•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Na SJOROZE bol veľmi štedrý Mikuláš
     • Na SJOROZE bol veľmi štedrý Mikuláš

      17. 12. 2021

      Tento rok bol Mikuláš na škole pre našich auto-opravárov veľmi štedrý. Pre formovanie žiakov v každej oblasti je potrebné určité vybavenie. Naši auto-elektrikári a mechanici sa budú môcť na škole vzdelávať a pracovať s novým osciloskopom. Toto zariadenie je určené pre vyšší stupeň auto-diagnostiky. Pri zisťovaní chýb motorových vozidiel, ktoré nedokážeme odhaliť klasickým multimetrom alebo pomocou sériovej diagnostiky, je to nenahraditeľný pomocník. Jeho funkčnosť sme overili spolu so žiakmi na hodine elektrického merania.  Veríme že tak ako sa z nového osciloskopu teší vyučujúci sa tešia aj naši žiaci. 

       

      Ján Synak

    • Nezabudol Mikuláš na nás?
     • Nezabudol Mikuláš na nás?

      17. 12. 2021

      Spomenieme si aj na deti učiteľov detí?

      Tradičné akcie, na ktoré sme boli zvyknutý, sa vo veľkej miere obmedzili aj kvôli „lockdown-u“. Neodradilo nás to však, prejaviť štedrosť a dobrotu v našej škole takým netradičným spôsobom. Presvedčili sme učiteľov, ktorí majú menšie deti, aby sa stali na chvíľu „Mikulášom, dobrým strýčkom“ pre svoje deti u nich doma a odovzdali im balíčky v mene našej školy.

      A čo naši žiaci?

      Veď už tak trošku vyrástli, ale posolstvo sv. Mikuláša nikdy nezostarne. Keď sa teda vyskytne príležitosť pripomenúť si štedrosť a veľkodušnosť, hoci aj maličkosťami, netreba váhať. Tak sa jeden zo žiakov školy vydal na cestu, síce nie na saniach, ale po chodbách v papučiach, oblečený za tradičného dobrého starčeka, biskupa Mikuláša a rozdával „Fidorky“, kadiaľ chodil, či po triedach, kanceláriách, kabinetoch alebo po dielňach, vždy s úsmevom radosti pod bielymi fúzami.

      Dúfame, že sa potešili, ako žiaci, tak aj učitelia, či zamastenci školy.

      Ján Fabián, katechéta

    • Okuliare pre Keňu
     • Okuliare pre Keňu

      17. 12. 2021

      Po zbere starých mobilných telefónov sme sa zapojili do zberu "nepotrebných okuliarov".

      Nepotrebných pre nás, avšak v Keni majú obrovskú hodnotu. Veľká vďaka patrí každému žiakovi, rodičovi a kolegovi za poskytnuté kúsky. V Keni majú nové okuliare hodnotu ročného platu. Touto cestou budú "nepotrebné okuliare" doručené po premeraní a vyčistení novým majiteľom.

      Ing. Vladimír Běhálek

    • Film "Dedo" postupuje do finále
     • Film "Dedo" postupuje do finále

      16. 12. 2021

      V pondelok, 13.12., sme sa dozvedeli, že naše súťažné video "Dedo" sa dostalo do finále súťaže SAFi. Sme nadšení a zvedaví, ako súťaž dopadne. Preto dávame do pozornosti druhé - finálne kolo hlasovania, kde je možné hlasovať do 19.12. 12:00. Ak by ste nás chceli podporiť svojím hlasom, možno už opätovne, môžete tak urobiť na tomto linku https://safi.tvlux.sk/videa

      Ďakujeme za každý hlas.

      Andrej Konušik, sjoroza FilmCrew

    • Stužkovanie štvrtákov
     • Stužkovanie štvrtákov

      10. 12. 2021

      Tretí december mohol byť pre mnohých len obyčajným dňom, pre nás, žiakov IV.GDM, však ostane nezabudnuteľný. Možno sa naše stužkovanie uskutočnilo netradičným spôsobom, to ale neznamená, že sme si ho naplno neužili.

      Na túto slávnosť sa dievčatá i chlapci usilovne pripravovali aj napriek faktu, že oznam prišiel veľmi náhle. Pieklo sa, zdobilo a plánovanie bolo v plnom prúde. Po krásnej sv. omši vedenej vždy nápomocným kňazom Marekom Vaškom sme ostali motivovaní nikdy neprestať snívať. Slávnostné stužkovanie bolo plné emócií, pri ktorých neostalo jediné oko suché a aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nás obmedzila, sme si navzájom preukázali množstvo lásky a vďaky. A tie patria najmä našej drahej pani učiteľke Natálke Hrtúsovej, ktorá nás s láskou a trpezlivosťou vedie a učí už takmer štyri roky. Sme jej nekonečne vďační za krásne chvíle a mnoho cenných rád a skúseností. Po stužkovaní sme sa spoločne riadne najedli sladkých koláčikov a iných dobrôt a oslávili tento jedinečný deň. Za podporu ďakujeme našim rodinám, ako aj učiteľom i učiteľkám, ktorí s nami prežívajú náš neopakovateľný stredoškolský život.

      Vďační žiaci IV. GDM

    • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"
     • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"

      10. 12. 2021

      Posledné dva mesiace sme viacerí žiaci z rôznych ročníkov a odborov pracovali v rámci krúžku FilmCrew, pod vedením pána učiteľa Konušika, na päť minútovom filmíku.

      Toto dielko vzniklo, keď sme sa raz na krúžku, niekedy začiatkom októbra, rozhodli prijať výzvu  a zapojiť sa do súťaže amatérskych filmárov SAfi 2021. Tohtoročná téma znie ,,Moji starkí“. Termín odovzdania filmu bol 26.11.2021. Takže sme mali približne mesiac, aby sme dali  film dokopy. Cesta to bola náročná, no taktiež plná radosti a zábavy. Veľa sme sa priučili, od zhodnutia sa na jednej téme, cez písanie scenára, či kreslenie storyboardu, narábanie s kamerou, obsluhovanie rôznej techniky, vžívania sa do hereckých rolí až po flexibilitu a psychologické zvládanie tlaku. Občas bolo cítiť, že si z nás tam hore Niekto "strieľa", ale nevyrovnalo sa to tomu, ako nám pri filmíku pomáhal. Naozaj, napriek mnohým prekážkam nakoniec film Dedo uzrel svetlo sveta. Najkrajšie bolo, že sme to dokázali spolu a priniesli si tak kus krásy do našich životov. 

      Súťažné filmy boli už odprezentované v relácii na televízii Lux.

      Ak nás chcete podporiť svojím hlasom, môžete tak urobiť tu:

      https://safi.tvlux.sk/index.php?c=Videos&h=play&id=45
       

      Lucia Martičová, II.GDM

    • Sviatok Márie pod semafórom
     • Sviatok Márie pod semafórom

      9. 12. 2021

      Dobrým zvykom je na našej škole vykonať si deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného počatia panny Márie, podľa odvekej tradície zanechanej donom Boscom.

      Tak sme učinili aj tento rok, využitím školského rozhlasu, ktorý sme takým nadšením inštalovali počas obdobia zatvorených škôl. Každé ráno na začiatku vyučovania počas deviatich dní zaznela zvučka a za ňou krátka, trojminútová úvaha nad udalosťami zo života Márie. Veď aj menej je viac ako nič. Zavŕšenie novény nastalo 8. decembra, opäť cez školský rozhlas v podobe dlhej úvahy nad Máriou, Jánom Boscom, Lurdami... Keďže bol prikázaný sviatok, chceli sme stretnúť Krista aj na omši. Tak sme sa teda pustili do streamovania cez youtube na školskej stránke a žiaci so svojim učiteľom cez projektor sledovali prenos z kaplnky vo svojich v triedach. Kde by sa inde naučili naši žiaci, ako sa správať na online omši, keď nie v škole. Veď na to je škola, aby sa vychovávalo, vzdelávalo a občas sa aj pomodlilo.
       

      Ján Fabián, katechéta

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      8. 12. 2021

      Túto otázku sme si položili aj my, žiaci 2.GDM, keď sme rozmýšľali, ako spolu oslávime Vianoce.

      Naša spolužiačka Terka nás pozvala, aby sme sa ako trieda zapojili do charitatívneho projektu, ktorý obdarúva osamotených seniorov v sociálnych zariadeniach. Každý z nich dostane vianočnú voňavú krabicu plnú dobrôt a milých darčekov.

      Spoločne sme pripravili takéto dve krabice, každý niečo priniesol. Priložili sme krásne listy, aby aj obdarované osoby vedeli, kto na nich myslí.

      Bol to milý, spoločne strávený čas, všetkým želáme požehnané Vianoce.

      II.GDM

    • iBobor u nás na škole
     • iBobor u nás na škole

      8. 12. 2021

      Aj v tomto školskom roku 2021/22 sme sa ako škola sv. Jozefa Robotníka zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažili sme, ako vždy online, v  dvoch kategóriách.

      Ďakujeme úspešným riešiteľom Kataríne M. (percentil  93,89)  v kategórii juniorov a Jánovi M. (percentil 83,6) u seniorov za reprezentáciu našej školy v hlavnej súťaži.

      Gratulujeme im i ďalším jedenástim riešiteľom v tejto informatickej súťaži.

       

      J.F., koordinátor súťaže iBobor

    • Spolupráca online
     • Spolupráca online

      7. 12. 2021

      Dlhodobá spolupráca so Žilinskou univerzitou, Katedrou cestnej a mestskej dopravy, pokračuje aj v tomto školskom roku.

      V piatok  3. decembra sa uskutočnila opäť zaujímavá online vyučovacia hodina - prednáška, na ktorej sa zúčastnili žiaci I. a II. NDŠ, odbor Dopravná prevádzka. 

      Žiakov privítal  vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Hodina bola v réžii  Ing. Františka Synáka,  PhD.  Postupne boli prezentované témy  Multimodálna preprava v podaní  Ing. Šimona Senka, Technológia cestnej nákladnej dopravy , v podaní  Ing. Mareka Dočkalíka,  Cestná doprava a dopravné inžinierstvo, ktorú prezentoval Ing. Ambróz Hájnik a Tachograf od Ing. Jána Beňuša.

      Žiaci sa aktívne zapájali, témy ich zaujali, odpovedali na otázky prednášajúcich, ale ich aj kládli.

       Na záver  -  tešíme sa na ďalšie virtuálne či reálne vyučovacie hodiny na spomínanej katedre. Ďakujeme!

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg