• Vstup do sveta práce

   •  

     

    Predmety ako úvod do sveta práce, ekonomika a manažment pomáhajú našim žiakom spoznať lepšie a pripraviť sa na svet dospelosti.  Nie len vedomosti a zručnosti z vlastného odboru, ale aj poznanie pracovného prostredia či expertov z oblasti podnikania a rôznych firiem sú formy, ktoré chceme ponúknuť našim žiakom nad rámec vyučovacieho procesu a pomôcť im tak pripraviť sa, čo najlepšie na vlastnú budúcnosť. Preto aj v rámci týchto predmetov organizujeme mnohé workshopy, školenia a exkurzie.

     

     

    Rozvoj finančenj gramotnosti, je doplnkové vzdelávanie určené žiakom 3. ročníka v rámci predmetu ekonomiky. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Partners Group pravidelne organizujme školské workshopy a školenia z oblastí podnikania, financií, manažérskych zručností, osobnostného rozvoja a finannčného vzdelávania. So žiakmi ostatných ročníkov sa tiež pravidelne zúčastňujeme na podujatiach finančnej spoločnosti ako napríkla Mesiac finančnej gramotnosti a Akadémia rozvoja. Výhodou týchto podujatí je možnosť organizovať ich aj počas dištančnej výučby.

     

         

     

    V spolupráci s občianskym združením Cesty k podnikaniu a strednými školami Obchodná akadémia Tomáša Akvinského a Súkromná SOŠ Pro Scholaris organizuje naša škola už viacero rokov zaujímavý projekt INSTRET - Inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi. Medzi hosťami týchto stretnutí, ktorých sme mohli privítať boli zaujímavé osobnosti z oblasti podnikania ako napríklad Pavol Smolka - exalliev našej školy, hudobník a prvý manažér speváčky Zuzany Smatanovej; Zuzana Szaráz - expertka v oblasti personalistky, Soňa Ondrejková  - biznis mentorka venujúca sa vzdelávaniu podnikateľov, či Ivana Tvrdovská, ktorá založila rodinnú firmu cukrárenskj výroby.

     

        

     

    Medzi ďalšie aktvity z tejto oblasti organizvané na škole patrí tiež napríklad kariérny workshop, počas ktorého žiaci maturitných ročníkov majú možnosť stretnúť na vyučovaní odborníkov z praxe venujúcich sa manažmentu, personalistike či rozvoju ľudských zdrojov. Medzi podujatia, na ktoré žiaci musia vykročiť mimo školského prostredia patria zase rôzne konferencie podnikateľov organizované v našom kraji, či workshopy určené budúcim vysokoškolákom. Nami pravidelne navštevujúcimi podujatiami sú najmä konferencia Budúcnosť tu a teraz, školenie Kam na vysokú? či Kresťanská konferencia podnikateľov.

     

      

     

    Čerešničkou na torte, v rámci podujatí organizovaných pre rozvoj našich žiakov v oblasti vstupu do sveta práce, je každoročná exkurzia do Bratislavy. Tu je hlavným bodom vždy návšteva Národnej rady Slovenskej Republiky s možnosťou stretnutia sa so slovenskými politikmi či účasti na zasadnutí parlamentu. Súčaťou exkurzie je tiež návšetva zaujímavých rozvojových projektov či firiem. V posledných rokoch naši žiaci navštívili napríklad Kolégium Antona Neuwirtha, firmu Zlaté Zrnko či Ekologickú bio-farmu pri Senci.