• Úspechy a ocenenia

  "Ak ide o konanie dobra, chcem byť vždy na čele pokroku!" don Bosco
  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017/2018

  • Celoštátne kolo

    • Daniel Fečo - Fujara – naše dedičstvo

    • 1. miesto
    • ŠVOČ DF 2018 · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Jakub Frolo, Jakub Katrenčík

    • 2. miesto
    • SUSO stolár 2018 · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Patrik Franek

    • 1. miesto v celoslovenskom finále / autoopravár - mechanik, elektrikár
    • Autoopravár Junior 19. ročník · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Štefan Babic

    • 5. miesto v celoslovenskom finále / autoopravár - lakovník
    • Autoopravár Junior 19. ročník · Celoštátne kolo · 2017/2018
  • Okresné kolo

    • Vratko Šimek

    • 5. miesto
    • Beh 17.novembra · Okresné kolo · 2017/2018
    • Patrik Schmiester

    • 9. miesto
    • Beh 17.novembra · Okresné kolo · 2017/2018
  • 2016/2017

  • Celoštátne kolo

    • Daniel Fečo, Lukáš Tereštík

    • 1. miesto
    • SUSO stolár 2017 · Celoštátne kolo · 2016/2017
    • Tomáš Špánik

    • 5. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 18. ročník · Celoštátne kolo · 2016/2017
    • Vladimír Grajciar

    • 9. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 18. ročník · Celoštátne kolo · 2016/2017
  • 2015/2016

  • Medzinárodné kolo

    • Tomáš Mário Peregrim, Branislav Kavecký - Úzka pásová brúska

    • 1. miesto - strojárska kategória
    • Študentské projekty - 10. ročník · Medzinárodné kolo · 2015/2016
    • Tomáš Mário Peregrim, Branislav Kavecký

    • 5. miesto
    • SUSO 2015 · Medzinárodné kolo · 2015/2016
  • Celoštátne kolo

    • Tadeáš Muráň, Martin Husári

    • 4. miesto
    • SUSO 2016 · Celoštátne kolo · 2015/2016
    • Damián Frnka

    • 3. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 17. ročník · Celoštátne kolo · 2015/2016
    • Filip Hodas

    • 5. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 17. ročník · Celoštátne kolo · 2015/2016
    • Tomáš Bukovan

    • 7. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 17. ročník · Celoštátne kolo · 2015/2016
    • Matej Bizík

    • 2. miesto / autoopravár - lakovník
    • Autoopravár Junior 17. ročník · Celoštátne kolo · 2015/2016
    • Jozef Greguš, Roman Šebeňa

    • 4. miesto
    • SUSO 2015 · Celoštátne kolo · 2015/2016
  • 2014/2015

  • Regionálne kolo

    • Miloš Laššo, Dominik Vnuk

    • 1. miesto - Hybridný pohon jazdných súprav
    • KIA Innovation Award - 5.ročník · Regionálne kolo · 2014/2015
    • Lukáš Čičút, Roman Šebeňa

    • 3. miesto
    • Mladý remeselník · Regionálne kolo · 2014/2015
  • Celoštátne kolo

    • Tomáš Mário Peregrim, Banislav Kavecký

    • 2. miesto
    • SUSO 2015 · Celoštátne kolo · 2014/2015