•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Inovačný workshop
     • Inovačný workshop

      28. 10. 2021

      Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pripravila pre našich žiakov inovačný workshop.

      Prostredníctvom hier, rozhovorov a testu kreatívnych schopností, sa naši žiaci učili kriticky myslieť, osvedčili si techniku kreatívneho myslenia alebo získavali vedomosti o inováciách. V závere workshopu mali aj osobnú skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí, kde dostali úlohu, ku ktorej navrhovali najvhodnejšie riešenia. Svoje nápady následne odprezentovali pani riaditeľke. Veríme, že viaceré hodnotné podnety či nové impulzy nezostanú iba na papieri.

      Ako to už býva, že „po dobre odvedenej práci nás čaká odmena“ ani v tomto prípade to nebolo inak. Každý odchádzal nadšený, múdrejší a obdarený prezentmi.

      Adriana Tvrdá