• Úspechy a ocenenia

  "Ak ide o konanie dobra, chcem byť vždy na čele pokroku!" don Bosco
  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Školské kolo

    • Tomáš Hraboš

    • 1. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2018/2019
    • Patrik Kurej

    • 2. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2018/2019
    • Daniel Poleč

    • 3. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2018/2019
  • 2017/2018

  • Regionálne kolo

    • Daniel Fečo

    • Ocenenie biskupa žiakom Žilinskej diecézy · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Lukáš Tereštík

    • Ocenenie biskupa žiakom Žilinskej diecézy · Regionálne kolo · 2017/2018
    • SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 2. miesto
    • Župná kalokagatia · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Adam Homolík (Skrytá tvár)

    • 1. miesto - KATEGÓRIA ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA do 16 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Matúš Chova (Precítenie)

    • 3. miesto - KATEGÓRIA FAREBNÁ FOTOGRAFIA do 16 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Kozák Štefan (Tajomstvo búrok)

    • 3. miesto - KATEGÓRIA FAREBNÁ FOTOGRAFIA do 21 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Patrik Franek

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Juraj Ondrášek

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Daniel Fečo

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Lukáš Tereštík

    • za mimoriadne úspechy v celoslovenských kolách odborných súťaží
    • Oceňovanie absolventov stredných škôl Žilinského kraja · Regionálne kolo · 2017/2018
  • Medzinárodné kolo

    • SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 7. miesto - kategória futsal do 18 rokov
    • PGSi - saleziánske športové hry Poľsko, Krakov · Medzinárodné kolo · 2017/2018
  • Celoštátne kolo

    • Cyril Korpesio

    • 1. miesto
    • Rožňavský Kameňák - 11. ročník amatérskej lezeckej súťaže · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Michal Gabriš

    • 3. miesto
    • Rožňavský Kameňák - 11. ročník amatérskej lezeckej súťaže · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 2. miesto
    • KAMA 2017 - saleziánsky halový futsalový turnaj · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • I. Tichánek, V. Běhálek, M. Rolček, S. Stepek, O. Bebjak, Š. Kozák

    • SAFI súťaž amatérskych filmov · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • SOŠ sv. Jozefa Robotníka + Saleziánske Oratórium Žilina

    • 11. miesto
    • KubCup - amatérský volejbalový turnaj, 15. ročník · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 2. miesto
    • CSFF KAMA 2018 · Celoštátne kolo · 2017/2018