• Exkurzia v železiarni
     • Exkurzia v železiarni

      30. 10. 2019

      Žiaci prváci z odboru autoopravár sa zúčastnili exkurzie v Železiarňach v Podbrezovej. Videli sme zaujímavú expozíciu v múzeu a niečo nové sa dozvedeli z histórie okolia, od dôb Keltov, rok 1840, kedy vznikli železiarne, ďalej Rakúska-Uhorska  cez medzi vojnové obdobie až po súčasnosť.

      V prevádzke oceliarne sme sa dozvedeli o výrobe, že pri spracovaní sa využíva odpadová oceľ, teda ,, železný šrot“, ktorý sa spracúva v elektrickej oblúkovej peci. Zaujímavosťou bola informácia ,že pri jednej tavbe, ktorá trvá približne jednu hodinu (za deň ich môže byť od 22  do 24 tavieb) spotrebujú 60 ton šrotu. Roztavená oceľ sa následne kontinuálne odlieva na oceľové zliatky, ktoré po vychladnutí idú do nového závodu na ďalšie spracovanie. Následne sme šli  do nového závodu, kde nám ukázali valcovňu rúr. Tu sa spracúvajú oceľové zliatky za tepla a ťaháreň, kde za studena vyrábajú rôzne priemery rúr pre náš ale aj zahraničný trh.

    • Otec biskup na návšteve našej školy
     • Otec biskup na návšteve našej školy

      29. 10. 2019

      Počas vizitácie žilinského domu si pán biskup Tomáš Gális obzrel aj priestory našej školy.

      Navštívili sme žiakov priamo v akcii, kde na dielňach odborného výcviku vyrábali drevené konštrukcie, opravovali autá a rekonštruovali dielňu. Chlapcom poukázal na patróna našej školy sv. Jozefa ako muža spravodlivého, pracovitého a čestného. Môže im byť aj v dnešnej dobe vzorom pri vykonávaní svojho remesla. Na záver udelil požehnanie zamestnancom školy a vyzdvihol ich obetavú prácu v prospech mladých, ktorých pripravujú na zodpovedný život.

      Kostiková Petra, ekonomický úsek

    • Turnaj Miška Magoneho 2019
     • Turnaj Miška Magoneho 2019

      25. 10. 2019

      Turnaj začal veľmi zaujímavo, všetky tímy boli vyrovnané.

       Ani jeden zápas nebol jednoznačný. Nedalo sa vôbec ľahko určiť víťaza. Napokon sa  na prvom mieste umiestnil tím KŠK, na 2. mieste skončili Saleziáni, 3. tím FC Pupek a 4. tím Jumbovia. Síce bol tím KŠK na prvom mieste, no víťazmi sme sa stali všetci. Víťazstvom bolo,  že sme si mohli zahrať a užívať si napínavú atmosféru plnú emócií a vtipných chvíľ. Nakoniec sme sa pomodlili a poďakovali Bohu za úžasný futbal.

      Mgr. Miroslav Kaleta, ŠI

    • INSTRET – inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi
     • INSTRET – inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi

      21. 10. 2019

      17. 10. 2019 sa uskutočnila ďalšia časť z cyklu INSTRET.

      Tentokrát k nám zavítala Zuzana Szaráz - expertka v oblasti personalistiky, ktorá  patrí medzi ľudí, ktorí to, čo robia, robia s veľkým odhodlaním, láskou a nadšením.  Nosnou témou stretnutia bolo „Poznanie a rozvoj seba samého.“ Z jej úst sme poučili okrem iného aj: „Že niekedy stačí len malý podnet, aby sme správne naštartovali seba a iných želaným smerom.“ Stretnutie s ňou bolo príjemne a hlavne priniesla odbornosť z reálnej praxe do školského prostredia.

      Ing. Adriana Tvrdá, pedagóg

    • Projekt STEP AHEAD II – Automotive Innovation and Teacher training Academy
     • Projekt STEP AHEAD II – Automotive Innovation and Teacher training Academy

      21. 10. 2019

      V programe ERASMUS + je zameraný na vzdelávanie učiteľov v rámci inovácií v automobilovom priemysle.

      Do projektu sú zapojení partneri zo Slovenska, Čiech, Fínska a  Španielska. Druhý tréning sa uskutočnil v Helsinkách – Vantaa vo Fínsku a bol zameraný na problematiku hybridných pohonov a  elektromobilitu. Do vzdelávacej aktivity bola zapojená Ing. Janka Funtíková, ktorá sa spolupodieľala aj na tvorbe nových metodík.

       

       

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg 

    • Beseda o drogách
     • Beseda o drogách

      21. 10. 2019

      V našej skole sa uskutočnila beseda na tému “Drogy,“ ktorej sa zúčastnili žiaci 3.A triedy.

      Cieľom besedy bola diskusia o postojoch žiakov k drogám, snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog a podpora vlastnej zodpovednosti pri stretnutí sa s drogou.

      Ing. Radoslav Jurko, výchovný poradca

    • Cechovanie prvákov
     • Cechovanie prvákov

      21. 10. 2019

      Aj tento rok sme dodržali tradíciu a prijali sme prvákov do jednotlivých cechov.

      Tretiaci pripravili pestrý program. Jednotlivé cechy si chceli overiť zručnosti budúcich študentov, ktorí sa rozhodli študovať v našej škole. Murári si vyskúšali stavanie, stolári pílenie a autoopravári nahadzovanie zimných reťazí. Grafikov si preverili v oblasti maľovania. Nechýbalo ani sprievodné slovo, či hudba. Na záver sa prihovoril pán riaditeľ a poprial všetkým veľa úspechov počas štúdia.

      Mgr. Darina Stebnická, pedagóg

    • Akčný víkend
     • Akčný víkend

      17. 10. 2019

      Dňa 11.10.2019 zo školy sv. Jozefa Robotníka vycestovalo 42 prvákov na Akčný víkend do blízkosti Liptovskej Osady na Škutovky do rekreačného zariadenia Rekrea, aby počas troch dní zažili skúsenosť dobrej partie medzi sebou a nie v poslednom rade aj s Bohom.

      Slnečné počasie a babie leto dodalo tejto víkendovke osobitný ráz. Naši študenti si hneď v prvý večer urobili jasno v tom, kto z nich je najsilnejší, najšikovnejší a najmúdrejší a to počas zábavno-spoločenského večera, ktorý ich privítal ako studená sprcha. Piatkový deň sme zaklincovali nočnou hrou pod svitom splnu mesiaca. V sobotu nás čakali rôzne skupinové aktivity popretkávané chvíľami rekreácie a nasýtenia našich hladných žalúdkov. Poobedňajšie športové aktivity vyburcovali súťaživosť aj tých, čo doteraz nechápali, čo tu vlastne robia. Celkom unavení sme ešte zvládali dopozerať pekný večerný film, po ktorom niektorí pomaličky usínali už na stoličkách. Nedeľa ako deň oslavy Pána s „Bráškovou“ kázňou, dobrou hudbou a chutným obedom, zavŕšila akčnosť celého víkendu. Nuž a na záver vďaka všetkým, ktorí ste prišli, videli a zažili.

      PaedDr. Ján Fábian, SDB 

    • Burza stredných škôl - Trstená
     • Burza stredných škôl - Trstená

      15. 10. 2019

      Aj tento rok sme boli na Orave prezentovať našu školu.

      Burza stredných škôl pre žiakov základných škôl bola zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Žiaci mali možnosť získať rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa mohli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

      Ing. Radoslav Jurko, pedagóg 

    • Burza informácií - Žilina
     • Burza informácií - Žilina

      15. 10. 2019

      V októbri sme sa zúčastnili burzy informácií v Žiline.

      Prezentovali sme našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia  v našej škole.

      Ing. Radoslav Jurko, pedagóg 

    • Sigma foto day
     • Sigma foto day

      10. 10. 2019

      V priestoroch školy sa uskutočnila prezentácia profesionálnej fotografickej techniky spoločnosti SIGMA, pre študijný odbor grafik digitálnych médií.

      Predstavené boli najnovšie produkty - novinky, ktoré si mohli študenti názorne vyskúšať. Fotografický workshop pre študentov viedol ambasádor Pavol Stražovec a zástupca spoločnosti Zdeněk Dostál (CZ). Akcia mala veľký úspech, stretla sa s veľkým ohlasom u študentov tohto odboru. Tešíme sa na budúcu spoluprácu, na spoločných projektoch. Študenti si na záver odniesli drobné prezenty spoločnosti Sigma.

      Mgr. Ivan Tichánek, pedagóg

    • Prezentačná výstava Fomei Top 2019
     • Prezentačná výstava Fomei Top 2019

      10. 10. 2019

      Žiaci študijného odboru - grafik digitálny médií sa zúčastnili prezentačnej výstavy Fomei Top pre fotografov v Českej republike - Hradci Králové.

      Ani tento rok sme si nenechali ujsť podujatie FOMEITOP. Predajnú a prezentačnú výstavu značiek Canon, Nikon, Sony, FUJIFOTO, Fomei pre fotografov. Čakal nás bohatý program, veľké mená a ich chýrne fotografie a skúsenosti. Vybraní žiaci odboru GDM, tak prežili inšpiratívny deň plný fotografie, workshopov (food fotografia, fotografovanie modelky s motorkou), videa a fotografickej tlače. Celá akcia bola pre nás odborným a kultúrnym zážitkom.

      Mgr. Ivan Tichánek, pedagóg

    • Burza stredných škôl v Námestove
     • Burza stredných škôl v Námestove

      9. 10. 2019

      Tento rok sme sa opäť zúčastnili na burze stredných škôl na Orave v Námestove.

      Prostredníctvom našich študentov a propagačných  materiálov sme záujemcov z radov žiakov základných škôl, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov informovali o našej škole. Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže žiakom i rodičom pri správnej voľbe povolania a správnom výbere strednej školy.

    • Druháci autoopravári na autosalóne v Nitre
     • Druháci autoopravári na autosalóne v Nitre

      7. 10. 2019

      Pre autolakovníkov, autoelektrikárov a automechanikov to bola veľmi zaujímavá akcia.

      Každý žiak si s pomedzi tých najlepších kúskov, od značky Ford až po najnovšie BMW, dokázal nájsť a poobzerať si to svoje obľúbené auto. Bolo sa na čo pozerať. Nákladné autá, traktory, karavány, osobné autá, športové autá a mnoho ďalších áut padlo do oka okoloidúcim. Myslím si, že niečo také sa nevidí každý deň.

      Jakub Falát , II.B

    • Itexpo 2019 Žilina
     • Itexpo 2019 Žilina

      7. 10. 2019

      Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch si Vás dovoľujeme pozvať na 10. ročník itexpo 2019 Žilina.

       

      Kedy a kde ?
      itexpo 2019 ZA“,  sa bude konať  dňa  22.10.2019  v čase od  9:00 hod.
      do 18:00 hod. v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka. 
      Ulica: Saleziánska 8225/18, 010 01 Žilina

      Podujatie organizuje spoločnosť Leonessa, s.r.o. v spolupráci s učebným odborom GDM školy SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

      Prečo by ste nemali chýbať a prísť sa pozrieť?
      Hlavnou náplňou programu je prezentácia portfólia produktov a noviniek na rok 2019 spoločností pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

      Koho na evente itexpo môžete stretnúť?
      ACER, LENOVO, CANON, WY, ESET, MSI, HUAWEI, OKI, BROTHER

    • Turnaj o pohár riaditeľa školy
     • Turnaj o pohár riaditeľa školy

      3. 10. 2019

      Už 5. ročník turnaja o pohár riaditeľa našej školy vyhrali žiaci 4. GDM a NDŠ ročníkov. Zápasy boli vyrovnané a niektoré aj veľmi prekvapujúce.

      Skóre bolo vysoké. Hralo sa do posledných minút s vášňou, radosťou a bojovnosťou pre futbal. Prekvapili najme žiaci prvého ročníka, ktorí sa umiestnili na 2.mieste. Na treťom mieste skončili žiaci druhých ročníkov a poslední skončili žiaci tretích ročníkov. Za pomoc by sme sa chceli poďakovať Michalovi Kubalovi, Matejovi Olšovskému, Jakubovi Falátovi, Mirovi Bolekovi, Marekovi Kuchťakovi pri organizovaní turnaja, fotení a zapisovaní výsledkov.

    • Naši murári aj v Prahe úspešní
     • Naši murári aj v Prahe úspešní

      1. 10. 2019

      September bol pre nás začiatok školského roku, ale pre našich murárov Jakuba Garana a Filipa Lovíšeka, pod vedením MOV p. Jána Tomáša, bolvyvrcholením ich úspešnej cesty na súťaži SUSO v Prahe.

      Tam si zmerali svoje  vedomosti a zručnosti s finalistami z ČR.V jednej z čiastkových disciplín,

      v montáži s doskami Fermacel aj zvíťazili. Po štyroch dňoch náročného súťaženia nakoniec skončili ako najlepší zo Slovenska na celkovom piatom mieste. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a za dobrú reprezentáciu školy ďakujeme.