•  

       

       

       

       

       

       

       

        • Premiéra filmu "BRIDGE"
          • Premiéra filmu "BRIDGE"

            31. 5. 2021

            Milí priatelia, žiaci, rodičia, zamestnanci školy!

            Sme veľmi radi, že vás môžeme pozvať na premiéru študentského filmu s názvom BRIDGE /MOST/ - vo ŠTVRTOK 3.júna o 19:30 u saleziánov v telocvični pri kostole.

            Ide o projekt žiakov našej školy, v rámci ktorého vytvorili krátky 7 minútový film, vďaka ktorému sa zapojili do medzinárodného filmového festivalu FestiClip.
            Tešíme sa na vás!

             

            Štubňová Michaela, Konušik Andrej

        • CECHCAMP 2021
          • CECHCAMP 2021

            28. 5. 2021

            SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva chlapcov, ktorí ukončili 6. a 7. ročník ZŠ, na tábor CECHCAMP, ktorý sa uskutoční od 30. júna do 3. júla 2021 v priestoroch našej školy a školského internátu.

            Spolu s našimi animátormi pre Vás pripravujeme zábavu, športový program, výlet, či duchovné povzbudenie. Bude to aj veľká príležitosť stretnúť sa s našimi majstrami v dielňach a niečo nové sa naučiť. Bližšie informácie na prihláške.

            Tešia sa na Vás saleziáni, majstri a animátori!

            2021prihlaska_cechcamp.pdf

        • Oslávili sme sviatok Panny Márie Pomocnice
          • Oslávili sme sviatok Panny Márie Pomocnice

            26. 5. 2021

            V pondelok 24. mája sme oslávili významný sviatok, ktorý je pre celú saleziánsku rodinu viac než osobný prejav zbožnosti.

            História úcty Panny Márie, Pomocnice kresťanov, siaha veľmi ďaleko, no o jej rozšírenie sa vo veľkej miere zaslúžil sv. Ján Bosco, ktorý si ju vybral za hlavnú patrónku saleziánskej rodiny a celého svojho diela. V duchu tohto odkazu sv. Jána Bosca sa i v našej škole konali aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento dôležitý sviatok. Začali sme duchovnou prípravou v podobe deviatnika, ktorý sme sa mohli konečne po dlhom období izolácie pre covidové opatrenia modliť aj spoločne. V pondelok sme zavŕšili oslavu sviatku spoločnými aktivitami v oratóriu školy. Ako to už býva, predpovede počasia sa pre nás našťastie nevyplnili a hoci sa obloha spočiatku mračila, nakoniec slnečné lúče rozjasnili okolie a podčiarkli slávnostnú atmosféru tohto dňa. 

            Po prvých odučených hodinách sa všetci presunuli do oratória, kde sa rozdeleným skupinkám žiakov venovali saleziáni. Spoločne aj s triednymi učiteľmi pripomenuli význam svätého prijímania pre život mladého človeka a rozvinuli diskusiu o tom, prečo máme v úcte Pannu Máriu. Saleziáni zároveň boli k dispozícii všetkým, ktorí potrebovali pristúpiť k sviatosti zmierenia.

            K sviatku Panny Márie Pomocnice patrí neodmysliteľne svätá omša. Tá sa konala na novovybudovanom školskom ihrisku, celebroval ju don Ján Holubčík. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie sochy Panny Márie na vynovenom nádvorí pri ihrisku.

            Aj keď sa neustále musíme chrániť pred nákazou, ani rúška, ani odstupy nám neukrojili z radosti z týchto slávnostných okamihov. Veľká vďaka patrí aj oslávenkyni, Panne Márii, že nám dopriala pekné počasie.

             

            Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

             

            Ing. Daniela Polníková

        • Digitálny 3D svet pre všetkých
          • Digitálny 3D svet pre všetkých

            25. 5. 2021

            Stoličky sú síce vyložené, ako je to často túžbou každého učiteľa po poslednej hodine, ale tentokrát je to kvôli Covid19. Napriek tomu sa na škole pracuje, tlačia sa tie najkrajšie projekty a nápady žiakov.

            Vytlačiť formičky na pečenie piškótového cesta, je nápadom kreatívnych dievčat. Nuž, ale aký motív použiť? Po chvíľke úvahy sa dvihnú oči na logo našej školy a už ani netreba viac špekulovať. Kto to však vymodeluje? Azda to bude nejaký šikovný študent spomedzi grafikov? Načrime do skúseností našich štvrtákov. A ako to dopadlo? Pokračovanie nabudúce...

            Ako, svoje nápady a túžby previesť do STL formátu a nastaviť parametre pre 3D tlač? Samoštúdium a samovzdelávanie niektorých našich žiakov posunulo rozšíriť si obzory a obohatiť sa vedomosťami aj nad rámec študijného programu maturitných ročníkov. V odbore autoopravár jednoducho to nemôže byť  ináč, keby študent nenavrhol 3D model ako učebnú pomôcku nejakej autosúčiastky. Bonusom je, keď si tuto tému vyberie ako svoju záverečnú maturitnú prácu, ktorú si aj úspešne obháji. Jeho cieľom nebolo vymyslieť niečo nové, ale modifikovať projekt tak, aby  svojou prácou obohatil druhých. To sa mu teda podarilo... Model kompresoru vzduchu je na svete...

             

            Hovorí sa, že už prvá lastovička prináša jar. Skutočne sa to rozbieha s nápadmi na 3D modelovanie. Myšlienka stvárniť učiteľov v podobe sošky zvieratka je opovážlivý návrh, ale o pokus to stojí. Anonymný tvorca posiela do tlače svoju sovičku..., ale koho zobrazuje?  To vám nepovieme...

            Ani informatici sa nedajú zahanbiť. Nie sú to profi dizajnéri, ale pracovné pomôcky pre demonštrácie inštalácie siete pre žiakov sú nápady súce na tlač, hlavne keď sa to využije aj v praxi. Mnohé modely sú už vytvorené vo svete internetu, samotné modifikácie ale vyžadujú bádateľský prístup žiakov aj učiteľov, aby mohli vylepšovať modely využiteľné aj v praxi.

            Čaká sa ešte na tvoj nápad. Navrhni nejakú učebnú pomôcku pre svoj odbor, alebo niečo veľmi tvorivé, skús ho vymodelovať a ak to bude stáť zato, v rámci workshopu to vytlačíme.

             

            Fábian Ján

        • Prijali sme stého žiaka!
          • Prijali sme stého žiaka!

            24. 5. 2021

            V piatok 21. mája sme prijali do prvého ročníka nasledujúceho školského roku stého žiaka. Nielenže sa tak naplnila kapacita prvákov, ktorých môže naša škola prijať, ale neutíchajúci záujem je v jubilejnom tridsiatom roku pôsobenia SOŠ sv. Jozefa Robotníka potvrdením, že naše dlhoročné snaženie prináša ovocie.

            Toto výnimočné dielo dona Bosca reaguje na potreby dnešných mladých osobitným výchovným systémom, zjednocujúcim výchovu a odbornosť s dôrazom na prevenciu. Situácia mladých dnes nie je jednoduchá, podobne, ako to bolo v časoch známeho turínskeho kňaza, ktorému osudy mladých neboli ľahostajné. Aj na jeho príhovor a príhovor Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorú don Bosco mimoriadne uctieval, s pokorou vstupujeme do ďalšieho snaženia v službe mladým!

            Beata Jarošová

        • 1. sväté prijímanie
          • 1. sväté prijímanie

            19. 5. 2021

            Dňa 18.5. prijal 1.sväté prijímanie náš žiak Tibor Fergeľ. Prežili sme spoločne s ním túto slávnostnú chvíľu. Nasledovalo malé posedenie v kruhu najbližšej rodiny a priateľov. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou jeho veľkej životnej chvíle.

        • Rodí sa spolupráca s Teslou!
          • Rodí sa spolupráca s Teslou!

            19. 5. 2021

            Trend elektromobility nás nenechá v nečinnosti! Inovácie sú súčasťou vzdelávania na našej škole. S vývojovými trendami kráčame spoločne, aby naši študenti boli čo najlepšie pripravení pre prax.

            Spoločnosť TESLA nám umožnila zážitok jazdy v modeli TESLA X, jeho zrýchlenie, prvky bezpečnosti, komfort aj autonómnu jazdu. Novým výzvam sme otvorení...

            Ing. Janka Funtíková

        • Posviacka zámočníckej dielne
          • Posviacka zámočníckej dielne

            10. 5. 2021

            30. apríla pred sviatkom výročia našej školy sme posvätili prerobenú zámočnícku dielňu, ktorej patrónom sa stal blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Na malej slávnosti, ktorú viedol provinciál saleziánov don Peter Timko sa zúčastnili naši chlapci prváci z odoboru autoopravár, pre ktorých je táto dielňa určená. Pod vedením majtra Petra Pilka sa tu chlapci učia prvým zručnostiam svojho remesla. Držíme im teda palce a nech za nich oroduje aj ich nový patrón!

        • Prijímacie pohovory do učebných odborov
          • Prijímacie pohovory do učebných odborov

            7. 5. 2021

            V čase prebiehajúcich osláv 30. výročia založenia SOŠ sv. Jozefa Robotníka prebehli 28.­ - 29. 4. 2021 prijímacie pohovory do učebných odborov stolár, murár a autoopravár. Budúci prváci tak v tejto dobe rôznych obmedzení  mali vlastne prvú možnosť vidieť našu  školu „naživo“. O tom, že o štúdium na SOŠ sv. Jozefa Robotníka je veľký záujem, svedčí aj množstvo prihlásených žiakov. Po tom, ako sa najskôr zastavili pri administratívnej časti pohovoru a fotografovaní, prešli k vlastnému pohovoru, na konci ktorého sa väčšina chlapcov dozvedela o prijatí do 1. ročníka v nasledujúcom školskom roku.

            Všetkým prijatým gratulujeme a tešíme sa, že v septembri začneme spolu písať ďalšiu kapitolu v živote školy a študentov.

             

            RG

             

        • 30 rokov v službe mladým
          • 30 rokov v službe mladým

            7. 5. 2021

            Na prelome apríla a mája 1991 sa začala písať história. Z výrobného  pásu vtedy v jednej časti Európy zišiel posledný Trabant a na Slovensku, v Žiline, sa začal písať úspešný príbeh SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

            Aj keď obmedzenia dnešných dní nám nedovolili osláviť toto výročie so všetkými zamestnancami, žiakmi, rodičmi, exallievmi a ďalšími partnermi a priateľmi, predsa sa nám podarilo pripomenúť si tento medzník aspoň v malom.

            Pri tejto príležitosti nás navštívil provinciál slovenských saleziánov  don Peter Timko SDB. Najskôr sme boli účastníkmi posviacky prerobenej zámočníckej dielne, ktorej patrónom sa stal blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Potom sme  poďakovali na slávnostnej sv. omši za 30 rokov spoločného diela. Na záver slávnostného dňa sme z rúk provinciála  dona Petra Timka a riaditeľa školy Igora Pechu dostali malý darček, ktorý nám toto výročie bude pripomínať. Súčasťou bol i výročný list pre každého zamestnanca, v ktorom bolo poďakovanie za doterajšiu službu. Slávnostnú atmosféru sprevádzalo aj pekné jarné počasie.

            Oslavy budú naďalej prebiehať v digitálnej on-line forme na našom webe a sociálnych sieťach až do konca školského roka.

            Prajeme našej škole, aby ohobacovala  mladé životy aj nasledujúce desaťročia.

             

            RG