•  

    

    

    

    

    

    

    

     • Druhý termín prijímacieho konania do NDŠ

      25. 6. 2021

      Prihlášku na denné nadstavbové štúdium do odborov 3757 L dopravná prevádzka a 3347 L drevárska a nábytkárska výroba je potrebné podať pre druhý termín do 31. júla 2021. Prijímacie skúšky pre dvojročné nadstavbové štúdium sa uskutočnia 24. augusta 2021.

      Ak sa na štúdium hlási uchádzač z inej ako našej školy, je potrebné k prihláške doložiť kópie z koncoročných vysvedčení za 1., 2., a 3. ročník štúdia. 

      Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých aritmetický priemer známok z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník bude menší ako 2,00.

      Tuto sú kritériá prijatia: kritériá prijatia

       

    • Nové poznatky o vodíkových pohonoch
     • Nové poznatky o vodíkových pohonoch

      24. 6. 2021

      V utorok 22. 6. 2021 sa uskutočnila beseda na tému  VODÍKOVÉ POHONY, ktorú sme v našej škole pripravili v spolupráci  s firmou KVANT, spol. s r.o.  a IT akadémiou.

      Na besede sa zúčastnili žiaci autoodborov z viacerých ročníkov. Okrem informácií spojených s vysvetľovaním princípu pohonu či vplyvu na životné prostredie, prednášajúci odpovedali na veľa  zvedavých otázok. Žiaci sa zaujímali aj o súťaž, ktorú organizuje spomínaná spoločnosť a priebeh pretekov autíčok, pomocou ktorých prednášajúci aj prezentovali vodíkový pohon motora. Jej účastníkmi sú študenti, ktorí zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon.

      „Som rád, že som sa niečo naučil o tomto novom palive a že ľudia sa snažia vyrábať palivá  šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú nízku uhlíkovú stopu. Tiež bola zaujímavá jazda s modelom RC autíčka na vodíkový pohon, ktorú sme si mohli vyskúšať,“ uzavrel jeden z prítomných študentov.

    • A ešte raz výročie školy!
     • A ešte raz výročie školy!

      23. 6. 2021

      Literárna súťaž

       

      30 rokov v živote školy nie je zanedbateľné obdobie. Za ten čas prešlo jej chodbami množstvo žiakov a vystriedalo sa mnoho učiteľov. Steny toho videli a počuli ozaj veľa. Škola vychovala tisícky absolventov, formovala ich osudy zodpovednou prácou, vštepila im nielen vedomosti, ale aj morálne hodnoty, vďaka ktorým sa môžu uplatniť v pracovnom i osobnom živote. Ponúka množstvo akcií, podujatí, aktivít a súťaží, kde žiaci môžu uplatniť svoj talent a preukázať svoje schopnosti. Je na čo spomínať, je za čo ďakovať, je čo oslavovať, a najmä KOHO!

      Aj žiaci odboru grafik digitálnych médií sa zapojili do osláv krásneho okrúhleho výročia na hodinách SJL súťažou v literárnej  tvorbe. Cieľom bolo vytvoriť prácu, ktorá reflektuje na aktuálne výročie školy. Fantázia pracovala na plné obrátky, nápady len tak sršali a žiaci vytvorili hodnotné práce v oblasti poézie i prózy. Preukázali svoju šikovnosť nielen v rámci svojho odboru grafika digitálnych médií, ale aj v oblasti narábania so slovami. Úprimne prejavili svoje pocity, vyjadrili, že škola je pre nich dôležitá, tvorí neoddeliteľnú súčasť ich života a rovnako vyslali aj posolstvo, že má čo ponúknuť nielen im, ale aj širšej verejnosti.

      Prvé miesto v súťaži patrí Tadeášovi Jozefovi Michalovi Petráškovi z II.GDM za prózu V núdzi poznáš priateľa,  na druhom mieste skončila Nikola Hodásová z III.GDM, ktorá vytvorila výstižnú a podnetnú úvahu  Učiteľ dobrý, kde bývaš...? a na treťom mieste sa umiestnil Ján Murín z II.GDM za tvorivý kaligram s motívom loga školy. Napokon, veď posúďte sami.

      Výhercom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa chuti do ďalšej práce! 

      Ing. Daniela Polníková

    • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom
     • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom

      15. 6. 2021

      V piatok 11. júna sme sa počas slávnostnej svätej omše rozlúčili s našimi tretiakmi,  samozrejme za dodržania bezpečnostných opatrení. Po tomto neštandardnom období ukončilo úspešne tretí ročník 73 žiakov, z ktorých sa stanú stolári, murári, automechanici, autoelektrikári alebo autolakovníci.

       

      Slávnostnú svätú omšu viedol don Ján Fabián, ktorý sa našim tretiakom prihovoril a pripomenul, čo je v živote dôležité a za čo všetko treba ďakovať. Po svätej omši nasledovalo odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim tretiakom. Žiakom každého odboru pogratuloval a odovzdal výučné listy a spomienkové predmety jeho triedny učiteľ, majster odborného výcviku a riaditeľ školy Igor Pecha.

      Po odovzdávaní sa žiakom prihovoril aj zástupca exallievov a riaditeľ školy.

       

      Viacero žiakov sa prihlásilo aj do nadstavbového štúdia, takže sa s nimi budeme stretávať aj v ďalších dvoch školských rokoch. Z ostatných žiakov sa stali exallievi, ktorí budú mať dvere do našej školy vždy otvorené.

       

       

      Michal Sventek
      TU III.B

    • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu
     • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu

      15. 6. 2021

      Na našej škole sme na hodinách informatiky rozbehli inováciu obsahu tematického celku algoritmického myslenia.  

      Žiaci sa postupne vnárali do tajomstva programovania micro:bit procesorov pomocou blokového programovania v prostredí makecode. Cieľom bolo oboznámiť sa s hardvérom, vstupnými senzormi a výstupnými signalizáciami rôznych veličín. Ambície žiakov sa nezastavujú len pri základoch, ale plánujú zostrojiť autonómne robotické vozidlá a experimentovať s modelmi inteligentných domácností, samozrejme cez rozširujúce micro:bit moduly.

      Ak sa vrátime k obdobiu pandémie, tak s radosťou zisťujeme, že myslieť informaticky sa dá  naučiť aj online, hoci na experimenty s reálnymi procesormi sa ani z ďaleká nechytá. Toto oživenie a spestrenie výuky, sme mohli zrealizovať vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

       

      Fábian Ján
      učiteľ

    • TEENAGE CREATIVE CAMP!
     • TEENAGE CREATIVE CAMP!

      11. 6. 2021

      POZOR,  všetci kreatívni, aktívni mladí ľudia!

      Pozývame vás na školský mládežnícky camp 12.-16. júla, kde spolu chceme zažiť „také normálne leto“! 

      Čaká na vás týždeň hudobných, grafických, či kreatívnych umeleckých workshopov, ale aj neformálny čas s priateľmi, večerné diskusie so zaujímavými hosťami, šport a výlety.

      Stiahni si prihlášku TU a prihlás sa do 30. júna. Počet miest na Campe je obmedzený.

      →  Viac info u Mišky Štubňovej, don Mareka Vaška alebo pána učiteľa Konušika.

    • 30tka cez hľadáčik grafikov
     • 30tka cez hľadáčik grafikov

      10. 6. 2021

      Aj naši druháci a tretiaci grafici sa zapojili do osláv tridsiateho výročia školy!

      V rámci odborných predmetov a v spolupráci s profesionálnym fotografom Vladimírom Škutom dostali zadanie nafotiť "kreatívnu tridsiatku". Vyšli z toho zaujímavé fotografie, ktoré sa stali súčasťou súťaže na sociálnych sietiach. 

      Cez tri kolá súťaže sa prebojovala a víťazom súťaže sa stala Júlia Lesková z III.GDM triedy so svojou zaujímavou fotografiou stvárnenia "30tky". Odmenení budú tiež 4 z našich hlasujúich.

      Výhercom gratulujeme a našim žiakom prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov "za foťákom".

       

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka 

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      9. 6. 2021

      Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.

      O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 4. júna 2021 v slávnostnej atmosfére v Kostole sv. Jána Bosca, kde sa zišli naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia, vyučujúci a hostia.

      Latinské príslovie hovorí: „Non scholae, sed vitae discimus.“ Neučíme sa pre školu, ale pre život. Aj my prajeme našim exallievom, aby vzdelanie, vedomosti, skúsenosti získané na našej alma mater si zobrali so sebou do ďalšieho života, a aby nezabudli, že svet sa neskladá len z materiálnych hodnôt, ale tiež z toho, čo si každý z nás nosí vo svojom vnútri – snov, túžob, ideálov.

       

      Adriana Tvrdá,

      vyučujúca

    • Film BRIDGE vyhral medzinárodný festival!
     • Film BRIDGE vyhral medzinárodný festival!

      7. 6. 2021

      Študenstký film BRIDGE (MOST), vyhral túto sobotu 5. júna medzinárodný festival FESTICLIP.

      Všetko sa to začalo jednoduchou túžbou niektorého zo žiakov: "Máme potenciál! Pomôžte nám využiť ho!" Pokračovali mesiace, počas ktorých sme boli svedkami, že aj napriek pandémií, sa tu okolo nás v škole "motali" žiaci s kamerami, rekvizitami, či s hudobnými nástrojmi. A spoločne vytvorili film BRIDGE (MOST), ktorý opisuje príbeh mladého dievčaťa, kráčajúceho za svojím snom...

      Vo štvrtok 3. júna prebehla v radostnej atmosfére premiéra filmu, kde sa zúčastnili nie len samotní žiaci - tvrocovia filmu, ale tiež ich spolužiaci, rodičia, súrodenci a učitelia. Toto nadšenie zo spoločne vytvoreného diela sa prenieslo aj do on-line sledovania samotného festivalu v sobotu 5. júna. Žiaci mali možnosť stretnúť sa s porotou festivalu a vypočuť si spätnú väzbu a slová povzbudenia a pochvaly na svoju tvorbu. Tie sa naplnili počas gala večera festivalu, kde sa rozdávali rôzne ceny - cena za najlepší sountrack, kreativitu, cena hlasujúcich a hlavná cena poroty. Keďže minulý rok sa festival nemohol uskutočniť, hlavnú cenu vyhrali dva filmy. BRIDGE bol jeden z nich!

      Našim mladým zo srdca gratulujeme a prajeme im veľa chuti, nápadov a nadšenia do ďalšej tvorby!


      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Koľko tvárí má SJOROZA?
     • Koľko tvárí má SJOROZA?

      1. 6. 2021

      30? 300? 3000? Určite veľmi veľa! Veľa tvárí, príbehov, osobností prešlo našou školou počas jej tridsiatich rokov fungovania. 

      Počas mesiaca máj, kedy sme si pripomenuli a oslávili 30. výročie našej školy prebehla na našich sociálnych sieťach aktivita 30 tvárí SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Predstavili sme si spoločne 30 osobností našej školy, ktoré v ankete vybrali naši žiaci, rodičia, zamestnanci, či exallievi. Všetky fotografie si môžete pozrieť v albume v našej galérii.

      Nie len týmto tridsiatim, ale všetkým, ktorí počas týchto rokov pôsobili na našej škole a venovali ochotne a obetavo svoj čas a schopnosti pre toto don Boscove dielo chceme vysloviť veľké: ĎAKUJEME!


      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Premiéra filmu "BRIDGE"
     • Premiéra filmu "BRIDGE"

      31. 5. 2021

      Milí priatelia, žiaci, rodičia, zamestnanci školy!

      Sme veľmi radi, že vás môžeme pozvať na premiéru študentského filmu s názvom BRIDGE /MOST/ - vo ŠTVRTOK 3.júna o 19:30 u saleziánov v telocvični pri kostole.

      Ide o projekt žiakov našej školy, v rámci ktorého vytvorili krátky 7 minútový film, vďaka ktorému sa zapojili do medzinárodného filmového festivalu FestiClip.
      Tešíme sa na vás!

       

      Štubňová Michaela, Konušik Andrej

    • CECHCAMP 2021
     • CECHCAMP 2021

      28. 5. 2021

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva chlapcov, ktorí ukončili 6. a 7. ročník ZŠ, na tábor CECHCAMP, ktorý sa uskutoční od 30. júna do 3. júla 2021 v priestoroch našej školy a školského internátu.

      Spolu s našimi animátormi pre Vás pripravujeme zábavu, športový program, výlet, či duchovné povzbudenie. Bude to aj veľká príležitosť stretnúť sa s našimi majstrami v dielňach a niečo nové sa naučiť. Bližšie informácie na prihláške.

      Tešia sa na Vás saleziáni, majstri a animátori!

      2021prihlaska_cechcamp.pdf

    • Oslávili sme sviatok Panny Márie Pomocnice
     • Oslávili sme sviatok Panny Márie Pomocnice

      26. 5. 2021

      V pondelok 24. mája sme oslávili významný sviatok, ktorý je pre celú saleziánsku rodinu viac než osobný prejav zbožnosti.

      História úcty Panny Márie, Pomocnice kresťanov, siaha veľmi ďaleko, no o jej rozšírenie sa vo veľkej miere zaslúžil sv. Ján Bosco, ktorý si ju vybral za hlavnú patrónku saleziánskej rodiny a celého svojho diela. V duchu tohto odkazu sv. Jána Bosca sa i v našej škole konali aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento dôležitý sviatok. Začali sme duchovnou prípravou v podobe deviatnika, ktorý sme sa mohli konečne po dlhom období izolácie pre covidové opatrenia modliť aj spoločne. V pondelok sme zavŕšili oslavu sviatku spoločnými aktivitami v oratóriu školy. Ako to už býva, predpovede počasia sa pre nás našťastie nevyplnili a hoci sa obloha spočiatku mračila, nakoniec slnečné lúče rozjasnili okolie a podčiarkli slávnostnú atmosféru tohto dňa. 

      Po prvých odučených hodinách sa všetci presunuli do oratória, kde sa rozdeleným skupinkám žiakov venovali saleziáni. Spoločne aj s triednymi učiteľmi pripomenuli význam svätého prijímania pre život mladého človeka a rozvinuli diskusiu o tom, prečo máme v úcte Pannu Máriu. Saleziáni zároveň boli k dispozícii všetkým, ktorí potrebovali pristúpiť k sviatosti zmierenia.

      K sviatku Panny Márie Pomocnice patrí neodmysliteľne svätá omša. Tá sa konala na novovybudovanom školskom ihrisku, celebroval ju don Ján Holubčík. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie sochy Panny Márie na vynovenom nádvorí pri ihrisku.

      Aj keď sa neustále musíme chrániť pred nákazou, ani rúška, ani odstupy nám neukrojili z radosti z týchto slávnostných okamihov. Veľká vďaka patrí aj oslávenkyni, Panne Márii, že nám dopriala pekné počasie.

       

      Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

       

      Ing. Daniela Polníková

    • Digitálny 3D svet pre všetkých
     • Digitálny 3D svet pre všetkých

      25. 5. 2021

      Stoličky sú síce vyložené, ako je to často túžbou každého učiteľa po poslednej hodine, ale tentokrát je to kvôli Covid19. Napriek tomu sa na škole pracuje, tlačia sa tie najkrajšie projekty a nápady žiakov.

      Vytlačiť formičky na pečenie piškótového cesta, je nápadom kreatívnych dievčat. Nuž, ale aký motív použiť? Po chvíľke úvahy sa dvihnú oči na logo našej školy a už ani netreba viac špekulovať. Kto to však vymodeluje? Azda to bude nejaký šikovný študent spomedzi grafikov? Načrime do skúseností našich štvrtákov. A ako to dopadlo? Pokračovanie nabudúce...

      Ako, svoje nápady a túžby previesť do STL formátu a nastaviť parametre pre 3D tlač? Samoštúdium a samovzdelávanie niektorých našich žiakov posunulo rozšíriť si obzory a obohatiť sa vedomosťami aj nad rámec študijného programu maturitných ročníkov. V odbore autoopravár jednoducho to nemôže byť  ináč, keby študent nenavrhol 3D model ako učebnú pomôcku nejakej autosúčiastky. Bonusom je, keď si tuto tému vyberie ako svoju záverečnú maturitnú prácu, ktorú si aj úspešne obháji. Jeho cieľom nebolo vymyslieť niečo nové, ale modifikovať projekt tak, aby  svojou prácou obohatil druhých. To sa mu teda podarilo... Model kompresoru vzduchu je na svete...

       

      Hovorí sa, že už prvá lastovička prináša jar. Skutočne sa to rozbieha s nápadmi na 3D modelovanie. Myšlienka stvárniť učiteľov v podobe sošky zvieratka je opovážlivý návrh, ale o pokus to stojí. Anonymný tvorca posiela do tlače svoju sovičku..., ale koho zobrazuje?  To vám nepovieme...

      Ani informatici sa nedajú zahanbiť. Nie sú to profi dizajnéri, ale pracovné pomôcky pre demonštrácie inštalácie siete pre žiakov sú nápady súce na tlač, hlavne keď sa to využije aj v praxi. Mnohé modely sú už vytvorené vo svete internetu, samotné modifikácie ale vyžadujú bádateľský prístup žiakov aj učiteľov, aby mohli vylepšovať modely využiteľné aj v praxi.

      Čaká sa ešte na tvoj nápad. Navrhni nejakú učebnú pomôcku pre svoj odbor, alebo niečo veľmi tvorivé, skús ho vymodelovať a ak to bude stáť zato, v rámci workshopu to vytlačíme.

       

      Fábian Ján

    • Prijali sme stého žiaka!
     • Prijali sme stého žiaka!

      24. 5. 2021

      V piatok 21. mája sme prijali do prvého ročníka nasledujúceho školského roku stého žiaka. Nielenže sa tak naplnila kapacita prvákov, ktorých môže naša škola prijať, ale neutíchajúci záujem je v jubilejnom tridsiatom roku pôsobenia SOŠ sv. Jozefa Robotníka potvrdením, že naše dlhoročné snaženie prináša ovocie.

      Toto výnimočné dielo dona Bosca reaguje na potreby dnešných mladých osobitným výchovným systémom, zjednocujúcim výchovu a odbornosť s dôrazom na prevenciu. Situácia mladých dnes nie je jednoduchá, podobne, ako to bolo v časoch známeho turínskeho kňaza, ktorému osudy mladých neboli ľahostajné. Aj na jeho príhovor a príhovor Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorú don Bosco mimoriadne uctieval, s pokorou vstupujeme do ďalšieho snaženia v službe mladým!

      Beata Jarošová

    • 1. sväté prijímanie
     • 1. sväté prijímanie

      19. 5. 2021

      Dňa 18.5. prijal 1.sväté prijímanie náš žiak Tibor Fergeľ. Prežili sme spoločne s ním túto slávnostnú chvíľu. Nasledovalo malé posedenie v kruhu najbližšej rodiny a priateľov. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou jeho veľkej životnej chvíle.