• Exkurzie a školenia - kultúra

   •  

     

    Každá škola ponúka svojim žiakom výlety a exkurzie, ktorých cieľom je rozšíriť všeobecný obzor žiakov. Tak aj naša škola organizuje pravidelné podujatia s týmto zámerom. 

    V rámci školy sú to najmä besedy a workshopy na aktuálne preventívne témy a pri príležitostí rôznych hostorckých podujatí. Hosťami  a školiteľmi týchto besied sú pozvané osobnosti a profesionálny pracovníci z oblastí prevencie a práce s mládežou.

     

          

     

    Ako vonkajšie aktivity organizujeme exkurzie v rámci Slovenka, ale tiež do zahraničia. Pravidelnými sú exkurzia do Bratislavy spojená s návševou Viedne. V Poľsku je to zase výlet do Krakowa a exkurzia v Osvienčime. V rámci poznania saleziánskej výchovnej tradície sa pre žiakov tretích ročníkov organizje každoročný výlet do Talianska.

     

     

  •