• Sme saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vaším kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, preberané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • “Majte odvahu byť súčasťou Božieho sna, odvahu snívať s ním.” Svätý Otec František

    • Pozývame zákonných zástupcov našich žiakov triedy I.C na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v piatok 29. 09.2023 o 14:30 hod. Tešíme sa na Vás. 👇

    • Novinky

      • Otvorili sme divadelnú sezónu
       • Otvorili sme divadelnú sezónu

        24. 9. 2023

        Uplynulý týždeň sme sa s niekoľkými žiakmi III. GDM zúčastnili na predstavení Mestského divadla
        (MD) Žilina Kreutzerova sonáta/Čia vina.


        Išlo o pôsobivú divadelnú hru napísanú na motívy novely Sofie Tolstej, ktorá bola akousi reakciou na
        známe dielo jej manžela.
        Návšteva pre nás predstavovala nielen príjemnú kultúrnu akciu, meniacu dievčatá na dámy a chlapcov na džentlmenov, ale aj istú predprípravu na budúcoročnú maturitu, keďže svetový realizmus je pevnou súčasťou maturitných zadaní. Zaujímavá bola tiež debata po predstavení, keď sme pri kebabe mali potrebu zdieľať sa so svojimi dojmami a postrehmi. Osobitné poďakovanie patrí MD Žilina, ktoré nám venovalo vstupenky na predstavenie. Ako sa vyjadrili viacerí žiaci, do divadla sa vyberú celkom isto znova. Tu sú niektoré ich reakcie:

        Martin: Dej bol úžasne odohraný troma hercami, ktorí stvárňovali postavu ruského spisovateľa L. N. Tolsté

      • Nick Vujcic
       • Nick Vujcic

        21. 9. 2023

        Nick Vujcic: „Sústreďte sa na to, čo máte...“

        V stredu 13. septembra sa niekoľkí naši žiaci a rodičia jedného žiaka zúčastnili na prednáške známeho pastora, prednášateľa, motivačného trénera bez rúk a nôh Nicka Vujicica v Košiciach. V sprievode, pani učiteľky Adriany Tvrdej a saleziána Petra Boška, sme pred programom navštívili saleziánov na Kalvárii v Košiciach, centrum Košíc a následne sme sa presunuli na amfiteáter, kde sa konala Nickova prednáška pod názvom „Viera, nádej a láska,“ ktorá bola doplnená kapelou Tretí deň. Bol to naozaj skvelý zážitok, vidieť naživo muža bez končatín, ktorý vedie šťastný a naplnený život. A ako povedal sám Nick: „Nesústreď sa na to, čo v živote nemáš. Sústreďte sa na to, čo máte.“ Táto životná filozofia je inšpirujúca a nás učí, že môžeme čeliť ťažkostiam, máme vždy nájsť radosť a hodnotu v tom, čo máme.

      • Profesia days
       • Profesia days

        20. 9. 2023

        Končiace ročníky IV.GDM a II.NDŠ za zúčastnili známeho festivalu pracovných príležitostí „Profesia days“ v Dome odborov v Žiline.

        Toto podujatie prinášalo inspirácie a množstvo možností na sebarozvoj. Festival ponúkal široký výber top firiem ponúkajúcich pestrú paletu pracovných príležitostí. Dokonca bolo pripravené špeciálne „mólo“, na ktorom prebiehala diskusia s Milanom Dubecom, ktorý rozprával o téme „Ako je to byť investorom, filantropom, podnikateľom na Slovensku. Naši študenti sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré pre nich pripravili zástupcovia firiem a navyše získali aj drobné darčeky, ktoré určite potešili každého z nich.

      • Celoškolská duchovná obnova
       • Celoškolská duchovná obnova

        20. 9. 2023

        Povýšenie svätého kríža - práve na tento sviatok sa nám naskytla možnosť ponoriť sa do seba a vypočuť si myšlienky don Miroslava Podstavka.

        Pôsobí v Poprade a počas duchovnej obnovy sa nám prihovoril slovami zo Svätého písma. Poukázal na význam lásky, odpúšťania a vzájomného porozumenia. I z malého semienka môže vyrásť veľký strom - nosná myšlienka, nad ktorou sme uvažovali. Po možnosti sviatosti zmierenia a svätej omši sme sa rozpŕchli do svojich domovov na predĺžený víkend. Veríme, že sa nám podarí niektoré myšlienky premieňať do konkrétnych skutkov v našom živote.

      • Slávnostné otvorenie školského roka
       • Slávnostné otvorenie školského roka

        5. 9. 2023

        Po letných prázdninách sme sa konečne stretli a plní zážitkov zasadli do školských lavíc.

        Pocity boli rozpačité, mnohým sa nechcelo a iní sa zas tešili na spolužiakov. Po úvodnej sv. omši, kde sme sa po slovách don Jozefa Sarneckého zamysleli nad zmyslom výchovy, nasledovalo spoločné fotenie. Rozchod do tried, kde sme sa oboznámili so školským poriadkom a povinnosťami, ktoré nás nasledujúci školský rok čakajú. Pre mnohých je tento deň výnimočný tým, že sú v nových priestoroch, s novými ľuďmi. Chceme všetkým popriať veľa úspechov. Pre žiakov končiacich ročníkov je tento rok posledný a veríme, že si ho užijú naplno. V novom školskom roku si želajme hlavne zdravie, vzájomné porozumenie a veľa chuti do štúdia i poznávania nových vecí.

      • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch
       • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch

        30. 8. 2023

        Pred začatím školského roka sa zamestnanci školy opäť rozhodli stráviť pár chvíľ na duchovnej obnove v Čičmanoch.

        Prednášajúcim bol don Pavol Grach. Svojimi prednáškami sa nás snažil podnecovať k tomu, aby sme sa zamysleli nad zmyslom spoločenstva, modlitby, ale aj eucharistie. Okrem duchovného programu a možnosti stíšenia sa sme mali možnosť upevniť vzťahy pri opekačke, spoločnom futbale či speve. Príjemne strávené chvíle v malebnej prírode nám pomohli nabiť sa do ďalších dní a pripraviť sa na nový školský rok.

       • Tábor CECHCAMP 2023 za nami!

        18. 7. 2023

        Skupina saleziánov a animátorov z našej školy aj tohto roku pripravila tradičný tábor CECHCAMP 2023.

        Podujatie sa odohralo od 5. júla do 8. júla 2023 tábor CECHCAMP 2023. Cieľom tábora bolo priblížiť žiakom základných škôl od Bratislavy až po východoslovenskú Terňu s ukončeným 6. a 7. ročníkom remeslá, v ktorých sa môžu vyučiť počas stredoškolského štúdia. Program ponúkol žiakom pútavé a akčné aktivity, ktoré im dali príležitosť spoznať nových kamarátov, osvojiť si hodnoty školy a spoznať saleziánov, vychovávateľov i majstrov v dielňach.

      • Čas výletov
       • Čas výletov

        3. 7. 2023

        Po celoročnom snažení nastal čas výletov a spoločných triednych akcií zameraných na oddych, utužovanie priateľstiev a kolektívov. Koncoročné výlety sme poňali rôzne: jedni relaxovali v aquaparku, iní si zvolili opekačku, ďalší športovali, iní spoznávali... Veríme, že aj napriek nie vždy priaznivému počasiu, koncoročné výlety vyšli na jednotku. Tu je stručný prehľad toho, čo sme videli a zažili:

      • Prekroč svoju digitálnu priepasť
       • Prekroč svoju digitálnu priepasť

        1. 7. 2023

        Pokračujeme v projekte Erasmus+ Prekroč svoju digitálnu priepasť a to čo sme sa naučili ponúkame ďalej. Po školení na Malte sme sa na škole začali venovať príprave tréningu so zameraním na digitálne zručnosti žiakov druhých ročníkov učebných odborov a prvého ročníka nadstavbového štúdia.

        Samotné tréningy sa uskutočnili v dňoch 1. - 2. júna a druhé 5. – 6. júna. Žiaci si pod dohľadom školiteľov napísali off-line aj online životopis, kriticky sa zamysleli nad digitálnym priestorom a nástrahami ktoré ponúka ako aj nad stopami ktoré človek v digitálnom priestore zanecháva, ale tiež nad vplyvom digitálneho sveta a sociálnych médií na duševné zdravie. Školenia boli obohacujúce nielen pre žiakov, ale i pre samotných školiteľov, medzi ktorých patrili štyria pedagógovia našej školy: Adriana Tvrdá, Andrej Konušik, Ján Synák a Michaela Štubňová, jedna žiačka Terézia Jureková z III.GDM ttriedy a

      • Dar pre našu knižnicu
       • Dar pre našu knižnicu

        30. 6. 2023

        Aj v tomto školskom roku sme obohatili knižný fond našej knižnice o viacero titulov. Ide predovšetkým o klasiku a knihy, ktoré sa na hodinách literatúry preberajú „povinne“.

        Potešiteľné je, že si našli svojich čitateľov a že sa čítajú. Osobitne si ceníme knihy, ktoré sme dostali darom – či už reportážnu literatúru Vydavateľstva Absynt, alebo zbierku študentských detektívnych a hororových poviedok Zubami-nechtami známej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej, ktoré vydala. V besede so žiakmi I. NDŠ a I.GDM hovorila o tvorivom písaní, o tom, ako začala písať i o tom, či sa písaním dá uživiť. Otvorene sme sa rozprávali aj o „hejtoch“, ktorým bola vystavená na sociálnych sieťach či o ťažkej chorobe, z ktorej sa vyliečila. Sympatická bola aj jej asistentka Viki, ukrajinská knihovníčka z Kyjeva, odborníčka na literatúru pre deti a mládež, ktorá s Gabrielou spolupracuje, odkedy bola nútená

      • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom
       • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom

        28. 6. 2023

        Pomaly sa blíži záver školského roka a tak sme mali príležitosť sa rozlúčiť so životom na internáte.

        Pre cca 80 účastníkov bolo pripravených v priestoroch saleziánskeho oratória pohostenie v podobe opekaných klobások, kofoly a iného občerstvenia. Popritom bola možnosť hrať futbal, volejbal či iné športové aktivity. Pekným prvkom bolo, že mnohí žiaci boli zodpovedne zapojení do jednotlivých úloh, čo vytvorilo družnú atmosféru. Celý program doprevádzala i hudba.

      • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia
       • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia

        22. 6. 2023

        Trieda II.GDM sa vo štvrtok 20. júna 2022 zúčastnila exkurzie v tlačiarni Neografia v Martine.

        Sprievodca, všetkých žiakov spolu s učiteľmi J. Šebešom a P. Mieresovou, previedol celým komplexom tlačiarne. Všetci mali možnosť vidieť naživo aplikáciu teórie do praxe. Videli sme celý proces výroby knihy, od jeho začiatku (dodanie dát od grafika) až po výsledný produkt – knihu, ktorá poputuje do rúk čitateľov z celého sveta.

      • Lumen 2023
       • Lumen 2023

        19. 6. 2023

        Dňa 8. - 11.6. 2023 sme sa ako dobrovoľnícky tím zúčastnili na festivale Lumen v Trnave. Som veľmi rád, že som neodmietol túto ponuku, a že som prijal toto pozvanie.

        Ako dobrovoľníci sme pomáhali pri stavbe a skladaní pódia a rôznych iných službách. Samozrejme, našiel sa čas aj na program. Veľmi sa mi páčil veľký výber kapiel, workshopov a hlavne boží duch už do začiatku celého festivalu. Určite neodmietnem ponuku aj na budúci rok.

      • Konferencia „Ako začať...“,
       • Konferencia „Ako začať...“,

        17. 6. 2023

        druhý ročník podnikateľskej udalosti organizovaný školou SOŠ sv. Jozefa Robotníka a občianskym združením Cesty k podnikaniu prináša inšpiráciu a podnikateľské príbehy do stredných škôl, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa jej - Obchodná akadémia Veľká Okružná, Gymnázium sv. Františka, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris a Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského.

      • Deň mladého farmára
       • Deň mladého farmára

        15. 6. 2023

        V tomto roku sme sa zúčastnili na „Dni mladého farmára“ v Krásnej Lúke.

        Na tomto podujatí sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia
        na našej škole.

        Radoslav Jurko,
        kariérový poradca

      • Stredoškolská liga 2023
       • Stredoškolská liga 2023

        15. 6. 2023

        V tomto školskom roku sme sa ako škola zúčastnili Juniorskej stredoškolskej ligy, ktorú zastrešovalo centrum voľného času Žirafa.

        Po celoročnom snažení a náročných zápasoch, so šiestimi tímami, sme sa nakoniec umiestnili na štvrtom mieste a postúpili do play-off. Tam sme postúpili do semifinále, kde sme už toľko šťastia nemali. Zahrali sme si zápas o tretie miesto, kde sa nám podarilo vyhrať nad tímom SOŠ Stavebná a skončili na konečnom treťom mieste.

    •  

    •  

    • Objednaj si originálnu ikonu saleziánskeho svätca Artemide Zattiho od našich stolárov!

    •  

     • Cenník služieb

     • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

      Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

      KONTAKT:
      dielne, servis: +421 948 007 519

     • Hľadáte prácu?

    • Staňte sa naším fanúšikom

     • Teams

    • Zvonenia

     Streda 27. 9. 2023
    • Naši partneri

     • Saleziáni don Bosca
     • Domka
     • Diecézny školský úrad Žilina
     • Saleziáni Žilina
     • 1. Kresťanský športový klub
     • Saleziánsky spolupracovníci
     • Exallievi
     • Vydavateľstvo don Bosco
     • Savio
     • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
     • Drevársky magazín
     • Mafell
    • Počet návštev: 7814284