aby robili to, čo my chceme, je lákavou cestou, po ktorej sa môže vydať ktokoľvek z našich študentov. Na podporu nám prišla zaujímavá výzva z Nadácie Pontis cez Nadačný Fond Telekomu v projekte ENTER pre školy 2021 – Digitálna generácia, do ktorej sme sa zapojili so svojím plánom „Smart robotika bez rozdielu pre všetkých“. Pútavým spôsobom sa kódovali malé procesory micro:bitu v blokovom prostredí MakeCode a postupne ožívali robotické autíčka či repliky inteligentných zariadení bežných domácností, ale vo forme stavebníc, ktoré umožnia pochopiť princípy informatického myslenia. Či to boli hodiny rôznych predmetov alebo krúžok robotiky, vždy sa to nieslo v duchu zábavy a osvojenia si dôležitých krokov algoritmického myslenia. Nikto nemá právo hovoriť, že sa to nedá naučiť, lebo kto chce, ten má v modernom školstve všetky okná otvorené!

      Ján Fábian SDB

    • Digitalizácia učebných odborov
     • Digitalizácia učebných odborov

      6. 7. 2022

      Vďaka podpore grantového programu Nadácie Orange E-školy pre budúcnosť sme sa tento rok mohli zamerať na digitalizáciu učebných odborov.

      V stolárskych dielňach sa nám podarilo priblížiť žiakom výrobu prostredníctvom CNC technológie frézovania, sústruženia, gravírovania či laserového vypaľovania. Žiaci si mohli vyskúšať malé domáce CNC stroje, na ktorých sa dajú osvojiť princípy fungovania bez obáv, že by sa niečo pokazilo, a tak sa pripraviť na prácu s priemyselnými strojmi a zariadeniami. Bonusom bol aj krúžok zameraný na 3D modelovanie objektov a následná tlač na 3D tlačiarni. Dnes je žiaduce vedieť si navrhnúť svoje predstavy, vymodelovať a na záver aj vyrobiť. Prečo to neskúsiť, ak to ide aj automatizovane.

      Ján Fábian SDB

    • ŠKOLSKÝ VÝLET DO TATIER
     • ŠKOLSKÝ VÝLET DO TATIER

      4. 7. 2022

      Na koncoročný výlet sa naša trieda vybrala k vodopádu Skok. Navrhla nám to pani učiteľka triedna a my sme súhlasili. Tak sme sa teda 28. júna vybrali s naším majstrom Petrom Pilkom a školským kňazom donom Jánom Fabiánom SDB do Vysokých Tatier.

      Naša cesta sa začala už skoro ráno, všetci sme sa stretli na stanici a odtiaľ sa vybrali na dlhú cestu vlakom až do Štrby, následne zubačkou na Štrbské pleso. Potom nás už čakala len prechádzka k vodopádu Skok. Výhľad na hory bol krásny, keďže počasie nám naozaj vyšlo. Cestou späť sa nás zopár prešlo ešte okolo Štrbského plesa.

      Bol to skvelý výlet plný poznania, vládla nám príjemná atmosféra, spoznali sme nových ľudí aj seba navzájom – možno z trochu inej stránky.

      Ďakujeme za ochotu našej pani učiteľky triednej Janke Funtíkovej, že nám pomohla výlet zorganizovať, hoci sa na ňom napokon nemohla zúčastniť. Poďakovanie patrí aj pánovi majstrovi Petrovi Pilkovi a kňazovi Jánovi Fabiánovi za sprievod a starostlivosť počas nášho výletu. Všetci sme si to veľmi užili.

       Roman Suchár, žiak I. B