• Úspechy a ocenenia

  "Ak ide o konanie dobra, chcem byť vždy na čele pokroku!" don Bosco
  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Školské kolo

    • Michal Čajka

    • 2. miesto / autoopravár - mechanik, elektrikár
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Miroslav Bolek

    • 3. miesto / autoopravár - mechanik, elektrikár
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Marek Tkáč

    • 1. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Matúš Šimunek

    • 2. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Leonard P. Dávidík

    • 3. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Adrián Boháč

    • 1. miesto
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Ľubomír Orieščik

    • 2. miesto
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Dominik Komloš

    • 3. miesto
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Regionálne kolo

    • Jakub Katrenčík

    • Ocenenie biskupa žiakom Žilinskej diecézy · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Jakub Frolo

    • Ocenenie biskupa žiakom Žilinskej diecézy · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Dominik Duša

    • 2. miesto / KATEGÓRIA ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA
    • AMFO · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Barbora Krčmariková

    • 3. miesto / KATEGÓRIA ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA do 16 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Filip Hajdúch

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží v odbore autoopravár - mechanik
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Roman Kriško

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží v odbore autoopravár - lakovník
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Jakub Katrenčík

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží v odbore stolár
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Jakub Frolo

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží v odbore stolár
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Jakub Garan

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží v odbore murár
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Filip Lovíšek, Jakub Garan

    • 4. miesto
    • Skills Slovakia · Regionálne kolo · 2018/2019
  • Medzinárodné kolo

    • Starší žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 16. miesto - kategória futsal
    • PGSi - saleziánske športové hry Slovinsko, Ljubljana · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Mladší žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 22. miesto - kategória futsal
    • PGSi - saleziánske športové hry Slovinsko, Ljubljana · Medzinárodné kolo · 2018/2019