• Exkurzie a školenia autoopravári

   •  

     

    Vďaka ochote a nadšeniu našich pedagógov ponúka škola žiakom všetkých ročníkov autoopravárskych učebných a nadstavbových študijných odborov rôzne možnosti exkurzií, školení a workshopov, vďaka ktorými nie len dopĺňajú svoje teoretické a praktické vedomosti ale tiež získavanú aktuálne informácie o súčasných trendoch v automobilovom priemysle.

     

    • exkurzia pre prvákov autoopravárov:

     

    Železiarne v Podbrezovej sú prvou métou doplnkového vzdelávania, ktorú navštívia naši žiaci. Táto exkurzia je pre nich zájímavá aj preto, lebo praktická výučba našich prvákov autoopravárov má široké zameranie, ktoré im na začiatku štúdia pomáha osvojiť si jednak manuálnu zručnosť ale tiež vyskúšať si prácu s rôznymi technickými strojmi. V prevádzke oceliarne majú možnosť vidieť celý proces spracúvania železa, dozvedia sa o výrobe ocele a jej spracovávaní v elektrickej oblúkovej peci a aavštívia tiež expozíciu v múzeu.

     

      

     

    • exkurzie pre staršie ročníky autoopravárov - elektirkárov, mechanikov a lakovníkov:

     

    Autosalón v Nitre a jeho návšteva je neodeliteľnou súčasťou školského roka našich druhákov, na ktorú sa nikdy nevedia dočkať. Nákladné autá, traktory, karavány, osobné či športové autá... každý žiak si s pomedzi tých najlepších kúskov od rôznych značiek dokáže nájisť a poobzerať to svoje obľúbené či vysnívané auto.

    SERVIND v Ilave, spoločnosť zameraná na autoopravárenské lakovanie, automobilový priemysel a ďalšiu priemyselnú výrobu poskytuje už niekoľko rokov žiakom autolakovníkom našej školy viacdňové odborné školeniePod vedením školiteľov si žiaci môžu prehĺbili vedomosti, ale najmä technické zručnosti v oblasti autolakovníctva. K dispozícii majú dostupné najmodernejšie technológie a pracovné postupy, ktoré si vyžaduje dnešná doba v tomto remesle. 

     

       

     

    Medzi exkurzie a školenia určené starším ročníkom autoopravárov patria aj navštevy v ďalších firmách a spoločnostiach, kde sa žiaci môžu stretnúť s expertmi a vidieť ako prebieha vývoj a výroba v technickom priemysle:

    • ZTS Metalurg, spoločnosť zaoberjúca sa výrobou a odliatkami z ocele, procesom kovania, spracovaním a využitím kovov
    • Bel Power Solutions - vývojové centrum a výrobná linka zameraná na čipy a elektronické komponenti do hybridných automobilov, lietadiel a vlakov
    • STK-MIKO - technická a emisná kontrola motorových vozidiel
    • Continental Púchov- výrába, vyvýja a testuje pneumatiky

    Naši žiaci úspešní v celoslovenskej súťaži Autoopravár Junior mali tiež možnosť vycestovať do Švédska, navštíviť mestá Štokholm a Södertälje a vidieť výrobný závod a múzeum Scania.

     

      

     

    • praktické školenia a workshopy pre nadstavbový študijný odbor dopravná prevádzka:

     

    Naša škola je v dlhodobej spolupráci so Žilinskou univerzitou, vďaka ktorej sa žiaci nadstavbových ročníkov môžu pravidelne zúčastniť ukážkových hodín a prednášok a tiež si vyskúšať prácu v rôznych laboratóriach na univerzite. Na Katedre cestnej a mestskej dopravy si môžu osvojiť a prehĺbiť konkrétne praktické zručnosti napríklad z oblastí merania emisií, elektromobility či tachografie. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií zase dáva našim žiakom možnosť vyskúšať si diagnostickú automobilovú technológiu. Tieto ukážkové hodiny sú vždy veľmi zaujímavé a mnohých žiakov inšpirujú aj k ďalšiemu vysokoškolskému štúdiu.

     

      

     

    • ďalšia odborná formácia našich pedagógov:

    Samotní naši pedagógovia autoopravárenských odborov sa pravidlene zúčastňujú doplnkového vzdelávania v tejto oblasti a sú súčaťou viacerých medzinároných školiacich projektov. Práve preto môžu žiakom prinášať stále aktuálne trendy z automobilového a technického priemyslu. Podielajú na tiež tvorbe nových odborných metodík, výskumov a písaní vedeckých článkov.