• Počet návštev: 8064115
  • “Majte odvahu byť súčasťou Božieho sna, odvahu snívať s ním.” Svätý Otec František

   • Udelenie riaditeľského voľna dňa 08.12.2023

    Riaditeľka SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline,  v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    U D E Ľ U J E

    žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline riaditeľské voľno dňa 8. decembra 2023
    (piatok) z prevádzkových dôvodov. 

   • Novinky

     • Divadelný workshop s Luciou Janovovou
      • Divadelný workshop s Luciou Janovovou

       8. 12. 2023

       Jeden z osvedčených výchovných nástrojov je nacvičovanie divadla s mladými ľuďmi. Vrámci saleziánskeho výchovného prístupu panuje o tom pozitívne presvedčenie vo všetkých generáciách.

       Učiť sa vystupovať pred druhými, cibriť si pamäť na text, obetovať niečo zo svojho času kvôli nácvikom, ale v prvom rade odovzdať sa dobrodružstvu, zápletke, príbehu a vnútornému svetu jednotlivých postáv – to všetko môže obnášať nácvik divadla.

     • Keď bábky ožívajú 
      • Keď bábky ožívajú 

       29. 11. 2023

       Pred časom sme si so žiakmi I. GDM dopriali vskutku nevšedný zážitok. V predvečer Medzinárodného dňa študentov a výročia Nežnej revolúcie sme sa vybrali na exkurziu do Rosenfeldovho paláca v Žiline.

       Umelecký dojem sa vhodne spojil aj s možnosťou oddýchnuť si, keďže prednášku, ktorá bola súčasťou exkurzie, si žiaci mohli vypočuť na pohodlných tulivakoch. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavé informácie o histórii Bábkového divadla v Žiline, prvého slovenského bábkového divadla vôbec. Mali sme si možnosť vyskúšať rôzne druhy bábok, zahrať sa s nimi či zabubnovať si. Zaujalo maňuškové minipredstavenie v podaní Miška Martinča, mnohé divadelnícke rekvizity a kostýmy. Čas strávený v tomto neobyčajnom podkroví nás všetkých vrátil do detstva, bol naozaj rozprávkový.

     • Novinky zo sveta autolakovania a karosárskych opráv
      • Novinky zo sveta autolakovania a karosárskych opráv

       29. 11. 2023

       Dňa 21. novembra sa uskutočnilo školenie druhákov v oblasti autolakovníctva a karosárstva.

       Samotné školenie prebiehalo v školiacom stredisku Servind v Ilave. Žiaci sa oboznámili s novými trendami, technológiami opráv, špičkovým náradím ako aj reálnymi príkladmi z praxe. Súčasťou školenia boli aj rôzne video ukážky a praktické ukážky priamo v dielni na karosérii vozidla. Počas celého školenia vládla prijemná atmosféra, získali sme mnoho nových poznatkov a skúseností, ktoré môžeme následne aplikovať v praxi. Zároveň sa tešíme na ďalšie skvelé školenia, ktoré pre nás firma Servind pripravila.

     • Chceme o tom hovoriť!
      • Chceme o tom hovoriť!

       29. 11. 2023

       V našom saleziánskom stredisku počas tohto školského roka prebieha formačný projekt "Chceme o tom hovoriť!" Je to vzdelávanie pre tých, ktorí chcú v súlade s Kódexom výchovného správania v saleziánskych dielach hľadať odpovede na výzvy výchovy v oblasti ochrany detí a mladých pred negatívnymi javmi spoločnosti.

       Tri stretnutia na jeseň začali s témou Prevencie vo výchove s lektorom Andrejom Rajským, vysokoškolským profesorom a aktívnym saleziánskym spolupracovníkom. Ďalšie dve stretnutia sa venovali vzdelávaniu o tom, ako s deťmi a mladými hovoriť o citlivých témach sexuality. O svoje skúsenosti sa prišiel podeliť psychológ Róbert Braciník, riaditeľ občianskeho združenia Náruč, ktorý v moderovanej debate objasnil, ako chrániť deti pred obťažovaním a sexuálnym násilím. Pani Lívia Halmkan z občianskeho združenia Tlakový hrniec sa venovala téme Pornografie. Povzbudila prítomných rodičov a

     • Exkurzia vo firme JAFHOLZ
      • Exkurzia vo firme JAFHOLZ

       29. 11. 2023

       Žiaci 3. A odboru stolár sa vo štvrtok 23. novembra 2023 zúčastnili exkurzie u veľkoobchodníka s drevom v JAF HOLZ-i v Žiline.

       Ochotný personál previedol všetkých žiakov spolu s učiteľom P. Vimpeľom celým komplexom firmy. Chlapci sa zorientovali v širokej ponuke predávaných materiálov, ale aj o spôsobe ich výberu a zakúpenia v online priestore. Vo výrobných halách sme mali možnosť vidieť sériovú výrobu nábytkových dielcov z veľkoplošných materiálov pomocou nárezových centier a CNC vŕtacích centier.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy
      • Záložka do knihy spája slovenské školy

       28. 11. 2023

       Naša škola sa aj tento rok zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy.

       Tento rok bolo hlavnou témou na vytvorenie záložky Môj detektívny hrdina. Zapojili sa doň žiaci z odboru grafik digitálnych médií, ktorí vlastnoručne, ale aj pomocou počítačovej techniky, vytvorili zaujímavé záložky. Naše záložky boli odoslané Strednej polytechnickej škole v Leviciach a na oplátku nám aj oni poslali nimi vytvorené záložky. Bolo to zaujímavé spestrenie v rámci štúdia.

     • Exkurzia do KIA Slovakia
      • Exkurzia do KIA Slovakia

       27. 11. 2023

       V stredu 22. novembra boli tretiaci automechanici, lakovníci a elektrikári na exkurzii v známej automobilke KIA Slovakia. Ide o jedinú automobilku KIA v Európe.

       Aj napriek tomu, že sme prišli o pol hodinu skôr, v správnom čase nás privítali príjemní sprievodcovia, ktorí nám prezentovali rôzne zaujímavé informácie o závode. Po prezentácii nasledovala exkurzia do závodu s výkladom a vysvetlením. Výroba sa začína v lisovni, kde sa lisuje veľká časť automobilu. Následne sa tieto časti spájajú zvarmi na plne automatizovanej zváracej linke, ktorá má vyše 360 robotov, ktorí pracujú samostatne. Potom sme sa premiestnili na kompletovaciu linku, kde sa do karosérie vozidla postupne vkladajú všetky elektrické vodiče a komponenty, palubová doska, sedačky, motor s pohonným systémom a vôbec všetko, čo sa v automobile musí nachádzať. Na konci tejto linky sa auto po prvýkrát naštartuje a odvezie na geo

     • KAMA U19 2023 - nakoniec 6-ty
      • KAMA U19 2023 - nakoniec 6-ty

       27. 11. 2023

       16.11.2023 sa v Bratislave uskutočnil tradičný saleziánsky futsalový turnaj KAMA do 19 rokov, kde sa tradične zúčastňujú aj žiaci našej školy.

       Do Bratislavy sme sa vybrali už 15.11., aby sme spoločne strávili čas a vytvorili tímového ducha. Po príchode do BA sme si urobili nočnú prechádzku Bratislavou a dobre si oddýchli u saleziánov, na Miletičke. Nasledujú deň sme hrali zápasy. Prvý s KŠK Žilina starší nám nevyšiel a kým sme sa zobudili tak sme prehrali, ale to nás nezastavilo a nasledujúci zápas sme zvíťazili nad KŠK mladšími a čakal nás rozhodujúci zápas s BA Mamateyovou. V prípade výhry by sme postúpili do semifinále.

     • READYCON - online vysielanie o trendoch a inováciách
      • READYCON - online vysielanie o trendoch a inováciách

       27. 11. 2023

       Žiaci vybraných končiacich tried mali aj tento rok možnosť sledovať zaujímavé online vysielanie, ktoré sa v rámci projektu Redycon uskutočnilo v utorok 21. novembra 2023.

       Z ponúknutých relácií zameraných na aktuálne trendy v odborných oblastiach, sme si vybrali: Trendy v elektrotechnike, trendy v stavebníctve či trendy v médiách, marketingu a manažmente. Naši maturanti si prehĺbili prehľad o smerovaní vývoja v daných oblastiach a požiadavkách trhu práce. Ako sme sa v spoločnej debate zhodli, išlo zaujímavé a inšpirujúce podujatie rozširujúce horizont aktuálnych možností.

     • Beh 17. novembra
      • Beh 17. novembra

       27. 11. 2023

       Dňa 10.11. sa uskutočnil Beh 17 novembra.

       Táto akcia je v našom regióne už niekoľko desaťročí a neoddeliteľne sa spája s atletickou jeseňou. Tento rok nás v našej kategórii reprezentovali 3 bežci. V konkurencii 170 pretekárov sa Michal K. umiestnil na 35., Yevhen S. na 4. mieste a Martin Sch. na 2. mieste. Blahoželáme!

     • Šachový turnaj ŽSK
      • Šachový turnaj ŽSK

       27. 11. 2023

       Aj tento rok sme sa zúčastnili na medzigeneračnom šachovom turnaji. Tento ročník bol okorenení myšlienkou potreby komunikovať a vzájomne sa spoznať aj so seniormi.

       Organizátori pripravili vrecúško s otázkami, ktoré boli pomôckou na rozprúdenie diskusie.

       Naši reprezentanti Janko Z. a Martin D. sa tentokrát neumiestnili na stupni víťazov, avšak nazbierali nové skúsenosti a niekoľko výhier.

     • Návšteva imatrikulácie v Čadci
      • Návšteva imatrikulácie v Čadci

       27. 11. 2023

       Po niekoľkých rokoch sa opäť podarilo nadviazať na peknú a vítanú tradíciu družby medzi strednými školami.

       Počas novembrovej stredy 15. 11. 2023 sme navštívili so skupinou žiakov z našej saleziánskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Skupina 25 chlapcov bola ako publikum na spojených imatrikuláciach v (prevažne dievčenských) stredných odborných školách sv. Márie Goretti a sv. Františka z Assisi. Zúčastnili sa v sprievode vychovávateľov a saleziánov don Petra Boška, Michala Žáka a majstra odborného výcviku Jána Murína. Návšteva bola počas celého divadelného programu, tak aj diskotéky, ktorá trvala do 18:00. Pekným gestom na záver bola pomoc chlapcov pri upratovaní spoločných priestorov.

     • Exkurzia do firmy Continental Púchov
      • Exkurzia do firmy Continental Púchov

       27. 11. 2023

       V stredu 15. novembra 2023 navštívili žiaci I. NDŠ odboru dopravná prevádzka výrobný závod na
       pneumatiky v Púchove.

       Exkurzia sa začala v Technologickom centre predstavením firmy a jej výrobného programu. Dozvedeli sme sa, aké sú v súčasnosti požiadavky na moderné pneumatiky, čo všetko sa pri ich vývoji berie do úvahy.

     • Akčný víkend 2023
      • Akčný víkend 2023

       27. 11. 2023

       Napriek tomu, že bola neskorá jeseň a počasie nebýva to najkrajšie, predsa sme uskutočnili v rámci našej saleziánskej školy sv. Jozefa Robotníka tradičný Akčný víkend v novom šate. Po dlhom čase sme sa vrátili na pôvodné obľúbené miesto pri nohách Veľkej Fatry – Škutovky. Kto by stále nevedel, kde to je, nech googli na mape.

     • Exkurzia do mobilného laboratória
      • Exkurzia do mobilného laboratória

       14. 11. 2023

       Počas dňa otvorených dverí na Dopravnej akadémii v Žiline sme si so skupinou študentov II.NDŠ išli pozrieť mobilné laboratórium Škoda EDU.Lab.

       Ide o projekt spoločnosti Škoda, v rámci ktorého nám predviedli najmodernejšie automobilové technológie používané vo firme Škoda – robotika, umelá inteligencia, 3D tlač, virtuálna realita. Okrem toho sa žiaci zaujímali aj o vystavovaný model elektromobilu ENYAQ Škoda a ťahač Scania.

     • Exkurzia Osvienčim
      • Exkurzia Osvienčim

       14. 11. 2023

       Exkurzia do Osvienčimu začala skoro ráno. Predtým ako sme sa dostali na miesta, známeho koncentračného tábora z druhej svetovej vojny, navštívili sme nákupné stredisko, kde sme sa posilnili.

       Osvienčim je miesto, kde nacisti väznili a utláčali milióny ľudí. Podmienky pre väzňov boli hrozné. Boli denne vystavení hladu, násiliu a neľudskému zaobchádzaniu. Väzňov tam bolo veľa, lebo boli deportovaní zo všetkých okupovaných krajín vrátane Slovenska. Umierali z dôvodu vyčerpania, chorôb, hladu, mučenia a ohlodávania hlodavcami. Pri nedodržaní pravidiel boli ihneď popravení nemeckými vojakmi. Väzňom sa jedlo nedávalo, boli vystavení nútenej práci, mučeniu a hladovaniu. Boli im odopierané základné ľudské práva. Osvienčim je hrozná a tragická časť histórie, ktorá nám pripomína dôležitosť poučiť sa z minulosti a pracovať na tom, aby sa takéto hrôzy už nikde neopakovali.

     • Okresné kolo vo futsale stredných škôl 2023
      • Okresné kolo vo futsale stredných škôl 2023

       14. 11. 2023

       27. 10. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale stredných škôl Žilinského okresu.

       Na turnaji sa zúčastnila aj naša škola, ktorá hrala v skupine s SPSŠ stavebná, Bilingválnym gymnáziom Žilina a Strednou odbornou školou poľnohospodárstva. V skupine sme sa umiestnili na druhom mieste, kde sme prehrali iba s budúcim víťazom SPSŠ stavebným. Ďalšie dva zápasy sme vyhrali, ale aj napriek tomu nepostúpili do ďalších bojov o medaily. Zanechali sme veľmi dobrý dojem. Boj o konečné 5. - 6, miesto je veľmi pekné. Vieme, na čom máme popracovať a o rok sa pokúsime postúpiť ďalej. Ďakujem všetkým chalanom, ktorí mali záujem ísť si zahrať.

     • Stužková II. NDŠ
      • Stužková II. NDŠ

       9. 11. 2023

       Dňa 14.10. 2023 sa uskutočnila stužková slávnosť našich nadstavbárov, ktorí sa momentálne pripravujú na maturitnú skúšku.

       Všetko to začalo sv. omšou, ktorú odslúžil don Maroško Bundzel. Omša prebehla v príiemnom duchu, ktorú nám ešte viac spríjemnil náš školský zbor, za čo sme im veľmi vďační. Po svätej omši sme sa s rodičmi presunuli do sály, kde všetko pokračovalo. Nechýbali ani krásne prejavy, pri ktorých sa nedala udržať nejedna slzička. Po študentskej piesni Gaudeamus si naši študenti pripli zelené stužky na hruď. Žiaci si pripravili krásny program, ktorý obsahoval všetko, čo je pre zábavu potrebné. Bolo tu aj hudobné číslo ich spolužiaka, ktorý prekvapil všetkých prítomných. Program obsahoval aj legendárny hriešny tanec, ktorý bol lepší ako originál. Všetko ukončila bohatá tombola. O polnoci pokračoval nástup a voľná zábava, kde sa zabavili nielen žiaci, ale aj učitelia s rodičmi

     • Meranie výkonu na UNIZE
      • Meranie výkonu na UNIZE

       9. 11. 2023

       Túžba po vzdelávaní a overovaní svojich teoretických poznatkov v praxi neobchádza ani
       našich žiakov.

       Dvaja žiaci z prvej a druhej nadstavby odboru cestnej dopravy sa zúčastnili merania výkonu vozidla na Žilinskej univerzite, Fakulte PEDAS, katedre Cestnej a mestskej dopravy. Meranie sa zameriavalo na výkon a emisie pred a po softwarovej úprave riadiacej jednotky motora. Výsledky merania budú použité pri vypracovaní maturitnej práce. Vozidlo bolo po meraní uvedené do pôvodného stavu.

   •  

   •  

   •  

    • Cenník služieb

    • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

     Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

     KONTAKT:
     dielne, servis: +421 948 007 519

    • Hľadáte prácu?

   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Teams

   • Zvonenia

    Pondelok 11. 12. 2023
   • Naši partneri

    • Saleziáni don Bosca
    • Domka
    • Diecézny školský úrad Žilina
    • Saleziáni Žilina
    • 1. Kresťanský športový klub
    • Saleziánsky spolupracovníci
    • Exallievi
    • Vydavateľstvo don Bosco
    • Savio
    • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
    • Drevársky magazín
    • Mafell
   • Počet návštev: 8064116