•  

    

    

    

    

    

    

    

    • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
     • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

      1. 7. 2020

      Žilinský samosprávny kraj každoročne už 10. rok organizuje súťaž pre stredoškolákov zo škôl na území Žilinského kraja. Jej názov je Stredoškolský podnikateľský zámer a má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

      Každý rok vyberie 5-členná komisia 3 návrhy, ktoré najlepšie spĺňajú marketingové stratégie. Do úvahy sa preto berie originalita podnikateľského zámeru, realizovateľnosť zámeru, trhové šance a udržateľnosť zámeru, inovačný potenciál zámeru a kvalita spracovaného zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).


      Prvý krát sme sa zapojili do súťaže aj my s podnikateľským zámerom študenta Daniela Feča (II.NDŠ), ktorého cieľom je vyrábať fujary ako kvalitný a plnohodnotný hudobný nástroj. V máji boli zverejnené výsledky a naša pozornosť sa sústredila na krásne 2. miesto. Srdečne mu blahoželáme a veríme, že vedomosti, informácie, ktoré získal touto súťažou využije pri rozbehu vlastného biznisu.

       

      Ing. Adriana Tvrdá