• Počet návštev: 8756639
  • Schovali sme perá, učebnice, vypli EduPage a plynule sa preplavili do dovolenkového módu...

   Prajeme Vám príjemné prázdniny pre načerpanie nových síl.
    • Ešte raz sme sa rozpŕchli po dielňach.

     Stolárska, murárska, lakovnícka, zámočnícka, autoopravárenské! Jedna zaujímavejšia ako druhá.

     A popoludní spoločná zábava, aj keď trošku mokrá.
      • Zoznamovací výlet pre našich budúcich prvákov je už tradičným podujatím na začiatku prázdnin.

       Hlavným cieľom je zoznámiť sa navzájom, spoznať prostredie školy, dielní, internátu, stretnúť učiteľov, majstrov, vychovávateľov, saleziánov a aj nových spolužiakov, ktorí sú animátormi počas podujatia.
         • Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť. Don Bosco

          • Novinky

            • Nick Vujcic
             • Nick Vujcic

              21. 9. 2023

              Nick Vujcic: „Sústreďte sa na to, čo máte...“

              V stredu 13. septembra sa niekoľkí naši žiaci a rodičia jedného žiaka zúčastnili na prednáške známeho pastora, prednášateľa, motivačného trénera bez rúk a nôh Nicka Vujicica v Košiciach. V sprievode, pani učiteľky Adriany Tvrdej a saleziána Petra Boška, sme pred programom navštívili saleziánov na Kalvárii v Košiciach, centrum Košíc a následne sme sa presunuli na amfiteáter, kde sa konala Nickova prednáška pod názvom „Viera, nádej a láska,“ ktorá bola doplnená kapelou Tretí deň. Bol to naozaj skvelý zážitok, vidieť naživo muža bez končatín, ktorý vedie šťastný a naplnený život. A ako povedal sám Nick: „Nesústreď sa na to, čo v živote nemáš. Sústreďte sa na to, čo máte.“ Táto životná filozofia je inšpirujúca a nás učí, že môžeme čeliť ťažkostiam, máme vždy nájsť radosť a hodnotu v tom, čo máme.

            • Profesia days
             • Profesia days

              20. 9. 2023

              Končiace ročníky IV.GDM a II.NDŠ za zúčastnili známeho festivalu pracovných príležitostí „Profesia days“ v Dome odborov v Žiline.

              Toto podujatie prinášalo inspirácie a množstvo možností na sebarozvoj. Festival ponúkal široký výber top firiem ponúkajúcich pestrú paletu pracovných príležitostí. Dokonca bolo pripravené špeciálne „mólo“, na ktorom prebiehala diskusia s Milanom Dubecom, ktorý rozprával o téme „Ako je to byť investorom, filantropom, podnikateľom na Slovensku. Naši študenti sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré pre nich pripravili zástupcovia firiem a navyše získali aj drobné darčeky, ktoré určite potešili každého z nich.

            • Celoškolská duchovná obnova
             • Celoškolská duchovná obnova

              20. 9. 2023

              Povýšenie svätého kríža - práve na tento sviatok sa nám naskytla možnosť ponoriť sa do seba a vypočuť si myšlienky don Miroslava Podstavka.

              Pôsobí v Poprade a počas duchovnej obnovy sa nám prihovoril slovami zo Svätého písma. Poukázal na význam lásky, odpúšťania a vzájomného porozumenia. I z malého semienka môže vyrásť veľký strom - nosná myšlienka, nad ktorou sme uvažovali. Po možnosti sviatosti zmierenia a svätej omši sme sa rozpŕchli do svojich domovov na predĺžený víkend. Veríme, že sa nám podarí niektoré myšlienky premieňať do konkrétnych skutkov v našom živote.

            • Slávnostné otvorenie školského roka
             • Slávnostné otvorenie školského roka

              5. 9. 2023

              Po letných prázdninách sme sa konečne stretli a plní zážitkov zasadli do školských lavíc.

              Pocity boli rozpačité, mnohým sa nechcelo a iní sa zas tešili na spolužiakov. Po úvodnej sv. omši, kde sme sa po slovách don Jozefa Sarneckého zamysleli nad zmyslom výchovy, nasledovalo spoločné fotenie. Rozchod do tried, kde sme sa oboznámili so školským poriadkom a povinnosťami, ktoré nás nasledujúci školský rok čakajú. Pre mnohých je tento deň výnimočný tým, že sú v nových priestoroch, s novými ľuďmi. Chceme všetkým popriať veľa úspechov. Pre žiakov končiacich ročníkov je tento rok posledný a veríme, že si ho užijú naplno. V novom školskom roku si želajme hlavne zdravie, vzájomné porozumenie a veľa chuti do štúdia i poznávania nových vecí.

            • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch
             • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch

              30. 8. 2023

              Pred začatím školského roka sa zamestnanci školy opäť rozhodli stráviť pár chvíľ na duchovnej obnove v Čičmanoch.

              Prednášajúcim bol don Pavol Grach. Svojimi prednáškami sa nás snažil podnecovať k tomu, aby sme sa zamysleli nad zmyslom spoločenstva, modlitby, ale aj eucharistie. Okrem duchovného programu a možnosti stíšenia sa sme mali možnosť upevniť vzťahy pri opekačke, spoločnom futbale či speve. Príjemne strávené chvíle v malebnej prírode nám pomohli nabiť sa do ďalších dní a pripraviť sa na nový školský rok.

             • Tábor CECHCAMP 2023 za nami!

              18. 7. 2023

              Skupina saleziánov a animátorov z našej školy aj tohto roku pripravila tradičný tábor CECHCAMP 2023.

              Podujatie sa odohralo od 5. júla do 8. júla 2023 tábor CECHCAMP 2023. Cieľom tábora bolo priblížiť žiakom základných škôl od Bratislavy až po východoslovenskú Terňu s ukončeným 6. a 7. ročníkom remeslá, v ktorých sa môžu vyučiť počas stredoškolského štúdia. Program ponúkol žiakom pútavé a akčné aktivity, ktoré im dali príležitosť spoznať nových kamarátov, osvojiť si hodnoty školy a spoznať saleziánov, vychovávateľov i majstrov v dielňach.

          •  

          •  

           • Cenník služieb

           • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

            Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

            KONTAKT:
            dielne, servis: +421 948 007 519

           • Hľadáte prácu?

          • Staňte sa naším fanúšikom

           • Teams

          • Zvonenia

           Sobota 13. 7. 2024
          • Naši partneri

           • Saleziáni don Bosca
           • Domka
           • Diecézny školský úrad Žilina
           • Saleziáni Žilina
           • 1. Kresťanský športový klub
           • Saleziánsky spolupracovníci
           • Exallievi
           • Vydavateľstvo don Bosco
           • Savio
           • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
           • Drevársky magazín
           • Mafell
          • Počet návštev: 8756640