• Úspechy a ocenenia

  "Ak ide o konanie dobra, chcem byť vždy na čele pokroku!" don Bosco
  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2011/2012

  • Regionálne kolo

    • Michal Toman, Tomáš Červinka

    • 1. miesto - Elektronické ovládanie ventilov
    • KIA Innovation Award - 3.ročník · Regionálne kolo · 2011/2012
  • Medzinárodné kolo

    • Marek Pekár

    • 3. miesto v česko-slovenskom finále / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior Castrol - 2. ročník · Medzinárodné kolo · 2011/2012
    • Michal Pekár

    • Autoopravár Junior Castrol - 2. ročník · Medzinárodné kolo · 2011/2012
    • Ján Hujo

    • Autoopravár Junior Castrol - 2. ročník · Medzinárodné kolo · 2011/2012
  • Celoštátne kolo

    • Marek Pekár

    • 1. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 13. ročník · Celoštátne kolo · 2011/2012
    • Michal Pekár

    • 5. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 13. ročník · Celoštátne kolo · 2011/2012
    • Ján Hujo

    • 2. miesto / autoopravár - lakovník
    • Autoopravár Junior 13. ročník · Celoštátne kolo · 2011/2012
    • Peter Ďurček

    • 4. miesto / autoopravár - karosár
    • Autoopravár Junior 13. ročník · Celoštátne kolo · 2011/2012
  • 2010/2011

  • Regionálne kolo

    • Tadeáš Vozárik, Peter Kohutiar

    • 3. miesto - Antiaquaplaning systém
    • KIA Innovation Award - 2.ročník · Regionálne kolo · 2010/2011
  • Medzinárodné kolo

    • Daniel Orieščik

    • 1. miesto v česko-slovenskom finále / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior Castrol - 1. ročník · Medzinárodné kolo · 2010/2011
    • Marek Pekár

    • 2. miesto v česko-slovenskom finále / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior Castrol - 1. ročník · Medzinárodné kolo · 2010/2011
    • Patrik Korman

    • 5. miesto v česko-slovenskom finále / autoopravár - karosár
    • Autoopravár Junior Castrol - 1. ročník · Medzinárodné kolo · 2010/2011
  • Celoštátne kolo

    • Marek Pekár

    • 1. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 12. ročník · Celoštátne kolo · 2010/2011
    • Daniel Orieščik

    • 2. miesto / autoopravár - mechanik
    • Autoopravár Junior 12. ročník · Celoštátne kolo · 2010/2011
    • Tomáš Džanaj

    • 9. miesto
    • Autoopravár Junior 12. ročník · Celoštátne kolo · 2010/2011
    • Dominik Kramár

    • . miesto / autoopravár - lakovník
    • Autoopravár Junior 12. ročník · Celoštátne kolo · 2010/2011
    • Patrik Korman

    • 1. miesto / autoopravár - karosár
    • Autoopravár Junior 12. ročník · Celoštátne kolo · 2010/2011
    • Daniel Stanček

    • . miesto
    • Autoopravár Junior 12. ročník · Celoštátne kolo · 2010/2011
  • 2009/2010

  • Regionálne kolo

    • Miroslav Červinka

    • 3. miesto - Čistenie vzduchu v klimatizácii automobilu
    • KIA Innovation Award - 1.ročník · Regionálne kolo · 2009/2010
  • Medzinárodné kolo

    • Daniel Jánošík - Kombinovaná frézovačka

    • 3. miesto
    • Študentské projekty - 4. ročník · Medzinárodné kolo · 2009/2010