•  

    

    

    

    

    

    

    

    • EXALLIEVI už 150 rokov
     • EXALLIEVI už 150 rokov

      30. 9. 2020

      Dňa, 26.9.2020 sa v Žiline uskutočnilo predsedníctvo exallievov z celého Slovenska. Medzi nimi boli aj zástupcovia z našej školy: Patrik Krajňák, Ján Synák a Igor Pecha.

      Okrem formálnych záležitostí sme si navzájom vymenili rôzne postrehy, zážitky a skúsenosti s pôsobením exallievov v rôznych častiach Slovenska. Zároveň nám zástupcovia združenia  predstavili celkovú činnosť v rámci saleziánskej rodiny.  Pevne veríme, že sa naše združenie bude aj naďalej rozrastať a rozvíjať a aby aj bývalí žiaci tejto školy cítili túžbu spoločne tvoriť komunitu aj po ukončení štúdia. Na záver prijal členský odznak Ján Miške, a bude sa s nami spolupodieľať na živote exallievov našej školy. Celú stretnutie zdokumentovali naši chlapci grafici.  

      Ing. Patrik Krajňák

    • Výstup Títusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň
     • Výstup Títusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň

      30. 9. 2020

      Titus ideš ! bolo heslo tohtoročného výstupu na Veľký Fatranský Kriváň, vzhľadom na nie veľmi priaznivé poveternostné podmienky. Nás to ale neodradilo a uvedomili sme si, že ani blahoslavený Títus nechodil len za pekného počasia.

      Skupinka takmer 25 nadšencov vyrazila ráno cez Kraviarske. S počtom 70 sme sa zišli na poludnie na vrchole Kriváňa, kde sme slávili svätú omšu.

      Odhodlanie, dobrá nálada, primerané počasie a jeho posolstvo nás sprevádzali pekným dňom. S podnetmi na premýšľanie o tom ako neostať zahľadený do seba, ale všímať si záujmy druhých, ako Titus sme zostupovali dole, kde sa na nás usmialo aj slnko.

      Tešíme sa na ďalší ročník, kde si opäť pripomenieme tohto bojovníka za nové duchovné povolania.

      Petra Kostiková

       

    • Dopravný deň v škôlke
     • Dopravný deň v škôlke

      28. 9. 2020

      Vo štvrtok 17. septembra ma pozvali do neďalekej materskej školy na Jarnej ulici. V rámci týždňa mobility som mal deťom počas ich vzdelávacej aktivity vysvetliť, čo to znamená mať motorku a ako sa človek môže stať motorkárom...

      Pozvanie som prijal a snažil som sa deťom zábavnou formou priblížiť, aký dôležitý je pre jazdca na motorke riadny motorkársky výstroj, i to, ako sa  správať počas jazdy.
      Komunikovať s malými deťmi bola pre mňa nová, veľmi zaujímavá skúsenosť, za ktorú som vďačný. Myslím si, že aj deti mali veľmi pekný zážitok. Pedagógom sa akcia zapáčila, a tak sme sa dohodli na ďalšej spolupráci.

      Matej Mrenka,  II. NDŠ

    • Kňazská vysviacka
     • Kňazská vysviacka

      18. 9. 2020

      Dňa 12.-13.9. sme sa zúčastnili na kňazskej vysviacke a primíciách nášho nového pána asistenta don Mareka Vaška.

      Samotná kňazská vysviacka sa konala 12.9. o 10:00 v saleziánskom kostole sv. Jána Bosca na Trnávke v Bratislave. Omšu celebroval mons. Stanislav Zvolenský z ktorého rúk prijal Marek Vaško kňazské svätenie. Po omši a Marekovom novokňazskom požehnaní bolo vo farskej záhrade agapé. Počas neho sme boli prevedení saleziánskym dielom na Trnávke. Neskôr sme sa presunuli na saleziánske stredisko na Mamateyovej ulici kde sme si v rámci voľna zajazdili na šliapacích motokárach. Noc sme strávili práve na tomto stredisku a ráno sme sa presunuli do Šamorína kde mal o 9:15 don Marek svoju primičnú svätú omšu.

      Bol to skutočne nádherný zážitok. Aj týmto by sme chceli don Marekovi popriať veľa síl a trpezlivosti na jeho ceste životom.

      žiak, SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • CSFF 2020 Banská Bystrica
     • CSFF 2020 Banská Bystrica

      16. 9. 2020

      Prvý septembrovú nedeľu sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského futbalového finále KAMA v Banskej Bystrici. 

      Bol to záverečný turnaj tejto celkom úspešnej sezóny, kedy sme sa umiestnili na KAME v Dubnici nad Váhom na prvom mieste. Na záverečnom turnaji sa mám už tak nedarilo. Aj keď sme postúpili do semifinále, kde sme sa stretli s domácimi z BB, ale tesne sme prehrali 1:0 a tak sme sa museli upokojiť z bojom o 3 miesto kde sme podľahli Bardejovu a tak sme skončili na 4 mieste. 

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Zo školy na Hradisko
     • Zo školy na Hradisko

      16. 9. 2020

      V stredu 9. septembra žiaci prvého a druhého ročníka vymenili školské lavice za prírodu – zúčastnili sa účelového cvičenia na Hradisku.

      Program sa začal o 7.30. V tomto čase sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami stretli na školskom ihrisku, kde sa zoradili a dostali základné pokyny od organizátora celého účelového cvičenia Ing. Vladimíra Běhálka. Postupne sa všetci zúčastnení presunuli na Hradisko. Na tomto mieste každá trieda vytvorila jedno stanovište, na ktoré dohliadal učiteľ, majster alebo obaja spolu. Na jednotlivých stanovištiach sa žiaci dozvedeli niečo nové, prípadne si pripomenuli to, čo už vedeli: skúsili si hodiť granátom, zastrieľať zo vzduchovky, snažili sa poskytnúť prvú pomoc, pracovali s kompasom, mapami a pod.

      Po príjemne strávených hodinách na slnku sa prváci, druháci a učitelia s majstrami dostavili späť pred školu. Tu sa program skončil okolo 13.00 a žiaci sa mohli vrátiť domov či na internát. 

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Prvý týždeň v škole
     • Prvý týždeň v škole

      4. 9. 2020

      Žiakom sa opäť začala škola, prázdniny sú nenávratne preč. Oddýchnutí sa vrátili do školských lavíc, pripravení nabehnúť na staré a známe školské povinnosti.

      V stredu 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021. Po dvojmesačnom oddychu sme školský rok začali svätou omšou. Riaditeľ školy Igor Pecha vo svojom príhovore privítal všetkých na pôde školy, osobitne nových kolegov, žiakov prvých ročníkov a ich rodičov.  Mnohí sme sa videli naozaj po veľmi dlhom čase, o to boli stretnutia srdečnejšie. 

      Vo štvrtok sme už zarezávali naplno, vychutnávali sme si hlahol školského zvončeka.

      Súčasťou otvorenia školského roka bola aj piatková duchovná obnova, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci aj učitelia školy. Prednášateľ Pavol Grach nám vo svojom príhovore priblížil evanjeliový príbeh o tom, ako Pán Ježiš uzdravil nemého človeka. Rozvinul myšlienku našej „nemoty“ – neschopnosti úprimne komunikovať. Často býva za našou neschopnosťou hovoriť ukrytý strach, obavy, nedôvera, ale aj pýcha. Pripomenul nám, že človeku, ktorý nedokáže úprimne hovoriť o tom, čo prežíva, niečo vzácne chýba. Možno je to práve to „žasnutie“ tých okolo, ktorí by pre náš život mohli byť veľkým obohatením, keby sme im otvorili svoje vnútro. Don Grach ukončil prednášku otázkou, komu otvoríme svoje srdce, pred kým prehovoríme...?  

      Za príjemného slnečného počasia sme sa potom po triedach v skupinkách  pozhovárali o podnetoch, ktoré sme dostali. Inšpirovali sme sa navzájom a saleziáni zároveň boli k dispozícii všetkým, ktorí potrebovali pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nasledovala svätá omša a nechýbalo ani fotografovanie na školskom dvore.

      Prvý školský týždeň je za nami a ani zvýšené hygienické opatrenia a rúška na tvári  nám nezabránia tešiť sa z nasledujúcich dní.

                                                                                                                                                 Ing. Daniela Polníková

    • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?
     • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?

      2. 9. 2020

      Koncom augusta sa naši učitelia, majstri odborného výcviku a ostatní zamestnanci školy už tradične zúčastnili na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch. Hlavným prednášateľom bol don Pavol Grach, ktorý sa po rokoch pôsobenia v Bratislave a v Miláne vracia späť do Žiliny.

      Sprevádzaní vzácnym učiteľom sme dostali priestor každý sám pre seba, v zdieľnosti s druhými i všetci spoločne uvažovať o viacerých rozmeroch učiteľskej práce. V prednáške o učiteľoch a učení prednášajúci podčiarkol dôležitosť komunikácie a to, že učiteľ nehovorí  len o poznatkoch, komunikujme toho oveľa viac. Zaznela otázka, čo chceme odovzdávať a k čomu priviesť svojich žiakov? Hovorili sme o vnútornej motivácii sprevádzať mladých, ale aj o tom, čo ju posilňuje či naopak o tom, čo spôsobuje prekážky.

      Deň druhý

      V ďalšej prednáške sme sa zaoberali duchovnou stránkou vzdelania. Bez neho človeku chýba jeden veľmi dôležitý rozmer. Na podobenstve o rozsievačovi nám don Grach priblížil námahu „rozsievača“, ktorý nie vždy vidí ovocie svojej práce hneď, nie každé semienko padne na úrodnú pôdu, nie každé prinesie bohatú úrodu... Hovorili sme o vlastnej duchovnosti, predstavujeme mladým vieru ako niečo dynamické a tvorivé alebo ako uzatvorenú škatuľu príkazov a zákazov bez vedomia hlbšieho zmyslu, bez nutnosti ho skúmať? Čo žiakom ponúkame, čo do nich zasievame?

      A tak sme sa postupne prepracovali k úvahám o vlastnom povolaní. O tom, že mnohí ľudia dnešnej doby žijú bez vedomia toho, kto ich povoláva a k čomu ich povoláva. Dokonca ani vo veriacich rodinách sa tento rozmer životnej cesty človeka často neskúma. Život ľudí bez povolania stvoril akýchsi novodobých nomádov, putujúcich odnikadiaľ nikam... No my sme súčasťou Kristovho mystického Tela, kde má každý svoje miesto. Objaviť k čomu nás Pán povoláva naplní snaženie človeka nielen hlbokým zmyslom, ale dá mu nevšedný rytmus, dobrodružnosť a atmosféru, akú dokáže vniesť do života človeka len Boh. Nikto netvrdí, že všetko pôjde hladko, ale jedno nehrozí isto – nuda. Na príbehoch známych biblických postáv sme si ukázali, ako sa môže odvíjať život človeka, ktorý reaguje na Božie povolanie. Nech už išlo o prvého povolaného Abraháma, alebo Zacheja, Matúša, Natanaela... Uvažovali sme o tom, či chceme mladým vieru predstaviť ako povolanie – pestré, zaujímavé, dymanické,  tak sami chápeme naše kresťanské povolanie...

      Deň tretí

      Pokračovali sme témou svätosti – prirodzene, veď je to to najvznešenejšie kresťanské povolanie. K tej nie sú povolávané len veľké osobnosti viery, ale my všetci. Don Grach priblížil myšlienky Svätého Otca Františka, ktorý hovorí, že život kresťana nemá byť pôstom bez Veľkej noci, nemal by sa tváriť ako na pohrebe, mal by viesť dialóg so svetom, evanjelizovať, modliť sa a pracovať... Hovorili sme o dynamike budovania nášho výchovného spoločenstva, ako k nej prispievame, v čom vnímame prekážky...

      Čas duchovnej obnovy je za nami. Strávili sme ho uvažovaním, ale aj relaxom v krásnom prostredí rázovitých Čičmian, či už aktívne alebo pasívne, v spoločenstve s druhými alebo v tichu kaplnky. Príjemným spestrením podujatia bol spoločenský večer, kde sme sa mali možnosť zoznámiť s novými kolegami. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohtoročnej predĺženej obnovy, osobitne donovi Jánovi Fabiánovi a ostatným saleziánom, ktorí nám boli k dispozícii.

      Pán Ježiš sa dával svojim učeníkom za príklad. Napodobňujeme ho tak, aby sme boli pre našich žiakov či ľudí vo svojom okolí hodnoverní, aby oni mohli napodobňovať nás? Uvažujme.

       

      Beáta Jarošová

    • Zoznamovací výlet
     • Zoznamovací výlet

      8. 9. 2020

      Ako každý rok, aj teraz sme sa spoločne s našimi novými prvákmi stretli na Zoznamovacom výlete 2020.

      Počas týchto dní si naši nováčikovia mohli spoločne s animátormi, saleziánmi i kňazmi užiť krásne chvíle, zážitky a radosti. Samozrejme, taktiež mali možnosť bližšie sa navzájom spoznať ako s rovesníkmi, tak aj s animátormi. Behom 3 dní sa spoločne vydali na cesty po meste, kopcoch aj samotnom areáli našej školy spolu s množstvom rozličných aktivít. Dozvedeli sa mnoho o živote a štúdiu na škole, samozrejme, tiež sa duchovne vzdelali a posilnili. Potrápili sa so súťažami, športovým turnajom a mnohí budúci internátisti taktiež okúsili, ako sa na našom školskom internáte žije. Každopádne, zoznamovací výlet je už sa nami a všetci sme si ho naplno užili. Nový školský rok na nás čaká a my veľmi tešíme!

      Alžbeta Vavricová, žiak