•  

    

    

    

    

    

    

    

     • Tradícia rodičovských duchovných cvičení obnovená!

      28. 3. 2022

      Pokračujeme v tradícii  pôstnych víkendových duchovných cvičení pre rodičov našich žiakov, ktorá bola, žiaľ, prerušená pandémiou. Ponúkame zažiť chvíľku s Pánom Bohom v našom saleziánskom prostredí a  stretnúť sa s ostatnými rodičmi, ktorí majú deti v podobnom veku.

      Víkendové duchovné cvičenia sa uskutočnia v dňoch 8. - 10. apríla 2022 v priestoroch našej školy. Téma zamyslení bude zameraná na biblický pohľad na život v podaní Tibora Halušku, SDB.

      Ubytovanie je zabezpečené v priestoroch školského internátu a strava v školskej jedálni (špeciálnu stravu vieme zabezpečiť). Začíname v piatok 8. apríla o 18.00 h spoločnou sv. omšou  a končíme v nedeľu 10. apríla obedom. Príspevok na ubytovanie a stravu je dobrovoľný.

      Prihlásiť sa je možné do pondelka 4. apríla 2022 SMS-kou na číslo 0903 294 349, kde uvediete meno a priezvisko. (V prípade, ak ste manželský pár, napíšte jednu SMS s dvoma menami).

      Tešíme sa na vás!

      Katechéta školy Ján Fábian a komunita saleziánov

    • Školský stolnotenisový turnaj 2022
     • Školský stolnotenisový turnaj 2022

      25. 3. 2022

      Dňa 23. marca 2022 sa uskutočnil ďalší ročník školského stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov zo všetkých ročníkov.

      Zo súťaže v skupinách postúpili štyria najlepší, ktorí bojovali o stupne víťazov. Štafetu víťazstva prevzal žiak prvého ročníka Roman Danko z I.D triedy, ktorý v napínavom finále porazil Adriána Fľajsa z II.NDŠ. Na treťom mieste sa umiestnil Damián Kramár z triedy III.C. Najlepších ping-pongistov školy osobne povzbudzovala aj pani riaditeľka.

      Ing. Stanislav Čelko

    • Odborná exkurzia na Unize
     • Odborná exkurzia na Unize

      25. 3. 2022

      Dňa 15.2.2022 sa žiaci III.B, III.C, I.NDŠ a II.NDŠ virtuálne zúčastnili online stretnutia s vyučujúcimi z Katedry cestnej a mestskej dopravy zo Žilinskej univerzity v Žiline.

      Katedru počas online exkurzie zastupoval Ing. František Synák, PhD. Počas exkurzie sme konfrontovali naše vedomosti s vysokoškolským výskumom. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná, nakoľko sme sa mohli aktívne zapájať do výkladu a vyhrať meranie výkonu na výkonovej stolici MAHA MSR 1050. Toto meranie nakoniec vyhral Filip Dauda (II.NDŠ). Veríme, že niekedy v budúcnosti sa budeme môcť osobne prísť pozrieť na Žilinskú univerzitu v Žiline.


      Dávid Kundrát, II.NDŠ

    • Školský kalčetový turnaj 2022
     • Školský kalčetový turnaj 2022

      25. 3. 2022

      Dňa 22.3.2022 sa uskutočnil tradičný kalčetový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov zo všetkých ročníkov.

      Súťažiaci vytvorili 7 dvojíc a hrali v jednej skupine každý s každým. Víťazmi sa stali Marek Štrba a Michal Čajka. Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme sa na ďalšom turnaji v kalčete.

      Mgr. Miroslav Kaleta

    • Čitateľská gramotnosť má svojich víťazov
     • Čitateľská gramotnosť má svojich víťazov

      23. 3. 2022

      Čitateľská gramotnosť je dôležitá pre každého jednotlivca, aby dokázal text nielen prečítať, ale aj pochopiť prečítané a ďalej so získanými informáciami pracovať. Vo februári 2022 sa v našej škole uskutočnilo overovanie čitateľskej gramotnosti žiakov prvého ročníka. 

      Veda je krásna, ale aj zradná. V dejinách vedy sú zapísané mnohé významné objavy, ktoré však sprevádzajú aj netradičné postupy ich objaviteľov, ale i mnohé smutné príbehy. Viete, že švédsky chemik Karol Schneele bol pôvodne lekár a jeho práca v mnohom pripomínala postupy stredovekých alchimistov? Že svoje novovzniknuté chemické zlúčeniny rád ochutnával, čo pravdepodobne privodilo jeho predčasnú smrť? Alebo že Robert Bunsen zistil, že hydroxid železnatý sa dá použiť proti otrave arzénom, pričom sa sám takmer otrávil? S týmito a mnohými ďalšími informáciami sa oboznámili žiaci prvého ročníka pri overovaní čitateľskej gramotnosti. Aktivitu v rámci vyučovania zrealizovali vyučujúce slovenského jazyka a literatúry vo všetkých triedach prvého ročníka.

      Poradie úspešnosti jednotlivých tried prvého ročníka v percentách:

      1.   I. GDM – 85,92%

      2.   I. B – 74,12%

      3.   I.D – 70,23%

      4.   I.C – 69,81%

      5.   I.A – 62,11%

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným želáme veľa chuti do ďalšieho čítania.

      Ing. Daniela Polníková

    • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2022
     • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2022

      21. 3. 2022

      Vo februári sa uskutočnila  školská súťaž stolárov druhého ročníka. Súťaž Mladý stolár 2022 pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov vypracovaním testu, z ktorého mohli získať 30 bodov. V praktickej časti vyrábali žiaci výrobok – vtáčiu búdku, pri ktorej preukazovali svoju zručnosť pri vytváraní konštrukčných spojov a montáži jednotlivých dielcov. Za výrobok mohli získať až 80 bodov.

      So ziskom 102 bodov sa na treťom mieste umiestnil žiak Martin Pekný. Druhé miesto obsadil Michal Triebel, ktorý získal 103 bodov. Víťazom súťaže sa stal Ondrej Grondžák, ktorý získal 107,5 bodu.

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy v regionálnej súťaži Mladý stolár, ktorá sa uskutoční v apríli v priestoroch našej školy.

      Ing. Martin Puchala

    • Najlepší autoopravári tretích ročníkov
     • Najlepší autoopravári tretích ročníkov

      21. 3. 2022

      O tom, že pomaly sa epidemiologická situácia zlepšuje, svedčí aj to, že sa postupne vraciame k prerušeným súťažiam, ktoré boli pred pandémiou bežnou súčasťou odbornej prípravy žiakov našej školy.

      V mesiaci február sa uskutočnila súťaž o najlepšieho autoopravára  III. ročníka. Súťažili žiaci III.B - automechanici a III.C - autoelektrikári.  Súťaž pozostávala  z teoretických vedomostí formou e-learningového testu, ktorý pripravili učitelia odborných predmetov, poznávacej časti či praktických zručností. Praktické úlohy pripravili majstri odborného výcviku.

      Najúspešnejší spomedzi 36 súťažiacich tvorili vskutku vyrovnanú partiu. O ich tesnom umiestnení rozhodli len jednobodové rozdiely.

      Výsledky:

      1. miesto  Ľubomír  Orieščík   III. C
      2. miesto   Adrián  Boháč        III.C
      3. miesto   Lukáš     Pjontek     III.C

      Víťazom blahoželáme a veríme, že tieto a aj ďalšie mená sa už čoskoro objavia v inej, už prebiehajúcej, medzinárodnej súťaži.

       

      Janka Funtíková,
      vyučujúca odborných predmetov

    • Zapoj sa aj Ty do pomoci pre Ukrajinu!
     • Zapoj sa aj Ty do pomoci pre Ukrajinu!

      18. 3. 2022

      Milí študenti! 
      Spoločne sa chceme aj my zapojiť do pomoci pre našich priateľov z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Mnohí z nich sa zastavajú práve v našom meste. V Žiline vznikol utečenecký tábor Camp Žilina, ktorý organizuje materiálne zbierky, ponúka krátkodobé ubytovanie utečencom a pomoc v ďalšej integrácií.

      Dávame vám  do pozornosti nasledujúce ponuky:
       

      1. DOBROVOĽNÍCKA POMOC PRE CAMP ŽILINA

      Je možnosť zúčastniť sa jedného dňa pomoci pre Camp. Ide o manuálnu prácu - zapojenie sa pri triedení materiálnej zbierky. Prebiehalo by to vo vybraný deň týždňa v čase vyučovania od 7:30 do cca 15:00. Na túto dobrovoľnícku službu sa môžete zapísať v tomto formulári. Podmienky účasti sú:

      • žiaci ročníkov: 1.,2.,3. GDM, 1. a 2. učebné odbory, 1. nadstavbové štúdium 
      • súhlas rodiča
      • súhlas triedneho učiteľa
      • účasť na celom dni služby
      • záväzok dobrania učiva z daného vyučovacieho dňa

      2. MATERIÁLNA ZBIERKA

      V týždni od 21. až 25. marca bude na škole prebiehať materiálna zbierka. Počas veľkej prestávky môžete nosiť veci pred grafický ateliér. Budeme vyzbieravať:

      • oblečenie - jarné a letné, čisté, zachované alebo nové
      • drogéria
      • trvanlivé potraviny

      3. FINANČNÁ POMOC

      Slovenskí saleziáni zriadili webovú stránku, cez ktorú je možnosť zapojiť sa do finančnej pomoci: https://ukrajina.saleziani.sk/


      Chceme všetkých povzbudiť a pozvať nebáť sa otvoriť svoje srdcia a venovať aj zo svojho času a ochoty druhým ľuďom, ktorí to potrebujú.

       

      Michaela Štubňová, školský psychológ

    • Maturity 2022
     • Maturity 2022

      16. 3. 2022

      Po dvojročnej pauze, keď žiaci maturovali administratívne, opäť nastal čas maturít. Čas náročný, no krásny. S originálnym stresom, únavou, pochybnosťami, ale aj odhodlaním zvládnuť pre mnohých doteraz asi najťažšiu životnú skúšku...

      Potešiteľné je, že na externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili všetci maturanti. Príprava bola náročná. Jej ťažisko sa uskutočňovalo online, uprostred karantén, chorobných stavov, strachu o zdravie svoje či svojich blízkych. Uprostred rozlúčok a nových stretnutí. Uprostred zlovestných správ z východnej Európy a obáv z toho, čo bude... Nečudo, že si viacerí maturanti vybrali ako tému slohovej práce práve tú o domove. Ako nám prezradili, uvažovali o hodnote domova, vzťahoch, o tom, čo to znamená domov stratiť, ale aj o tom, kde je vlastne náš pravý domov... Niektorí odchádzali spokojní so svojím výkonom, iní menej. Externá časť maturitnej skúšky pokračuje angličtinou. Mnoho zdaru, milí naši maturanti!

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • Lyžiarsky výcvik 2022
     • Lyžiarsky výcvik 2022

      16. 3. 2022

      V tomto školskom roku sa nám podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik.

      Výnimočne sme po prvýkrát dochádzali každý deň do skirezortu Snowparadise. Počasie nám prialo a celý týždeň sme mali ideálne podmienky na výcvik. 

      Ing. Vladimír Běhálek

      vyučujúci