• Počet návštev: 8064298
  • “Majte odvahu byť súčasťou Božieho sna, odvahu snívať s ním.” Svätý Otec František

   • Udelenie riaditeľského voľna dňa 08.12.2023

    Riaditeľka SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline,  v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    U D E Ľ U J E

    žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline riaditeľské voľno dňa 8. decembra 2023
    (piatok) z prevádzkových dôvodov. 

   • Novinky

     • EXKURZIA MATURANTOV NA UNIZE
      • EXKURZIA MATURANTOV NA UNIZE

       8. 2. 2023

       Dňa 2. februára 2023 sa žiaci maturitného ročníka z 2.NDŠ zúčastnili exkurzie na Žilinskej univerzite. Exkurzia sa odohrávala konkrétne na fakulte PEDAS, katedre Cestnej a mestskej dopravy.

       Program bol veľmi zaujímavý. Našich maturantov čakala prednáška o režime prevádzky vodiča, medzinárodnej dohode AETR či oboznámenie s dohodou ADR, ktorá je taktiež jednou z maturitných otázok. Súčasťou programu bolo aj navštívenie laboratórií, kde si naši žiaci priamo vyskúšali preklad tovaru paletovým vozíkom, upínanie nákladu napínacími popruhmi a nakoniec ich čakala čerešnička na torte. Priamo si mohli odmerať výkon automobilu na valcovej stolici. Pevne veríme, že žiaci nadobudli nové poznatky a taktiež aj nový pohľad na vysokoškolské štúdium.

     • Výstava Radoslava Gazdíka in memoriam
      • Výstava Radoslava Gazdíka in memoriam

       1. 2. 2023

       Dňa 23 januára 2023 sme sa triedy 4.GDM a 2.GDM zúčastnili výstavy fotografa Radoslava Gazdíka in memoriam v Diecéznom centre. Súčasťou programu bola aj krátka prednáška o jeho živote a spôsobe tvorby od nášho pedagóga pána Eduarda Hladkého. Dozvedeli sme sa o individuálnych fotografiách a rozhodne sme sa toho dosť naučili. Fotky boli nádherné a inšpirujúce a my sme vďační za túto exkurziu.

       Radoslav Gazdík bol kňaz a fotograf z Novej Bane. Vyštudoval stavebníctvo v Žiline a venoval sa foteniu prírody. Obľuboval cestovanie, lezenie po skalách, prácu z drevom a zapájal sa aj do spolkov na pomoc mládeže. S nadšením sa venoval tiež fotografii, grafike, dizajnu a poézií. Jeho práca určite stojí za pozretie.

     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR ... opäť súťažíme!
      • AUTOOPRAVÁR JUNIOR ... opäť súťažíme!

       26. 1. 2023

       Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou ministerstva školstva vypísal aj tentoraz súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR, v ktorej si majú možnosť zmerať sily mladí autoopravári. Tí naši pri tom nemohli - po dvoch pandemických rokoch - chýbať!

       Na školskom kole, ktoré pozostávalo z preverovania teoretických vedomostí, poznávacej časti a praktickej časti, sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov odboru mechanik, elektrikár a lakovník. Do oblastného kola, v ktorom budú žiaci reprezentovať našu školu, postupujú: Tomáš Martiniak, Marián Kubica a Peter Šušota. Víťazom blahoželáme!

     • Čo nové v elektromobilite?
      • Čo nové v elektromobilite?

       17. 1. 2023

       Na túto a podobné otázky prišiel so žiakmi odboru dopravná prevádzka a s tretiakmi autoopravármi diskutovať náš bývalý žiak a výborný znalec problematiky elektromobility Michal Goruška.

       Michalovo rozprávanie bolo vysoko kvalifikované, ale aj pútavé. Hovoril o konštrukcii, nabíjaní elektromobilov či vlastných skúsenostiach s elektromobilom. Žiakov zaujal natoľko, že s ním viedli živú diskusiu doplnenú odpoveďami na ich zvedavé otázky. Veríme, že s novými poznatkami sa príde podeliť opäť. Ďakujeme.

     • Posväcovanie priestorov školy
      • Posväcovanie priestorov školy

       10. 1. 2023

       Po Novom roku sme opäť zasadli do školských lavíc a pokračovali vo vzdelávaní. Nasledovalo posväcovanie priestorov školy i internátu.

       V novom roku 2023 prajeme všetkým hlavne zdravie a veľa úspechov pri zdolávaní nielen školských, ale aj osobných prekážok.

       Mgr. Darina Stebnická,
       učiteľka

     • VIANOCE V ŠKOLE
      • VIANOCE V ŠKOLE

       17. 1. 2023

       Aj v našej škole sme oslávili Vianoce. Naši šikovní žiaci z 3.GDM napiekli medovníčky a pripravili punč.Po príchode do školy, každý žiak dostal medovník a nealkoholický punč ako prípitok.

       Príjemnú vianočnú atmosféru si žiaci mohli zvečniť vo foto kútiku alebo na instax. Neskôr si žiaci rozdali darčeky a užili si omšu v príjemnej vianočnej atmosfére.

     • Vianočná celoškolská duchovná obnova
      • Vianočná celoškolská duchovná obnova

       11. 1. 2023

       Pred vianočnými sviatkami sa v škole konala celoškolská duchovná obnova, ktorá mala pomôcť nielen žiakom, ale aj nám ostatným pomôcť naladiť sa duchovne na príchod Vianoc.

       Prihovoril sa nám Daniel Holúbek, ktorý nám dal návod ako byť neustále pripravený k prežívaniu vzťahu s Bohom. Po duchovnej obnove nasledovali sväté spovede, sv. omša a po nej sme sa rozbehli na prázdniny. Zamestnancov čakala posedenie pri kapustnici, kde sme si vzájomne rozdali darčeky.

     • Olympiáda z anglického jazyka
      • Olympiáda z anglického jazyka

       10. 1. 2023

       V stredu 14.12.2022 sa stretli všetci súťaženia chtiví angličtinári z našej školy, aby si zmerali svoje jazykové znalosti z anglického jazyka.

       Svoje znalosti z jazyka si mohli otestovať v úlohách z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením.

       Všetkým víťazom blahoželáme.

       Mgr. Michal Sventek, učiteľ

     • Konferencia Poď s nami a zaži dobrovoľníctvo!
      • Konferencia Poď s nami a zaži dobrovoľníctvo!

       10. 1. 2023

       V utorok 13. decembra sme sa zúčastnili konferencie s názvom: Poď s nami a zaži dobrovoľníctvo!, ktorú organizovala Sekcia pre mládež ŽSK.

       Rôzne organizácie a projekty ako napríklad "Digipeers" alebo "Angažovaná škola" tam predstavovali svoju prácu s dobrovoľníkmi a pre dobrovoľníkov v našom kraji. Po prednáškach sme mali možnosť osobne sa porozprávať so zástupcami jednotlivých projektov, aj takých, ktoré neboli zahrnuté v prednáškach. Väčšina zúčastnených boli mladí ľudia, študenti, ktorých určite táto téma zaujala rovnako ako nás. Viacerí sa aj na mieste zapojili do týchto projektov. Zaujala nás myšlienka solidarity. Dobrovoľníctvo v našej krajine nie je veľmi rozšírené, a aj preto táto akcia bola pre našu generáciu motivačná.

     • Film Slobodní
      • Film Slobodní

       10. 1. 2023

       Pred Vianocami sa skupinka filmových a kultúrnych nadšencov zúčastnila premietania nového slovenského filmu Slobodní, ktorý vykresľuje príbeh dvoch slovenských osobností Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla z obdobia komunizmu.

       Premietanie bolo sprevádzané veľmi živou debatou s režisérom filmu Slavomírom Zberným a účinkujúcim z filmu a slovenským disitentom Františkom Mikloškom, ktorého prítomnosť mladých študentov "chytila za srdce." Mladých študentov "chytil za srdce" zase samotný film, ktorý v sebe nesie silné posolstvo a príbeh odvahy a čestnosti v hľadaní pravej slobody:

     • Hviezdoslavov Kubín 2023
      • Hviezdoslavov Kubín 2023

       22. 12. 2022

       V polovici decembra sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. I keď časť recitátorov ochorela a nemohla sa na súťaži zúčastniť, predsa sme sa stretli v hojnom počte a zastúpený bol každý ročník.

       Úroveň súťaže hodnotíme ako priemernú, je však isté, že máme medzi sebou nádejných recitátorov. Viacerí prekvapili výberom svojich ukážok. Nechýbali slovenské stálice - básnici Milan Rúfus a Miroslav Válek, ale žiaci siahli aj po romantickej klasike v podobe A. S. Puškina, E. A. Poea, katolíckej moderne či po súčasných autoroch. V próze sme si vypočuli romantický príbeh aj hororovú poviedku. Máme ešte na čom pracovať, no napriek tomu sa tešíme, že sa umeleckému prednesu venujú aj žiaci našej školy.

     • Šachový turnaj ŽSK
      • Šachový turnaj ŽSK

       22. 12. 2022

       Sekcia pre mládež ŽSK 12.12.2022 pripravila medzigeneračný šachový turnaj pre žiakov stredných škôl a seniorov z nášho kraja.

       Takýmto spôsobom pripomenuli dôležitosť zmysluplného trávenia času s ostatnými (nielen v predvianočnom čase), a tiež umožniť rozvíjať medzigeneračný dialóg medzi dvomi rozdielnymi vekovými skupinami v priateľsky súťaživej atmosfére turnaja.

     • Predvianočná Budapešť
      • Predvianočná Budapešť

       20. 12. 2022

       Dňa 13. decembra 2022 sa skupina žiakov a učiteľov z našej školy vybrala na predvianočný výlet do Budapešti. Vyrážalo sa skoro ráno. Prvou destináciou bolo Námestie Hrdinov, kde pán sprievodca rozprával o histórií panovníkov Uhorska, ktorých sochy sa nachádzali na námestí. Po návšteve námestia sa skupina presunula na Hradný vrch, odkiaľ bol krásny výhľad na mesto, ďalej nasledovala prehliadka Baziliky sv. Štefana. Poslednou zastávkou bolo centrum mesta, kde sa konali vianočné trhy. Po niekoľko hodinovom rozchode nasledovala štyri a pol hodinová cesta naspäť domov, do Žiliny.

     • Inovujem, inovuješ, inovujeme
      • Inovujem, inovuješ, inovujeme

       14. 12. 2022

       V utorok 6.12. 2022 sa v našej škole uskutočnil inovačný workshop, v spolupráci s inovujme.sk.

       Naši žiaci 3.GDM a 1.NDŠ si prešli teóriou, testom kreatívnych schopnosti, aj ich vlastnými návrhmi. , Prostredníctvom nich sme mali možnosť vylepšiť a následne sme ich odprezentovali aj našim pedagógom. Na konci stretnutia bolo kultúrnevystúpenie v podaní rapera Tona S.Hlavným cieľom workshopu nebolo len to, aby sme získali vedomosti o inováciách,kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby sme mali skúsenosť s inovačnýmprocesom priamo v reálnom prostredí.Ďakujeme, že sme si mohli preskúšať naše kreatívne myslenie a naučiť sa okreativite niečo viac.

     • Šiesty december ako každý rok
      • Šiesty december ako každý rok

       14. 12. 2022

       Kto bol sv. Mikuláš? Tak, to si treba vziať knihu životopisu svätých a dozvieme sa. Kto sa obliekol tento rok za Mikuláša? To je už iná otázka.

       V našej škole to bola preňho poriadna fuška. Doobeda s anjelikom i čertíkom prebehol všetky triedy a dielne, aby odovzdal malú pozornosť všetkým našim žiakom, majstrom a pedagógom v nádeji, že takýto prejav dobroty sa bude ďalej šíriť aj v okolí všetkých obdarovaných.

     • Slovenčina v pivnici
      • Slovenčina v pivnici

       14. 12. 2022

       Začiatkom decembra sa naša trieda IV.GDM zúčastnila na netradičnej hodine slovenčiny. Literatúru sme mali v suteréne jedného z domov na Hollého ulici v Žiline.

       Kedysi tam bol židovský starobinec a počas druhej svetovej vojny sa tam skrývali dvaja slovenskí Židia - Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, ktorým sa podarilo utiecť z Osvienčimu. Práve v Žiline napísali jeden z najvýznamnejších dokumentov 20. storočia – správu o tom, čo sa deje s ľuďmi v tomto koncentračnom tábore.

     • I-bobor
      • I-bobor

       5. 12. 2022

       Na Slovensku sa realizovala súťaž iBobor, zameraná na informatické myslenie.

       Záujem o súťaž prejavilo 10 žiakov našej školy, nakoniec sa odhodlali popasovať s úlohami 4 žiaci.

       10.11.2022 v kategórii Junior riešili úlohy dvaja žiaci:

       Sofia Mieresová a Katarína Masiariková.

       8.11.2022 v kategórii Senior riešili úlohy dvaja žiaci :

   •  

   •  

   •  

    • Cenník služieb

    • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

     Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

     KONTAKT:
     dielne, servis: +421 948 007 519

    • Hľadáte prácu?

   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Teams

   • Zvonenia

    Pondelok 11. 12. 2023
   • Naši partneri

    • Saleziáni don Bosca
    • Domka
    • Diecézny školský úrad Žilina
    • Saleziáni Žilina
    • 1. Kresťanský športový klub
    • Saleziánsky spolupracovníci
    • Exallievi
    • Vydavateľstvo don Bosco
    • Savio
    • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
    • Drevársky magazín
    • Mafell
   • Počet návštev: 8064299