• Exkurzie a školenia pre stolárov a murárov

      •  

         

        Žiaci stolárskych a murárskych odborov mali počas uplynulých troch rokov možnosť získať nové skúsenosti zo svojich odborov vďaka projektu Interreg. Projekt uskutočnení v spolupráci so Strednou školou stavebnou a drevospracujúcou v Ostrave bol zameraný na rozvoj stavebných odborov v česko-slovenskom pohraničí. Okrem možnosti nakúpenia nových technických strojov pre školu, ponúkol projekt žiakom oboch škôl viaceré vzájomné výmenné pobyty.

         

          

         

        Hlavným obsahom projektu boli mnohé workshopy zamerané najmä na rozvoj modelovania v programe TurboCad a následné zhotovovanie navrhnutých produktov na CNC-frézovačke a laserovej gravírovačke. Okrem toho žiaci absolvovali exkurzie do viacerých oborných firiem v okolí - u nás to bola napríklad návšteva firmy Fines. Súčasčou výmených pobytov bola tiež návšteva kultúrnych a historických miest ako napríklad Čičmany a Rajecká Lesná a v Česku múzeum techniky U6 vo Vítkoviciach.

        Počas projektu mali žiaci možnosť vytvoriť drevené výrobky podľa vlastných nápadov. Ich tvorbu si môžete pozieť v: Katalog_prac_ziakov.pdf 

         

                        

         

        Okrem tohto dlhšie trvajúceho projektu sa so žiakmi zúčastňujeme aj iných školení, exkurzií a workshopov v rámci drevárskeho a stavebného priemyslu. Patria medzi ne pravidelné podujatia ako stavebnícky veľtrh CONECO v Bratislave, nábytkársky veľtrh v Nitre, či prednášky organizované rôznymi fakultami vysokých škôl.

        Žiaci úspešní v súťaži Skills Slovakia môžu absolvovať školenia zamerané na využitie dreva a prírpdného materiálu. Medzi zaujímavú exkurziu určenú žiakom nadvstavbového odboru stavebníctvo patrila návšteva stavby najhlbšieho tunelu na Slovensku vo Višňovom.