•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Prosba o pomoc
     • Prosba o pomoc

      27. 2. 2022

      Saleziáni na Ukrajine zostávajú s mladými a ich rodinami a tiež prijímajú vo svojich domoch a strediskách ľudí, ktorí utekajú z centrálnej a východnej Ukrajiny. 

      Pomôžte aj vy a podporte saleziánske dielo na Ukrajine.

      Prispieť môžete priamo vkladom na saleziánsky účet:

      IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138

      variabilný symbol: 012022

      alebo cez QR kód:

     • Návrat Krvavých sonetov

      27. 2. 2022

      A národ oboril sa na národ 
      s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
      Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:
      zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd...

      Hviezdoslavove verše. „Autor vystríha pred hrôzami vojny, ktorá najviac ubližuje hlavne nevinným.“  Toto je časť interpretácie myšlienkového posolstva básnickej skladby, ktorú si v týchto dňoch pripomínajú najmä naši maturanti. Onedlho ich čaká skúška dospelosti. Kto by si len pomyslel, že verše, ktoré uzreli svetlo sveta začiatkom 20. storočia, budú v súčasnej dobe opäť živé a aktuálne? Nestačila prvá a druhá svetová vojna, aby sme sa poučili? Aby sme sa vyvarovali vojnovým hrôzam?

      No realita je iná. Agresia sa naplno rozpútala na území našich blízkych susedov. Ak si niekto myslí, že sa ho to netýka, mýli sa. Žijeme ťažkú dobu, no dnes sa musíme zjednotiť okolo mierových aktivít. Vyjadriť svoje pobúrenie a odsúdiť nezmyselnú agresiu. Ľudia, ktorí chcú žiť svoje životy teraz musia utekať pred vojnou, aby si ich zachránili. Aj v týchto chvíľach mnohí z nich prekračujú naše hranice, aby tu našli útočisko.

      Svet sa zjednotil v solidarite s Ukrajinou a my sme jeho súčasťou. Pani prezidentka vo svojom príhovore k občanom povedala: „Naša územná celistvosť zatiaľ nie je ohrozená.“ Zatiaľ...  Musíme spoločne ustrážiť, aby „železná opona“, ktorá bola spustená po druhej svetovej vojne, zostala navždy odstránená. Aby sme mohli žiť pokojne a nebáli sa vojny. Vojenská agresia do civilizovaného sveta nepatrí. Preto sa aj my zomkneme a modlitbou podporíme našich priateľov na Ukrajine. Pripojíme sa k aktivitám, ktoré pomôžu v boji za mier a slobodu. Aby sme sa znovu mohli venovať bežným starostiam a radostiam života bez strachu z budúcnosti.

      Ing. Daniela Polníková

    • Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR pozná víťazov
     • Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR pozná víťazov

      24. 2. 2022

      V odbore autoopravár - lakovník sa počas februára uskutočnila súťaž autoopravár junior.

      Súťaž pozostávala z troch častí. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti a znalosti v teoretickej, poznávacej a praktickej časti.
      Umiestnenie jednotlivých žiakov bolo nasledovné:

      1. miesto Tadeáš Vanko  3.C
      2. miesto Peter Gelaček  3.C
      3. miesto Erik Straňanek 3.C

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       Radoslav Jurko, pedagóg

    • Prvá učňovská zmluva, ktorej autorom je don Bosco, oslavuje 170 rokov
     • Prvá učňovská zmluva, ktorej autorom je don Bosco, oslavuje 170 rokov

      14. 2. 2022

      8. februára 1852 - 2022: Pri príležitosti tohto výročia saleziáni opätovne potvrdzujú hodnotu učňovskej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a profesionálneho partnerstva s firmami.

      Zmluvu, ktorú spísal a aj podpísal don Bosco, mnohí považujú za prvú modernú pracovnú zmluvu. Nielen preto, že mnohé z jej ustanovení sa neskôr stali súčasťou bežnej praxe pracovných vzťahov, ale predovšetkým preto, že so spomínanou zmluvou so štyrmi podpismi sa prvýkrát vytvorilo spojenectvo, ktoré je dodnes inšpiráciou pre našu prácu učiteľov a vychovávateľov – spojenectvo medzi zamestnávateľom, pracovníkom, rodinou učňa a školou.

      V dnešnej dobe chceme zdôrazniť dôležitosť prepojenia školy s praxou pri príprave mladých ľudí na budúce povolanie. Kladieme veľký dôraz na to, aby žiaci mali možnosť vyskúšať toto spojenectvo a mohli sa pohybovať v kvalitnom výchovnom prostredí nielen v škole, ale aj u zamestnávateľov, kde vykonávajú prax.

      Naše skúsenosti získané počas mnohých rokov ukazujú, že systém spájajúci teoretické a praktické vzdelávanie, ktorý zahŕňa veľmi úzku spoluprácu medzi vzdelávacou inštitúciou a podnikom, je spôsob, ktorý najlepšie pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich zručnosti a umožňuje im vstúpiť do sveta práce. V našej škole sv. Jozefa Robotníka sa táto cesta uplatňuje už niekoľko rokov s vynikajúcimi výsledkami v oblasti zamestnanosti. Preto neustále spolupracujeme s mnohými spoločnosťami, aby sa tieto vzdelávacie skúsenosti stali momentmi rastu a zrelosti, ktoré mladým ľuďom pomôžu dostať sa do kontaktu s pracovnou a sociálnou realitou a zároveň podporili rozvoj silného povedomia o otázkach bezpečnosti aj vďaka spolupráci s podnikovými lektormi, ktorí v tomto procese zohrávajú zásadnú úlohu.

      Pred 170 rokmi don Bosco otvoril cestu. Dnes sa saleziáni v škole sv. Jozefa Robotníka stále držia tej istej cesty.

       

      don Peter Boško, salezián

       

      Inšpirované a spracované podľa

      https://donboscoitalia.it/il-primo-contratto-di-apprendistato-di-don-bosco-compie-170-anni/?fbclid=IwAR0Wz5CimnMg5qsqemB4MzaHoOkRqH5jaxD3wiRvcoesW7qtIO0t1AHAUUU

    • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca
     • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca

      11. 2. 2022

      V stredu 26. januára 2022 sa v našej škole po ročnej prestávke na školskom internáte uskutočnil už 4. ročník futsalového  turnaja, ktorý sa konal pri príležitosti sviatku dona Bosca. Na súťaži sa zúčastnilo spolu šesť tímov, zastúpenie mali aj dievčatá.

      Tri tímy reprezentovali školský internát, dva boli z KšK a jeden dievčenský tím z MŠK ZA. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, do finále postúpil víťaz každej z nich. Druhí v poradí z oboch skupín si zahrali o celkové tretie a štvrté miesto.

      Na prvej priečke sa umiestnil tím KAMA (J. Lacek, M. Kolčák a asistent M. Kaleta).

      Ani dievčatá sa nedali zahanbiť a skončili na krásnom piatom mieste.

      Veríme, že aj o rok, ak nám to situácia dovolí, sa znova stretneme na jubilejnom piatom ročníku tohto športového podujatia.

      Mgr. Miroslav Kaleta,
      vychovávateľ

    • Krása slova
     • Krása slova

      2. 2. 2022

      Aj tento školský rok sa v našej škole uskutočnila prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Organizáciu súťaže trochu skomplikovala sťažená situácia pretrvávajúcej pandémie a s ňou súvisiace opatrenia, ale nevzdali sme sa a študenti aj v týchto neštandardných podmienkach mohli ukázať svoje kvality.

      Víťazi triednych kôl postupne počas posledného januárového týždňa prednášali vybrané texty z oblasti poézie aj prózy. Pozorne ich počúvala porota, do ktorej zasadli učiteľky slovenského jazyka a literatúry. Celková atmosféra dokázala, že aj žiaci technických odborov majú blízky vzťah ku krásnej literatúre.

      Všetkým recitátorom patrí poďakovanie za účasť, ako aj pochvala za pekné ukážky a umelecký dojem.

       

      Vyhodnotenie:
      Hlavná cena: Patrik Čaniga, IV. GDM

       

      Poézia:

      1. miesto – Lucia Martinčová, II. GDM
      2. miesto – Kristína Kubáňová, I. GDM
      3. miesto - Krištof Krajník, II. GDM

       

      Próza:

      1. miesto – Peter Báčik, III. GDM
      2. miesto – Terézia Jureková, II. GDM
      3. miesto – Dominika Bilíková, III. GDM


       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Celkovým víťazom je žiak Patrik Čaniga zo IV. GDM, ktorý postupuje do OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE.
      Gratulujeme a držíme mu palce!

      Ing. Daniela Polníková